Prejsť na hlavný obsah

Záruky IKEA

Na väčšinu výrobkov poskytuje IKEA záruku 2 roky. Na niektoré naše výrobky poskytujeme predĺženú záruku 3, 5, 10, 15 a 25 rokov. Doba trvania záruky je uvedená pri jednotlivých výrobkoch. Na živé kvety, elektrické batérie, žiarovky, textil IKEA FAMILY a potraviny sa vzťahuje záruka podľa zákona. Na výrobky z Kútika so zľavneným tovarom sa vzťahuje záruka 1 rok, ktorá však neplatí na chyby, ktoré boli dôvodom zľavnenia výrobku. Na spotrebiče (okrem spotrebičov TILLREDA) z Kútika so zľavneným tovarom sa vzťahuje záruka 2 roky, ktorá však neplatí na chyby, ktoré boli dôvodom zľavnenia výrobku. Záruka sa vzťahuje len na použitie v domácnosti.

Všeobecné podmienky | Kuchyne Obývacie izby | Spálne |Kúpeľne | Pracovne

Všeobecné podmienky pre všetky záruky

Na čo sa vzťahuje záruka

Rozsah záruky je uvedený pri každom výrobku. Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli skladované alebo zmontované nesprávne, nevhodne používané, pozmenené, alebo ošetrené nevhodnými čistiacimi metódami alebo nesprávnymi čistiacimi prostriedkami. Záruka nepokrýva bežné opotrebenie, zárezy, škrabance alebo poškodenia spôsobené nárazom v dôsledku nehody. Ak výrobky, ktoré na to nie sú určené boli umiestnené vonku alebo vo vlhkom prostredí, alebo ak boli použité na iné ako domáce účely (pokiaľ nie je uvedené inak). Záruka nepokrýva nepriame škody. Práva kupujúceho v zmysle platných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.

Čo IKEA urobí na odstránenie problému

IKEA výrobok preskúma a posúdi, či sa na chybu výrobku vzťahuje záruka. IKEA poučí kupujúceho o jeho právach pri uplatnení reklamácie a v súlade s rozhodnutím kupujúceho určí spôsob vybavenia reklamácie, t.j. či chybný výrobok opraví, vymení, poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z výrobku alebo vráti kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na opravu, náhradné diely a prácu v súvislosti s reklamáciou hradí IKEA. Toto sa nevzťahuje na prípady, ak oprava zo strany IKEA nebola schválená. Akékoľvek chybné diely odstránené v priebehu opráv sa stanú majetkom IKEA. Ak sa výrobok už v IKEA nepredáva, IKEA poskytne zákazníkovi zodpovedajúcu náhradu. Zodpovedajúcu náhradu určí IKEA podľa vlastného uváženia.

Všeobecné zákonné práva

Táto záruka vám zabezpečí, aby ste si mohli uplatniť vaše špecifické práva. Táto záruka v žiadnom prípade neobmedzuje vaše spotrebiteľské práva vyplývajúce z platných právnych predpisov.

Doba trvania záruky

Záruka je platná od dátumu nákupu výrobku v obchodnom dome IKEA a trvá po dobu uvedenú pri výrobku.

Návod na údržbu

Aby ste si mohli uplatniť práva zo záruky, je potrebné dodržiavať určené pokyny na údržbu daného výrobku. Pokyny na údržbu výrobkov nájdete na internetovej stránke IKEA.sk a v obchodnom dome IKEA.

Ako nás kontaktovať v prípade potreby

Kontaktujte nás osobne v obchodnom dome IKEA, telefonicky alebo e-mailom.


Kuchyne

Prezrite si všetky naše kuchynské linky.

 • » METOD, kuchynský systém

  Záruka 25 rokov

  Na čo sa vzťahuje táto záruka?

   Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Záruka sa vzťahuje na nasledujúce súčasti kuchyne METOD:

  • rámy skriniek,
  • dvierka a čelá zásuviek,
  • nástenné koľajničky,
  • pánty UTRUSTA,
  • plne vysúvateľné zásuvky MAXIMERA,
  • police UTRUSTA z tvrdeného skla a melamínu,
  • sokle,
  • nohy,
  • tlmiče na dvierka a zásuvky,
  • tlakové mechanizmy otvárania dvierok a zásuviek,
  • krycie panely,
  • dekoračné pásy/lišty,
  • pracovné dosky (okrem dosiek LILLTRÄSK),
  • drezy (okrem drezu FYNDIG).

