Saltar

Condicións xerais de uso da tarxeta de fidelización do Club IKEA Family

Estas condicións regulan as condicións xerais de uso da tarxeta de fidelización do Club IKEA Family da empresa IKEA IBÉRICA, SA, con domicilio na avda. Matapiñonera, 9 - 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid), con CIF A28812618.

A utilización da tarxeta de fidelización do Club IKEA Family (en diante, a tarxeta) está suxeita a estas condicións xerais, polo que a solicitude e uso da tarxeta implica expresamente adherirse a elas e aceptalas.

 • A tarxeta é de balde, persoal e intransferible. O titular debe acreditar a súa identidade no momento de utilizala se así lle fose requirido polo persoal de IKEA.
 • A tarxeta pode estar vinculada a un número de teléfono. IKEA reserva para si o dereito de poder verificar a través do persoal de caixa que o número de teléfono lle corresponde ao titular da tarxeta.
 • Poderán ser titulares da tarxeta todas aquelas persoas físicas maiores de 18 anos e residentes en España (excluídas as Illas Baleares e Canarias).
 • A tarxeta é válida nas tendas IKEA de España (excluídas as Illas Baleares e Canarias) e noutros establecementos que poidan colaborar co Club IKEA Family.
 • A tarxeta non é un medio de pagamento e non permite compensar saldos pendentes de calquera clase ou por calquera causa, incluídos os de compras financiadas. Tampouco se pode cambiar o valor dos descontos por efectivo.
 • A tarxeta permite beneficiarse de descontos para compras de produtos IKEA tanto nas tendas físicas como por Internet, así como no restaurante/bistro/tenda sueca segundo as promocións vixentes en cada momento ofertadas por IKEA, recibir polo medio que elixas publicidade dos nosos produtos e servizos, e a posibilidade de acceder a eventos, contidos exclusivos e outras vantaxes adicionais.
 • A tarxeta ten validez por tempo indefinido. Por esta razón, IKEA reserva para si o dereito a modificar ou cancelar en calquera momento a totalidade ou parte das vantaxes asociadas á súa utilización.
 • A tarxeta ponse á disposición de calquera persoa que a solicite en calquera quiosco dixital do Club IKEA Family situado nas tendas IKEA da Península, así como a través do rexistro na web www.ikea.es.
 • Se decides compartir o uso da tarxeta con terceiros (ben porque lles facilites a tarxeta ou ben porque faciliten o teu número de teléfono como titular da tarxeta na caixa no momento da compra), é baixo a túa responsabilidade. 
 • A recollida e tratamento dos datos persoais como socio do Club IKEA Family vinculados á tarxeta levarase a cabo de conformidade co previsto na política de privacidade que encontrarás na web https://www.ikea.com/es/es/customer-service/privacy-policy/
 • Será responsabilidade do cliente comunicarlle a IKEA calquera modificación dos datos persoais proporcionados para obter a tarxeta. O cliente poderá modificar estes datos sempre que o considere necesario na súa área de socio de www.ikea.es. En caso contrario, IKEA considerá válidos os datos que lle facilitase o cliente orixinariamente.
 • Comunicacións comerciais: o titular da tarxeta a través do rexistro en IKEA Family prestará o seu consentimento expreso para tratar os seus datos persoais con fins publicitarios ou promocionais mediante a canle que solicitase. Podes excluírte deste servizo de forma sinxela e de balde a través da ligazón que IKEA facilita para poder cancelar o teu rexistro en cada unha das comunicacións que remite.
 • A responsabilidade do uso e custodia da tarxeta correspóndelle exclusivamente ao seu titular desde que IKEA lla entregue. IKEA non se responsabiliza de ningunha continxencia relacionada coa tarxeta unha vez entregada nin dos descontos que se puidesen facer efectivos con ela de xeito indebido. IKEA non se responsabiliza do uso que fagan terceiros da tarxeta ben a través do seu uso directo ou de xeito indirecto ao facilitar o número de teléfono do titular da tarxeta.
 • No caso de que perdas ou che rouben a tarxeta, podes comunicárnolo a través do Servizo de Atención ao Cliente. Poderás obter unha nova tarxeta co mesmo número de socio nos quioscos dixitais da tenda. Lembra que sempre podes consultar o teu número de socio e acceder á túa tarxeta iniciando sesión na túa área de cliente de www.IKEA.es.
 • No caso de que queiras anular a tarxeta, deberás solicitalo a través de Atención ao Cliente. Nese momento perderás todos os teus dereitos como titular da tarxeta.
 • IKEA reserva para si o dereito da cancelación da tarxeta, con perda dos teus dereitos inherentes, no caso do seu uso indebido ou incumprimento destas condicións xerais.
 • IKEA reserva para si o dereito a contactar contigo para informarte no tocante a calquera cuestión relacionada coa tarxeta.
 • É aconsellable que revises as condicións xerais regularmente. Pode ser que IKEA as modifique para adecualas a cambios na normativa ou nos nosos servizos.