Preskoči na glavno vsebino
Meni

Splošni pogoji poslovanja trgovine IKEA


1. Splošni pogoji

1.1 Uvodna določila

Ti splošni pogoji urejajo pogoje nakupa izdelkov in storitev na spletni strani in v trgovini IKEA Ljubljana. Splošni pogoji so v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi pravnimi akti, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Podjetje IKEA si pridržuje pravico da kadarkoli spremeni Splošne pogoje.

1.2 Definicije

 • Kupec – kupec izdelka je obiskovalec trgovine, ki kupi vsaj en izdelek v trgovini IKEA.
 • Prodajalec – podjetje IKEA.
 • Naročilo – obrazec IKEA, ki ga zaposlena oseba izda kupcu za prevzem izdelkov na Oddelku za prevzem blaga.
 • IKEA Family – klub zvestobe podjetja IKEA, v katerega se lahko včlani vsak obiskovalec trgovine v sami trgovini ali na spletni strani.
 • Storitve – dodatne storitve, kot so dostava, montaža in podobno, ki jih za kupce poleg zaposlenih podjetja IKEA izvajajo tudi zunanji izvajalci, s katerimi ima podjetje IKEA sklenjene pogodbe in dogovorjen cenik.
 • Pogodba – dvostranski dogovor med kupcem in podjetjem IKEA, skladen s Splošnimi pogoji, ki jih kupec sprejema. Splošni pogoji veljajo za del kupoprodajne pogodbe.

1.3 Informacije o prodaji na daljavo v podjetju IKEA

Na tem spletnem mestu si prizadevamo zagotoviti točne informacije, vključno z opisi naših izdelkov in storitev, ter najnovejše informacije o novih cenah izdelkov in storitev. Žal lahko včasih kakšno informacijo izpustimo. Vse morebitne težave bomo poskušali odpraviti v najkrajšem možnem času. Če bi lahko morebitne težave vplivale na stanje naročila, te bomo o tem zagotovo nemudoma obvestili.

1.4 Pravice intelektualne lastnine

Skladno z našimi pravili o zasebnosti in intelektualni lastnini so vse vsebine in gradivo, objavljeni na spletnem mestu www.IKEA.si, v popolni in izključni lasti podjetja IKEA oziroma družbe Inter IKEA Systems BV. Uporaba vsebin tega spletnega mesta/domene brez izrecnega soglasja družbe Inter IKEA Systems BV je v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine. Ime »IKEA« in pripadajoči grafični prikaz sta prav tako zaščitna znaka družbe IKEA Systems BV in sta predmet določil predpisov za varovanje intelektualne lastnine.

1.5 Uporaba spletnega mesta

Kupec in/ali registrirani uporabnik in/ali uporabnik izrecno soglaša s tem, da bo to spletno mesto uporabljal izključno na svojo odgovornost. Ne podjetje IKEA ne noben izmed njenih zaposlenih, zastopnikov, tretjih ponudnikov storitev ali družb, ki so imetnice licence, ne jamči, da uporaba tega spletnega mesta ne bo prekinjena ali da ne bo vključevala napak; prav tako ne jamči za (i) posledice, ki lahko nastanejo z uporabo tega spletnega mesta, ali (ii) točnost, zanesljivost ali vsebino katerekoli informacije, storitve ali izdelka, zagotovljenega prek tega spletnega mesta.

Ta izjava o omejitvi odgovornosti se nanaša na vso neposredno ali posredno škodo, morebitne poškodbe, povzročene zaradi kakršnihkoli pomanjkljivosti, napak, izvzetij, prekinitev, izbrisov, okvar, zamud v delovanju ali prenosu, računalniških virusov, prekinitev komunikacijske linije, kraje, uničenja ali nepooblaščenega dostopa, sprememb ali zlorab zapisov na računalniški opremi oziroma premoženju kupca/registriranega uporabnika, prekinitve pogodbe, neprimernega vedenja, malomarnosti ali kakršnegakoli drugega ravnanja podjetja IKEA oziroma njenih zaposlenih, zastopnikov in/ali tretjih ponudnikov storitev. Kupec/registrirani uporabnik izrecno potrjuje, da podjetje IKEA ni odgovorno za morebitno žaljivo, neprimerno ali nezakonito ravnanje drugih uporabnikov ali tretjih oseb in da tveganje za škodo, ki lahko nastane zaradi tega, v celoti nosi kupec/registrirani uporabnik.

Ne podjetje IKEA ne nobena druga fizična ali pravna oseba, vključena v oblikovanje, proizvodnjo ali distribucijo tega spletnega mesta ali z njim povezanih vsebin in/ali programske opreme, v nobenem primeru ne bosta odgovorni za nobeno škodo, ki lahko nastane kot posledica uporabe ali nemožnosti uporabe tega spletnega mesta. Kupec/registrirani uporabnik izrecno potrjuje, da se pogoji, ki izhajajo iz tega poglavja, nanašajo na celotno vsebino tega spletnega mesta.

Kupec/registrirani uporabnik je izključna in edina odgovorna oseba za nakup, uporabo in vzdrževanje svoje računalniške opreme, ki med drugim vključuje vso programsko in strojno opremo, ki jo ima v lasti in uporablja, ter drugo opremo, potrebno za dostop do spletne trgovine IKEA oz. njeno uporabo, in za vse s tem povezane stroške. Podjetje IKEA ni odgovorno za nikakršno škodo na opremi kupca/registriranega uporabnika, ki lahko nastane zaradi uporabe tega spletnega mesta.

Da bi se izognili kakršnemukoli pomisleku ali dvomu o zavrnitvi odgovornosti podjetja IKEA, kupcu/registriranemu uporabniku ne bodo odrečene pravice, ki jih ima na podlagi predpisov, ali pravice, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja s podjetjem IKEA.

1.6 Obdelava osebnih podatkov

Z registracijo na www.IKEA.si  soglašam, da podjetje IKEA kot upravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov in njeni poslovni partnerji ali podizvajalci kot obdelovalci v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov zbirajo, obdelujejo in si medsebojno posredujejo ter izmenjujejo naslednje podatke: moje osebne podatke, navedene v obrazcu za registracijo, in podatke o mojih naročilih.

Seznanjen/-a sem s svojo pravico, da lahko kadarkoli v celoti prekličem to izjavo o privolitvi. Pogoji o varstvu osebnih podatkov so na voljo na tej povezavi.

Spletna trgovina IKEA med postopkom nakupa uporablja »piškotke«, saj lahko tako prepozna uporabnika in si ga zapomni, tako pa tudi omogoči nakup.

Vse strani spletne trgovine IKEA, kjer se izmenjujejo zaupni podatki (geslo, plačilo prek interneta itd.), so zaščitene z varnostnim protokolom SSL (128-bitna zaščita podatkov). Varnostno šifriranje SSL je standardna tehnologija varstva podatkov, ki omogoča varno izmenjavo podatkov med uporabnikovim brskalnikom in stranmi spletne trgovine IKEA.

1.7 Varnost in varstvo osebnih podatkov

Podjetje IKEA bo uporabniku na svojem spletnem mestu www.IKEA.si zagotovila zasebnost in varstvo osebnih podatkov, gesel in vseh drugih podatkov v skladu s pogoji za varstvo osebnih podatkov, ki so na voljo na tej povezavi.

Ob registraciji v spletni trgovini IKEA prek spletnega mesta www.IKEA.si mora uporabnik ustvariti geslo, ki ga mora zadržati zase in ga ne sme deliti z drugimi osebami. Uporabnik je odgovoren za vsa dejanja in naročila, izvedena pod svojim uporabniškim imenom. Uporabniško ime in geslo sta šifrirana z algoritmom PBKDF2 v zbirki podatkov podjetja IKEA. Povezava med spletnim mestom in uporabnikovim internetnim brskalnikom je zavarovana s potrdilom SSL, varnost plačila pa zagotavlja plačilna institucija v skladu s svojimi protokoli in potrdili.

Podjetje IKEA prek teh spletnih mest ne želi prejemati informacij, ki niso tesno povezane s postopkom spletnega nakupovanja. Podjetje IKEA takšnih informacij in gradiv ne bo obravnavalo kot zanesljivih podatkov in zanje ne bo odgovorno. Kupec s pošiljanjem določenih informacij ali gradiv podjetju IKEA daje neomejeno in nepreklicno dovoljenje za uporabo, kopiranje, prikazovanje, uvajanje, spreminjanje, prenos in distribucijo teh gradiv ali informacij, prav tako pa soglaša s tem, da lahko podjetje IKEA neovirano uporablja vse ideje, koncepte, znanje ali tehnike za kakršenkoli namen. Podjetje IKEA ne bo objavilo imena kupca/registriranega uporabnika ali kako drugače objavila dejstva, da ji je ta poslal gradivo ali druge informacije, razen če: (a) pridobi od kupca/registriranega uporabnika dovoljenje za uporabo njegovega imena; ali (b) predhodno obvesti kupca/registriranega uporabnika, da bodo gradiva ali druge informacije objavljene na določenih delih teh strani, objavljene ali kako drugače uporabljene na teh straneh skupaj z njegovim imenom; ali (c) jo k temu zavezuje zakonodaja. Kakršnakoli komunikacija med kupcem/registriranim uporabnikom se ne šteje za zaupanja vredno. Če določena spletna mesta dovoljujejo objavo sporočil, ki jih podjetje IKEA obravnava kot zaupanja vredne, bodo informacije navedene na teh straneh. Z objavo komentarjev, sporočil ali drugih informacij na spletnem mestu kupec/registrirani uporabnik daje podjetju IKEA zakonito pravico do uporabe teh komentarjev, sporočil ali informacij za namene promocije, oglaševanja, tržnih raziskav ali druge dovoljene namene. Več informacij je na voljo v Politiki o obdelavi osebnih podatkov na tej povezavi.

