Prejsť na hlavný obsah

Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti IKEA

Každý deň pracujeme na tom, aby sme vytvárali lepší každodenný život pre čo najviac ľudí, a to nielen prostredníctvom našich výrobkov či kolekcií, ale aj prostredníctvom služieb, ktoré ponúkame. Aby sme to mohli robiť, potrebujeme niekedy vaše osobné údaje. Vieme, že je pre vás dôležité porozumieť, ako vaše osobné údaje používame. Preto vždy transparentne komunikujeme, ako vaše osobné údaje spracúvame.

Aktualizované 1. 9. 2020

Prevádzkovateľ osobných údajov

Naša spoločnosť IKEA Bratislava, s. r. o., so sídlom na adrese Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, je prevádzkovateľom vašich osobných údajov poskytnutých či zhromaždených prostredníctvom našich webových stránok, v našich obchodných domoch alebo v Kontaktnom centre.

Môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 02/48 226 111, e-mailom na adrese IKEA.info@IKEA.com alebo poštou na adrese Ochrana osobných údajov, IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava.

Vaše práva

Máte právo na prístup, opravu či vymazanie vašich osobných údajov, prípadne na obmedzenie ich spracúvania, ak to nie je obmedzené inak špeciálnym predpisom. Máte právo na prenosnosť vašich údajov, ktoré ste poskytli na základe vášho súhlasu alebo na účely uzavretia zmluvného vzťahu s nami, t. j. ich kópiu v strojovo čitateľnom a štandardne používanom formáte.

Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu, napr. kamerový systém, alebo na účely priameho marketingu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov. V prípade odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo a kontakty sú k dispozícii na internetovej stránke www.uoou.sk.

Príjemcovia osobných údajov

Ak nie je uvedené inak, tak vaše osobné údaje spracúvame spolu s ďalšími členmi skupiny IKEA Group, ktorí nám poskytujú prostriedky na ich spracúvanie, pomáhajú nám s vybavovaním vašich požiadaviek, ako sú objednávky, reklamácie či sťažnosti, alebo s marketingovými aktivitami. A to predovšetkým spoločnosti IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská 1/131, 155 00 Praha 5, Česká republika a IKEA Furnishing Ltd. IKEA Lakberendezési Kft., Örs vezér tere 22., 1148 Budapest, Maďarsko, ako členovia spoločnej regionálnej organizácie IKEA a ďalej IKEA IT AB , IKEA gatan 7, P.O. box 700, SE-343 61 Almhult, Švédsko ako poskytovateľ spoločných IT systémov v rámci uvedenej skupiny.

Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov je možno kontaktovať písomne e-mailom na adrese data.privacy.sk@ikea.com alebo poštou na adrese Privacy officer, IKEA Bratislava, s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava.

Marketingová komunikácia

Ak vás zaujímajú novinky o našich výrobkoch, službách a akciách, tak sa môžete prihlásiť na odber takýchto noviniek, čím nám udelíte súhlas informovať vás prostredníctvom e-mailu, prípadne okamžitých správ (napr. Messenger), SMS alebo poštou, podľa toho, aké komunikačné kanály si vyberiete.

Vaše osobné údaje budú spracúvané aj našimi zmluvnými partnermi, ktorí nám pomáhajú s prípravou a distribúciou takej komunikácie, a to až do odvolania vášho súhlasu, čo môžete urobiť kedykoľvek.

