Preskoči na glavno vsebino
Meni

Politika o obdelavi osebnih podatkov

O tej politiki o obdelavi osebnih podatkov

Ta politika o obdelavi osebnih podatkov (»politika«) pojasnjuje, kako podjetje IKEA Slovenija, trgovina na drobno, d.o.o., davčna številka: 62033930, s sedežem na Švedski ulici 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »podjetje IKEA«) zbira, uporablja, hrani ali na drug način obdeluje tvoje osebne podatke. Podjetje IKEA si prizadeva za varovanje tvojih osebnih podatkov in spoštovanje tvoje zasebnosti, kolikor je to mogoče na javnem mestu, kot so naše trgovine. Prosimo, da to politiko natančno prebereš, da boš razumel/-a, zakaj in kako zbiramo tvoje podatke ter kako bodo ti uporabljeni ali drugače obdelani.

V zvezi z osebnimi podatki, ki jih zbiramo, je podjetje IKEA »upravljavec«, tj. subjekt, ki določa, v katere namene in s katerimi sredstvi poteka obdelava osebnih podatkov v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu potrošnikov, s slovensko ustavo in drugimi normativnimi akti Republike Slovenije.

Osebni podatki lahko vključujejo, vendar niso omejeni na: identifikacijske podatke (ime in priimek), naslov prebivališča, poštno številko, kontaktno telefonsko številko, datum rojstva, e-poštni naslov, zgodovino in podrobnosti nakupov v spletnih in fizičnih trgovinah, vizualne slike in glas (npr. videoposnetki obraza in/ali telesa iz posnetkov nadzornih kamer v fizičnih trgovinah in glas, posnet med klici na telefonsko številko ali Center za pomoč kupcem podjetja IKEA) itd.

Z zagotavljanjem svojih osebnih podatkov podjetju IKEA, vključno z vsemi podatki, ki jih podjetje IKEA zbere med obiski spletnih ali fizičnih trgovin IKEA, daješ svoje prostovoljno in brezpogojno soglasje, da lahko podjetje IKEA in/ali njegove podružnice in/ali dobavitelji ali ponudniki storitev te podatke obdelujejo (vključno s prenosom na tretje osebe in/ali čezmejnim prenosom) za kakršenkoli zakonit namen in na kakršenkoli način, za katerega podjetje IKEA po lastni presoji meni, da je potreben. Če imaš kakršnokoli vprašanje glede svojih osebnih podatkov ali te politike, stopi v stik z nami:

Naziv podjetja: IKEA Slovenija, trgovina na drobno, d.o.o.

Naslov: Švedska ulica 6, 1000 Ljubljana

E-poštni naslov: customer.support.si@ikea.com

 

Kazalo vsebine

1. Kako in kdaj zbiramo tvoje osebne podatke?

2. Katere informacije zbiramo neposredno od tebe?

3. Kakšne pravice do zasebnosti imaš?

4. Kje se hranijo tvoji osebni podatki?

5. Ali podjetje IKEA deli moje podatke s tretjimi osebami?

6. Ali podjetje IKEA obdeluje moje podatke zunaj Slovenije ali EU?

7. Kako dolgo bo podjetje IKEA hranilo tvoje osebne podatke?

8. V kakšne namene uporabljamo tvoje osebne podatke?

9. Obdelava naročil in opravljanje storitev

10. Klub IKEA Family

11. Center za pomoč kupcem.

12. Igralnica Småland

13. Spletne strani IKEA

14. Piškotki

15. Druge spletne strani

16. Trženje

17. Nadzor z varnostnimi kamerami (CCTV)

18. Delavnice, natečaji, loterije

19. Drugi osebni podatki, ki nam jih posreduješ

20. Začetek veljavnosti in spremembe te politike

 

1. Kako in kdaj zbiramo tvoje osebne podatke?

Tvoje osebne podatke zbiramo, kadar je to pomembno za tvoje potrebe, ki jih imaš kot potrošnik, ali za naše poslovanje (npr. ko kupuješ in/ali naročaš izdelke in/ali storitve pri nas (tudi kadar se pridružiš v klub IKEA Family), ko kontaktiraš Center za pomoč kupcem podjetja IKEA, ko se naročiš na naše e-novice, ko izpolniš anketo za kupce ali ko posreduješ povratne informacije o našem blagu in storitvah itd.).

Tvoje osebne podatke dobimo večinoma neposredno od tebe, ko naročaš nekatere izdelke ali storitve oz. ko izpolniš določen obrazec, lahko pa podatke pridobimo tudi z opazovanjem (npr. prek varnostnih kamer).