Gradiva, ki so bila poslana prek spletnega mesta ali so prek njega na voljo, ne bodo obravnavana kot tajna ali zaupna niti kot poslovna skrivnost. S posredovanjem gradiv prek spletnega mesta IKEA imaš enako neomejeno pravico do uporabe za kakršenkoli namen, vključno z reprodukcijo, prenosom, objavo, izdajo ali kakršnokoli uporabo, brez obveznosti plačila kakršnegakoli nadomestila.

1.8 Informacije o proizvodih

Ob nakupu v trgovini velja upoštevati naslednje:

 • Vsak izdelek v trgovini je predstavljen in na razpolago kot razstavni eksponat.
 • Veljavna cena je cena na razstavnem eksponatu v trgovini.
 • Na etiketi se skupaj s ceno nahajajo tudi osnovne informacije o izdelku, za podrobnejše informacije pa se kupec lahko obrne na osebje podjetja IKEA.
 • Na etiketi izdelka, ki se prevzame v Samopostrežnem prostoru s pohištvom, je navedena informacija o točni lokaciji proizvoda (regal, mesto).
 • Če je izdelek na voljo tudi v drugih barvah, kot je barva razstavnega eksponata (razstavni eksponat ni razstavljen v drugih barvah), je informacija o drugih barvah navedena ob izdelku (na izdelku ali poleg izdelka). Fotografije in slike so izključno informativne narave.
 • Če je za sestavo in uporabo celotnega izdelka potreben dodaten artikel ali element, bo ta dodatni artikel/element označen na samem izdelku.
 • Če je razstavni eksponat spremenjen v primerjavi z izdelki, ki so v zalogi, bo to označeno na samem izdelku.

1.9 Dostopnost, plačilo in prevzem proizvoda

Podjetje IKEA ima pravico v vsakem trenutku posamezen izdelek umakniti iz prodaje. Podatki o zalogah izdelka v trgovini se lahko razlikujejo od informacij o zalogah izdelka, objavljenih na spletni strani.

Člani kluba IKEA Family lahko uveljavljajo ugodnosti pod veljavnimi pogoji, ki veljajo za klub IKEA Family. Za nakup velja, da je opravljen, ko se izdelek plača na blagajni. Po plačilu izdelkov je kupec dolžan prevzeti plačane izdelke. Ne prevzete proizvode po plačilu lahko kupec prevzame na Oddelku za prevzem blaga.

1.10 Garancije

Garancijski roki veljajo/trajajo v skladu z veljavnimi predpisi, in sicer od dneva prevzema blaga, garancijo pa je mogoče uveljavljati ob predložitvi originalnega računa, ki velja kot dokazilo nakupa. Trajanje garancije in kritje garancije v zvezi s izdelkom je navedeno na vsakem izdelku. Garancije in pogoji za posamezen izdelek so na voljo na spletni strani. Če garancijski rok, naveden na izdelku, traja dlje od predvidenega roka po veljavnih predpisih Republike Slovenije, se upošteva za kupca ugodnejši garancijski rok oziroma garancijski rok podjetja IKEA. Za reševanje težav v zvezi z izdelkom podjetje IKEA izdelek pregleda in odloča o uveljavljanju pravic iz naslova garancije. Če je uveljavljanje pravic možno, bo podjetje IKEA po lastni presoji in v sodelovanju s kupcem odločilo o primerni zamenjavi. Podjetje IKEA bo izdelek popravilo ali ga zamenjalo z drugim enakim ali podobnim izdelkom. Če gre za popravilo ali zamenjavo z drugim enakim ali podobnim izdelkom v okviru pravil iz garancije, bo stroške popravila ali zamenjave nosilo podjetje IKEA ter poskrbelo za rezervne dele, delo in potne stroške zaposlenih, ki jih podjetje IKEA pooblasti za popravilo. Podjetje IKEA bo postalo lastnik vseh nedelujočih delov, ki so jih pri popravilu zamenjali. Garancija ne velja za izdelke, ki so bili nepravilno hranjeni ali nameščeni, izdelke, ki so se nepravilno uporabljali ali zlorabljali, in izdelke, ki so se čistili na nepravilen način ali z napačnimi čistilnimi sredstvi. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, ki so nastale pri neustreznem ravnanju z izdelkom, na primer za vreznine ali odrgnine ali zunanje poškodbe pri nezgodah. Garancija ne velja, če so se izdelki uporabljali na odprtem, na vlagi (izjema so izdelki, ki so namenjeni zunanji uporabi) ali se niso uporabljali v gospodinjstvu (izjema, če ni navedeno drugače). Garancija ne krije posledične ali naključne poškodbe. Za uveljavljanje garancije je obvezna predložitev računa. Za zagotovitev veljavnosti je treba za vsak izdelek upoštevati posebna navodila za nego, uporabo in montažo, ki so na voljo v embalaži izdelka, pa tudi v trgovini IKEA ali na spletnem mestu IKEA, pod zavihkom "Podrobnosti o izdelku".

1.11 Odgovornost za zmanjšanje vrednosti blaga

Odgovoren/-na si za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica neustreznega ravnanja z blagom, razen za tisto, ki je bilo potrebno zaradi ugotavljanja narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga.


2. Nakupi

2.1 Registracija

V spletni trgovini IKEA se lahko registrirajo samo osebe, stare vsaj 18 let. Kupec/registrirani uporabnik je odgovoren za točnost in celovitost podatkov, vnesenih med registracijo in nakupom. Če pride do kakršnekoli spremembe podatkov, vnesenih med registracijo ali nakupom, priporočamo čimprejšnjo posodobitev uporabniškega računa.

Postopek prijave: Registracija na tem spletnem mestu je možna z ustvarjanjem uporabniškega računa. Potrebne informacije so na voljo v razdelku »Moj profil«.

Uporabniški vmesnik kupca vodi skozi postopek registracije. Po registraciji sistem pošlje e-poštno sporočilo s podatki o uporabniškem računu. Podjetje IKEA si pridržuje pravico do razveljavitve uporabniških računov, ki so dlje časa neaktivni.

2.2 Naročilnica

Naročilo izdelkov je možno po telefonu ali elektronski pošti.

2.2.1 Telefonsko naročilo

Za naročilo je treba poklicati Center za pomoč kupcem IKEA na številko 01/810-7781. Navesti je treba želene izdelke, njihovo količino in storitve, ki jih želi kupec naročiti ob nakupu. Center za pomoč kupcem IKEA ustvari naročilnico in jo skupaj s povezavo za plačilo posreduje kupcu po elektronski pošti.

Kupec preveri naročilo in s klikom navedene povezave opravi elektronsko plačilo z bančno kartico.

2.2.2 Spletno naročilo

Naročilo poteka po elektronski poti. S klikom gumba »Dodaj« je izbran izdelek dodan v nakupovalno košarico. Izdelki se štejejo za naročene v trenutku, ko kupec izvede celoten postopek plačila. Nato kupec po elektronski pošti prejme potrditev naročila oziroma potrditev, da je bilo naročilo pravilno prejeto.

Pogodba se šteje za sklenjeno, ko kupec plača naročene izdelke. Pogodba je sklenjena pod nadaljnjim pogojem, da podjetje IKEA izdelke zagotovi v razumnem času, in se v nasprotnem primeru prekine. Podjetje IKEA si bo prizadevalo zagotoviti razpoložljivost vseh naročenih izdelkov, a morda v izrednih primerih določen izdelek ne bo na voljo. V tem primeru bo veljalo, da v zvezi s temi določenimi izdelki nadaljnji pogoj ni bil izpolnjen, pogodba za te izdelke pa bo prekinjena.

Če naročeni izdelki niso na voljo, bo kupca o tem obvestil Center za pomoč kupcem IKEA v 30 delovnih dneh od oddaje naročila in potrditve uspešno oddanega naročila prek elektronske pošte.

V tem primeru bo podjetje IKEA kupcu ponudilo naslednje možnosti:

 • vračilo kupnine za določen izdelek ali
 • preklic celotnega naročila (v tem primeru bodo kupcu v celoti povrnjena vsa že izvedena plačila).

 

Ob spremembi naročila bo kupec prejel dobropis o vračilu kupnine.

Podjetje IKEA si bo prizadevalo zagotoviti dostavo vseh naročenih in prek elektronske pošte potrjenih izdelkov, a si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru višje sile oziroma v primeru, ko je izpolnitev pogodbene obveznosti znatno otežena in teh okoliščin ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe. V takem primeru bo kupec o tem obveščen v 30 delovnih dneh od potrditve naročila, ponujene pa mu bodo zgoraj naštete možnosti za razrešitev nastalega položaja.

2.3 Cena

Vse cene so izražene v slovenski državni valuti, evrih (€), in vključujejo DDV. Izdelki se plačujejo po cenah, ki veljajo na dan nakupa. Cene, plačilni pogoji in akcijske ponudbe veljajo izključno v trenutku plačila in se lahko spremenijo brez predhodne najave.

2.4 Plačilo

Nakup v trgovini IKEA je mogoč z gotovino, debetno in kreditno kartico. Poslovnim kupcem se na zahtevo izda račun za pravno osebo. Za več informacij o načinih plačila klikni na to povezavo, za več informacij o možnostih odloženega plačila pa klikni tukaj.

2.5 Izdaja računa

Podjetje IKEA Slovenija d.o.o. po naročilu naročenih artiklov prek spleta pošlje kupcu po e-pošti račun v PDF formatu.

