Preskoči na glavno vsebino

Splošni pogoji poslovanja trgovine IKEA

1. SPLOŠNI POGOJI

1.1 Uvodna določila

Ti splošni pogoji urejajo pogoje nakupa izdelkov in storitev na spletni strani in v trgovini IKEA Ljubljana. Splošni pogoji so v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi pravnimi akti, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Podjetje IKEA si pridržuje pravico da kadarkoli spremeni Splošne pogoje.

1.2 Definicije

 • Kupec – kupec izdelka je obiskovalec trgovine, ki kupi vsaj en izdelek v trgovini IKEA.Prodajalec – podjetje IKEA.
 • Naročilo – obrazec IKEA, ki ga zaposlena oseba izda kupcu za prevzem izdelkov na oddelku za prevzem blaga.
 • IKEA FAMILY – klub zvestobe podjetja IKEA, v katerega se lahko včlani vsak obiskovalec trgovine v sami trgovini ali na spletni strani.
 • Storitve – dodatne storitve, kot so šivanje, dostava, montaža in podobno, ki jih za kupce poleg zaposlenih podjetja IKEA izvajajo tudi zunanji izvajalci, s katerimi ima podjetje IKEA sklenjene pogodbe in dogovorjen cenik.
 • Pogodba – dvostranski dogovor med kupcem in podjetjem IKEA, skladen s Splošnimi pogoji, ki jih kupec sprejema. Splošni pogoji veljajo za del kupoprodajne pogodbe.

1.3. Informacije o prodaji na daljavo v podjetju IKEA

Na tem spletnem mestu si prizadevamo zagotoviti točne informacije, vključno z opisi naših izdelkov in storitev, ter najnovejše informacije o novih cenah izdelkov in storitev. Žal lahko včasih kakšno informacijo izpustimo. Vse morebitne težave bomo poskušali odpraviti v najkrajšem možnem času. Če bi lahko morebitne težave vplivale na stanje naročila, te bomo o tem zagotovo nemudoma obvestili.

1.4 Pravice intelektualne lastnine

Skladno z našimi pravili o zasebnosti in intelektualni lastnini so vse vsebine in gradivo, objavljeni na spletnem mestu www.IKEA.si, v popolni in izključni lasti podjetja IKEA oziroma družbe Inter IKEA Systems BV. Uporaba vsebin tega spletnega mesta/domene brez izrecnega soglasja družbe Inter IKEA Systems BV je v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine. Ime »IKEA« in pripadajoči grafični prikaz sta prav tako zaščitna znaka družbe IKEA Systems BV in sta predmet določil predpisov za varovanje intelektualne lastnine.

1.5. Uporaba spletnega mesta

Kupec in/ali registrirani uporabnik in/ali uporabnik izrecno soglaša s tem, da bo to spletno mesto uporabljal izključno na svojo odgovornost. Ne podjetje IKEA ne noben izmed njenih zaposlenih, zastopnikov, tretjih ponudnikov storitev ali družb, ki so imetnice licence, ne jamči, da uporaba tega spletnega mesta ne bo prekinjena ali da ne bo vključevala napak; prav tako ne jamči za (i) posledice, ki lahko nastanejo z uporabo tega spletnega mesta, ali (ii) točnost, zanesljivost ali vsebino katerekoli informacije, storitve ali izdelka, zagotovljenega prek tega spletnega mesta.

Ta izjava o omejitvi odgovornosti se nanaša na vso neposredno ali posredno škodo, morebitne poškodbe, povzročene zaradi kakršnihkoli pomanjkljivosti, napak, izvzetij, prekinitev, izbrisov, okvar, zamud v delovanju ali prenosu, računalniških virusov, prekinitev komunikacijske linije, kraje, uničenja ali nepooblaščenega dostopa, sprememb ali zlorab zapisov na računalniški opremi oziroma premoženju kupca/registriranega uporabnika, prekinitve pogodbe, neprimernega vedenja, malomarnosti ali kakršnegakoli drugega ravnanja podjetja IKEA oziroma njenih zaposlenih, zastopnikov in/ali tretjih ponudnikov storitev. Kupec/registrirani uporabnik izrecno potrjuje, da podjetje IKEA ni odgovorno za morebitno žaljivo, neprimerno ali nezakonito ravnanje drugih uporabnikov ali tretjih oseb in da tveganje za škodo, ki lahko nastane zaradi tega, v celoti nosi kupec/registrirani uporabnik.

Ne podjetje IKEA ne nobena druga fizična ali pravna oseba, vključena v oblikovanje, proizvodnjo ali distribucijo tega spletnega mesta ali z njim povezanih vsebin in/ali programske opreme, v nobenem primeru ne bosta odgovorni za nobeno škodo, ki lahko nastane kot posledica uporabe ali nemožnosti uporabe tega spletnega mesta. Kupec/registrirani uporabnik izrecno potrjuje, da se pogoji, ki izhajajo iz tega poglavja, nanašajo na celotno vsebino tega spletnega mesta.

Kupec/registrirani uporabnik je izključna in edina odgovorna oseba za nakup, uporabo in vzdrževanje svoje računalniške opreme, ki med drugim vključuje vso programsko in strojno opremo, ki jo ima v lasti in uporablja, ter drugo opremo, potrebno za dostop do spletne trgovine IKEA oz. njeno uporabo, in za vse s tem povezane stroške. Podjetje IKEA ni odgovorno za nikakršno škodo na opremi kupca/registriranega uporabnika, ki lahko nastane zaradi uporabe tega spletnega mesta.

Da bi se izognili kakršnemukoli pomisleku ali dvomu o zavrnitvi odgovornosti podjetja IKEA, kupcu/registriranemu uporabniku ne bodo odrečene pravice, ki jih ima na podlagi predpisov, ali pravice, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja s podjetjem IKEA.

1.6 Obdelava osebnih podatkov

Z registracijo na www.ikea.si soglašam, da podjetje IKEA kot upravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov in njeni poslovni partnerji ali podizvajalci kot obdelovalci v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov zbirajo, obdelujejo in si medsebojno posredujejo ter izmenjujejo naslednje podatke: moje osebne podatke, navedene v obrazcu za registracijo, in podatke o mojih naročilih.

Seznanjen/-a sem s svojo pravico, da lahko kadarkoli v celoti prekličem to izjavo o privolitvi. Pogoji o varstvu osebnih podatkov so na voljo na tej povezavi.

Spletna trgovina IKEA med postopkom nakupa uporablja »piškotke«, saj lahko tako prepozna uporabnika in si ga zapomni, tako pa tudi omogoči nakup.

Vse strani spletne trgovine IKEA, kjer se izmenjujejo zaupni podatki (geslo, plačilo prek interneta itd.), so zaščitene z varnostnim protokolom SSL (128-bitna zaščita podatkov). Varnostno šifriranje SSL je standardna tehnologija varstva podatkov, ki omogoča varno izmenjavo podatkov med uporabnikovim brskalnikom in stranmi spletne trgovine IKEA.

1.7 Varnost in varstvo osebnih podatkov

Podjetje IKEA bo uporabniku na svojem spletnem mestu www.IKEA.si zagotovila zasebnost in varstvo osebnih podatkov, gesel in vseh drugih podatkov v skladu s pogoji za varstvo osebnih podatkov, ki so na voljo na tej povezavi.

Ob registraciji v spletni trgovini IKEA prek spletnega mesta www.IKEA.si mora uporabnik ustvariti geslo, ki ga mora zadržati zase in ga ne sme deliti z drugimi osebami. Uporabnik je odgovoren za vsa dejanja in naročila, izvedena pod svojim uporabniškim imenom. Uporabniško ime in geslo sta šifrirana z algoritmom PBKDF2 v zbirki podatkov podjetja IKEA. Povezava med spletnim mestom in uporabnikovim internetnim brskalnikom je zavarovana s potrdilom SSL, varnost plačila pa zagotavlja plačilna institucija v skladu s svojimi protokoli in potrdili.