  Záruka sa nevzťahuje na tieto výrobky:

  • úchytky,
  • pracovné dosky LILLTRÄSK,
  • posuvné pánty ERSÄTTARE na čiastočne vstavané umývačky riadu,
  • FYNDIG,
  • posuvný pant pro polovestavnou myčku,
  • posuvné pánty BEHJÄLPLIG na vstavané umývačky riadu,

   

  Na zásuvky FÖRVARA, drôtené koše UTRUSTA, elektrické tlakové mechanizmy otvárania dvierok UTRUSTA, otvorené skrinky TUTEMO a HÖRDA sa vzťahuje desaťročná (10) záruka.

  » KNOXHULT, kuchynský systém

  Na sektorové kuchyne KNOXHULT sa táto záruka nevzťahuje.

  » Spotrebiče

  Záručná doba 5 rokov

  Na čo sa vzťahuje táto záruka?

  Záruka sa vzťahuje na chyby spotrebiča spôsobené chybnou výrobou alebo chybným materiálom a platí odo dňa nákupu tohto spotrebiča v obchodnom dome IKEA. Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Výnimky sú uvedené ďalej v časti „Na čo sa záruka nevzťahuje?‟. Počas záručnej doby budú uhradené náklady na odstránenie chyby, t. j. na opravy, náhradné diely, prácu a cestovné výdavky za predpokladu, že spotrebič je dostupný bez vynaloženia ďalších výdavkov. Tieto podmienky upravujú aj smernice EÚ (č. 99/44/ES) a príslušné miestne smernice. Chybné súčiastky odstránené počas opravy sa následne stávajú majetkom IKEA.

  Aká je záručná lehota?

  Záruka platí päť (5) rokov od dátumu kúpy spotrebiča IKEA v obchodnom dome IKEA. Na spotrebiče TILLREDA a LAGAN sa vzťahuje dvojročná (2) záruka platná od dátumu kúpy spotrebiča v obchodnom dome IKEA. Ak je výrobok počas záručnej doby v oprave, nepredlžuje to jeho záručnú lehotu ani záručnú lehotu na nové diely.

  Na ktoré spotrebiče sa vzťahuje záruka?

  Päťročná (5) záruka sa vzťahuje na všetky spotrebiče IKEA okrem spotrebičov TILLREDA a LAGAN,
  na ktoré sa vzťahuje dvojročná (2) záruka.

  Kto vykoná záručný servis?

  Záručný servis poskytuje IKEA prostredníctvom svojich vlastných servisných služieb alebo siete autorizovaných servisných partnerov.

  Na čo sa záruka nevzťahuje?

  • Bežné opotrebovanie,
  • úmyselné poškodenie alebo poškodenie z nedbanlivosti, poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie, nesprávnou inštaláciou, pripojením na nesprávne napätie, poškodenie spôsobené chemickou alebo elektrochemickou reakciou, hrdzavením alebo poškodenie vodou vrátane, no nie výlučne, poškodenie spôsobené nadmernou tvrdosťou vody, poškodenie zapríčinené nevhodnými podmienkami okolitého prostredia
  • spotrebné súčasti, ako sú batérie a žiarovky,
  • nefunkčné a dekoračné súčasti, ktoré nemajú vplyv na činnosť spotrebiča, vrátane škrabancov a prípadných farebných zmien,
  • náhodné poškodenie cudzími predmetmi alebo látkami a čistením či odblokovaním fltra, drenážnych systémov a priehradiek na čistiaci prostriedok,
  • poškodenia nasledujúcich súčastí: keramického skla, doplnkov, košíkov na riad a príbory, napájacích a odvádzacích potrubí, tesnení, lámp, displejov, úchytiek, krytov a ich súčastí, ak tieto poškodenia nie sú preukázateľne výrobnými chybami,
  • prípady, keď technik počas návštevy nezistil žiadnu chybu,
  • opravy vykonané iným než nami určeným poskytovateľom servisu alebo naším autorizovaným zmluvným servisným partnerom, alebo v prípade, že neboli použité originálne náhradné diely,
  • opravy spôsobené chybnou inštaláciou alebo inštaláciou, pri ktorej neboli dodržané normy,
  • použitie spotrebiča v inom ako domácom prostredí, t. j. na profesionálne účely,
  • poškodenia pri doprave – ak zákazník prepravuje výrobok domov alebo na inú adresu, IKEA nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú počas prepravy; ak dopravu výrobku na určenú adresu zabezpečuje IKEA, potom preberá IKEA zodpovednosť za prípadné poškodenia počas tejto prepravy (nevzťahuje sa na túto záruku). V prípade reklamácií v súvislosti s touto podmienkou kontaktujte oddelenie Služby zákazníkom,
  • náklady na vykonanie prvej inštalácie spotrebičov IKEA. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na bezchybnú prácu vykonanú kvalifkovaným odborníkom s použitím originálnych dielov na účely prispôsobenia spotrebiča technickým bezpečnostným smerniciam inej krajiny EÚ.