Na računu so navedeni razčlenjena cena in vsi stroški povezani z nakupom.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred opravljenim nakupom. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.


3. Storitve

3.1 Dostava izdelkov

Podjetje IKEA zagotavlja dostavne storitve prek svojih podizvajalcev, ki jih najame skladno s pogodbo. Podjetje IKEA si pridržuje pravico, da pogodbo sklene z različnimi kurirskimi in dostavnimi službami, pod pogojem, da kakovost dostave ostane enaka in ustreza standardom podjetja IKEA.

Dostava je mogoča samo za izdelke podjetja IKEA. Podjetje IKEA ne dostavlja živilskih izdelkov, metrskega blaga, orientalskih preprog, tekstila po meri, rastlin, izdelkov iz Kotička za krožno uporabo in darilnih kartic.

Cena za dostavno storitev je navedena na naročilnici in se obračuna skladno z načinom dostave, težo embalaže, dimenzijami ter lokacijo in naslovom dostave. Pri ustvarjanju naročila z dostavo tovora lahko kupec izbere čas dostave tako, da s ponujenega seznama izbere datum. V primeru paketne je datum dostave okviren. Kupec prejme informacije o pričakovanem časovnem obdobju, v katerem lahko pričakuje dostavo svojih izdelkov.

3.1.1 Paketna dostava

Podjetje IKEA se bo potrudilo, da kupljene izdelke dostavi v roku, dogovorjenem na prodajnem mestu v trgovini IKEA ali na spletu, ki je odvisen od stanja zaloge in naslova za dostavo.

Paketna dostava se v povprečju izvede v 2–5 dneh od trenutka plačila naročila.

Preden se kupec odloči za dostavo, je dolžan preveriti možnost dostopa do naslova za dostavo z dostavnim vozilom. Kupec mora zagotoviti prost dostop do naslova, na katerega se opravlja dostava in da je ob prevzemu izdelka na naslovu za dostavo, navedenem v naročilu, prisotna polnoletna oseba.

Pri paketni dostavi mora kupec opraviti vizualni pregled in preveriti, ali je na izdelkih nastala vidna škoda na embalaži. V kolikor je nastala vidna škoda, mora blago vrniti v trgovino na oddelek Vračila in zamenjave ali pa se klicem na telefonsko številko 01/810-7781, obrniti na Center za pomoč kupcem podjetja IKEA.

Če kupec noče podpisati dobavnice, se šteje, da je dostava zavrnjena. Če dostave ni mogoče izvesti zaradi nezadostnega ali onemogočenega dostopa do naslova za dostavo ali če izdelka na naslovu za dostavo ne prevzame odrasla oseba, izdelki ne ostanejo na tem naslovu, pač pa bo kurirska služba skušala dostavo ponoviti. Če dostava ne bo opravljena niti po tretjem poskusu, bodo izdelki vrnjeni v trgovino IKEA. Kupec ima nato pravico zahtevati vračilo kupnine samo v višini cene izdelka.

3.1.2 Dostava do pločnika

Podjetje IKEA se bo potrudilo, da kupljene izdelke dostavi v roku, dogovorjenem na prodajnem mestu v trgovini IKEA ali na spletu, ki je odvisen od stanja zaloge in naslova za dostavo.

Če gre za dostavo do pločnika poleg stanovanjske stavbe, dobavitelj izdelkov ne bo odnesel v nadstropje, kjer je stanovanje kupca, pač pa do pločnika, ki je najbližji vhodu v zgradbo, ki ga je kupec dolžan navesti. Preden se kupec odloči za dostavo, je dolžan preveriti možnost dostopa do naslova za dostavo s tovornjakom ali dostavnim vozilom. Dostop do stavbe mora biti prost, sicer se dostava izvede do točke, ki je najbližja stavbi in do katere se dostava še lahko izvede. Kupec mora zagotoviti prost dostop do naslova, na katerega se opravlja dostava in da je ob prevzemu izdelka na naslovu za dostavo, navedenem v naročilu, prisotna polnoletna oseba.

Dostava do pločnika omogoča, da kupec na prodajnem mestu ali na spletu izbere datum dostave in 8-urni časovni interval. Kurir bo kupca približno 60 minut pred dostavo obvestil o roku dostave na navedeni naslov.

Izdelki bodo na izbrani naslov za dostavo dostavljeni najpozneje v 30 delovnih dneh. Nedelje, prazniki in drugi nedelovni dnevi niso vključeni v rok za dostavo.

Pri dostavi do pločnika mora kupec ob prevzemu izdelka preveriti, ali so na izdelku morebitna škoda in napake, ter jih navesti na tovornem listu. Kupec mora opraviti vizualni pregled in preveriti, ali je na izdelkih nastala vidna škoda na embalaži. V tem primeru lahko zavrne prejem celotnega naročila, ne pa le dela naročila. Kupec mora ob dostavi podpisati tovorni list, s katerim potrjuje: (1) da je bilo naročilo dostavljeno, (2) število dostavljenih paketov in (3) da so bili izdelki dostavljeni brez vidne škode na embalaži, na tovornem listu pa je treba navesti tudi, ali je kupec s prejeto storitvijo zadovoljen.

Če kupec noče podpisati tovornega lista, se šteje, da je dostava zavrnjena. Če dostave ni mogoče izvesti zaradi nezadostnega ali onemogočenega dostopa do naslova za dostavo ali če izdelka na naslovu za dostavo ne prevzame odrasla oseba, izdelki ne ostanejo na tem naslovu, pač pa bo kurirska služba skušala dostavo ponoviti. Če dostava ne bo opravljena niti po drugem poskusu, bodo izdelki vrnjeni v trgovino IKEA. Kupec ima nato pravico zahtevati vračilo kupnine samo v višini cene izdelka.

3.1.3 Dostava v prostor po izbiri

Podjetje IKEA se bo potrudilo, da kupljene izdelke dostavi v roku, dogovorjenem na prodajnem mestu v trgovini IKEA ali na spletu, ki je odvisen od stanja zaloge in naslova za dostavo.

V primeru dostave v prostor po izbiri je kurir dolžan izdelke vnesti v kupčev dom, ne glede na nadstropje in razpoložljivost dvigala. Izdelki se dostavijo v en izbrani prostor v stanovanju. Preden se kupec odloči za dostavo, je dolžan preveriti možnost dostopa do naslova za dostavo s tovornjakom ali dostavnim vozilom. Dostava se izvede na naslov, naveden na naročilu. Kupec mora zagotoviti prost dostop do naslova, na katerega se opravlja dostava in da je ob prevzemu izdelka na naslovu za dostavo, navedenem v naročilu, prisotna polnoletna oseba.

Pri izbiri dostave v prostor po izbiri lahko kupec izbere datum dostave in 8-urni ali 4-urni časovni interval. Kurir bo kupca približno 60 minut pred dostavo obvestil o roku dostave na navedeni naslov.

Izdelki bodo na izbrani naslov za dostavo dostavljeni najpozneje v 30 delovnih dneh. Nedelje, prazniki in drugi nedelovni dnevi niso vključeni v rok za dostavo.

Pri dostavi v izbrani prostor mora kupec ob prevzemu izdelka preveriti, ali so na izdelku morebitna škoda in napake, ter jih navesti na tovornem listu. Kupec mora opraviti vizualni pregled in preveriti, ali je na izdelkih nastala vidna škoda na embalaži. V tem primeru lahko zavrne prejem celotnega naročila, ne pa le dela naročila. Kupec mora ob dostavi podpisati tovorni list, s katerim potrjuje: (1) da je bilo naročilo dostavljeno, (2) število dostavljenih paketov in (3) da so bili izdelki dostavljeni brez vidne škode na embalaži, na tovornem listu pa je treba navesti tudi, ali je kupec s prejeto storitvijo zadovoljen.

Če kupec noče podpisati tovornega lista, se šteje, da je dostava zavrnjena. Če dostave ni mogoče izvesti zaradi nezadostnega ali onemogočenega dostopa do naslova za dostavo ali če izdelka na naslovu za dostavo ne prevzame odrasla oseba, izdelki ne ostanejo na tem naslovu, pač pa bo kurirska služba skušala dostavo ponoviti. Če dostava ne bo opravljena niti po drugem poskusu, bodo izdelki vrnjeni v trgovino IKEA. Kupec ima nato pravico zahtevati vračilo kupnine samo v višini cene izdelka.

Dostava v prostor po izbiri za poslovne kupce:

Storitev je namenjena kupcem, ki opravijo nakup prek podjetja. Pogoj za izvedbo storitve je plačilo prek UPN naloga.

Kupec izbere datum dostave in 2-urni časovni interval. Kurir bo kupca približno 60 minut pred dostavo obvestil o roku dostave na navedeni naslov.

3.1.4 Omejitve dostave

Če zaradi nepopolnih podatkov o naslovu za dostavo ali zaradi oviranega dostopa dostava ni mogoča ali je otežena (prepovedan dostop za tovornjake, neprimerna širina, nosilnost itn.), dostava ne bo izvedena, izdelki pa se bodo vrnili podjetju IKEA, o čemer bo kupec tudi obveščen.

Treba je preveriti velikost izdelka in tako zagotoviti, da je na naslovu za dostavo dovolj prostora za sprejem izdelka (npr. glede na širino in višino vrat). Ker so nekateri izdelki (npr. zofe) nekoliko večji, mora kupec zagotoviti prostor za dostavo vseh tovrstnih večjih izdelkov ter dostop do prostora, v katerega se dostava opravlja.