Podjetje IKEA prek teh spletnih mest ne želi prejemati informacij, ki niso tesno povezane s postopkom spletnega nakupovanja. Podjetje IKEA takšnih informacij in gradiv ne bo obravnavalo kot zanesljivih podatkov in zanje ne bo odgovorno. Kupec s pošiljanjem določenih informacij ali gradiv podjetju IKEA daje neomejeno in nepreklicno dovoljenje za uporabo, kopiranje, prikazovanje, uvajanje, spreminjanje, prenos in distribucijo teh gradiv ali informacij, prav tako pa soglaša s tem, da lahko podjetje IKEA neovirano uporablja vse ideje, koncepte, znanje ali tehnike za kakršenkoli namen. Podjetje IKEA ne bo objavilo imena kupca/registriranega uporabnika ali kako drugače objavila dejstva, da ji je ta poslal gradivo ali druge informacije, razen če: (a) pridobi od kupca/registriranega uporabnika dovoljenje za uporabo njegovega imena; ali (b) predhodno obvesti kupca/registriranega uporabnika, da bodo gradiva ali druge informacije objavljene na določenih delih teh strani, objavljene ali kako drugače uporabljene na teh straneh skupaj z njegovim imenom; ali (c) jo k temu zavezuje zakonodaja. Kakršnakoli komunikacija med kupcem/registriranim uporabnikom se ne šteje za zaupanja vredno. Če določena spletna mesta dovoljujejo objavo sporočil, ki jih podjetje IKEA obravnava kot zaupanja vredne, bodo informacije navedene na teh straneh. Z objavo komentarjev, sporočil ali drugih informacij na spletnem mestu kupec/registrirani uporabnik daje podjetju IKEA zakonito pravico do uporabe teh komentarjev, sporočil ali informacij za namene promocije, oglaševanja, tržnih raziskav ali druge dovoljene namene. Več informacij je na voljo v Pravilniku o zasebnosti podjetja IKEA na tej povezavi.

Gradiva, ki so bila poslana prek spletnega mesta ali so prek njega na voljo, ne bodo obravnavana kot tajna ali zaupna niti kot poslovna skrivnost. S posredovanjem gradiv prek spletnega mesta IKEA imaš enako neomejeno pravico do uporabe za kakršenkoli namen, vključno z reprodukcijo, prenosom, objavo, izdajo ali kakršnokoli uporabo, brez obveznosti plačila kakršnegakoli nadomestila.

1.8 Informacije o proizvodih

Ob nakupu v trgovini velja upoštevati naslednje:

 • Vsak izdelek v trgovini je predstavljen in na razpolago kot razstavni eksponat.
 • Veljavna cena je cena na razstavnem eksponatu v trgovini.
 • Na etiketi se skupaj s ceno nahajajo tudi osnovne informacije o izdelku, za podrobnejše informacije pa se kupec lahko obrne na osebje podjetja IKEA.
 • Na etiketi izdelka, ki se prevzame v Samopostrežnem prostoru s pohištvom, je navedena informacija o točni lokaciji proizvoda (regal, mesto).
 • Če je izdelek na voljo tudi v drugih barvah, kot je barva razstavnega eksponata (razstavni eksponat ni razstavljen v drugih barvah), je informacija o drugih barvah navedena ob izdelku (na izdelku ali poleg izdelka). Fotografije in slike so izključno informativne narave.
 • Če je za sestavo in uporabo celotnega izdelka potreben dodaten artikel ali element, bo ta dodatni artikel/element označen na samem izdelku.
 • Če je razstavni eksponat spremenjen v primerjavi z izdelki, ki so v zalogi, bo to označeno na samem izdelku.

1.9 Dostopnost, plačilo in prevzem proizvoda

Podjetje IKEA ima pravico v vsakem trenutku posamezen izdelek umakniti iz prodaje. Podatki o zalogah izdelka v trgovini se lahko razlikujejo od informacij o zalogah izdelka, objavljenih na spletni strani.

Člani kluba IKEA FAMILY lahko uveljavljajo ugodnosti pod veljavnimi pogoji, ki veljajo za klub IKEA FAMILY. Za nakup velja, da je opravljen, ko se izdelek plača na blagajni. Po plačilu izdelkov je kupec dolžan prevzeti plačane izdelke. Ne prevzete proizvode po plačilu lahko kupec prevzamete na oddelku za prevzem blaga.

1.10 Garancije

Garancijski roki veljajo/trajajo v skladu z veljavnimi predpisi, in sicer od dneva prevzema blaga, garancijo pa je mogoče uveljavljati ob predložitvi original računa, ki velja kot dokazilo nakupa. Trajanje garancije in kritje garancije v zvezi s izdelkom je navedeno na vsakem izdelku. Garancije in pogoji za posamezen izdelek so na voljo v katalogu IKEA v poglavju »Kako nakupovati« ali na spletni strani. Če garancijski rok, naveden na izdelku, traja dlje od predvidenega roka po veljavnih predpisih Republike Slovenije, se upošteva za kupca ugodnejši garancijski rok oziroma garancijski rok podjetja IKEA. Za reševanje težav v zvezi z izdelkom podjetje IKEA izdelek pregleda in odloča o uveljavljanju pravic iz naslova garancije. Če je uveljavljanje pravic možno, bo podjetje IKEA po lastni presoji in v sodelovanju s kupcem odločilo o primerni zamenjavi. Podjetje IKEA bo izdelek popravilo ali ga zamenjalo z drugim enakim ali podobnim izdelkom. Če gre za popravilo ali zamenjavo z drugim enakim ali podobnim izdelkom v okviru pravil iz garancije, bo stroške popravila ali zamenjave nosilo podjetje IKEA ter poskrbelo za rezervne dele, delo in potne stroške zaposlenih, ki jih podjetje IKEA pooblasti za popravilo. Podjetje IKEA bo postalo lastnik vseh nedelujočih delov, ki so jih pri popravilu zamenjali. Garancija ne velja za izdelke, ki so bili nepravilno hranjeni ali nameščeni, izdelke, ki so se nepravilno uporabljali ali zlorabljali, in izdelke, ki so se čistili na nepravilen način ali z napačnimi čistilnimi sredstvi. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, ki so nastale pri neustreznem ravnanju z izdelkom, na primer za vreznine ali odrgnine ali zunanje poškodbe pri nezgodah. Garancija ne velja, če so se izdelki uporabljali na odprtem, na vlagi (izjema so izdelki, ki so namenjeni zunanji uporabi) ali se niso uporabljali v gospodinjstvu (izjema, če ni navedeno drugače). Garancija ne krije posledične ali naključne poškodbe. Za uveljavljanje garancije je obvezna predložitev računa. Za zagotovitev veljavnosti je treba za vsak izdelek upoštevati posebna navodila za nego, uporabo in montažo, ki so na voljo v embalaži izdelka, pa tudi v trgovini IKEA ali na spletnem mestu IKEA, pod zavihkom "Podrobnosti o izdelku".

1.11 Odgovornost za zmanjšanje vrednosti blaga

Odgovoren/-na si za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica neustreznega ravnanja z blagom, razen za tisto, ki je bilo potrebno zaradi ugotavljanja narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga.

2. NAKUPI

2.1. Registracija

V spletni trgovini IKEA se lahko registrirajo samo osebe, stare vsaj 18 let. Kupec/registrirani uporabnik je odgovoren za točnost in celovitost podatkov, vnesenih med registracijo in nakupom. Če pride do kakršnekoli spremembe podatkov, vnesenih med registracijo ali nakupom, priporočamo čimprejšnjo posodobitev uporabniškega računa.

Postopek prijave: Registracija na tem spletnem mestu je možna z ustvarjanjem uporabniškega računa. Potrebne informacije so na voljo v razdelku »Moj profil«.

Uporabniški vmesnik kupca vodi skozi postopek registracije. Po registraciji sistem pošlje e-poštno sporočilo s podatki o uporabniškem računu. Podjetje IKEA si pridržuje pravico do razveljavitve uporabniških računov, ki so dlje časa neaktivni.

2.2. Naročilo

Naročilo izdelkov je možno po telefonu ali po elektronski poti.

2.2.1 Telefonsko naročilo

Za naročilo je treba poklicati Center za pomoč kupcem IKEA na številko +386 1 810 77 81. Navesti je treba želene izdelke, količino in spremljevalne storitve. Center za pomoč kupcem IKEA bo ustvaril naročilo in ga skupaj s povezavo za plačilo posredoval kupcu po elektronski pošti.

Kupec preveri naročilo in s klikom poslane povezave opravi elektronsko plačilo z bančno kartico.

2.2.2 Elektronsko naročilo

Naročilo poteka po elektronski poti. S pritiskom gumba »Dodaj« je izbran izdelek dodan v nakupovalno košarico. Izdelki se štejejo za naročene v trenutku, ko kupec izvede celoten postopek plačila. Nato kupec po elektronski pošti prejme potrditev naročila oziroma potrditev, da je bilo naročilo pravilno prejeto.