Več informacij o primerih in okoliščinah zbiranja tvojih osebnih podatkov je na voljo v poglavju V kakšne namene uporabljamo tvoje osebne podatke? Ne pozabi, da gre le za informacije o nekaterih možnih načinih uporabe tvojih osebnih podatkov, ki nam jih lahko daš na voljo, ko obiščeš našo spletno ali fizično trgovino oziroma naše spletne strani in opraviš nakup ali uporabiš naše storitve. V vsakem primeru boš prejel/-a dodatne jasne informacije o namenu obdelave tvojih podatkov, v nekaterih primerih (npr. pri neposrednem trženju) pa bomo dodatno zaprosili za tvojo izrecno soglasje.

Tvojih osebnih podatkov ne uporabljamo v tržne namene, razen če potrdiš, da je to sprejemljivo. Če želiš, da ti pošiljamo podrobnosti o naših izdelkih, storitvah, ponudbah in promocijah, se ob včlanitvi v klub IKEA Family naroči na e-novice. Za več informacij si oglej poglavji Trženje in Klub IKEA Family v nadaljevanju. Podjetje IKEA in/ali naši zaupanja vredni partnerji vse tvoje osebne podatke obravnavajo zaupno in jih ustrezno varujejo (za več informacij glej poglavje: Ali podjetje IKEA deli moje podatke s tretjimi osebami?).

 

2. Katere informacije zbiramo neposredno od tebe?

Običajne kategorije podatkov, ki jih zbiramo od kupcev trgovine IKEA, so naslednje: ime, naslov, datum rojstva, spol, izbrani jezik, naslov za plačilo, naslov za dostavo, finančne informacije, vključno s kreditno ali debetno kartico ali drugimi podatki o plačilu, ki jih navedeš pri izpolnjevanju obrazcev na spletnih straneh podjetja IKEA, pri plačilu v trgovini IKEA, na spletni strani IKEA ali ko z nami komuniciraš po telefonu ali e-pošti, tvoja zgodovina nakupov izdelkov in storitev podjetja IKEA ter dodatne informacije, ki se jih odločiš prostovoljno deliti z nami.

Kadar zbiramo tvoje podatke z opazovanjem (npr. prek varnostnih kamer), to počnemo, ker je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov (npr. zaščita lastnine podjetja IKEA) ali pa je obdelava potrebna za zaščito ključnih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe (npr. zagotavljanje tvoje osebne varnosti ali osebne varnosti zaposlenih v podjetju IKEA in zaščita tvoje osebne lastnine ali osebne lastnine drugih).

 

3. Kakšne pravice do zasebnosti imaš?

Prosimo, upoštevaj, da imaš v vsakem trenutku pravico, da od podjetja IKEA zahtevaš naslednje:

 

3.1 Pravica do dostopa do tvojih osebnih podatkov

Od podjetja IKEA lahko zahtevaš odgovor na vprašanje, ali se tvoje osebne podatke obdeluje ali ne, in v primeru obdelave lahko zahtevaš dostop do osebnih podatkov in naslednjih podatkov:

(a)  nameni obdelave,

(b)  kategorije osebnih podatkov,

(c)   prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so bili razkriti ali se jim lahko razkrije osebne podatke, zlasti prejemnikov v drugih državah ali mednarodnih organizacijah ali drugih tretjih oseb,

(d)  kadar je mogoče, predvideno obdobje hranjenja osebnih podatkov,

(e)  obstoj pravice zahtevati popravek ali izbris nepravilnih osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali ugovarjati takšni obdelavi,

(f)   pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,

(g)  vse razpoložljive informacije o viru osebnih podatkov, če le-ti niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo,

(h)  obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem.

 

3.2 Pravica zahtevati popravek napačno vstavljenih podatkov

Poskrbeti želimo, da so tvoji osebni podatki vedno točni in posodobljeni. Lahko zahtevaš popravek ali odstranitev podatkov, ki so netočni ali zastareli. 

 

3.3 Pravica zahtevati izbris osebnih podatkov

Lahko zahtevaš, da izbrišemo osebne podatke, ki jih imamo o tebi. Če so tvoji osebni podatki potrebni za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti podjetja IKEA do tebe ali če tvoje osebne podatke potrebujemo, da podjetje IKEA izpolni nekatere pravne obveznosti (npr. v skladu z davčno zakonodajo), tvoja zahteva morda ne bo izpolnjena.