Kupec mora zagotoviti, da prostor, v katerega se opravlja dostava izdelkov, nima nobenih lastnosti in ni izpostavljen pogojem, ki bi lahko negativno vplivali na izdelke in povzročili škodo, kot so med drugim denimo vlaga, dež, veter, sneg itn.

Kupec mora podjetje IKEA čimprej obvestiti o morebitnih težavah pri prevzemu izdelka. Podjetje IKEA ne bo odgovorno za zamude, ki nastanejo zaradi napak kupca. Če kupec iz kakršnegakoli razloga v dogovorjenem času ni bil dosegljiv na naslovu za dostavo ali na telefonski številki, ki jo je navedel, podjetje IKEA ne prevzema odgovornosti za neizvedbo dostave ob dogovorjenem času.

Podjetje IKEA si pridržuje pravico, da spremeni dogovorjeni datum in način dostave zaradi okoliščin, do katerih je prišlo pozneje, ali iz razlogov, na katere podjetje IKEA ne more vplivati, ter v dogovoru s kupcem predlaga nov datum dostave. V tem primeru se bo podjetje IKEA potrudilo, da bo pravočasno stopilo v stik s kupcem in se z njim dogovorilo o drugem datumu in načinu dostave.

Dostavo lahko začasno ustavimo zaradi višje sile, dogodkov, dejanj ali okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti, med katere med drugim, a ne izključno, spadajo tudi naslednje okoliščine: naravne nesreče, zaprte ceste zaradi vremenskih pogojev ali prihoda tujih delegacij, škode ali del na cesti, na objektu ali na napeljavah, demonstracije in shodi.

Ko je blago dostavljeno kupcu ali osebi, ki je blago prevzela, kupec postane lastnik teh izdelkov in je odgovoren za vsako nadaljnjo škodo, izgubo ali uničenje izdelkov.

Če želi kupec vrniti izdelek, ker si je premislil, mora blago vrniti v trgovino na oddelek Vračila in zamenjave ali klicem na telefonsko številko 01/810-7781, obrniti na Center za pomoč kupcem podjetja IKEA.

3.1.5 Preklic dostave

Kupec lahko kadarkoli prekliče dostavo s klicem na telefonsko številko Centra za pomoč kupcem podjetja IKEA: 01/810-7781.

Če kupec dostavo prekliče, preden izdelki zapustijo trgovino IKEA, ima pravico zahtevati vračilo celotnega zneska, ki ga je plačal za izdelke in dostavo.

Če kupec naročilo prekliče, ko so izdelki že zapustili trgovino IKEA, ima pravico zahtevati vračilo zneska za izdelke, vendar podjetje IKEA v tem primeru ne bo povrnilo zneska za dostavo.

Po odpovedi dostavne storitve s klicem na telefonsko številko Centra za pomoč kupcem bo kupec na svoj e-poštni naslov prejel potrditev preklica naročila storitve.

3.2 Klikni in prevzemi

Ta storitev vključuje prevzem izdelkov v trgovini IKEA Ljubljana, prevzem izdelkov s skupno težo do 30 kg in do 1000 kg na prevzemnemu mestu v Mariboru in prevzem izdelkov s skupno težo do 15 kg na prevzemnih točkah DPD. Na prevzemnem mestu v Mariboru se vsaka dodatna tona izračuna po polni ceni osnovne storitve.

Na prevzemnih mestih in prevzemnih točkah DPD si ni mogoče ogledati izdelkov podjetja IKEA, jih preizkusiti in kupiti ali naročiti drugih storitev podjetja IKEA. Prevzemna mesta in prevzemne točke DPD ne ponujajo gostinskih storitev Švedske restavracije IKEA ali Prodajalne švedske hrane IKEA.

Če želi kupec preklicati naročilo, ki ga mora prevzeti lahko to stori tako, da pokliče Center za pomoč kupcem na številko 01/810-7781. Opravljanje denarnih transakcij na prevzemnem mestu ni mogoče. Če so izdelki zapustili trgovino IKEA, bo kupec v 14 dneh prejel vračilo stroškov po elektronski poti, od vračila pa bo prej odštet znesek storitve »Klikni in prevzemi«.

3.2.1 Mesta za prevzem naročil:

 • »Klikni in prevzemi« v trgovini IKEA Ljubljana:

Storitev se lahko rezervira in plača v trgovini IKEA Ljubljana, prek spleta ali prek Centra za pomoč kupcem podjetja IKEA. Po prejemu potrdila o pripravljenem naročilu mora kupec naročilo prevzeti v treh dneh. Ob prevzemu blaga mora kupec s seboj prinesti potrdilo o naročilu (vključno s številko naročila, ki je potrebna za prevzem). Če želi kupec prevzem preklicati, mora to storiti v trgovini, 24 ur pred želenim datumom prevzema.

Nakup rastlin je s storitvijo Klikni in prevzemi možen samo v trgovini IKEA v Ljubljani. Rastline je mogoče prepoznati po slikah na spletni strani. Zaradi narave rastlin imajo kupci na voljo 3 dni za prevzem naročila. Če naročila v 3 dneh ne prevzamejo, podjetje IKEA ne odgovarja za stanje rastlin. Kupci lahko rastlino, kupljeno s storitvijo Klikni in prevzemi v trgovini IKEA Ljubljana, zamenjajo le enkrat, in sicer na dan prevzema, za isto vrsto rastline ter izključno v trgovini IKEA Ljubljana. Osebje v trgovini IKEA bo rastlino zamenjalo za drugo rastlino iste vrste.

 • »Klikni in prevzemi« na prevzemnem mestu IKEA v Mariboru:

Storitev se lahko rezervira in plača v trgovini IKEA Ljubljana, prek spleta ali prek Centra za pomoč kupcem podjetja IKEA. Ob zaključevanju naročila mora kupec poleg lokacije izbrati tudi vnaprej določen datum, na katerega želi prevzeti svoje naročilo. Ko bo naročilo pripravljeno, bo kupec po e-pošti prejel obvestilo, da so izdelki pripravljeni in da jih lahko prevzame v treh dneh od izbranega datuma. Opravljanje denarnih transakcij na prevzemnem mestu v Mariboru ni mogoče. Ob prevzemu blaga mora kupec s seboj prinesti potrdilo o naročilu (vključno s številko naročila, ki je potrebna za prevzem).

Na prevzemnem mestu IKEA obstaja možnost vračila izdelkov v 365 dneh od nakupa, kot je navedeno v Politiki vračil podjetja IKEA; v tem primeru bo podjetje IKEA kupcu v 14 koledarskih dneh elektronsko vrnilo znesek vrednosti izdelka.

 • »Klikni in prevzemi« na prevzemnih točkah DPD:

Storitev se lahko rezervira in plača v trgovini IKEA Ljubljana, prek spleta ali prek Centra za pomoč kupcem podjetja IKEA. Kupec lahko v izbranem časovnem obdobju prevzame svoje paketne pošiljke, težke do 15 kg, prek standardizirane paketne dostave na prevzemnih točkah DPD. Čas dostave po vsej državi je 2-5 dni od datuma naročila. Kupec lahko pride, kadar mu ustreza, in prevzame svoj paket kadarkoli v predlaganem roku, določenem na spletu.

Kupec bo obveščen po elektronski pošti in sporočilu SMS, ko bo njegovo naročilo dostavljeno v izbrano prevzemno točko DPD in pripravljeno na prevzem.Paketi, dostavljeni na prevzemnih točkah DPD, bodo ostali tam do 7 dni, kupec pa jih mora v tem času prevzeti. Po preteku 7 dni bo naročilo vrnjeno v trgovino IKEA Ljubljana in preklicano. Kupnina bo vrnjena kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil pri nakupu.

Vračila so mogoča v 14 dneh po prevzemu naročila. Če si kupec premisli, lahko blago vrne v trgovino IKEA Ljubljana na oddelek za Vračila in zamenjave ali pokliče Center za pomoč kupcem na številko 01/810-7781, da jih obvesti, in nato blago vrne po pošti, za kar poskrbi sam. V primeru odstopa od pogodbe, in sicer najpozneje preden pogodba ali ponudba postane zavezujoča, kupec nosi stroške vračila blaga v trgovini, na prevzemnem mestu ali po pošti. Za vračila po preteku 14 dni velja Politika vračil podjetja IKEA.

3.2.2 Opombe, ki veljajo za opisane storitve »Klikni in prevzemi«:

Kupec mora ob prevzemu naročila preveriti stanje in natančno število prevzetih paketov. Kupec za prevzem v trgovini IKEA Ljubljana in na prevzemnem mestu v Mariboru ob prevzemu podpiše potrdilo, s katerim potrjuje, da je bil prevzem opravljen, potrdi pa tudi število dostavljenih paketov in dejstvo, da so bili izdelki dostavljeni brez vidne škode.

Če kupec naročila ne prevzame v izbranem roku in v določenem obdobju, se šteje, da je kupec odstopil od prevzema naročila. V tem primeru bo podjetje IKEA kupcu vrnilo le znesek vrednosti izdelka, in sicer v 14 koledarskih dneh.

Če želi kupec preklicati storitev, lahko to stori tako, da pokliče Center za pomoč kupcem na številko 01/810-7781. V tem primeru bo podjetje IKEA v 14 dneh od dneva nakupa elektronsko vrnilo znesek naročila, zmanjšan za vrednost storitve »Klikni in prevzemi«.

Ob prevzemu so izdelki, ki so del naročila, v originalni embalaži. Podjetje IKEA krije stroške prevoza vrnjenih izdelkov le, če je zadevni izdelek pokvarjen ali poškodovan, ali če je bil dostavljen izdelek, ki ga kupec v naročilu ni navedel. V primeru poškodovanih izdelkov in izdelkov z napako bo podjetje IKEA poskrbelo za zamenjavo.