Če naročeni izdelki niso na voljo v trgovini, bo Center za pomoč kupcem IKEA stopil v stik s kupcem v roku 4 delovnih dni po tem, ko je kupec ustvaril naročilo, oziroma po tem, ko je po e-pošti prejel potrditev, da je bilo naročilo uspešno ustvarjeno. Pogodba se šteje za sklenjeno, ko kupec plača naročene izdelke.

Podjetje IKEA si bo prizadevalo dostaviti vse izdelke, ki jih je kupec naročil, vendar si pridržuje pravico, da naročilo zavrne v primerih višje sile ali ko je izpolnitev pogodbene obveznosti močno ovirana. Če podjetje IKEA naročilo zavrne, bo kupec o tem obveščen v 4 delovnih dneh po potrditvi prejema naročila. Pogodba se šteje za veljavno po plačilu blaga.

Družba IKEA si bo prizadevala zagotoviti, da so razpoložljivi vsi naročeni izdelki.

2.3 Cena

Vse cene so izražene v slovenski državni valuti, evrih (€), in vključujejo DDV. Izdelki se plačujejo po cenah, ki veljajo na dan nakupa. Cene, plačilni pogoji in akcijske ponudbe veljajo izključno v trenutku plačila in se lahko spremenijo brez predhodne najave.

2.4 Plačilo

Nakup v trgovini IKEA je mogoč z gotovino, debetno in kreditno kartico ter nakazilom na tekoči račun podjetja IKEA Ljubljana d.o.o. Poslovnim kupcem se na zahtevo izda račun za pravno osebo. Za več informacij o načinih plačila klikni to povezavo.

2.5. Izdaja računa

Podjetje IKEA Slovenija d.o.o. po dostavi naročenih artiklov kupcu po e-pošti pošlje tudi račun, in sicer v PDF formatu. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec ob prevzemu kupljenih artiklov natisnjen račun. Kupec posebej prejme račun za vsako ločeno naročilo ali ločeno odpremo v sklopu naročila.

Na računu so navedeni razčlenjena cena in vsi stroški, povezani z nakupom, ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

3. STORITVE

3.1 Dostava izdelkov

3.1.1 Splošno

Dostavne storitve so mogoče samo za izdelke podjetja IKEA.

Podjetje IKEA zagotavlja dostavne storitve prek svojih podizvajalcev, ki jih najame skladno s pogodbo. Podjetje IKEA si pridržuje pravico, da pogodbo sklene z različnimi kurirskimi in dostavnimi službami, pod pogojem, da kakovost dostave ostane enaka in ustreza standardom podjetja IKEA.

Izdelki, predvideni za dostavo, bodo dostavljeni na naslov, naveden ob oddaji naročila: do pločnika, ki je najbližji razpoložljivi lokaciji za ustavitev vozila, ali v enega izmed prostorov v (stanovanjski) zgradbi po izbiri kupca.

Če gre za dostavo do pločnika (Curbside) poleg stanovanjske stavbe, dobavitelj izdelkov ne bo odnesel v nadstropje, kjer je stanovanje kupca, pač pa do pločnika, ki je najbližji vhodu v zgradbo, ki ga je kupec dolžan navesti. Dostop do stavbe mora biti prost, sicer se dostava izvede do točke, ki je najbližja stavbi in do katere se dostava še lahko izvede.

V primeru dostave v prostor po izbiri je kurir dolžan izdelke vnesti v kupčev dom, ne glede na nadstropje in razpoložljivost dvigala. Preden se kupec odloči za dostavno službo, je dolžan preveriti možnost dostopa do naslova za dostavo s tovornjakom ali dostavnim vozilom. Dostava se izvede na naslov, naveden na naročilu.

Za najavo dostave ali potrditev datuma in časa dostave bo kurir kupca poklical po telefonu pred dogovorjenim datumom dostave za območja po vsej Republiki Sloveniji.

3.1.2 Provizija in dostavni pogoji

Provizija za dostavno storitev je navedena na naročilnici in se obračuna skladno z načinom dostave, težo embalaže, dimenzijami ter lokacijo in naslovom dostave.

Pri ustvarjanju naročila z dostavo tovora lahko kupec izbere čas dostave tako, da s ponujenega seznama izbere datum. Po izdelavi naročila bo kupec po e-pošti prejel potrditev, da je bilo naročilo prejeto, e-poštno sporočilo pa bo vsebovalo tudi podatke o naročilu, vključno s časom dostave. V primeru paketne dostave in dostave do pločnika je datum dostave okviren. Kupec prejme informacije o pričakovanem časovnem obdobju, v katerem lahko pričakuje dostavo svojih izdelkov, npr. 2–4 dni.

Podjetje IKEA si pridržuje pravico, da spremeni dogovorjeni datum in način dostave zaradi okoliščin, do katerih je prišlo pozneje, ali iz razlogov, na katere podjetje IKEA ne more vplivati, ter v dogovoru s kupcem predlaga nov datum dostave.

Kupec mora zagotoviti, da je ob prevzemu izdelka na naslovu za dostavo, navedenem v naročilu, prisotna polnoletna oseba.

3.1.3 Omejitve dostave

Podjetje IKEA ne dostavlja živilskih izdelkov, posnetkov, rastlin, perzijskih preprog in izdelkov z oddelka »Kotiček za krožno uporabo«.

Kupec mora zagotoviti prost dostop do naslova, na katerega se opravlja dostava.

Če zaradi nepopolnih podatkov o naslovu za dostavo ali zaradi oviranega dostopa dostava ni mogoča ali je otežena (prepovedan dostop za tovornjake, neprimerna širina, nosilnost itn.), dostava ne bo izvedena, izdelki pa se bodo vrnili podjetju IKEA, o čemer bo kupec tudi obveščen.

Treba je preveriti velikost izdelka in tako zagotoviti, da je na naslovu za dostavo dovolj prostora za sprejem izdelka (npr. glede na širino in višino vrat). Ker so nekateri izdelki (npr. zofe) nekoliko večji, mora kupec zagotoviti prostor za dostavo vseh tovrstnih večjih izdelkov ter dostop do prostora, v katerega se dostava opravlja.

Kupec mora zagotoviti, da prostor, v katerega se opravlja dostava izdelkov, nima nobenih lastnosti in ni izpostavljen pogojem, ki bi lahko negativno vplivali na izdelke in povzročili škodo, kot so med drugim denimo vlaga, dež, veter, sneg itn.

Dostavo lahko začasno ustavimo tudi zaradi višje sile, dogodkov, dejanj ali okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti, med katere med drugim, a ne izključno, spadajo tudi naslednje okoliščine: naravne nesreče, zaprte ceste zaradi vremenskih pogojev ali prihoda tujih delegacij, škode ali del na cesti, na objektu ali na napeljavah, demonstracije in shodi. V tem primeru se bo podjetje IKEA potrudilo, da bo pravočasno stopilo v stik s kupcem in se z njim dogovorilo o drugem datumu in načinu dostave.

Pri dostavi v izbrani prostor mora kupec ob prevzemu izdelka preveriti, ali so na izdelku morebitna škoda in napake, ter jih navesti na dobavnici. Kupec mora ob dostavi podpisati dobavnico, s katero potrjuje: (1) da je bilo naročilo dostavljeno, (2) število dostavljenih paketov in (3) da so bili izdelki dostavljeni brez vidne škode na embalaži, na dobavnici pa je treba navesti tudi, ali je kupec s prejeto storitvijo zadovoljen.

V primeru dostave do pločnika lahko kupec po prevzemu naročila in podpisu računa prijavi vsa odstopanja od naročila in škodo na embalaži tako, da se obrne na Službo za pomoč kupcem podjetja IKEA, tj. tako, da pošlje e-poštno sporočilo prek kontaktnega obrazca ali da pokliče na številko: 01/810-7781. Kupec mora opraviti vizualni pregled in preveriti, ali je na izdelkih, dostavljenih do pločnika, nastala vidna škoda na embalaži. V tem primeru lahko zavrne prejem celotnega naročila, ne pa le dela naročila.

Če kupec noče podpisati dobavnice, se šteje, da je dostava zavrnjena. Če dostave ni mogoče izvesti zaradi nezadostnega ali onemogočenega dostopa do naslova za dostavo ali če izdelka na naslovu za dostavo ne prevzame odrasla oseba, izdelki ne ostanejo na tem naslovu, pač pa bo kurirska služba skušala dostavo ponoviti. Če kupec izdelkov ne prevzame po dveh poskusih dostave tovora, se šteje, da se je prevzemu odpovedal. Pri paketni dostavi se opravijo trije poskusi.