Zmluvní partneri

 • No Limit Logistika s. r. o., Dúbravská cesta 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 – preprava tovaru
 • Čambál - Vincze, s.r.o., Pusta 185/11, 925 22 Veľké Úľany – montážne služby
 • TOPTRANS EU, a.s, Na Priehon 50, 949 05 Nitra – zásielky
 • BRACKETS by TRIAD s.r.o., Brigádnická 27, 841 10 Bratislava – systém pre objednávky plánovania kuchyní
 • Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 – spracúvanie on-line platieb objednávok plánovania kuchyní a formuláre
 • ACI Worldwide Corp, 6060 Coventry Drive, Elkhorn, Nebraska, 68022, USA – platobná brána pre nákup on-line
 • Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Rakúsko – spracúvanie platieb pri nákupe on-line
 • PayPro S.A. , Kanclerska 15, 60-327 Poznaň, Polsko – sprostredkovanie zjednodušených bankových prevodov pri nákupe on-line
 • Adastra Ltd, Benešovská 8, 101 00 Praha 10, Česká republika – systém IKEA Family, IKEA for Business a Druhý život nábytku
 • brainz.cz Ltd, , Fibichova 13/2, 130 00 Praha 3, Česká republika – web IKEA Family
 • Apsis Sweden AB, Stormgatan 11, SE-21120 Malmö, Švédsko – systém pre rozosielanie e-mailov zákazníkom
 • TRIAD Advertising, s.r.o., Na Bojišti 1743/18, 120 00 Praha 2, Česká republika – priamy marketing
 • Q Designers s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00, Prague, Česká republika – web pre podanie ponúk v „Druhom živote nábytku“
 • Diebold Nixdorf s.r.o., Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava – prevádzka infraštruktúry pre platby kartou v obchodnom dome
 • Iron Mountain Slovakia, s. r. o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava – archivačné služby
 • Mark2 Corporation Slovakia s. r. o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava – bezpečnostné službyby

Webový profil „Môj účet“ (vrátane služby Hodnotenia a recenzie)

Aby ste si mohli uložiť nákupný zoznam, návrhy z našich plánovačov alebo pridávať hodnotenia našich výrobkov, potrebujete mať vytvorený účet na webovej stránke IKEA.sk na základe vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov v registračnom formulári.

Ak nám v súvislosti s vaším hodnotením poskytnete svoju e-mailovú adresu, tak nám dávate súhlas s tým, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s udeleným hodnotením a inými administratívnymi záležitosťami týkajúcimi sa tejto služby.

K vašim osobným údajom má prístup aj zmluvný partner, ktorý pre nás zabezpečuje službu Hodnotenia a recenzie. Vaše osobné údaje následne budú spracúvané až do vášho odvolania, teda do zrušenia účtu alebo 2 roky od jeho posledného použitia.

Nákup on-line

Naše výrobky si môžete objednať aj on-line. Na tento účel si od vás vyžiadame nevyhnutne potrebné osobné údaje, bez ktorých nebude možné uzavrieť zmluvný vzťah a teda tovar objednať.

Vaše osobné údaje uvedené v objednávke budú spracúvané aj našimi zmluvnými partnermi, ktorí zabezpečujú nielen chod on-line obchodu, ale aj prípadné doručenie tovaru priamo k vám. Vaša platba on-line bude spracovaná zmluvnými partneri, v prípade platby kartou jedným so sídlom v Spojených štátoch amerických, preto sme prijali nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na základe štandardných zmluvných doložiek podľa rozhodnutia Európskej komisie, o kópiu týchto opatrení môžete požiadať na našich vyššie uvedených kontaktoch. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia).

Plánovanie kuchyne

V prípade záujmu máte možnosť objednať si plánovanie kuchyne v určitom termíne prostredníctvom našej on-line služby alebo priamo v obchodnom dome. Bez uvedenia nevyhnutných osobných údajov nie je možné s nami uzavrieť zmluvný vzťah, teda objednať si túto službu a rezervovať si tak termín plánovania. Pre správne vypracovanie návrhu takisto potrebujeme poznať údaje o mierach a podmienkach priestoru, v ktorom bude kuchyňa umiestnená.

Tieto údaje môžete poskytnúť buď priamo nám, alebo prostredníctvom nášho zmluvného partnera, u ktorého si objednáte profesionálne zameranie. Vaše osobné údaje budú spracúvané aj zmluvnými partnermi, ktorí nám poskytujú systém pre on-line objednávky služby a ich správu alebo spracúvajú on-line úhrady platobnou kartou. Všetky uvedené a zhromaždené osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie zmluvy a nárokov z nej vyplývajúcich (napr. reklamácia).

Druhý život nábytku

Ak sa chcete zbaviť starého alebo prebytočného výrobku našej výroby, tak máte možnosť ponúknuť nám ho na odkúpenie. Na tento účel si od vás vyžiadame osobné údaje nevyhnutné na komunikáciu a prípadne na uzavretie zmluvy vrátane fotografií ponúkaného výrobku a opisu jeho stavu. Bez poskytnutia údajov nie je možné uzavrieť zmluvu o odkúpení.

