Prejsť na hlavný obsah

Záruky IKEA

Ak hľadáte informácie o záruke konkrétneho výrobku, nájdete ju v detailoch výrobku. Stačí výrobok vyhľadať v hornej lište podľa mena či čísla. Viac o jednotlivých zárukách nájdete nižšie.

Bežná záruka  |  Predĺžená záruka  |  Druhý život nábytku  |  Všeobecné podmienky

Bežná záruka

Na väčšinu výrobkov poskytuje IKEA záruku 2 roky. Na niektoré naše výrobky poskytujeme predĺženú záruku 3-25 rokov. Doba trvania záruky je uvedená pri jednotlivých výrobkoch. Na živé kvety, elektrické batérie, žiarovky, textil IKEA FAMILY a potraviny sa vzťahuje záruka podľa zákona. Záruka sa vzťahuje len na použitie v domácnosti.

Predĺžená záruka

Na niektoré naše výrobky poskytujeme predĺženú záruku 3, 5, 10, 15 a 25 rokov. Doba trvania záruky je uvedená pri jednotlivých výrobkoch alebo si vyberte z výrobkov podľa kategórie nižšie.

Záruka na tovar zakúpený v oddelení Druhý život nábytku

Na výrobky z kútika Druhý život nábytku sa vzťahuje záruka 1 rok, ktorá však neplatí na chyby, ktoré boli dôvodom zľavnenia výrobku. Na spotrebiče (okrem spotrebičov TILLREDA) z Kútika so zľavneným tovarom sa vzťahuje záruka 2 roky, ktorá však neplatí na chyby, ktoré boli dôvodom zľavnenia výrobku. 

Všeobecné podmienky pre všetky záruky

Na čo sa záruka nevzťahuje? 

Rozsah záruky je uvedený pri každom výrobku. Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli skladované alebo zmontované nesprávne, nevhodne používané, pozmenené, alebo ošetrené nevhodnými čistiacimi metódami alebo nesprávnymi čistiacimi prostriedkami. Záruka nepokrýva bežné opotrebenie, zárezy, škrabance alebo poškodenia spôsobené nárazom v dôsledku nehody. Ak výrobky, ktoré na to nie sú určené boli umiestnené vonku alebo vo vlhkom prostredí, alebo ak boli použité na iné ako domáce účely (pokiaľ nie je uvedené inak). Záruka nepokrýva nepriame škody. Práva kupujúceho v zmysle platných právnych predpisov tým nie sú dotknuté. 

Čo IKEA urobí na odstránenie problému

IKEA výrobok preskúma a posúdi, či sa na chybu výrobku vzťahuje záruka. IKEA poučí kupujúceho o jeho právach pri uplatnení reklamácie a v súlade s rozhodnutím kupujúceho určí spôsob vybavenia reklamácie, t.j. či chybný výrobok opraví, vymení, poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z výrobku alebo vráti kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na opravu, náhradné diely a prácu v súvislosti s reklamáciou hradí IKEA. Toto sa nevzťahuje na prípady, ak oprava zo strany IKEA nebola schválená. Akékoľvek chybné diely odstránené v priebehu opráv sa stanú majetkom IKEA. Ak sa výrobok už v IKEA nepredáva, IKEA poskytne zákazníkovi zodpovedajúcu náhradu. Zodpovedajúcu náhradu určí IKEA podľa vlastného uváženia. 

Doba trvania záruky

Záruka je platná od dátumu nákupu výrobku a trvá po dobu uvedenú pri výrobku. Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o nákupe. 

Návod na údržbu

Aby ste si mohli uplatniť práva zo záruky, je potrebné dodržiavať určené pokyny na údržbu daného výrobku. Pokyny na údržbu výrobkov nájdete na internetovej stránke IKEA.sk a v obchodnom dome IKEA. 

Všeobecné zákonné práva

Táto záruka vám zabezpečí, aby ste si mohli uplatniť vaše špecifické práva. Táto záruka v žiadnom prípade neobmedzuje vaše spotrebiteľské práva vyplývajúce z platných právnych predpisov.

Ako nás kontaktovať v prípade potreby

Kontaktujte nás osobne v obchodnom dome IKEA, telefonicky alebo e-mailom.


Máte pred návštevou otázku?

Pripravili sme pre vás odpovede na najčastejšie otázky. Skôr než sa rozhodnete nás kontaktovať, prezrite si, či sa medzi nimi neskrýva aj odpoveď na vašu otázku.

Najčastejšie otázky