  » Kuchynské zmiešavacie batérie

  Záruka 10 rokov

  Na čo sa vzťahuje táto záruka?

  Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní všetkých kuchynských zmiešavacích batérií IKEA. Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti.

  Na čo sa záruka nevzťahuje?

  Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli nesprávnym spôsobom skladované alebo zmontované, nesprávne používané, prípadne čistené nesprávnym spôsobom alebo nevhodnými čistiacimi prostriedkami a nevzťahuje sa ani na škody spôsobené nečistotami prenášanými vodou. Záruka sa nevzťahuje ani na prevzdušňovač, ktorý je súčasťou kuchynských zmiešavacích batérií a ktorý by sa mal pravidelne čistiť a po opotrebovaní vymeniť.

Obývacie izby

 • » Pohovky

  Záruka 10 rokov

  Na čo sa vzťahuje táto záruka?

  IKEA poskytuje 10-ročnú záruku na chyby materiálu a spracovania, ktorá sa vzťahuje na rámy a vankúše (na sedenie a opieranie) pohoviek a je možné ju uplatniť podľa Reklamačného poriadku IKEA. Záruka na pohovky alebo sedačky platí desať (10) rokov od dátumu zakúpenia. Ako doklad o kúpe odporúčame originálny pokladničný doklad. Záruka platí iba na použitie v domácnosti. Táto záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a spracovania rámov a vankúšov (na sedenie a opieranie) nasledujúcich výrobkov:

  • rámov
  • sedadiel a operadiel nasledujúcich výrobkov
  • ANGERSBY,
  • rozkladacia pohovka ANGSTA,
  • séria pohoviek ÄPPLARYD,
  • rozkladacia pohovka ASKEBY,
  • séria pohoviek BACKSÄLEN,
  • rozkladacia pohovka BENNEBOL,
  • kreslo BINGSTA,
  • kreslo EKERÖ,
  • kreslo EKENÄSET,
  • sklápacie kreslo EKOLSUND,
  • sedacia séria EKTORP,
  • rozkladacia pohovka EVERTSBERG,
  • rozkladacia pohovka FLOTTEBO,
  • rozkladacia pohovka FRIHETEN,
  • kreslo FROSET,
  • séria pohoviek FRÖSLÖV,
  • sklápacie kreslo GISTAD,
  • kreslo GLAMSEN,
  • 2-pohovka GLOSTAD,
  • rozkladacia pohovka GRALVIKEN,
  • rozkladacia pohovka GRIMHULT,
  • rozkladacia pohovka GRUNNARP,
  • rozkladacia pohovka HAMMARM,
  • rozkladacia pohovka HOLMSUND,
  • sedacia séria KIVIK,
  • dvojpohovka KLIPPAN,
  • pohovka KLUBBFORS,
  • kreslo KOARP,
  • sedacia séria LANDSKRONA,
  • séria pohoviek LINANÄS,
  • kreslo LINNEBÄCK,
  • rozkladacia pohovka LYCKSELE,
  • Sklápacie kreslo MUREN,
  • kreslo NOLMYRA,
  • rozkladacia pohovka NYHAMN,
  • kreslo a podnožka OMTÄNKSAM,
  • séria PÄRUP,
  • kreslá POÄNG,
  • kreslo REMSTA,
  • sedacia séria SÖDERHAMN,
  • kreslo a podnožka STRANDMON,
  • sedacia séria STOCKHOLM,
  • taburetka STOCKHOLM,
  • sedacia séria STOCKSUND,
  • kreslo TULLSTA,
  • sedacia séria VALLENTUNA,
  • kreslo VEDBO,
  • sedacia séria VINLIDEN,
  • sedacia séria VRETSTORP,
  • sedacia séria VIMLE
  • pohovka VISKAFORS.

   

  Záruka 25 rokov

  • trojpohovka STOCKHOLM

  Na čo sa záruka nevzťahuje?

  Táto záruka sa nevzťahuje na:

  • látkové poťahy,
  • kožené poťahy,
  • kreslo AGEN,
  • kreslo BUSKBO,
  • kreslo HOLMSTA,
  • vankúše POÄNG,
  • detské kreslo POÄNG,
  • detské kreslo STRANDMON,
  • kreslo ULRIKSBERG.