3.3 Načrtovanje kuhinje

Storitev je na voljo v trgovini IKEA ali prek spleta.

Kupec lahko izbere eno od ponujenih storitev:

 • Storitev načrtovanja kuhinje v trgovini IKEA vključuje 1 uro in 30 minut neposrednega osebnega stika z načrtovalcem kuhinj podjetja IKEA. Ob prihodu v trgovino mora kupec predložiti mere prostora. Po načrtovanju kuhinje kupec podpiše načrt, ki ga prejme v tiskani obliki. Če želi kupec načrt naknadno spremeniti, mora rezervirati nov termin. Za vsako nadaljnjo spremembo se je treba dogovoriti z načrtovalcem v trgovini IKEA in jo tudi zabeležiti, dodatno načrtovanje pa bo obračunano skladno z veljavnim cenikom.
 • Storitev spletnega načrtovanja kuhinje vključuje individualni sestanek z načrtovalcem kuhinj podjetja IKEA, ki traja 1 uro in 30 minut. Kupec mora za spletno načrtovanje kuhinje predložiti mere prostora. Če želi kupec načrt naknadno spremeniti, mora rezervirati nov termin. Za vsako nadaljnjo spremembo se je treba dogovoriti z načrtovalcem in jo tudi zabeležiti, dodatno spletno načrtovanje pa bo obračunano skladno z veljavnim cenikom.
 • Svetovanje pri izbiri kuhinje je brezplačna storitev, ki vključuje 30 minut neposrednega osebnega stika z načrtovalcem kuhinj podjetja IKEA v trgovini IKEA ali prek spleta.

 

Načrtovanja kuhinje ni mogoče izvesti brez predhodno zagotovljenih meritev prostora.

Vsak kupec, ki je naročil in plačal storitev načrtovanja, lahko po nakupu kuhinje s priloženim računom za plačilo storitve ter z računom za kupljeno kuhinjo prejme povrnjen znesek storitve v obliki dobropisa na vrednostno kartico IKEA. Znesek vračila ni mogoče izplačati v gotovini. Znesek lahko kupcu po nakupu kuhinje vrnejo na Oddelku za vračila in zamenjave.

Če kupec storitve ne odpove v določenem minimalnem roku ali jo odpove v manj kot 48 urah, se šteje, da storitve, za katero je kupec odgovoren, ne bo mogoče izvesti, zato obveza podjetja IKEA, da storitev opravi, preneha veljati, kupcu pa ne pripada povračilo zneska, plačanega za storitev, v višini že nastalih dejanskih stroškov podjetja IKEA. Kupec lahko za izvedbo storitve načrtuje in plača nov termin.

3.4 Načrtovanje sistemov za shranjevanje

Ta storitev je na voljo na spletu. Kupec rezervira in plača sestanek za načrtovanje sistemov za shranjevanje, ki traja 45 minut.

Modularnega pohištva ni mogoče načrtovati, ne da bi podjetje IKEA prej prejelo meritve. Če podane meritve niso natančne, ni mogoče zagotoviti ne pravilnosti storitve načrtovanja ne pravilnosti storitve sestavljanja.

Če želi kupec načrt naknadno spremeniti, je treba rezervirati nov sestanek. Za vse nadaljnje spremembe se je treba dogovoriti z načrtovalcem jih tudi zabeležiti, pri tem pa se dodatno načrtovanje obračuna skladno z veljavnim cenikom.

Vsak kupec, ki je naročil in plačal storitev načrtovanja, lahko po nakupu sistema za shranjevanje s priloženim računom za plačilo storitve ter z računom za kupljenim izdelkom prejme povrnjen znesek storitve v obliki dobropisa na vrednostno kartico IKEA. Znesek vračila ni mogoče izplačati v gotovini. Znesek lahko kupcu po nakupu sistema za shranjevanje vrnejo na Oddelku za vračila in zamenjave.

Če kupec storitve ne odpove v določenem minimalnem roku ali jo odpove v manj kot 48 urah, se šteje, da storitve, za katero je kupec odgovoren, ne bo mogoče izvesti, zato obveza podjetja IKEA, da storitev opravi, preneha veljati, kupcu pa ne pripada povračilo zneska, plačanega za storitev, v višini že nastalih dejanskih stroškov podjetja IKEA. Kupec lahko za izvedbo storitve načrtuje in plača nov termin.

3.5 Načrtovanje kopalnic

Ta storitev je na voljo na spletu. Kupec rezervira sestanek za načrtovanje kopalnic, ki traja 45 minut.

Kopalnico ni mogoče načrtovati, ne da bi podjetje IKEA prej prejelo meritve. Če podane meritve niso natančne, ni mogoče zagotoviti ne pravilnosti storitve načrtovanja ne pravilnosti storitve montaže.

Če želi kupec načrt naknadno spremeniti, je treba rezervirati nov sestanek. Za vse nadaljnje spremembe se je treba dogovoriti z načrtovalcem in jih tudi zabeležiti.

Če kupec storitve ne odpove v določenem minimalnem roku ali jo odpove v manj kot 48 urah, se šteje, da storitve, za katero je kupec odgovoren, ne bo mogoče izvesti, zato obveza podjetja IKEA, da storitev opravi, preneha veljati, kupcu pa ne pripada povračilo zneska, plačanega za storitev, v višini že nastalih dejanskih stroškov podjetja IKEA. Kupec lahko za izvedbo storitve načrtuje in plača nov termin.

3.6 Sestavljanje pohištva

To storitev opravimo na lokaciji, ki jo določi kupec. Kupec rezervira in plača storitev, ki je odvisna od con. Cena storitve se izračuna tudi na podlagi pričakovanega časa montaže za vsak izdelek.

Pohištvo lahko kupcu sestavijo strokovnjaki. Sestavljanje pohištva se opravi skladno z navodili za sestavljanje podjetja IKEA. Če je v navodilih za sestavljanje navedena montaža na steno ali drugi varnostni vidiki in če kupec ne želi montaže na steno (ki je navedena v navodilih za sestavljanje), mora to kupec potrditi s svojim podpisom v storitvenem poročilu. Podjetje IKEA in ponudnik storitve ne odgovarjata za morebitno škodo. Omenjena storitev je prav tako vključena v storitev sestavljanja. Embalažo po sestavljanju odstranimo, razen če jo kupec želi obdržati.

Storitev velja za pohištvo podjetja IKEA, ki jih je treba sestaviti ali pritrditi, da bi postali funkcionalni. Storitev ne velja za kuhinje in kopalniško pohištvo podjetja IKEA.

3.6.1 Delovni pogoji in omejitve

Temperatura v delovnem prostoru mora biti 15–28 ˚C.

Pred prihodom ekipe za sestavljanje je treba iz prostora odstraniti staro pohištvo. Storitev sestavljanja pohištva je na voljo le v dokončanih prostorih. Kupec je odgovoren za kakovost in pripravo sten in tal, sestavljalec pa bo presodil, ali obstajajo varnostne ali tehnične ovire za montažo pohištva.

Kupec mora zagotoviti, da so vsi izdelki namenjeni za sestavljanje, pripravljeni v prostoru kjer se bo izvedla storitev. Kupec pripravi prostor, v katerem bo potekalo sestavljanje pohištva. Zagotoviti je treba dovolj prostora za sestavljanje pohištva, da lahko delavci (glede na izdelek) sestavijo, postavijo in pritrdijo vse dele pohištva, za katere je plačana storitev sestavljanja pohištva in za katere je to potrebno v skladu z navodili za sestavljanje.

Ekipa za sestavljanje pohištva ne more spremeniti prvotnega videza kosa pohištva.

Če kupec ne zagotovi primernih delovnih pogojev (pokvarjene napeljave, neustrezne stene ali tla, nezavarovana elektrika ali voda, neustrezna temperatura, odsotnost stranišča, ipd.), se bo štelo, da storitve ni bilo mogoče izvesti zaradi napake na strani kupca, kar pomeni, da preneha veljati tudi obveznost podjetja IKEA za zagotavljanje storitve, kupec pa ni upravičen do vračila zneska, plačanega za storitev, v višini že nastalih dejanskih stroškov podjetja IKEA. Kupec ima pravico, da se dogovori za nov termin, ki ga mora tudi plačati.

Če mora kupec prestaviti ali odpovedati storitev sestavljanja, mora to storiti najpozneje 48 ur pred dogovorjenim datumom, da se lahko dogovori za nov termin. V tem primeru se mora kupec obrniti na Center za pomoč kupcem na številko 01/810-7781 in sporočiti odpoved ali prestavitev datuma izvedbe storitve.

Če je kupec kupil pohištvo, ki mu je priložen načrt (postavitev in vrsta delov), s katerim se je strinjal ob nakupu (npr. PAX, BESTÅ, PLATSA itn.), pri izvedbi storitve sestavljanja pa si premisli glede načrta, ki ga je sprejel, storitve sestavljanja pohištva ni mogoče izvesti in se zato šteje, da se je kupec storitvi odpovedal, pri tem pa nima pravice do vračila kupnine, v višini nastalih dejanskih stroškov podjetja IKEA. V tem primeru se kupec lahko obrne na Center za pomoč kupcem na številko 01/810-7781 in se dogovori za datum dodatnega načrtovanja in za novo storitev sestavljanja pohištva, skladno z veljavnim cenikom storitev, dejanj ali okoliščin.

