Campás extractoras integradas

Un extractor integrado ocúltase detrás dunha fronte de armario para integrarse co resto da cociña. Elimina o vapor, a graxa e os cheiros, ao igual que un extractor normal. A maioría ofrecen a opción de utilizar un filtro de carbón que permite que o aire volva circular, ou un sistema de condutos que ventile cara ao exterior.