Preskoči na glavno vsebino
Meni

Politika vračil podjetja IKEA JVE – Slovenija

1. Splošno

1. V skladu s to Politiko je blago, kupljeno v podjetju IKEA (IKEA Slovenija, d.o.o.) na ozemlju Republike Slovenije, mogoče vrniti v 365 dneh od datuma, ko je bilo blago dostavljeno ali prevzeto, ne glede na to, kako je bil opravljen nakup (v trgovini, na spletu ali po telefonu).

2. Kupec lahko blago vrne na oddelku za Vračila in zamenjave v trgovini IKEA ali na prevzemnem mestu v Mariboru. Za vračilo blaga mora kupec kot dokazilo o nakupu predložiti originalni račun, ki ga je izdalo podjetje IKEA Slovenija, d.o.o. Ljubljana.

3. Določbe te Politike na noben način ne omejujejo pravic kupca, ki so mu omogočene na podlagi:

 • Zakona o varstvu potrošnikov (Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18);
 • garancij – za izdelke, ki jih pokriva garancija za kakovostne napake;
 • Obligacijskega zakonika – Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

4. Kupec, ki je sklenil pogodbo o prodaji na daljavo, ima pravico, da od nje odstopi v roku 14 dni, ne da bi moral za to navajati kakršenkoli razlog, in sicer v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18) v skladu s pogodbami, sklenjenimi s strokovnjaki.

2. Splošni pogoji vračila za nakupe, opravljene v trgovini

Politika vračil je podrobno opisana v naslednjih postavkah:

a. Kupci si lahko v roku 365 dni premislijo glede neuporabljenih in nepoškodovanih izdelkov v originalni embalaži in v stanju, v kakršnem so bili dostavljeni kupcu, kar pomeni, da ne kažejo nobenih znakov obrabe. V tem primeru podjetje IKEA povrne celotno kupnino za omenjene izdelke v obliki vrednostne kartice ali prek originalnega plačilnega sredstva.

b. V 14 dneh od datuma, ko je bilo blago kupljeno, dostavljeno ali prevzeto, lahko kupec testira izdelek. V omenjenem obdobju podjetje IKEA povrne celoten znesek v skladu s prvotnim načinom plačila ali v obliki vrednostne kartice. Če so na izdelku vidni znaki uporabe ali poškodb, bo podjetje IKEA ocenilo stanje izdelka in določilo znesek, ki se povrne.

c. Od 15. do 365. dne od nakupa, dostave ali prevzema bo podjetje IKEA za rabljene izdelke in/ali izdelke z odprto embalažo ocenjevanje izvedlo v skladu z naslednjimi merili:

 • čas, ki preteče od dneva nakupa, dostave ali prevzema – dlje ko je bil vrnjeni izdelek v uporabi ali nepakiran, nižji bo znesek, ki se povrne, vse do konca 365. dneva, ko bo vrednost zneska najnižja;
 • stanje, v katerem je bil izdelek vrnjen.

Ocenjeno vrednost rabljenih in nepakiranih izdelkov vrnemo le v obliki vrednostne kartice IKEA.

Dobropis na kartici IKEA velja 3 leta od izdaje in je sprejeto plačilno sredstvo v trgovini IKEA. Kartico je mogoče uporabiti pri plačilu v fizični ali v spletni trgovini IKEA.

2.1. Izdelki, ki so izključeni iz Politike vračil, in sicer ne glede na to, koliko časa je preteklo od nakupa, dostave ali prevzema, so naslednji:

 • rabljeni tekstil in ves tekstil, z odprto originalno embalažo ali tekstil, ki se brez originalne embalaže tudi prodaja;
 • vzglavniki in prešite odeje;
 • rabljeni posteljni vložki in nadvložki po preizkusnem obdobju (90 dni, posteljne vložke je mogoče zamenjati le z drugim
 • posteljnim vložkom in le enkrat, pri čemer lahko kupec izvede menjavo zgolj v trgovini IKEA Ljubljana);
 • izdelki, spremenjeni na željo kupca (tekstil, zavese, delovne plošče po meri);
 • elektronske kartice IKEA, darilne kartice in vrednostne kartice;
 • rastline;
 • vsi izdelki, kupljeni v Kotičku za krožno uporabo;
 • hrana;
 • baterije.