 

3.4 Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov

Lahko zahtevaš prekinitev obdelave osebnih podatkov, ki jih imamo o tebi, če:

a)    si izpodbijal/-a točnost svojih osebnih podatkov za obdobje, ki nam omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov,

b)    osebnih podatkov za namene obdelave ne potrebujemo več, so pa potrebni za uveljavitev, izvršitev ali obrambo pravnih zahtevkov,

c)    ugovarjaš obdelavi na podlagi razlogov, za katere podjetje IKEA meni, da so upravičeni, za obdobje, ko preverjamo, ali upravičeni razlogi za obdelavo prevladajo nad tvojimi,

d)    obdelava temelji na soglasju (npr. za neposredno trženje); to soglasje lahko kadarkoli umakneš, kar vključuje profiliranje v obsegu, ki je povezan s tovrstno obdelavo.

 

Za uveljavljanje katerekoli od zgoraj navedenih pravic uporabi podatke za stik s podjetjem IKEA, navedene v zgornjem poglavju O tej politiki zasebnosti. Če želiš govoriti z nami glede katere od pravic, prosimo, stopi v stik z nami. Če si nezadovoljen/-na z našo uporabo tvojih podatkov ali našim odzivom na izvrševanje teh pravic, se imaš pravico pritožiti informacijskemu pooblaščencu, ki ureja obdelavo osebnih podatkov v Sloveniji.

 

4. Kje se hranijo tvoji osebni podatki?

Zaščita tvojih osebnih podatkov je za podjetje IKEA pomembna, zato si prizadevamo za njihovo zaščito z vsemi ukrepi. Osebne podatke, ki jih zbiramo o tebi, hranimo v varnih okoljih. Tvoji osebni podatki so zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem.

Obdelani podatki so večinoma shranjeni v prostorih in informacijskih sistemih podjetja IKEA, včasih pa podatke shranjujemo v strežnikih naših zaupanja vrednih ponudnikov storitev.

 

5. Ali podjetje IKEA deli moje podatke s tretjimi osebami?

Tvoje osebne podatke lahko posredujemo povezanim subjektom podjetja IKEA v drugih državah in/ali našim zaupanja vrednim partnerjem zunaj skupine IKEA Group, ki vzdržujejo naše informacijske sisteme ali zagotavljajo storitve nam ali pa tebi v imenu podjetja IKEA. Na primer za namene trženja, financiranja, oglaševanja, obdelave plačil, dostave ter drugih storitev v trgovini in zunaj nje. Vendar pa se od teh ponudnikov storitev na podlagi ustreznih sporazumov zahteva, da posredovane podatke uporabljajo v skladu z našimi smernicami in za namen, ki ga natančno opredelimo. Prav tako od njih zahtevamo, da ustrezno zaščitijo tvoje podatke pred izgubo, potvarjanjem in neodobrenim dostopom ter jih ohranjajo zaupne.

Ločenih obvestil o vsakem primeru prenosa tvojih osebnih podatkov tretji osebi ne bomo zagotovili.

 

6. Ali podjetje IKEA obdeluje moje podatke zunaj Slovenije ali EU?

Kot veš, je podjetje IKEA globalni maloprodajni trgovec, zato sodeluje tudi z drugimi podjetji znotraj skupine IKEA Group. To pomeni, da včasih delimo tvoje osebne podatke s podjetji znotraj skupine IKEA Group, in sicer z uporabo informacijskih sistemov naše skupine.

Poleg zgoraj navedenega lahko naši partnerji, ki ponujajo storitve v imenu ali za subjekte v skupini IKEA Group, nekatere tvoje osebne podatke obdelujejo zunaj Slovenije ali Evropske unije. Vendar te subjekte sklenjeni dogovori zavezujejo k temu, da tvoje podatke obravnavajo s posebnimi varnostnimi ukrepi v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo v Sloveniji in drugih državah članicah Evropske unije.

 

7. Kako dolgo bo podjetje IKEA hranilo tvoje osebne podatke?

Podjetje IKEA ne bo hranilo tvojih osebnih podatkov dlje, kot je potrebno za izpolnitev tistega namena uporabe, zaradi katerega so bili sploh zbrani. Več informacij o obdobju hrambe za nekatere vrste podatkov najdeš v poglavju V kakšne namene uporabljamo tvoje osebne podatke?