Medzi príjemcami vašich osobných údajov bude aj zmluvný partner zabezpečujúci prevádzku webových stránok, prostredníctvom ktorých nám dávate ponuku.

V prípade, že akceptujeme vašu ponuku a vy našu cenu za odkúpenie, tak vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutne nutnú na uzavretie zmluvy a takisto vtedy, ak si to budú vyžadovať špeciálne predpisy (napr. daňové zákony a pod.). V opačnom prípade vaše údaje vymažeme 1 mesiac po ukončení komunikácie o odkúpení.

Reklamácie

Reklamáciu môžete podať priamo v obchodnom dome, e-mailom, telefonicky a takisto prostredníctvom formulára na našich webových stránkach. Vo všetkých prípadoch si od vás vyžiadame nevyhnutné osobné údaje potrebné na vybavenie reklamácie a na prípadné kontaktovanie vašej osoby v súvislosti s reklamáciou.

K vašim osobným údajom môžu mať prístup aj naši zmluvní partneri (napr. doprava, montáž, inštalácia atď.), ak je potrebná ich súčinnosť.

Doba spracúvania osobných údajov bude maximálne 3 roky po uzavretí reklamačného konania z dôvodu premlčacej lehoty.

Otázky

Často sa chcete len opýtať na naše výrobky a služby, čo môžete urobiť e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach, v ktorom je potrebné uviesť aspoň kontakt, na ktorý vám môžeme poskytnúť odpoveď.

Vaše osobné údaje budú spracúvané 1 mesiac od odoslania odpovede, aby sme si boli istí, že ste od nás dostali odpoveď, a v prípade, ak sa vyskytnú nejaké technické či iné problémy, aby sme vám mohli danú informáciu opäť odoslať.

Kontaktné centrum – telefonický hovor

Ak uprednostňujete telefonický hovor s naším Kontaktným centrom, tak vás pred prepojením na nášho pracovníka budeme informovať o nahrávaní hovoru. Pokračovaním v hovore potom dávate svoj súhlas s týmto nahrávaním. Hovor je následne uložený 1 mesiac, prípadne aj dlhšie, ak to bude nevyhnutné z dôvodu uplatnenia nárokov súvisiacich s predmetom hovoru.

Pracovné dosky na mieru

Ak si objednáte v obchodnom dome pracovnú dosku na mieru, tak si od vás vyžiadame nevyhnutne potrebné osobné údaje vrátane informácií o pracovnej doske na účely uzavretia objednávky, t. j. kúpnej zmluvy, aby sme mohli výrobu pracovnej dosky objednať u nášho zmluvného partnera. Bez poskytnutia údajov nie je možné pracovnú dosku objednať.

Vaše osobné údaje budú spracúvané počas plnenia zmluvy a následne z nej vyplývajúcich nárokov (napr. reklamácia).

Doprava, montáž, inštalácia, zameranie, doručenie

Máte možnosť objednať si u nás dopravu a doručenie zakúpených výrobkov, ich montáž či inštaláciu, ale takisto zameranie na správne plánovanie napr. budúcej kuchyne a pod.

Pre náležité poskytnutie týchto služieb budeme od vás požadovať nevyhnutne potrebné údaje vrátane doplňujúcich informácií prostredníctvom dotazníka o podmienkach súvisiacich so službou. Bez týchto údajov nebude možné uzavrieť s vami zmluvný vzťah, teda poskytnúť službu. Tieto údaje budú spracúvané aj našimi zmluvnými partnermi, ktorí vám poskytnú danú službu v našom mene. Vaše osobné údaje budú spracúvané počas plnenia zmluvy a následne z nej vyplývajúcich nárokov (napr. reklamácia).

Vyzdvihnutie s dopravou

Ak si nechcete tovar sami vyzdvihnúť a doviezť, tak si môžete objednať službu, v rámci ktorej vám zabezpečíme zhromaždenie vami vybraných výrobkov a ich následnú dopravu k vám. Na tento účel si od vás vyžiadame osobné údaje nevyhnutne potrebné na uzavretie objednávky, t. j. zmluvy, a na dopravu tovaru k vám, ktorú zabezpečuje náš zmluvný partner.