2.2. Podjetje IKEA si pridržuje pravico do končne odločitve o stanju, v katerem je izdelek vrnjen, ne glede na to, koliko časa je preteklo. Končno oceno vrednosti izdelka opravi zaposlena oseba podjetja IKEA, ko je izdelek v trgovini. Podjetje IKEA si pridržuje pravico, da zniža znesek vračila za izdelek, za katerega je določeno, da kupec z njim ni ravnal v skladu z navodili in priporočenim vzdrževanjem za točno določeni izdelek. Podjetje IKEA si pridržuje pravico, da vračilo izdelka zavrne.

3. Splošni pogoji vračila za nakupe, opravljene v spletni trgovini

Politika vračil je podrobno opisana v naslednjih postavkah:

a. Kupci si lahko v roku 365 dni premislijo glede neuporabljenih in nepoškodovanih izdelkov v originalni embalaži in v stanju, v kakršnem so bili dostavljeni kupcu, kar pomeni, da ne kažejo nobenih znakov obrabe. V tem primeru podjetje IKEA povrne celotno kupnino za omenjene izdelke v obliki vrednostne kartice ali prek originalnega plačilnega sredstva.

b. V 14 dneh od datuma, ko je bilo blago kupljeno, dostavljeno ali prevzeto, lahko kupec vrne izdelek v skladu s Pravico do odstopa od pogodbe. V omenjenem obdobju podjetje IKEA povrne celoten znesek v skladu s prvotnim načinom plačila.

c. Od 15. do 365. dne od nakupa, dostave ali prevzema bo podjetje IKEA za rabljene izdelke in/ali izdelke z odprto embalažo ocenjevanje izvedlo v skladu z naslednjimi merili:

 • čas, ki preteče od dneva nakupa, dostave ali prevzema – dlje ko je bil vrnjeni izdelek v uporabi ali nepakiran, nižji bo znesek, ki se povrne, vse do konca 365. dneva, ko bo vrednost zneska najnižja;
 • stanje, v katerem je bil izdelek vrnjen.

3.1. Izdelki, ki so izključeni iz Politike vračil, in sicer ne glede na to, koliko časa je preteklo od dostave ali prevzema, so naslednji:

 • izdelki, spremenjeni na željo kupca (tekstil, zavese, delovne plošče po meri);
 • elektronske kartice IKEA, darilne kartice in vrednostne kartice;
 • rastline;
 • baterije.

3.2. Izdelki, ki so izključeni iz Politike vračil po preteku 14 dnevnega obdobja, dostave ali prevzema, so naslednji:

 • rabljeni tekstil in ves tekstil, z odprto originalno embalažo ali tekstil, ki se brez originalne embalaže tudi prodaja;
 • vzglavniki in prešite odeje;
 • rabljeni posteljni vložki in nadvložki po preizkusnem obdobju (90 dni, posteljne vložke je mogoče zamenjati le z drugim posteljnim vložkom in le enkrat, pri čemer lahko kupec izvede menjavo zgolj v trgovini IKEA Ljubljana).

3.3. Po preteku 14 dnevnega obdobja si podjetje IKEA si pridržuje pravico do končne odločitve o stanju, v katerem je izdelek vrnjen. Končno oceno vrednosti izdelka opravi zaposlena oseba podjetja IKEA, ko je izdelek v trgovini. Podjetje IKEA si pridržuje pravico, da zniža znesek vračila za izdelek, za katerega je določeno, da kupec z njim ni ravnal v skladu z navodili in priporočenim vzdrževanjem za točno določeni izdelek. Podjetje IKEA si pridržuje pravico, da vračilo izdelka zavrne.

3.4. Za blago, ki je bilo naročeno prek spleta, kupcu vrnemo kupnino na plačilno kartico, uporabljeno ob nakupu.

4. Splošno pogoji - ostalo

4.1. Za blago, ki je bilo plačano z elektronsko kartico IKEA (darilna kartica ali vrednostna kartica) in vrnjeno v 365 dneh od datuma, ko je bilo blago kupljeno, dostavljeno ali prevzeto, kupcu vrnemo kupnino na vrednostno kartico IKEA.

4.2. Kupec ima vse pravice z naslova stvarne napake ne glede na določila Politike vračil podjetja IKEA

5. Končne določbe

Vsebina te Politike je na voljo na spletni strani IKEA.si ter na oddelku za Vračila in zamenjave v trgovini IKEA. Spremenjeni Splošni pogoji politike ne vplivajo na pravice in obveznosti, ki jih je kupec pridobil pred uveljavitvijo te Politike.

Ta Politika začne veljati 29. 11. 2021.