Kupec mora podjetje IKEA čimprej obvestiti o morebitnih težavah pri prevzemu izdelka. Podjetje IKEA ne bo odgovorno za zamude, ki nastanejo zaradi napak kupca. Če kupec iz kakršnegakoli razloga v dogovorjenem času ni bil dosegljiv na naslovu za dostavo ali na telefonski številki, ki jo je navedel, podjetje IKEA ne prevzema odgovornosti za neizvedbo dostave ob dogovorjenem času. Dostavna služba bo izdelke poskušala dostaviti dvakrat, in sicer ob začetni dostavi ter v naslednjem časovnem terminu, o katerem se bo podjetje IKEA dogovorilo s kupcem. Če dostava ne bo opravljena niti po drugem poskusu, bodo izdelki vrnjeni v trgovino IKEA, datum dostave pa bo preklican. Kupec ima nato pravico zahtevati vračilo kupnine samo v višini cene izdelka. V tem primeru kupec prevzema prevozne stroške vračila izdelka v trgovino IKEA.

Če želi kupec vrniti izdelek, ker si je premislil, mora blago vrniti v trgovino na oddelek Službe za pomoč kupcem ali pa se po e-pošti, prek kontaktnega obrazca ali s klicem na telefonsko številko 01/810-7781, obrniti na Center za pomoč kupcem podjetja IKEA, kar lahko stori od ponedeljka do petka: od 10.00 do 21.00, v soboto od 9.00 do 21.00, nedelja pa ni delovni dan. Ko se bo kupec obrnil na kontaktni center podjetja IKEA, mora izpolniti zahtevo za vračilo skladno z navodili Centra za pomoč kupcem.

Ko je blago dostavljeno kupcu ali osebi, ki je blago prevzela, kupec postane lastnik teh izdelkov in je odgovoren za vsako nadaljnjo škodo, izgubo ali uničenje izdelkov.

3.1.4 Datum dostave

Podjetje IKEA se bo potrudilo, da kupljene izdelke dostavi v roku, dogovorjenem na prodajnem mestu v trgovini IKEA ali na spletu, ki je odvisen od stanja zaloge in naslova za dostavo.

Dostava do pločnika (Curbside) omogoča, da kupec na prodajnem mestu izbere datum dostave in 8-urni časovni interval.

Pri izbiri možnosti standardne dostave tovora ali dostave v prostor po izbiri lahko kupec izbere datum dostave in 8-urni časovni interval. Kurir bo kupca približno 30 minut pred dostavo obvestil o roku dostave na navedeni naslov.

Pri izbiri možnosti standardnega tovora plus dostave kupec izbere želeni datum in 4-urni časovni interval za dostavo izdelka na navedeni naslov.

Izdelki bodo na izbrani naslov za dostavo dostavljeni najpozneje v 30 delovnih dneh.

Nedelje, prazniki in drugi nedelovni dnevi niso vključeni v rok za dostavo.

3.1.5 Preklic dostave

Kupec lahko kadarkoli prekliče dostavo s klicem na telefonsko številko Centra za pomoč kupcem podjetja IKEA: 01/810-7781, od ponedeljka do petka: od 10.00 do 21.00, v soboto od 9.00 do 21.00, nedelja pa ni delovni dan.

Če kupec dostavo prekliče, preden izdelki zapustijo trgovino IKEA, ima pravico zahtevati vračilo celotnega zneska, ki ga je plačal za izdelke in dostavo.

Če kupec naročilo prekliče, ko so izdelki že zapustili trgovino IKEA, ima pravico zahtevati vračilo zneska za izdelke, vendar podjetje IKEA v tem primeru ne bo povrnilo zneska za dostavo.

Po odpovedi dostavne storitve s klicem na telefonsko številko Centra za pomoč kupcem oddelka za odnose s kupci podjetja IKEA bo kupec na svoj e-poštni naslov prejel potrditev preklica naročila storitve.

3.2 Prevzemna mesta (Klikni in prevzemi)

Prevzemno mesto kupcem omogoča prevzem izdelkov na lokacijah, ki bolje ustrezajo njihovim potrebam, pri tem pa teža takšnega naročila ne sme presegati 1000 kg, če so izdelke pred tem kupili v spletni trgovini IKEA ali po telefonu z uporabo storitve »Klikni in prevzemi«. Namen prevzemnega mesta je zagotavljanje kakovostne, hitre in ugodne storitve za prevzem izdelkov podjetja IKEA.

Na prevzemnih mestih si ni mogoče ogledati izdelkov podjetja IKEA, jih preizkusiti in kupiti ali naročiti drugih storitev podjetja IKEA. Prevzemna mesta ne ponujajo gostinskih storitev Restavracije IKEA ali Prodajalne švedske hrane IKEA.

3.2.1 Mesta za prevzem naročil:

 • »Klikni in prevzemi« v trgovini IKEA v Ljubljani

Kupec lahko brezplačno izkoristi storitev »Klikni in prevzemi« v trgovini IKEA v Ljubljani, v spletni trgovini IKEA ali tako, da se obrne na Center za pomoč kupcem podjetja IKEA. Po prejemu potrdila o pripravljenem naročilu mora kupec naročilo prevzeti v treh dneh. Ob prevzemu blaga mora kupec s seboj prinesti potrdilo o naročilu (vključno s številko naročila, ki je potrebna za prevzem) in svoj osebni dokument s sliko. Če želi kupec prevzem preklicati, mora to storiti v trgovini, 24 ur pred želenim datumom prevzema. Informacije o storitvi Klikni in prevzemi so na voljo na naslednji povezavi.

 • »Klikni in prevzemi« v dostavnem centru podjetja IKEA v Mariboru

Ob zaključevanju naročila mora kupec poleg lokacije izbrati tudi vnaprej določen datum (datum in uro), na katerega želi prevzeti svoje naročilo. Ko bo naročilo pripravljeno, bo kupec po e-pošti prejel obvestilo, da so izdelki pripravljeni in da jih lahko prevzame v treh dneh od izbranega datuma. Opravljanje denarnih transakcij v dostavnih centrih podjetja IKEA ni mogoče. Ob prevzemu blaga mora kupec s seboj prinesti potrdilo o naročilu (vključno s številko naročila, ki je potrebna za prevzem) in svoj osebni dokument s sliko. Na prevzemnem mestu IKEA obstaja možnost vračila izdelkov v 365 dneh od nakupa, kot je navedeno v Politiki vračil podjetja IKEA; v tem primeru bo podjetje IKEA kupcu v 14 koledarskih dneh elektronsko vrnilo znesek vrednosti izdelka.

3.2.2 Opombe, ki veljajo za vse zgoraj opisane storitve »Klikni in prevzemi«:

Lokacije dostave pozneje ni mogoče spremeniti.

Kupec mora ob prevzemu naročila preveriti stanje in natančno število prevzetih paketov. Kupec ob prevzemu podpiše potrdilo, s katerim potrjuje, da je bil prevzem opravljen, potrdi pa tudi število dostavljenih paketov in dejstvo, da so bili izdelki dostavljeni brez vidne škode.

Če kupec naročila ne prevzame v izbranem roku in v določenem obdobju, se šteje, da je kupec odstopil od prevzema naročila. V tem primeru bo podjetje IKEA kupcu vrnilo le znesek vrednosti izdelka, in sicer v 14 koledarskih dneh.

Če želi kupec preklicati storitev, lahko to stori tako, da pokliče Center za pomoč kupcem na številko 01/810-7781. V tem primeru bo podjetje IKEA v 14 dneh od dneva nakupa elektronsko vrnilo znesek naročila, zmanjšan za vrednost storitve »Klikni in prevzemi«.

Ob prevzemu so izdelki, ki so del naročila, v originalni embalaži.

Podjetje IKEA krije stroške prevoza vrnjenih izdelkov le, če je zadevni izdelek pokvarjen ali poškodovan, ali če je bil dostavljen izdelek, ki ga kupec v naročilu ni navedel. V primeru poškodovanih izdelkov in izdelkov z napako bo podjetje IKEA poskrbelo za zamenjavo.

Kupec ima pravico, da si premisli in izdelke vrne skladno s pogoji, navedenimi v Pravilniku o vračilih podjetja IKEA (podrobnosti lahko najdete tu), vendar mora kriti stroške vračila izdelka v trgovino IKEA.

3.3 Druge storitve

Vse storitve iz 4. poglavja lahko naročiš v trgovini in po telefonu.