Vaše osobné údaje budú spracúvané počas plnenia zmluvy a následne z nej vyplývajúcich nárokov (napr. reklamácia).

Šitie na objednávku

Pri kúpe napríklad metrového textilu vám ponúkame možnosť nechať si upraviť zakúpený tovar podľa vášho želania. Na túto službu od vás požadujeme nevyhnutne potrebné údaje vrátane opisu úprav na uzavretie objednávky, t. j. zmluvy.

Vaše osobné údaje budú sprístupnené aj prípadným zmluvným partnerom, ktorí pre nás spoločne s našimi pracovníkmi zabezpečujú túto službu, viac informácií v obchodnom dome, a budú spracúvané počas plnenia zmluvy a následne z nej vyplývajúcich nárokov (napr. reklamácia).

Detský kútik

V prípade, že vaše dieťa môže byť v kútiku, vyžiadame si od vás jeho aj vaše osobné údaje nevyhnutne potrebné na poskytnutie tejto služby, t. j. na jeho aj vašu identifikáciu, vrátane informácie o jeho zdravotnom obmedzení, aby sme mohli zaručiť bezpečný pobyt dieťaťa v kútiku a v prípade núdzovej situácie vás kontaktovať.

Dieťa bude pri pobyte v kútiku nahrávané kamerovým systémom na základe nášho oprávneného záujmu na účely ochrany jeho vecí a na zabezpečenie dôkazov okolností jeho pobytu v kútiku v prípade zranenia, straty a pod. Kamerový systém je sprístupnený pracovníkom bezpečnostnej služby obchodného domu, ktorú zabezpečuje zmluvný partner. Poskytnuté osobné údaje okrem kamerového záznamu budú spracúvané 1 mesiac, dlhšie len v prípade nárokov plynúcich z poskytnutia tejto služby (napr. vaše sťažnosti). Kamerový záznam 15 dňov.

Kiosk „Pomôžte nám zlepšiť sa“

Priamo v obchodnom dome máte možnosť poskytnúť nám spätnú väzbu na naše služby a pod. Môžete na to využiť označený kiosk, pri ktorom môžete, ale nemusíte uviesť svoje osobné údaje. V prípade, že nám ich poskytnete, tak si vás dovolíme kontaktovať v súvislosti s vyžiadaním podrobnejších informácií, s čím ste neboli spokojní, aby sme naše služby mohli zlepšiť.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutne potrebnú na komunikáciu s vami, maximálne 1 rok od ich poskytnutia.

Notifikácie o dostupnosti tovaru

Ak tovar nie je momentálne dostupný, tak vám ponúkame možnosť nechať sa informovať o jeho obnovenej dostupnosti prostredníctvom SMS alebo e-mailu. Túto službu pre nás zabezpečuje zmluvný partner našej skupiny. Uvedením kontaktu poskytujete svoj súhlas so spracúvaním na účely tejto správy.

Vaše osobné údaje budú spracúvané až do obnovenia dostupnosti daného tovaru na sklade a teda do odoslania informácie o tejto skutočnosti, ale nejdéle 45 dní. Vaše osobné údaje budú spracúvané aj našimi zmluvnými partnermi, ktorí nám pomáhajú s prípravou a distribúciou noviniek, a to až do vášho odvolania. Máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Bezpečnostné kamery

Pri návšteve nášho obchodného domu vás pri vstupe informujeme o skutočnosti, že priestory sú monitorované kamerovým systémom so záznamom z dôvodu nášho oprávneného záujmu na účely ochrany majetku našej spoločnosti a ďalších osôb a prípadne ako dôkaz v prípade incidentu.

Prístup ku kamerovému systému majú aj pracovníci bezpečnostnej služby obchodného domu, ktorú zabezpečuje zmluvný partner. Záznamy z kamier sú archivované 15 dní.