Sestavljanje pohištva lahko prepreči višja sila, torej dogodki, ukrepi ali okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, med katere med drugim, a ne izključno, spadajo tudi: naravne nesreče, zaprte ceste zaradi slabega vremena ali prihoda tujih delegacij, škoda ali dela na cesti, na objektih ali na napeljavah, demonstracije ali shodi. V tem primeru se bo podjetje IKEA potrudilo, da bo pravočasno stopilo v stik s kupcem in se dogovorilo za nov storitve.

3.7 Izmera kuhinjskega prostora

To storitev opravimo na lokaciji, ki jo določi kupec. Kupec rezervira in plača storitev, ki je odvisna od con.

Izmero kuhinjskega prostora ni mogoče izvesti brez predhodnega načrtovanja kuhinje.

Vsak kupec, ki je naročil in plačal storitev izmere, lahko po nakupu kuhinje s priloženim računom za plačilo storitve ter z računom za kupljeno kuhinjo prejme povrnjen znesek storitve v obliki dobropisa na vrednostno kartico IKEA. Znesek vračila ni mogoče izplačati v gotovini. Znesek lahko kupcu po nakupu kuhinje vrnejo na Oddelku za vračila in zamenjave.

3.7.1 Delovni pogoji in omejitve

Temperatura v delovnem prostoru mora biti 15–28 ˚C.

Pred prihodom izvajalca je treba iz prostora odstraniti staro pohištvo. Prostor, v katerem se opravlja storitev, mora kupec pripraviti za delo. Zagotoviti je treba prostor za merjenje, da se lahko izvajalci približajo vsem površinam in jih tudi izmerijo.

Če kupec ne zagotovi primernih delovnih pogojev (pokvarjene napeljave, neustrezne stene ali tla, nezavarovana elektrika ali voda, neustrezna temperatura, odsotnost stranišča, ipd.), se bo štelo, da storitve ni bilo mogoče izvesti zaradi napake na strani kupca, kar pomeni, da preneha veljati tudi obveznost podjetja IKEA za zagotavljanje storitve, kupec pa ni upravičen do vračila zneska, plačanega za storitev, v višini že nastalih dejanskih stroškov podjetja IKEA. Kupec ima pravico, da se dogovori za nov termin, ki ga mora tudi plačati.

Če mora kupec prestaviti ali odpovedati storitev sestavljanja, mora to storiti najpozneje 48 ur pred dogovorjenim datumom, da se lahko dogovori za nov termin. V tem primeru se mora kupec obrniti na Center za pomoč kupcem na številko 01/810-7781 in sporočiti odpoved ali prestavitev datuma izvedbe storitve.

Izmero kuhinjskega prostora lahko prepreči višja sila, torej dogodki, ukrepi ali okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, med katere med drugim, a ne izključno, spadajo tudi: naravne nesreče, zaprte ceste zaradi slabega vremena ali prihoda tujih delegacij, škoda ali dela na cesti, na objektih ali na napeljavah, demonstracije ali shodi. V tem primeru se bo podjetje IKEA potrudilo, da bo pravočasno stopilo v stik s kupcem in se dogovorilo za nov termin.

3.8 Montaža kuhinje

To storitev opravimo na lokaciji, ki jo določi kupec. Kupec rezervira in plača storitev, ki je odvisna od con. Ta storitev je na voljo samo za izdelke podjetja IKEA.

Montažo kuhinje ni mogoče izvesti brez predhodnega načrtovanja in zagotovljenih meritev prostora.

Kupci lahko izberejo eno od naslednjih storitev:

 • Osnovna montaža kuhinje METOD in ENHET kuhinje vključuje montažo pohištva in vgradnjo kuhinjskih elementov na steno, montažo predalov, vrat, vstavkov, okrasnih trakov, stranskih plošč, montažo delovnih plošč ter izdelavo izreza za kuhinjska korita in kuhalno ploščo. Ekipa za motažo namesti pohištvene gumbe in ročaje na predale in vrata ter poskrbi za estetski videz vseh predalov in vrat. Če je kupec kupil kuhinjsko korito, armaturo in sifon podjetja IKEA, ekipa namesti in priključi tudi te elemente. Priključitev priključkov za elektriko in plin ni del te storitve. Demontaža ni vključena v ceno osnovne storitve montaže. Ceno storitve izračunamo glede na skupno število tekočih metrov: dolžinske metre zgornjih in spodnjih elementov merimo ločeno, nato pa iz teh podatkov izračunamo skupno količino. Prostostoječih izdelkov bele tehnike (hladilnik, pomivalni stroj itn.) pri izračunu dolžine v metrih ne upoštevamo. Storitev ne vključuje spreminjanja elementov, pa tudi ne namestitve ali premeščanja priključkov in vtičnic za plin, elektriko ali vodo. Po opravljeni storitvi ekipa podjetja IKEA odstrani embalažo, razen če jo kupec želi obdržati.
 • Celotna montaža METOD in ENHET kuhinje vključuje montažo pohištva in vgradnjo kuhinjskih elementov na steno, montažo predalov, vrat, vstavkov, okrasnih trakov, stranskih plošč, montažo delovnih plošč in delovnih plošč po meri ter izdelavo izreza za kuhinjska korita in kuhalno ploščo. Ekipa za motažo namesti pohištvene gumbe in ročaje na predale in vrata ter poskrbi za estetski videz vseh predalov in vrat. Če je kupec kupil kuhinjsko korito, armaturo in sifon podjetja IKEA, ekipa namesti in priključi tudi te elemente. Storitev vključuje montažo naprav in svetil IKEA. Demontaža ni vključena v ceno celotno storitve montaže. Ceno storitve izračunamo glede na skupno število tekočih metrov: tekoče metre zgornjih in spodnjih elementov merimo ločeno, nato pa iz teh podatkov izračunamo skupno količino. Za kotni element se upošteva celotna dolžina, ki je vsota linearnih metrov. Če so aparati podjetja IKEA del kuhinje, jih prav tako upoštevamo v skupnem seštevku dolžinskih metrov. Prostostoječih izdelkov bele tehnike (hladilnik, pomivalni stroj itn.) ne upoštevamo v seštevku tekočih metrov. Storitev ne vključuje spreminjanja elementov, pa tudi ne namestitve ali premeščanja priključkov in vtičnic za plin, elektriko ali vodo. Po opravljeni storitvi ekipa podjetja IKEA odstrani embalažo, razen če jo kupec želi obdržati.
 • Montaža KNOHXULT kuhinje vključuje montažo pohištva in montažo kuhinjskih elementov na steno, montažo predalov, vrat, vstavkov in montažo delovne plošče. Ta storitev vključuje tudi izdelavo izreza za pomivalno korito in kuhalno ploščo, če gre za izdelek podjetja IKEA. Če je kupec kupil kuhinjsko korito podjetja IKEA, sta vključena tudi montaža in priključek kuhinjskega korita, armature in sifona. Ekipa za montažo namesti ročaje in pohištvene gumbe na predale in vrata ter poskrbi za estetski videz vseh predalov in vrat. Priključitev priključkov za elektriko in plin ni del te storitve. Storitev ne vključuje spreminjanja elementov, pa tudi ne namestitve ali premeščanja priključkov in vtičnic za plin, elektriko ali vodo. Montaža in priključitev naprav IKEA se izvede, če kupec kupi posamezno storitev montaže kuhinje, montažna ekipa IKEA pa po zaključku storitve odstrani embalažo, razen če jo kupec želi obdržati.
 • Posamezna montaža kuhinje vključuje montažo in priklop gospodinjskih aparatov podjetja IKEA (do 2 aparata) ali montažo in priklop kuhinjskih svetil podjetja IKEA. Storitev ne vključuje spreminjanja elementov, pa tudi ne namestitve ali premeščanja priključkov in vtičnic za plin, elektriko ali vodo. Kupec lahko rezervira eno posamezno montažo kuhinje na vrsto posega, kar pomeni, da če želi kupec naročiti montažo svetil in enega gospodinjskega aparata, mora storitev rezervirati dvakrat. Posamezno montažo kuhinje je mogoče rezervirati samo v kombinaciji z osnovno montažo kuhinje.

 

V ceno niso vključena dodatna dela in storitve, ki niso del načrta (npr. dodatni izrezi delovnih plošč, obdelava strešnih elementov in plošč, obloge), dela (montaža, priključek) na plinskih priključkih, popravila na stenah ali dostava v prostor, v katerem je nameščena kuhinja in v katerega se postavljajo elementi.

3.8.1 Delovni pogoji in omejitve

Temperatura v prostoru, v katerem se izvaja delo, mora biti od 15–28 °C.

Stare kuhinjske elemente je treba pred prihodom montažne ekipe odstraniti iz prostora. Kupec mora zagotoviti, da so vsi izdelki namenjeni za montažo, pripravljeni v prostoru kjer se bo izvedla storitev. Kupec pripravi prostor, v katerem je montirana kuhinja. Zagotoviti je treba prostor za montažo kuhinjskih elementov, da lahko delavci (odvisno od izdelkov) sestavijo, položijo in pritrdijo vse dele kuhinjskih elementov, za katere se plača storitev montaže kuhinje in za katere je to potrebno v skladu z navodili za montažo.

Kupec je odgovoren za kakovost, stanje in pripravo sten, monter pa oceni, ali obstajajo ovire/okvare, zaradi katerih montaže kuhinje ni mogoče izvesti, bodisi iz tehničnih ali pa iz varnostnih razlogov. Kupec mora zagotoviti električno energijo za delovanje električnih naprav, ki pa mora znašati najmanj 3500 W (16A).

Pri priključitvi električnih, vodovodnih ali plinskih naprav na omrežje mora kupec zagotoviti vse dodatne elemente in priključke, če ti niso priloženi izdelku ali če obstoječi elementi ali priključki niso primerni zaradi posebnih pogojev, ki veljajo v kupčevem domu. V tem primeru je kupec odgovoren za pravilnost priključkov, ki jih kupi.