3.3.1 Sestavljanje pohištva

Pohištvo lahko kupcu sestavijo strokovnjaki. Sestavljanje pohištva se opravi skladno z navodili za sestavljanje podjetja IKEA. Če je v navodilih za sestavljanje navedena montaža na steno ali drugi varnostni vidiki in če kupec ne želi montaže na steno (ki je navedena v navodilih za sestavljanje), mora to kupec potrditi s svojim podpisom v storitvenem poročilu. Podjetje IKEA in ponudnik storitve ne odgovarjata za morebitno škodo. Omenjena storitev je prav tako vključena v storitev sestavljanja. Embalažo po sestavljanju odstranimo, razen če jo kupec želi obdržati.

Storitev velja za vse pohištvo in dodatke podjetja IKEA, ki jih je treba sestaviti ali pritrditi, da bi postali funkcionalni. Storitev ne velja za kuhinje podjetja IKEA. Izdelki iz METOD, ENHET, KNOXHULT serij in pripadajoče naprave ter dodatki se štejejo za celovite kuhinje in se zato zaračunajo skladno z integrirano storitvijo sestavljanja in montaže kuhinje.

Cena storitve se izračuna na podlagi pričakovanega časa montaže za vsak izdelek.

3.3.1.1 Delovni pogoji

Temperatura v delovnem prostoru mora biti 15–28 ˚C.

Pred prihodom ekipe za sestavljanje je treba iz prostora odstraniti staro pohištvo.

Storitev sestavljanja pohištva je na voljo le v dokončanih prostorih.

Kupec pripravi prostor, v katerem bo potekalo sestavljanje pohištva. Zagotoviti je treba dovolj prostora za sestavljanje pohištva, da lahko delavci (glede na izdelek) sestavijo, postavijo in pritrdijo vse dele pohištva, za katere je plačana storitev sestavljanja pohištva in za katere je to potrebno v skladu z navodili za sestavljanje.

Ekipa za sestavljanje pohištva ne more spremeniti prvotnega videza kosa pohištva. Kupec je odgovoren za kakovost in pripravo sten in tal, sestavljalec pa bo presodil, ali obstajajo varnostne ali tehnične ovire za montažo pohištva.

3.3.1.2 Omejitve

Če kupec ne zagotovi primernih delovnih pogojev (pokvarjene napeljave, neustrezne stene ali tla, nezavarovana elektrika ali voda, neustrezna temperatura, odsotnost stranišča, ipd.), se bo štelo, da storitve ni bilo mogoče izvesti zaradi napake na strani kupca, kar pomeni, da preneha veljati tudi obveznost podjetja IKEA za zagotavljanje storitve, kupec pa ni upravičen do vračila zneska, plačanega za storitev. Kupec ima pravico, da se dogovori za nov termin, ki ga mora tudi plačati. Če mora kupec prestaviti ali odpovedati storitev sestavljanja, mora to storiti najpozneje 48 ur pred dogovorjenim datumom, da se lahko dogovori za nov termin.

V tem primeru se mora kupec obrniti na Center za pomoč kupcem podjetja IKEA in sporočiti odpoved ali prestavitev datuma izvedbe storitve. Če kupec storitev preloži in ob naslednjem prihodu ne zagotovi ustreznih delovnih pogojev, se šteje, da storitve, za katero je kupec odgovoren, ni bilo mogoče izvesti, zato obveznost podjetja IKEA za zagotavljanje storitve zapade, pri tem pa kupec ni upravičen do vračila kupnine, plačane za storitev. Kupec lahko za izvedbo storitve načrtuje in plača nov termin.

Če kupec storitve ne odpove v določenem minimalnem roku ali jo odpove v manj kot 48 urah, se šteje, da storitve, za katero je kupec odgovoren, ne bo mogoče izvesti, zato obveza podjetja IKEA, da storitev opravi, preneha veljati, kupcu pa ne pripada povračilo zneska, plačanega za storitev.

Če je kupec kupil pohištvo, ki mu je priložen načrt (postavitev in vrsta delov), s katerim se je strinjal ob nakupu (npr.PAX omara, BESTÅ, PLATSA itn.), pri izvedbi storitve sestavljanja pa si premisli glede načrta, ki ga je sprejel, storitve sestavljanja pohištva ni mogoče izvesti in se zato šteje, da se je kupec storitvi odpovedal, pri tem pa nima pravice do vračila kupnine.

V tem primeru se kupec lahko obrne na Center za pomoč kupcem podjetja IKEA in se dogovori za datum dodatnega načrtovanja in za novo storitev sestavljanja pohištva, skladno z veljavnim cenikom storitev, dejanj ali okoliščin.

3.3.2 Merjenje prostora pred načrtovanjem kuhinje

To storitev opravimo na lokaciji, ki jo določi kupec. Kupec rezervira in plača storitev, ki je odvisna od con.

Vsak kupec, ki je pred načrtovanjem naročil in plačal storitev merjenja, lahko po nakupu kuhinje s priloženim računom za plačilo storitve ter z računom za kupljeno kuhinjo prejme povrnjen znesek storitve v obliki dobropisa na vrednostno kartico IKEA.

Povračilo zneska za storitev merjenja pred načrtovanjem kuhinje ni pogojeno z nakupom katere koli druge storitve.

Znesek lahko kupcu po nakupu kuhinje vrnejo le v Službi za pomoč kupcem.

Zneska vračila ni mogoče izplačati v gotovini.

Vrednostno kartico IKEA lahko kupec uporabi pri naslednjem nakupu v trgovini IKEA, s čimer zniža redno ceno nakupa.

Vrednostno kartico IKEA lahko kupec uporabi za nakup izdelkov IKEA, za nakup izdelkov v Prodajalni švedske hrane IKEA, v Restavraciji IKEA ali v Bistroju IKEA.

3.3.2.1 Delovni pogoji

Temperatura v delovnem prostoru mora biti od 15–28 ˚C.

Pred prihodom izvajalca je treba iz prostora odstraniti staro pohištvo.

Prostor, v katerem se opravlja storitev, mora kupec pripraviti za delo. Zagotoviti je treba prostor za merjenje, da se lahko izvajalci približajo vsem površinam in jih tudi izmerijo. S stene, na kateri se opravljajo meritve, je treba odstraniti staro kuhinjo ali pohištvo, sicer se bo podaljšal čas merjenja.

3.3.2.2 Omejitve

Če kupec ne zagotovi zgoraj omenjenih pogojev za izvedbo storitve, pomeni, da te storitve ni bilo mogoče zagotoviti zaradi kupca. Storitev bo preklicana, s kupcem pa dogovorjen nov datum izvedbe storitve.

Če kupec ob prihodu ne zagotovi delovnih pogojev, se šteje, da izvedba storitve ni bila mogoča.

3.3.3 Načrtovanje kuhinje

Storitev je na voljo v trgovini IKEA ali na spletu prek aplikacije Teams.

Kupec lahko izbere eno od dveh ponujenih storitev načrtovanja kuhinje:

 • Storitev načrtovanja kuhinje v trgovini, ki vključuje 2 uri neposrednega osebnega stika z načrtovalcem kuhinj podjetja IKEA. Ob prihodu v trgovino mora kupec predložiti mere prostora, ki jih lahko izmeri sam ali pa plača za storitev merjenja pred načrtovanjem, ki jo ponuja podjetje IKEA. Po načrtovanju kuhinje kupec podpiše načrt, ki ga prejme v tiskani obliki. Če želi kupec načrt naknadno spremeniti, mora rezervirati nov termin. Za vsako nadaljnjo spremembo se je treba dogovoriti z načrtovalcem v trgovini IKEA in jo tudi zabeležiti, dodatno načrtovanje pa bo obračunano skladno z veljavnim cenikom.
 • Storitev spletnega načrtovanja kuhinje prek aplikacije Teams na individualnem sestanku z načrtovalcem kuhinj podjetja IKEA, ki traja 2 uri. Kupec mora za spletno načrtovanje kuhinje predložiti mere prostora, ki jih lahko izmeri sam ali pa plača za storitev merjenja pred načrtovanjem, ki jo ponuja podjetje IKEA. Po načrtovanju kuhinje kupec poda svoje soglasje v elektronski obliki. Če želi kupec načrt naknadno spremeniti, mora rezervirati nov termin. Za vsako nadaljnjo spremembo se je treba dogovoriti z načrtovalcem in jo tudi zabeležiti, dodatno spletno načrtovanje pa bo obračunano skladno z veljavnim cenikom.

Vsak kupec, ki je naročil in plačal storitev načrtovanja kuhinje, lahko po nakupu kuhinje s priloženim računom za plačilo storitve ter z računom za kupljeno kuhinjo prejme povrnjen znesek storitve v obliki dobropisa na vrednostno kartico IKEA.

Povračilo zneska za storitev načrtovanja kuhinje ni pogojeno z nakupom katerekoli druge storitve.