 

8. V kakšne namene uporabljamo tvoje osebne podatke?

Tvoje osebne podatke uporabljamo predvsem za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do tebe, včasih pa tudi za izboljšanje tvoje nakupovalne izkušnje, neposredno trženje in iz varnostnih razlogov. Prosimo, klikni na katerega od spodnjih naslovov, če želiš izvedeti več o namenu in pravni podlagi za zbiranje podatkov.

 

9. Obdelava naročil in opravljanje storitev

Ko opraviš nakup v eni od fizičnih trgovin IKEA ali prek spletne strani IKEA, se od tebe lahko zahteva, da navedeš osebne podatke, ki bodo potrebni za pravilno obdelavo tvojega nakupa. To se bo zlasti zgodilo v primeru, da se poleg nakupa naših izdelkov odločiš še za katero od storitev, na primer dostavo ali sestavljanje. Poleg tega za obdelavo tvojega naročila ob zagotovilu, da so posredovani osebni in finančni podatki točni, uporabljamo plačilne sisteme zaupanja vrednih tretjih oseb, da zagotovimo varnost tvojega plačila in preprečimo uporabo tvojih podatkov v goljufive namene. Če želiš blago in storitve plačati prek spleta, bo podjetje IKEA zahtevalo tvoje podatke, povezane s plačilom, vključno s številko kreditne ali debetne kartice, datumom veljavnosti kartice, kodo CVV in naslovom za izstavitev računa.

Da bi zagotovili, da so pri nas kupljeni izdelki in storitve dostavljeni na pravi naslov, sodelujemo z zaupanja vrednimi zunanjimi partnerji, s katerimi delimo osebne podatke, potrebne za opravljanje zadevnih storitev (npr. tvoje ime, naslov in dodatne opombe za dostavo, npr. želen čas dostave).

 

10. Klub IKEA Family

Klub IKEA Family je naš članski klub, v katerega se lahko včlanijo vsi, starejši od 18 let. Podrobne informacije o klubu IKEA Family najdeš tukaj.

Med registracijo v klub IKEA Family te bomo prosili za osebne podatke, potrebne za registracijo tvojega profila. Prav tako bodo tvojemu profilu kluba IKEA Family dodeljene informacije o nakupih, opravljenih s člansko izkaznico, podatki o računih, izdanih tebi, ter na podlagi tvojega ločenega in izrecnega soglasja tudi podatki o zgodovini tvoje interakcije z našimi spletnimi stranmi. Tvoje osebne podatke uporabljamo za boljše razumevanje tvojih potreb in preferenc pri nakupu, za pripravo ponudb in posredovanje podatkov o izdelkih in storitvah, ki bi te utegnili zanimati. Kot član/-ica kluba boš prav tako prejemal/-a e-novice in sporočila SMS s podatki o trenutnih ponudbah. Ti podatki ti bodo poslani le, če podaš ustrezno soglasje, ki ga najdeš na obrazcu za registracijo v klub IKEA Family ali na spletni strani IKEA.

Podatke, ki jih prejmemo za vodenje profila v klubu IKEA Family, bomo hranili ves čas tvojega članstva. Več informacij o splošnih pogojih kluba IKEA Family lahko najdeš tukaj, več informacij o varovanju zasebnosti v klubu IKEA Family pa na tej povezavi.

 

11. Center za pomoč kupcem

Če se obrneš na naš Center za pomoč kupcem (npr. zahtevaš navodila za sestavljanje, hočeš vrniti izdelek, s katerim nisi zadovoljen/-na itd.) neposredno v trgovini IKEA ali prek kateregakoli razpoložljivega načina komunikacije, bomo za rešitev vprašanja potrebovali tvoje kontaktne podatke. Uporabili jih bomo samo v ta namen. V nekaterih primerih bomo uporabili storitve tretjih oseb, ki jim zaupamo tvoje podatke le v obsegu, potrebnem za rešitev tvoje težave (npr. pooblaščeni servisi za elektronske izdelke, ki smo ti jih prodali, dostavne službe itd.), kot je opisano v poglavju Ali podjetje IKEA deli moje podatke s tretjimi osebami? V tem primeru so to lahko ponudniki prevoza in storitev sestavljanja ter dobavitelji informacijskih sistemov, ki delujejo v podjetju IKEA kot del tehnične podpore.

Prav tako se lahko obrneš na Center za pomoč kupcem, če želiš kupiti izdelke podjetja IKEA po telefonu. Za nakupe po telefonu podjetje IKEA obdeluje podatke, kot so: ime in priimek, naslov za račun, naslov za dostavo, telefonska številka, e-poštni naslov. Resda te podatke posreduješ prostovoljno, vendar če tega ne storiš, lahko včasih pride do nezmožnosti izpolnitve naročila ali dostave.