Končni videz kuhinje je odvisen od tega, ali so stene ravne (brez vdrtin in izboklin), ali so koti ravni (ne topi ali ostri) in ali je mogoče upoštevati načrt, ki so ga pripravili načrtovalci podjetja IKEA. Če montažna ekipa podjetja IKEA ne bo mogla zagotoviti storitve montaže, se bo moral kupec dogovoriti in rezervirati nov termin za storitev načrtovanja.

Če kupec ne zagotovi delovnih pogojev, se bo štelo, da storitve ni bilo mogoče izvesti zaradi napake na strani kupca, zato obveznost podjetja IKEA za zagotavljanje storitve preneha veljati, kupec pa ni upravičen do vračila kupnine, v višini že nastalih dejanskih stroškov podjetja IKEA. Kupec ima pravico, da se dogovori za nov termin, ki ga mora tudi plačati.

Če kupec med izvajanjem storitve montaže spremeni svoje mnenje glede pripravljenega načrta, o katerem se je dogovoril ob plačilu storitve, in zahteva določene spremembe, ki niso zajete v načrtu, ki ga je odobril, storitve montaže ne bo mogoče izvesti. V tem primeru se mora kupec obrniti na Center za pomoč na številko 01/810-7781, se dogovoriti za datum dodatnega načrtovanja in urediti novo storitev montaže. Dogovoriti se bo moral za nov termin storitve in jo plačati.

Če mora kupec prestaviti ali odpovedati montažo kuhinje, mora to storiti najpozneje 48 ur pred dogovorjenim datumom, da se lahko dogovori za nov termin. V tem primeru se mora kupec obrniti na Center za pomoč kupcem na številko 01/810-7781 in sporočiti odpoved ali prestavitev datuma izvedbe storitve.

Montažo kuhinje lahko prepreči višja sila, torej dogodki, ukrepi ali okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, med katere med drugim, a ne izključno, spadajo tudi: naravne nesreče, zaprte ceste zaradi slabega vremena ali prihoda tujih delegacij, škoda ali dela na cesti, na objektih ali na napeljavah, demonstracije ali shodi. V tem primeru se bo podjetje IKEA potrudilo, da bo pravočasno stopilo v stik s kupcem in se dogovorilo za nov datumu montaže kuhinje.

3.9 Montaža kopalnice

To storitev opravimo na lokaciji, ki jo določi kupec. Kupec rezervira in plača storitev, ki je odvisna od con. Ta storitev je na voljo samo za izdelke podjetja IKEA.

Kupec lahko izbere eno izmed dveh ponujenih storitev za montažo kopalnice:

 • Osnovna  montaža kopalnice vključuje sestavljanje kopalniških omaric in njihovo pritrjevanje na steno, montažo predalov in vrat ter vstavkov. Ekipa za sestavljanje bo prilagodila vse predale in vrata za usklajen videz ter pritrdila gumbe in ročaje. Ta storitev vključuje montažo in priklop korita, armature in sifona ter prhe. Vključuje rezanje delovne plošče, umivalnika ali kopalniškega korita ter priklop armature na vodno omrežje s sifonom. Vse elemente je treba kupiti v trgovini IKEA (korito, sifon, armatura, ...), da bo izvedena montaža. Prilagoditve so zajete v storitev in vključujejo: rezanje zadnje strani, stranic, zgornjega ali spodnjega dela, da se bo izdelek prilegal v prostor, ter ustrezno namestitev na steno. Demontaža nameščenega (starega) kopalniškega pohištva ni vključena v montažo kopalnice. Po opravljeni storitvi ekipa podjetja IKEA odstrani embalažo, razen če jo kupec želi obdržati.
 • Celotna  montaža kopalnice vključuje sestavljanje kopalniških omaric in njihovo pritrjevanje na steno, montažo predalov in vrat ter vstavkov. Ekipa za sestavljanje bo prilagodila vse predale in vrata za usklajen videz ter pritrdila gumbe in ročaje. Storitev vključuje tudi montažo in priklop korita, armature, sifona in prhe  ter montažo in priklop svetil podjetja IKEA. Prilagoditve so zajete v storitev in vključujejo: rezanje zadnje strani, stranic, zgornjega ali spodnjega dela, da se bo izdelek prilegal v prostor, ter ustrezno namestitev na steno. Omogočen mora biti dostop do omarice z varovalkami, da se zagotovi varna in ustrezna montaža svetil. Demontaža nameščenega (starega) kopalniškega pohištva ni vključena v montažo kopalnice. Po opravljeni storitvi ekipa podjetja IKEA odstrani embalažo, razen če jo kupec želi obdržati.

 

3.9.1 Delovni pogoji in omejitve

Temperatura v prostoru, v katerem se izvaja delo, mora biti od 15–28 °C.

Staro kopalniško pohištvo je treba pred prihodom montažne ekipe odstraniti iz prostora. Kupec mora zagotoviti, da so vsi izdelki namenjeni za montažo, pripravljeni v prostoru kjer se bo izvedla storitev. Kupec pripravi prostor, v katerem je montirana kopalnica. Zagotoviti je treba prostor za montažo kopalniškega pohištva, da lahko delavci (odvisno od izdelkov) sestavijo, položijo in pritrdijo vse dele kopalniških elementov, za katere se plača storitev montaže kopalnice in za katere je to potrebno v skladu z navodili za montažo.

Kupec je odgovoren za kakovost, stanje in pripravo sten, monter pa oceni, ali obstajajo ovire/okvare, zaradi katerih montaže kopalnice ni mogoče izvesti, bodisi iz tehničnih ali pa iz varnostnih razlogov. Kupec mora zagotoviti električno energijo za delovanje električnih naprav, ki pa mora znašati najmanj 3500 W (16A).

Niti osnovna niti celotna montaža kopalnice ne vključuje prilagoditve drugih sestavnih delov, kot so vodovodne cevi, vodovodni ventili in električne vtičnice. Vodni ventili naj bodo dostopni in delujoči. Če so zelo stari, običajno niso popolnoma delujoči, zlasti pa še vedno nekoliko puščajo, ko je voda zaprta. Podjetje IKEA ali notranji/zunanji ponudnik storitev podjetja IKEA v tem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Pri priključitvi električnih, vodovodnih ali plinskih naprav na omrežje mora kupec zagotoviti vse dodatne elemente in priključke, če ti niso priloženi izdelku ali če obstoječi elementi ali priključki niso primerni zaradi posebnih pogojev, ki veljajo v kupčevem domu. V tem primeru je kupec odgovoren za pravilnost priključkov, ki jih kupi.

Če kupec ne zagotovi delovnih pogojev, se bo štelo, da storitve ni bilo mogoče izvesti zaradi napake na strani kupca, zato obveznost podjetja IKEA za zagotavljanje storitve preneha veljati, kupec pa ni upravičen do vračila kupnine, v višini že nastalih dejanskih stroškov podjetja IKEA. Kupec ima pravico, da se dogovori za nov termin, ki ga mora tudi plačati.

Če kupec med izvajanjem storitve montaže spremeni svoje mnenje glede pripravljenega načrta, o katerem se je dogovoril ob plačilu storitve, in zahteva določene spremembe, ki niso zajete v načrtu, ki ga je odobril, storitve montaže ne bo mogoče izvesti. V tem primeru se mora kupec obrniti na Center za pomoč na številko 01/810-7781, se dogovoriti za datum dodatnega načrtovanja in urediti novo storitev montaže. Dogovoriti se bo moral za nov termin storitve in jo plačati.

Če mora kupec prestaviti ali odpovedati montažo koplanice, mora to storiti najpozneje 48 ur pred dogovorjenim datumom, da se lahko dogovori za nov termin. V tem primeru se mora kupec obrniti na Center za pomoč kupcem na številko 01/810-7781 in sporočiti odpoved ali prestavitev datuma izvedbe storitve.

Montažo kopalnice lahko prepreči višja sila, torej dogodki, ukrepi ali okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, med katere med drugim, a ne izključno, spadajo tudi: naravne nesreče, zaprte ceste zaradi slabega vremena ali prihoda tujih delegacij, škoda ali dela na cesti, na objektih ali na napeljavah, demonstracije ali shodi. V tem primeru se bo podjetje IKEA potrudilo, da bo pravočasno stopilo v stik s kupcem in se dogovorilo za nov datumu montaže kuhinje.

3.10 Šivanje

Ta storitev je na voljo samo za izdelke podjetja IKEA. Za storitev šivanja se lahko dogovoriš na Oddelku za tekstil.

Podjetje IKEA in ponudnik storitve nista odgovorna za fizikalne in kemijske lastnosti predelane tkanine (stopnja krčenja 4 %) in si pridružujeta pravico do odstopanja danih mer +/- 1 cm.

3.11 Preklic storitev

Če želi kupec preklicati ali prestaviti termin storitve načrtovanja kuhinje, sistemov za shranjevanje ali kopalnice, sestavljanja pohištva, izmere kuhinjskega prostora, montažo kuhinje ali kopalnice mora o tem obvestiti Center za pomoč kupcem na številko 01/810-7781 vsaj 48 ur pred dogovorjenim datumom izvedbe storitve.

Kupce želimo opomniti, da se ob upoštevanju namena in narave teh storitev ter logističnih in drugih stroškov, ki nastanejo ne glede na okoliščine, posamezne storitve opravijo ali odpovejo na zgoraj opisan način. Če kupec storitve ne odpove v določenem minimalnem roku ali jo odpove v manj kot 48 urah, se šteje, da storitve, za katero je kupec odgovoren, ne bo mogoče izvesti, zato obveza podjetja IKEA, da storitev opravi, preneha veljati, kupcu pa ne pripada povračilo zneska, plačanega za storitev, v višini že nastalih dejanskih stroškov podjetja IKEA.