Znesek lahko kupcu po nakupu kuhinje vrnejo le v Službi za pomoč kupcem.

Zneska vračila ni mogoče izplačati v gotovini.

Vrednostno kartico IKEA lahko kupec uporabi pri naslednjem nakupu v trgovini IKEA, s čimer zniža redno ceno nakupa.

Vrednostno kartico IKEA lahko kupec uporabi za nakup izdelkov IKEA, za nakup izdelkov v prodajalni švedske hrane IKEA, v restavraciji IKEA ali v bistroju IKEA.

3.3.3.1 Omejitve

Načrtovanja kuhinje ni mogoče izvesti brez predhodno zagotovljenih meritev prostora. Če meritev ni izvedlo podjetje IKEA ali njegovi podizvajalci, ni mogoče zagotoviti pravilnosti storitve.

Maske za kuhinjske elemente je mogoče načrtovati le za stranske dele zgornjih in spodnjih elementov, ni pa jih mogoče postaviti nad in pod elemente. Načrtovanje kuhinje se lahko začasno ustavi tudi zaradi višje sile, torej dogodkov, dejanj ali okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti in med katere med drugim, a ne izključno, spadajo tudi naslednje okoliščine: naravne nesreče, zaprte ceste zaradi slabih vremenskih razmer ali prihoda tujih delegacij, škode ali del na cesti, na objektu ali na napeljavah, demonstracije in shodi. V tem primeru se bo podjetje IKEA potrudilo, da bo pravočasno stopilo v stik s kupcem in se z njim dogovorilo za drug datum za načrtovanje kuhinje.

Če se kupec odloči za nakup načrtovane kuhinje na podlagi lastnih meritev, je treba te meritve preveriti pred namestitvijo kuhinje.

3.3.4 Načrtovanje in merjenje kuhinje na kupčevem domu

To storitev opravimo na lokaciji, ki jo določi kupec. Kupec rezervira in plača 3-urni termin za merjenje in načrtovanje kuhinje na svojem domu.

Načrtovanje kuhinje in merjenje prostora je storitev, ki vključuje prihod načrtovalca na dom kupca v izbranem terminu.

Po merjenju kuhinje se izvede načrtovanje glede na izmerjene vrednosti in kupčeve želje. Naročnik prejme načrt in poda soglasje v elektronski obliki. Če želi kupec načrt naknadno spremeniti, mora rezervirati nov termin. Za vsako nadaljnjo spremembo se je treba dogovoriti z načrtovalcem v trgovini IKEA ali prek storitve Teams in jo tudi zabeležiti, pri tem pa se novo načrtovanje obračuna skladno z veljavnim cenikom.

Ker sta zdravje in varnost zaposlenih podjetja IKEA, kupcev in skupnosti za podjetje IKEA na prvem mestu, med pandemijo bolezni COVID-19 iz varnostnih razlogov ne ponujamo ali izvajamo storitev načrtovanja in merjenja na kupčevem domu.

3.3.4.1 Delovni pogoji

Temperatura v delovnem prostoru mora biti od 15–28 ˚C.

Pred prihodom izvajalca je treba iz prostora odstraniti staro pohištvo.

Prostor, v katerem se opravlja storitev, mora kupec pripraviti za delo. Zagotoviti je treba prostor za merjenje, da se lahko izvajalci približajo vsem površinam in jih tudi izmerijo. S stene, na kateri se opravljajo meritve, je treba odstraniti staro kuhinjo ali pohištvo, sicer se bo podaljšal čas merjenja.

Po načrtovanju kuhinje kupec podpiše načrt, ki ga prejme v tiskani obliki, ali pa svoje soglasje poda v elektronski obliki. Če želi kupec načrt naknadno spremeniti, mora rezervirati nov termin. Za vsako nadaljnjo spremembo se je treba dogovoriti z načrtovalcem v trgovini IKEA in jo tudi zabeležiti, dodatno načrtovanje pa bo obračunano skladno z veljavnim cenikom.

3.3.4.2 Omejitve

Maske za kuhinjske elemente je mogoče načrtovati le za stranske dele zgornjih in spodnjih elementov, ni pa jih mogoče postaviti nad in pod elemente. Načrtovanje kuhinje se lahko začasno ustavi tudi zaradi višje sile, torej dogodkov, dejanj ali okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti, med katere med drugim, a ne izključno, spadajo tudi naslednje okoliščine: naravne nesreče, zaprte ceste zaradi slabih vremenskih razmer ali prihoda tujih delegacij.

3.3.5 Montaža kuhinje

3.3.5.1 Splošni pogoji

Kupci lahko izberejo eno od naslednjih storitev:

 • POSAMEZNA storitev montaže kuhinje vključuje samo montažo delovnih plošč IKEA ali naprav IKEA ali svetil IKEA v kupčevi kuhinji. Storitev vključuje montažo gospodinjskih aparatov in svetil IKEA z uporabo potrebnih postopkov. Preden se začne izvajati storitev, mora kupec odstraniti star delovni pult in druge stare naprave ali sifon, vodni akumulator in naprave.
 • Storitev montaže KNOHXULT kuhinje vključuje montažo pohištva in montažo kuhinjskih elementov na steno, montažo predalov, vrat, vstavkov in montažo delovne plošče. Ta storitev vključuje tudi izdelavo izreza za pomivalno korito in kuhalno ploščo, če gre za izdelek podjetja IKEA. Če je kupec kupil kuhinjsko korito podjetja IKEA, sta vključena tudi montaža in priključek kuhinjskega korita, armature in sifona. Ekipa za sestavljanje namesti ročaje in pohištvene gumbe na predale in vrata ter poskrbi za estetski videz vseh predalov in vrat. Priključitev priključkov za elektriko in plin ni del te storitve. Montaža in priključitev naprav IKEA se izvede, če kupec kupi POSAMEZNO storitev montaže kuhinje SINGLE, montažna ekipa IKEA pa po zaključku storitve odstrani embalažo, razen če jo kupec želi obdržati.
 • OSNOVNA montaža kuhinje (velja za METOD in ENHET kuhinjske izdelke podjetja IKEA) vključuje montažo pohištva in vgradnjo kuhinjskih elementov na steno, montažo predalov, vrat, vstavkov, okrasnih trakov, stranskih plošč, montažo delovnih plošč in delovnih plošč po meri ter izdelavo izreza za kuhinjska korita in kuhalno ploščo. Ekipa za sestavljanje namesti pohištvene gumbe in ročaje na predale in vrata ter poskrbi za estetski videz vseh predalov in vrat. Če je kupec kupil kuhinjsko korito, armaturo in sifon podjetja IKEA, ekipa namesti in priključi tudi te elemente. Priključitev priključkov za elektriko in plin ni del te storitve. Ceno storitve izračunamo glede na skupno število tekočih metrov: dolžinske metre zgornjih in spodnjih elementov merimo ločeno, nato pa iz teh podatkov izračunamo skupno količino. Prostostoječih izdelkov bele tehnike (hladilnik, pomivalni stroj itn.) pri izračunu dolžine v metrih ne upoštevamo. Storitev ne vključuje spreminjanja elementov, pa tudi ne namestitve ali premeščanja priključkov in vtičnic za plin, elektriko ali vodo. Po opravljeni storitvi ekipa podjetja IKEA odstrani embalažo, razen če jo kupec želi obdržati. Demontaža ni vključena v ceno osnovne storitve montaže.
 • CELOSTNA storitev montaže kuhinje (za METOD in ENHET kuhinjske izdelke podjetja IKEA) vključuje montažo in namestitev pohištva in priključitev elementov in svetil podjetja IKEA, katerih načrtovanje in nakup se opravita skupaj s kuhinjskimi elementi. Storitev vključuje montažo delovne plošče ter izdelavo izreza ter vgradnjo kuhinjskega korita in kuhalne plošče. Storitev vključuje montažo kuhinjskih korit, armatur, sifonov in delovnih plošč podjetja IKEA. Ceno storitve izračunamo glede na skupno število tekočih metrov: tekoče metre zgornjih in spodnjih elementov merimo ločeno, nato pa iz teh podatkov izračunamo skupno količino. Za kotni element se upošteva celotna dolžina, ki je vsota linearnih metrov. Če so aparati podjetja IKEA del kuhinje, jih prav tako upoštevamo v skupnem seštevku dolžinskih metrov. Prostostoječih izdelkov bele tehnike (hladilnik, pomivalni stroj itn.) ne upoštevamo v seštevku tekočih metrov. Storitev vključuje montažo naprav IKEA. Po opravljeni storitvi montažna ekipa podjetja IKEA odstrani embalažo, razen če jo kupec želi obdržati. Demontaža ni vključena v ceno celostne storitve montaže. Na posebno željo kupca je mogoče izvesti manjše spremembe METOD elementov, ne pa tudi ENHET elementov.Storitev ne vključuje montaže ali premeščanja priključkov in vtičnic za plin, elektriko ali vodo. Garancija velja le za originalne elemente podjetja IKEA.