Tvoj pogovor s Centrom za pomoč kupcem IKEA bo posnet. Posnetki se uporabljajo za dokazovanje vsebine pogovora in za izboljšanje kakovosti naših storitev. Posnetki se hranijo 1 leto. Če ne želiš, da se tvoj pogovor z zaposlenimi v podjetju IKEA snema, lahko uporabiš druge načine komuniciranja, npr. spletni obrazec ali obisk trgovine IKEA.

 

12. Igralnica Småland

Da se bo tvoj otrok lahko igral v igralnici IKEA Småland, bomo zahtevali, da izpolniš registracijsko kartico, v kateri je treba navesti: ime in starost otroka, ime zakonitega skrbnika, njegov/njen naslov, telefon in tvoj podpis. Vsi ti podatki so potrebni za varno zabavo otrok, ki obiščejo Småland.

Če nas obvestiš o posebnih potrebah otroka, te lahko prosimo tudi za osnovne informacije o zdravju našega malega gosta. Vendar bomo te podatke obdelovali samo na podlagi tvojega izrecnega soglasja.

Podatke, zbrane v Smålandu, hranimo 1 leto.

 

13. Spletne strani IKEA

Nekatere podatke o tebi lahko pridobimo, ko obiščeš spletne strani IKEA (spletno trgovino ali spletne strani za načrtovanje notranjosti). Ti podatki bodo obdelani za določen namen, o katerem te bomo obvestili najkasneje v trenutku zbiranja (npr. za namene spletne prodaje, shranjevanja nakupovalnega seznama, ki si ga ustvaril/-a, shranjevanja tvojega projekta notranjega oblikovanja itd.). Če nam ne posreduješ določenih podatkov, lahko to omeji možnost uporabe spletnega nakupovanja ali zmanjša kakovost tvoje nakupovalne izkušnje.

 

14. Piškotki

V podjetju IKEA uporabljamo tehnologijo, splošno znano kot »piškotki«, ki nam omogoča vzdrževanje naše spletne strani in njeno delovanje, kot ga pričakuješ. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se ob obisku spletne strani ali aplikacije shranijo v brskalnik ali trdi disk tvojega računalnika ali mobilne naprave. Piškotki skrbijo za čim boljšo izkušnjo brskanja po naši spletni strani in si zapomnijo tvoje nastavitve, tako da ti ni treba vedno znova vpisovati svojih podatkov. Piškotki nam razkrivajo, kaj zanima tebe in druge obiskovalce naše spletne strani, kar nam pomaga še dodatno izboljšati tvojo uporabniško izkušnjo.

Najpogostejši piškotki, ki jih uporabljamo, so naslednji:

  • Bistveni piškotki. Nekateri piškotki so bistvenega pomena, da lahko obiskovalci naše spletne strani uporabite vse razpoložljive funkcije. Ti piškotki na primer omogočajo prijavo v račun trgovine IKEA ter varno dodajanje izdelkov v košarico in plačilo. Brez teh piškotkov nekateri deli naše spletne strani preprosto ne bodo delovali, kot bi morali.
  • Funkcionalni piškotki. Ti pripomorejo k izboljšanju tvoje izkušnje tako, da si zapomnijo tvoje odločitve.
  • Izvedbeni piškotki. Ti piškotki nam povedo, kako uporabljaš spletno stran, in nam pomagajo, da jo izboljšamo. Ti piškotki na primer štejejo število obiskovalcev naše spletne strani in prepoznavajo vzorce gibanja obiskovalcev po naših spletnih straneh. To nam pomaga izboljšati delovanje naše spletne strani, saj na primer omogoča, da uporabniki zlahka najdejo tisto, kar iščejo.
  • Ciljni piškotki. Ti piškotki (imenovani tudi oglaševalski piškotki) se uporabljajo za prikazovanje relevantne oglaševane vsebine. Z njimi lahko spremljamo učinkovitost naših oglaševalskih kampanj na spletnih straneh tretjih oseb. Na našo spletno stran te piškotke namestijo zunanji ponudniki storitev, piškotki pa si lahko zapomnijo tvojo dejavnost brskanja po spletu in se jih lahko uporabi za razumevanje tvojih demografskih podatkov, npr. starosti in spola. Zajema in uporablja se samo anonimizirane podatke, namen pa je uporabnikom zagotoviti vsebino, ki je pomembna zanje.