Če kupec iz kakršnegakoli razloga v dogovorjenem času ni bil dosegljiv na naslovu za izvedbo storitve ali na telefonski številki, ki jo je navedel, podjetje IKEA ne prevzema odgovornosti za neizvedbo storitve ob dogovorjenem času.

Če kupec ne zagotovi primernih delovnih pogojev (pokvarjene napeljave, neustrezne stene ali tla, nezavarovana elektrika ali voda, neustrezna temperatura, odsotnost stranišča, ipd.), se bo štelo, da storitve ni bilo mogoče izvesti zaradi napake na strani kupca, kar pomeni, da preneha veljati tudi obveznost podjetja IKEA za zagotavljanje storitve, kupec pa ni upravičen do vračila zneska, plačanega za storitev, v višini že nastalih dejanskih stroškov podjetja IKEA. Kupec ima pravico, da se dogovori za nov termin, ki ga mora tudi plačati.

Nekatere storitve lahko prestavimo ali začasno ustavimo zaradi višje sile, torej dogodkov, dejanj ali okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti, med katere med drugim, a ne izključno, spadajo tudi naslednje okoliščine: naravne nesreče, zaprte ceste zaradi vremenskih razmer, škode ali del na cesti, na objektu ali na napeljavah, demonstracije in shodi. V tem primeru se bo podjetje IKEA potrudilo, da bo pravočasno stopilo v stik s kupcem in se z njim dogovorilo za drug datum.

3.12 Splošne določbe glede formalnih zahtev, ki veljajo za vse opisane storitve podjetja IKEA

Če se storitev zagotavlja na naslovu kupca, o katerem je bilo obveščeno podjetje IKEA, ekipa, ki je zadolžena za storitev, ob zaključku storitve fotografira elemente in pripravi poročilo o predaji, ki ga potrdi in podpiše kupec. Če ima kupec kakršne koli pripombe/komentarje, jih je treba vnesti v zapisnik. Ekipa podjetja IKEA, ki je zadolžena za storitev, zbere fotografije in sestavi zapisnik, kupec pa te dokumente podpiše. To velja za vsak prihod na naslov kupca, ne glede na to, ali podjetje IKEA storitev opravlja prvič ali pa gre za obisk, katerega namen je odprava nepravilnosti, ki jih je opazil kupec. Splošni pogoji so zakonska obveznost in informativni dokument, ki ga prejme kupec, ki pa se v povezavi s kupcem ne uporablja kot pogodbeni pogoji, ki urejajo razmerje med kupcem in podjetjem IKEA glede katerekoli storitve, ki je opisana v teh pogojih.


4. Vračila

4.1 Splošni podatki o Politiki glede menjave in vračil – IKEA 365

Zdi se nam pomembno, da so kupci zadovoljni z nakupom izdelkov podjetja IKEA. Povsem v redu je, če si kupec glede nakupa premisli. Kupec lahko kupljene izdelke vrne v 365 dneh s predložitvijo računa in v skladu s pogoji, navedenimi v Politiki vračil podjetja IKEA, ki je sestavni del pogojev nakupa. Podrobnosti so na voljo tu.

Za izdelke, kupljene v trgovini ali na spletu, ki jih kupec v prvih 14 dneh od datuma nakupa, dostave ali prevzema nepoškodovane sestavi, preizkusi in vrne, bomo povrnili celoten znesek v skladu s prvotnim načinom plačila ali na vrednostno kartico. Za vse neuporabljene izdelke v originalni embalaži bomo v 365 dneh povrnili celoten znesek v skladu s prvotnim načinom plačila ali na vrednostno kartico Za vračilo uporabljenih in odpakiranih izdelkov po 14 dneh od nakupa, si podjetje IKEA pridržuje pravico, da vrne sorazmerni delež na vrednostno kartico IKEA.

Podjetje IKEA zagotavlja obdobje 90 dni za preizkus novega posteljnega vložka. Rok za vrnitev in zamenjavo posteljnega vložka je 90 dni. Če kupec oceni, da mu posteljni vložek ne ustreza, ga lahko preprosto zamenja za drugega. Če si kupec premisli v 90 dneh, po eni zamenjavi posteljnega vložka izgubi pravico do ponovne zamenjave posteljnega vložka.

Podjetje IKEA si pridržuje pravico do zavrnitve vračila ali zamenjave izdelka, če omenjena merila niso izpolnjena. Če sestavljeni ali rabljeni izdelek vrneš po 14 dneh od datuma nakupa, dostave ali prevzema, bomo stanje izdelka ocenili glede na pogoje, opisane v Politiki vračil podjetja IKEA, ki si jo lahko podrobno ogledaš tu.

Če vrnjeni izdelek ne izpolnjuje zgornjih meril, si podjetje IKEA pridržuje pravico, da denarja ne vrne. V tem primeru lahko podjetje IKEA stranki ponudi vrednostno kartico z nižjo vrednostjo, ker merila za vračilo kupnine izdelka niso bila v celoti izpolnjena.

Vračilo rabljenih izdelkov, kupljenih v Kotičku za krožno uporabo, ker si si premislil/-a glede nakupa, ni mogoče.

Menjava in vračilo izdelka se izvede tako, da izdelek skupaj z originalnim računom/drugim dokazilom o nakupu odneseš v trgovino IKEA.

Če si kupec premisli in se odloči vrniti funkcionalen in neuporabljen izdelek, mora stopiti v stik s Centrom za pomoč kupcem podjetja IKEA ali obiskati oddelek Vračila in zamenjave v trgovini, kjer bo prejel informacije o nadaljnjem postopku vračila izdelka.

Kupec se strinja, da bo neuporabljene izdelke vrnil v prvotnem stanju in po možnosti v priloženi embalaži. Če kupec izdelke vrne, ker si je premislil, stroške vračila izdelkov v trgovino IKEA krije sam.

Podjetje IKEA si pridržuje pravico do vračila znižane vrednosti izdelka na vrednostno kartico, če je izdelek uporabljen ali poškodovan.

Če pogoji za vračilo izdelka niso izpolnjeni, ima podjetje IKEA pravico zavrniti vračilo kupnine ali ponuditi zamenjavo ali vrednostno kartico IKEA.

Podjetje IKEA krije stroške prevoza vrnjenih izdelkov le, če je zadevni izdelek pokvarjen ali poškodovan ali če je bil dostavljen izdelek, ki ga kupec v naročilu ni navedel.

4.2 Pripravljeno vračilo

Kupec lahko kupljeni izdelek vrne prek storitve pripravljenega vračila le v primeru, da si premisli. Kupec lahko kupljene nepoškodovane izdelke vrne v 365 dneh v skladu s pogoji politike vračil IKEA, podrobnosti pa so na voljo tukaj.

Storitev pripravljenega vračila je na voljo samo izdelke, kupljene v fizični trgovini IKEA v Sloveniji, ne pa tudi za izdelke, kupljene prek spleta. Za nakupe opravljene v tujini ta storitev ni na voljo. Kupci morajo registrirati izdelke, ki jih želijo vrniti, nato pa po e-pošti in sporočilu SMS prejmejo črtno kodo. Črtna koda za pripravljeno vračilo velja le 14 dni, po izteku tega obdobja pa mora kupec znova registrirati vračilo. Kupec bo imel prednost pri vračilu v trgovini, saj bo na oddelku Vračila in zamenjave na avtomatu za izdajo listka za vrstni red prejel številko za prioritetno vrsto.

Zaposleni oddelka Vračila in zamenjave bodo dokončno ocenili registrirane izdelke in sprejelikončno odločitev glede vračila, ki ga bo potrdilo ali zavrnilo.

Za izdelke, registrirane prek storitve pripravljenega vračila, velja enaka Politika vračil kot za redna vračila.

4.3 Pravica do odstopa od pogodbe

Poleg pravic, opredeljenih v teh Splošnih pogojih, povezanih z vračilom izdelkov, ima kupec v skladu z veljavnimi predpisi v primeru nakupa prek spleta in po telefonu na voljo 14 dni, da sporoči svoj odstop od pogodbe iz kateregakoli razloga, ne da bi moral za to navesti razlog. Potrošnik mora kupljene izdelke vrniti v 14 dneh po tem, ko je sporočil svoj odstop od pogodbe, bodisi tako, da pošlje blago ali pa da ga osebno vrne v trgovino IKEA. V primeru odstopa mora kupec izdelek vrniti v originalni embalaži in po možnosti neodprtega.

Kupec ima pravico do odstopa od pogodbe tako, da obvesti Center za pomoč kupcem podjetja IKEA na kakršenkoli nedvoumen način.

Če kupec odstopi od pogodbe, ga mora podjetje IKEA nemudoma pisno ali prek kakega drugega trajnega nosilca seznaniti s prejemom obvestila.

Kupec organizira in krije stroške vračila izdelka v trgovino IKEA.

Če kupec prekliče celotno naročilo v 14 dneh po vrnitvi izdelka v trgovino IKEA, podjetje IKEA vrne kupcu celoten znesek naročila, vključno s prvotno plačano dostavo kot del naročila.

Če kupec odstopi od nakupa izdelka iz naročila v 14 dneh, bo po vrnitvi izdelka v trgovino IKEA prejel le znesek v vrednosti vrnjenega izdelka.

Ti Pogoji poslovanja podjetja IKEA Slovenija, d.o.o. veljajo od dneva objave na spletni strani od 20. 4. 2022.