V ceno niso vključena dodatna dela in storitve, ki niso del načrta (npr. dodatni izrezi delovnih plošč, obdelava strešnih elementov in plošč, obloge), dela (montaža, priključek) na plinskih priključkih, popravila na stenah ali dostava v prostor, v katerem je nameščena kuhinja in v katerega se postavljajo elementi.

Obstoječe kuhinjske elemente je treba pred prihodom monterja odstraniti iz prostora, sicer se datum montaže spremeni, kupec pa plača za nov datum storitve.

3.3.5.2 Delovni pogoji

Temperatura v prostoru, v katerem se izvaja delo, mora biti od 15–28 °C.

Stare kuhinjske elemente je treba pred prihodom montažne ekipe odstraniti iz prostora.

Kupec pripravi prostor, v katerem je montirana kuhinja. Zagotoviti je treba prostor za montažo kuhinjskih elementov, da lahko delavci (odvisno od izdelkov) sestavijo, položijo in pritrdijo vse dele kuhinjskih elementov, za katere se plača storitev montaže kuhinje in za katere je to potrebno v skladu z navodili za montažo.

Kupec je odgovoren za kakovost, stanje in pripravo sten, monter pa oceni, ali obstajajo ovire/okvare, zaradi katerih montaže kuhinje ni mogoče izvesti, bodisi iz tehničnih ali pa iz varnostnih razlogov.

Če takšne ovire obstajajo, montaža ne bo izvedena. Kupec mora zagotoviti električno energijo za delovanje električnih naprav, ki pa mora znašati najmanj 3500 W (16A).

3.3.5.3 Omejitve

Če je kupec izbral storitev montaže kuhinje IKEA, mora predhodno merjenje kuhinje in storitev načrtovanja opraviti podjetje IKEA ali podizvajalci, ki jih to podjetje najame.

Pri priključitvi električnih, vodovodnih ali plinskih naprav na omrežje mora kupec zagotoviti vse dodatne elemente in priključke, če ti niso priloženi izdelku ali če obstoječi elementi ali priključki niso primerni zaradi posebnih pogojev, ki veljajo v kupčevem domu.

V tem primeru je kupec odgovoren za pravilnost priključkov, ki jih kupi.

Če kupec ne zagotovi delovnih pogojev, se bo štelo, da storitve ni bilo mogoče izvesti zaradi napake na strani kupca, zato obveznost podjetja IKEA za zagotavljanje storitve preneha veljati, kupec pa ni upravičen do vračila kupnine. Kupec ima pravico, da se dogovori za nov termin, ki ga mora tudi plačati.

Če kupec med izvajanjem storitve montaže spremeni svoje mnenje glede pripravljenega načrta, o katerem se je dogovoril ob plačilu storitve, in zahteva določene spremembe, ki niso zajete v načrtu, ki ga je odobril, storitve montaže ne bo mogoče izvesti.

V tem primeru se mora kupec obrniti na Center za pomoč kupcem podjetja IKEA, se dogovoriti za datum dodatnega načrtovanja in urediti novo storitev montaže. Dogovoriti se bo moral tudi za nov termin storitve in jo plačati.

Končni videz kuhinje je odvisen od tega, ali so stene ravne (brez vdrtin in izboklin), ali so koti ravni (ne topi ali ostri) in ali je mogoče upoštevati načrt, ki so ga pripravili načrtovalci podjetja IKEA. Če montažna ekipa podjetja IKEA ne bo mogla zagotoviti storitve montaže, se bo moral kupec dogovoriti in plačati nov termin za storitev načrtovanja.

Montažo kuhinje lahko prepreči višja sila, torej dogodki, ukrepi ali okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, med katere med drugim, a ne izključno, spadajo tudi: naravne nesreče, zaprte ceste zaradi slabega vremena ali prihoda tujih delegacij, škoda ali dela na cesti, na objektih ali na napeljavah, demonstracije ali shodi. V tem primeru se bo podjetje IKEA potrudilo, da bo pravočasno stopilo v stik s kupcem in se dogovorilo za nov datumu montaže kuhinje.

3.3.6 Demontaža kuhinje

Ob nakupu in dostavi kuhinje lahko kupec naroči tudi storitev demontaže svoje stare kuhinje. Ekipa za sestavljanje bo razstavila staro kuhinjo in odstranila stare električne/plinske naprave. Varno bodo odklopili vodo, priključke, plin in elektriko.

Storitev demontaže kuhinje se rezervira in plača glede na število omar.

Po demontaži ostane pohištvo v prostoru, ki ga izbere kupec na svoji lokaciji.

3.3.7 Odstranitev kuhinje

Z nakupom in dostavo kuhinje lahko kupec naroči storitev odstranjevanja stare kuhinje. Naš ponudnik prevoznih storitev bo odstranil stare rabljene kuhinjske izdelke in jih zavrgel na trajnosten in okolju prijazen način.

3.3.8 Načrtovanje garderobne omare

Ta storitev je brezplačno na voljo v trgovini IKEA ali na spletu prek aplikacije Teams. Kupec rezervira in plača sestanek za načrtovanje garderobne omare, ki traja 45 minut.

Modularnega pohištva ni mogoče načrtovati, ne da bi podjetje IKEA prej prejelo meritve. Če podane meritve niso natančne, ni mogoče zagotoviti ne pravilnosti storitve načrtovanja ne pravilnosti storitve montaže.

Po načrtovanju garderobne omare kupec poda svoje soglasje v elektronski obliki. Če želi kupec načrt naknadno spremeniti, je treba rezervirati nov sestanek. Za vse nadaljnje spremembe se je treba dogovoriti z načrtovalcem v trgovini IKEA in jih tudi zabeležiti, pri tem pa se dodatno načrtovanje obračuna skladno z veljavnim cenikom.

3.3.9 Šivanje

Storitev šivanja bo na voljo samo za izdelke, kupljene v trgovini IKEA.

Podizvajalec ni odgovoren za fizikalne in kemijske lastnosti predelane tkanine (stopnja krčenja 4 %).

Za storitev šivanja se boš lahko dogovoril/-a na oddelku za tekstil in v Službi za pomoč kupcem, trenutno pa ta storitev še ni na voljo.

3.3.10 Klikni in prevzemi

Ta storitev vključuje prevzem izdelkov s skupno težo do 30 kg ali do 1000 kg. Vsaka dodatna tona se izračuna po polni ceni osnovne storitve. Ko bo naročilo pripravljeno za prevzem na izbrani lokaciji, bo kupec o tem obveščen prek e-poštnega ali SMS-sporočila, nato pa lahko izdelke prevzame najpozneje v 3 dneh od dogovorjenega datuma dostave. Če želi kupec preklicati naročilo, ki ga mora prevzeti v na prevzemnem mestu, lahko to stori tako, da pokliče Center za pomoč kupcem na številko 01/810-7781. Opravljanje denarnih transakcij na prevzemnem mestu ni mogoče. Če so izdelki zapustili trgovino IKEA, bo kupec 14 dneh prejel vračilo stroškov po elektronski poti, od vračila pa bo prej odštet znesek storitve »Klikni in prevzemi«.

3.3.11 Preklic drugih storitev

Če želi kupec preklicati ali prestaviti termin katerekoli druge storitve (sestavljanje pohištva, merjenje, načrtovanje kuhinje, sestavljanje kuhinje ali šivanje), mora o tem obvestiti Center za pomoč kupcem na številko 01/810-7781 vsaj 48 ur pred dogovorjeno uro storitve. Kupce želimo opomniti, da se ob upoštevanju namena in narave teh storitev ter logističnih in drugih stroškov, ki nastanejo ne glede na okoliščine, posamezne storitve dostavijo ali odpovejo na zgoraj opisan način. Kupce obveščamo tudi, da jim v nasprotnem primeru zaračunanega zneska ne bomo vrnili. Če kupec storitev prekliče v manj kot 48 urah, ne bo prejel vračila zneska, zaračunanega za storitev. Če kupec katero koli od navedenih storitev preloži v manj kot 48 urah, se šteje, da storitve, za katero je kupec odgovoren, ni bilo mogoče izvesti, zato obveznost podjetja IKEA za zagotavljanje storitve zapade, pri tem pa kupec ni upravičen do vračila stroškov storitve. Če kupec ob prihodu ekipe za opravljanje drugih storitev ne zagotovi ustreznih delovnih pogojev (npr. pokvarjene napeljave, neustrezna kakovost sten, neustrezna sobna temperatura itn.), se bo štelo, da je bilo zaradi kupca nemogoče izvesti storitev, zato obveznost podjetja IKEA za zagotavljanje storitve preneha veljati, pri tem pa kupec ni upravičen do vračila kupnine. Kupec lahko za izvedbo storitve načrtuje in plača nov termin.