Če želiš onemogočiti te piškotke, moraš spremeniti nastavitve v svojem brskalniku v meniju Nastavitve piškotkov.

Več informacij o piškotkih najdeš tukaj.

 

15. Druge spletne strani

Spletne strani IKEA lahko vsebujejo povezave do ali s spletnih strani tretjih oseb. Ta politika velja samo za to spletno stran, zato moraš med obiskom drugih spletnih strani prebrati njihovo politiko zasebnosti.

 

16. Trženje

Podjetje IKEA ti želi pošiljati informacije o naših izdelkih in storitvah, ki bi te lahko zanimale. Vendar ti lahko takšen tržni material pošiljamo le, če se zanj odločiš. Prosimo, upoštevaj, da se lahko kadarkoli enostavno odjaviš, tudi če podaš soglasje za prejemanje naših tržnih sporočil.

Če ne želiš več prejemati sporočil v tržne namene, klikni gumb za odjavo na koncu našega tržnega sporočila (e-pošta/e-novice).

 

17. Nadzor z varnostnimi kamerami (CCTV)

Podjetje IKEA uporablja nadzor z varnostnimi kamerami (CCTV) za namene varnosti, nadzora in odkrivanja kriminalnih dejanj. Informacije, ki jih zberemo s kamerami, hranimo največ 40 dni. Ti podatki se hranijo v varnih okoljih, dostop pa je dovoljen samo usposobljenemu varnostnemu osebju.

V ta namen izvajamo neprekinjen video nadzor nekaterih predelov trgovine in njene okolice (npr. nekaterih prodajnih oddelkov, blagajn, parkirišč, samopostrežnega skladišča). Ne nadziramo prostorov, kjer bi to lahko kršilo tvojo zasebnost (npr. toaletnih prostorov). Posnetkov tudi ne uporabljamo za noben drug namen in na njih ne izvajamo dodatnih analiz. Dostop do posnetkov je dovoljen le majhni skupini naših zaupanja vrednih zaposlenih. Posnetkov ne delimo z nikomer, razen s pristojnimi organi ali kot dokaze za namene sodnega postopka. Čas hrambe posnetkov smo omejili na 40 dni, po tem času pa se brez možnosti obnovitve samodejno prepišejo.  Znak za video nadzor bo postavljen v vseh prostorih, kjer bo potekal video nadzor.

 

18. Delavnice, natečaji, loterije

Za učinkovito izvedbo takšnih dogodkov in za izpolnjevanje zakonskih obveznosti lahko zahtevamo določene osebne podatke udeležencev takšnih dogodkov (npr. za podelitev nagrade). Ko te prosimo za osebne podatke, te bomo obvestili tudi o namenu njihove obdelave in tvojih pravicah. Podatki, zbrani za potrebe teh dogodkov, bodo najpogosteje shranjeni do konca dogodka, razen v primerih, ko jih bo treba hraniti zaradi veljavne zakonodaje (npr. informacije o podeljenih nagradah) ali jih sporočiti tretjim osebam. Pri organizaciji takšnih dogodkov nam pogosto pomagajo zunanja podjetja, kot je opisano v poglavju z naslovom Ali IKEA deli moje podatke s tretjimi osebami? V tem primeru bodo to na primer agencije, specializirane za organizacijo takšnih dogodkov, ali soorganizatorji prireditev.

 

19. Drugi osebni podatki, ki nam jih posreduješ

Prostovoljno nam lahko posreduješ informacije, kot so tvoje želje glede izdelkov, razlogi za nakup izdelka, nekateri podatki o tvoji družini in življenjskem slogu. Tako lahko izvemo več o tvojih nakupovalnih željah in še izboljšamo tvojo nakupovalno izkušnjo.

Te podatke nam lahko posreduješ tudi, ko izpolniš garancijski list za izdelek, kupljen v trgovini IKEA. Poleg tega lahko tovrstne podatke prejmemo ob tvoji registraciji ali nakupu posebne ponudbe trgovine IKEA, kuponov za popust ali drugih promocij.

V vsakem od zgornjih primerov ti bomo vedno poskušali zagotoviti zanesljive informacije o obdelavi tvojih podatkov.

 

20. Začetek veljavnosti in spremembe te politike

Ta politika velja od 9. 2. 2021. Našo politiko o zasebnosti redno posodabljamo, vse morebitne posodobitve pa bodo na voljo na tej spletni strani.