Spálne

 • » PAX/KOMPLEMENT, skrine

  Záruka 10 rokov

  Na čo sa vzťahuje táto záruka?

  Záruka platí len v prípade používania výrobkov na odkladanie odevov a topánok v domácnosti a vzťahuje sa na chyby v materiáli a vypracovaní nasledujúcich súčastí skríň PAX/KOMPLEMENT

  • rámy,
  • dvere s pántmi a pánty,
  • predeľovače do rámov, policové vložky a predelené police,
  • posuvné dvere a mechanizmy posuvných dverí,
  • vnútorné vybavenie KOMPLEMENT.

  Na čo sa záruka nevzťahuje?

  Záruka sa nevzťahuje na tieto výrobky: vložka do výsuvnej police KOMPLEMENT, vložka na šperky do výsuvnej police KOMPLEMENT, predeľovač do výsuvnej police KOMPLEMENT a balenie 3 priehradiek KOMPLEMENT.

  » Matrace

  Záruka 10 rokov

  Na čo sa vzťahuje táto záruka?

  Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Záruka sa vzťahuje na celý matrac vrátane zipsov, poťahu a všetky ostatné časti matracov.

  Na čo sa záruka nevzťahuje?

  • Všetky podložky na matrace
  • Detské matrace
  • Matrace SÄBOVIK
  • Matrace, ktoré sú súčasťou pohovky

  Ďalej sa záruka nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo opotrebenie spôsobené jeho obvyklým používaním. Bežným opotrebením sa myslí zmena farby použitých materiálov (vyblednutie), opotrebovanie poťahu, čiastočné zmäknutie výplňových materiálov, trvalá deformácia (preležanie), ktorá nepresahuje 10 % z celkovej výšky matraca. Trvalá deformácia (preležanie) po viac ako 7 rokoch používania sa považuje za bežné opotrebenie. 

Kúpeľne

 • » GODMORGON, kúpeľňový systém

  Záruka 10 rokov

  Na čo sa vzťahuje táto záruka?

  Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti a vzťahuje sa na chyby v materiáli a vypracovaní nasledujúcich dielov nábytku: nábytok GODMORGON, nohy GODMORGON, škatule s priehradkami a súprava 5 škatúľ s vrchnákom GODMORGON.

  Na čo sa záruka nevzťahuje?

  Záruka sa nevzťahuje na kúpeľňové dosky TOLKEN.

  » Kúpeľňové umývadlá a zmiešavacie batérie

  Záruka 10 rokov

  Na čo sa vzťahuje táto záruka?

  Táto záruka sa vzťahuje na všetky kúpeľňové umývadlá (vrátane sifónu) a zmiešavacie batérie IKEA. Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní a platí len v prípade používania výrobku v domácnosti.

  Na čo sa záruka nevzťahuje?

  Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli nesprávnym spôsobom skladované alebo zmontované, nesprávne používané, prípadne čistené nesprávnym spôsobom alebo nevhodnými čistiacimi prostriedkami a nevzťahuje sa ani na škody spôsobené nečistotami prenášanými vodou. Záruka sa nevzťahuje ani na prevzdušňovač, ktorý je súčasťou kúpeľňových zmiešavacích batérií a ktorý by sa mal pravidelne čistiť a po opotrebovaní vymeniť.

Pracovne

 • » Stoly a úložné priestory BEKANT, IDÅSEN, GALANT, THYGE, TOMMARYD, RODULF, TROTTEN a HÄLLAN

  Záruka 10 rokov

  Na čo sa vzťahuje táto záruka?

  Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vo vypracovaní, ako aj na funkčnosť všetkých hlavných častí výrobkov BEKANT a IDÅSEN, úložného systému GALANT, stolov THYGE, TROTTEN, RODULF a TOMMARYD a skriniek HÄLLAN odo dňa zakúpenia v IKEA.

  Na ktoré výrobky sa záruka nevzťahuje?

  Záruka sa nevzťahuje na nasledovné výrobky:

  • Inteligentný zámok ROTHULT
  • Tabuľa/nástenka na kolieskach ELLOVEN

  » MARKUS, VOLMAR, LÅNGFJÄLL, kancelárske stoličky

  Záruka 10 rokov

  Na čo sa vzťahuje táto záruka?:

  Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní nasledujúcich súčastí:

  • rám,
  • pohyblivé súčasti.