Nekatere storitve lahko prestavimo ali začasno ustavimo zaradi višje sile, torej dogodkov, dejanj ali okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti, med katere med drugim, a ne izključno, spadajo tudi naslednje okoliščine: naravne nesreče, zaprte ceste zaradi vremenskih razmer, škode ali del na cesti, na objektu ali na napeljavah, demonstracije in shodi. V tem primeru se bo podjetje IKEA potrudilo, da bo pravočasno stopilo v stik s kupcem in se z njim dogovorilo za drug datum dostave.

3.3.12 Odstranjevanje posteljnih vložkov

Če kupec plača dostavo novega posteljnega vložka, lahko naroči in plača tudi odstranitev starega posteljnega vložka. Kupec se mora prepričati, da je posteljni vložek pripravljen za odstranitev, in sicer tako, da ga zapakira za dostavo.

3.4 Splošne določbe glede formalnih zahtev, ki veljajo za vse opisane storitve podjetja IKEA

Če se storitev zagotavlja na naslovu kupca, o katerem je bilo obveščeno podjetje IKEA, ekipa, ki je zadolžena za storitev, ob zaključku storitve fotografira elemente in pripravi poročilo o predaji, ki ga potrdi in podpiše kupec. Če ima kupec kakršne koli pripombe/komentarje, jih je treba vnesti v zapisnik. Ekipa podjetja IKEA, ki je zadolžena za storitev, zbere fotografije in sestavi zapisnik, kupec pa te dokumente podpiše. To velja za vsak prihod na naslov kupca, ne glede na to, ali podjetje IKEA storitev opravlja prvič ali pa gre za obisk, katerega namen je odprava nepravilnosti, ki jih je opazil kupec. Splošni pogoji so zakonska obveznost in informativni dokument, ki ga prejme kupec, ki pa se v povezavi s kupcem ne uporablja kot pogodbeni pogoji, ki urejajo razmerje med kupcem in podjetjem IKEA glede katerekoli storitve, ki je opisana v teh pogojih.

4. VRAČILA

4.1 Splošni podatki o Politiki glede menjave in vračil – IKEA 365

Zdi se nam pomembno, da so kupci zadovoljni z nakupom izdelkov podjetja IKEA. Povsem v redu je, če si kupec glede nakupa premisli. Kupec lahko kupljene izdelke vrne v 365 dneh s predložitvijo računa in v skladu s pogoji, navedenimi v Politiki vračil podjetja IKEA, ki je sestavni del pogojev nakupa. Podrobnosti so na voljo tu.

Za izdelke, kupljene v trgovini ali na spletu, ki jih kupec v prvih 14 dneh od datuma nakupa, dostave ali prevzema nepoškodovane sestavi, preizkusi in vrne, bomo povrnili celoten znesek v skladu s prvotnim načinom plačila ali na vrednostno kartico. Za vse neuporabljene izdelke v originalni embalaži bomo v 365 dneh povrnili celoten znesek v skladu s prvotnim načinom plačila ali na vrednostno kartico Za vračilo uporabljenih in odpakiranih izdelkov po 14 dneh od nakupa, si podjetje IKEA pridržuje pravico, da vrne sorazmerni delež na vrednostno kartico IKEA.

Podjetje IKEA zagotavlja obdobje 90 dni za preizkus novega posteljnega vložka. Rok za vrnitev in zamenjavo posteljnega vložka je 90 dni. Če kupec oceni, da mu posteljni vložek ne ustreza, ga lahko preprosto zamenja za drugega. Če si kupec premisli v 90 dneh, po eni zamenjavi posteljnega vložka izgubi pravico do ponovne zamenjave posteljnega vložka.

Podjetje IKEA si pridržuje pravico do zavrnitve vračila ali zamenjave izdelka, če omenjena merila niso izpolnjena. Če sestavljeni ali rabljeni izdelek vrneš po 14 dneh od datuma nakupa, dostave ali prevzema, bomo stanje izdelka ocenili glede na pogoje, opisane v Politiki vračil podjetja IKEA, ki si jo lahko podrobno ogledaš tu.

Če vrnjeni izdelek ne izpolnjuje zgornjih meril, si podjetje IKEA pridržuje pravico, da denarja ne vrne. V tem primeru lahko podjetje IKEA stranki ponudi vrednostno kartico z nižjo vrednostjo, ker merila za vračilo kupnine izdelka niso bila v celoti izpolnjena.

Vračilo rabljenih izdelkov, kupljenih v Kotičku za krožno uporabo, ker si si premislil/-a glede nakupa, ni mogoče.

Menjava in vračilo izdelka se izvede tako, da izdelek skupaj z originalnim računom/drugim dokazilom o nakupu odneseš v trgovino IKEA.

Če si kupec premisli in se odloči vrniti funkcionalen in neuporabljen izdelek, mora stopiti v stik s Centrom za pomoč kupcem podjetja IKEA ali obiskati oddelek za odnose s kupci v trgovini, kjer bo prejel informacije o nadaljnjem postopku vračila izdelka.

Kupec se strinja, da bo neuporabljene izdelke vrnil v prvotnem stanju in po možnosti v priloženi embalaži. Če kupec izdelke vrne, ker si je premislil, stroške vračila izdelkov v trgovino IKEA krije sam.

Podjetje IKEA si pridržuje pravico do vračila znižane vrednosti izdelka na vrednostno kartico, če je izdelek uporabljen ali poškodovan.

Če pogoji za vračilo izdelka niso izpolnjeni, ima podjetje IKEA pravico zavrniti vračilo kupnine ali ponuditi zamenjavo ali vrednostno kartico IKEA.

Podjetje IKEA krije stroške prevoza vrnjenih izdelkov le, če je zadevni izdelek pokvarjen ali poškodovan ali če je bil dostavljen izdelek, ki ga kupec v naročilu ni navedel.

4.2 Pravica do odstopa od pogodbe

Poleg pravic, opredeljenih v teh Splošnih pogojih, povezanih z vračilom izdelkov, ima kupec v skladu z veljavnimi predpisi v primeru nakupa prek spleta in po telefonu na voljo 14 dni, da sporoči svoj odstop od pogodbe iz kateregakoli razloga, ne da bi moral za to navesti razlog. Potrošnik mora kupljene izdelke vrniti v 14 dneh po tem, ko je sporočil svoj odstop od pogodbe, bodisi tako, da pošlje blago ali pa da ga osebno vrne v trgovino IKEA. V primeru odstopa mora kupec izdelek vrniti v originalni embalaži in po možnosti neodprtega. Kupec prevzema odgovornost za stanje izdelka, podjetje IKEA pa si pridržuje pravico, da zmanjša znesek vračila, glede na stanje izdelka.

Kupec ima pravico do odstopa od pogodbe tako, da poda izjavo, kar lahko stori na posebnem obrazcu za odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo, ki jo prejme skupaj z blagom, ki ga je kupil po telefonu ali prek spleta (izjava o odstopu), ali na kakršenkoli drug nedvoumen način. Izjava o odstopu od pogodbe začne veljati z dnem, ko se jo pošlje podjetju IKEA.

Če kupec odstopi od pogodbe z uporabo elektronskega obrazca za odstop, ga mora podjetje IKEA nemudoma pisno ali prek kakega drugega trajnega nosilca seznaniti s prejemom obrazca.

Kupec organizira in krije stroške vračila izdelka v trgovino IKEA.

Če kupec prekliče celotno naročilo v 14 dneh po vrnitvi izdelka v trgovino IKEA, podjetje IKEA vrne kupcu celoten znesek naročila, vključno s prvotno plačano dostavo kot del naročila.

Če kupec odstopi od nakupa izdelka iz naročila v 14 dneh, bo po vrnitvi izdelka v trgovino IKEA prejel le znesek v vrednosti vrnjenega izdelka.

Ti Pogoji poslovanja podjetja IKEA Slovenija, d.o.o. veljajo od dneva objave na spletni strani od 9. 2. 2021.