Bezpečnostní kamery na pokladnách

Pri pokladniach monitorujeme prebiehajúce transakcie na základe nášho oprávneného záujmu z dôvodu prevencie podvodov a takisto ako evidenciu pre prípad, keď napr. po návrate domov zistíte, že vám niečo chýba, ale vy ste to zaplatili. Monitorovanie vykonáva aj bezpečnostná služba obchodného domu, ktorú zabezpečuje zmluvný partner. Spolu s kamerovým záznamom ukladáme aj jednotlivé transakcie spojené s vyhotovenými zábermi pri pokladni po dobu 15 dní.

Invalidný vozík

Ak pri návšteve obchodného domu potrebujete zapožičať invalidný vozík, v takom prípade si od vás vyžiadame osobné údaje nevyhnutne potrebné na vašu identifikáciu na základe nášho oprávneného záujmu z dôvodu ochrany nášho majetku (vozíka). Po vrátení vozíka budú vaše údaje zlikvidované.

Úrazy a škody na majetku

V prípade úrazu či škody na vašom majetku spôsobeným v našom obchodnom dome s vami spíšeme záznam v súlade so špeciálnymi predpismi a vec postúpime našej poisťovni. Vaše osobné údaje budú spracúvané na plnenie vašich nárokov vyplývajúcich zo škodovej udalosti po dobu nevyhnutne potrebnú na základe nášho aj vášho oprávneného záujmu z dôvodu ochrany práv oboch strán.

Straty a nálezy

Pri návšteve v obchodnom dome sa môže stať, že niečo stratíte. V takom prípade nám musíte poskytnúť nevyhnutne potrebné osobné údaje na evidovanie takej straty vrátane opisu stratenej veci a na kontaktovanie vašej osoby v prípade nálezu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe vášho oprávneného záujmu, ale nie dlhšie ako 1 mesiac.

Kniha návštev

Ak navštívite naše kancelárie alebo iné naše priestory, ktoré nie sú prístupné verejnosti, tak vás požiadame o osobné údaje nevyhnutne potrebné na identifikovanie vašej a navštívenej osoby na základe nášho oprávneného záujmu z dôvodu ochrany majetku našej spoločnosti a tretích osôb a v prípade incidentu na evidenciu, že ste boli v určitý čas u nás. Vaše osobné údaje vrátane časových údajov o vašej návšteve budeme spracúvať 1 rok od dátumu vašej návštevy.

Ponuka práce

Informácie nájdete priamo na stránkach určených na ponuku práce.

IKEA for Business

Informácie nájdete v obchodných podmienkach IKEA for Business.

IKEA Family

Informácie nájdete priamo na stránkach IKEA Family.

Aplikácia Better Living

S cieľom zlepšiť životné podmienky na našej planéte sme pre vás pripravili mobilnú aplikáciu Better Living a taktiež výzvu, ktorej sa však nemusíte zúčastniť. Ak sa chcete do výzvy zapojiť, je potrebné registrovať sa a udeliť nám súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane údajov poskytnutých pri používaní aplikácie a taktiež súhlas so zdieľaním polohy, a to až do zrušenia vašej registrácie. Okrem toho budeme na analytické účely na základe nášho oprávneného záujmu spracovávať údaje o využívaní aplikácie a vašich aktivitách v rámci výzvy, napr. aby sme zistili rozdiely v záujmoch a aktivitách medzi jednotlivými regiónmi. Je len na vás, čo všetko sa rozhodnete s nami zdieľať. Vaše osobné údaje budú sprístupnené našim zmluvným partnerom, ktorí sa podieľajú na prevádzkovaní výzvy. Prevádzkovateľom mobilnej aplikácie je partner so sídlom v Spojených štátoch amerických, preto bude sprístupnenie vašich údajov mimo EÚ chránené v súlade so zásadami uvedenými v tzv. Štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield), ktorý predstavuje právny rámec na výmenu údajov medzi EÚ a USA.

Prieskum spokojnosti

V prípade využitia našich služieb vás informujeme, že vás môžeme kontaktovať na účely prieskumu spokojnosti s danou službou. V prípade, že neodmietnete, tak vám pošleme e-mailom dotazník alebo odkaz naň, prípadne vám zavoláme.

Ak vyjadríte nespokojnosť s niečím týkajúcim sa dodanej služby, tak si vás dovolíme kontaktovať znovu na získanie ďalších informácií, aby sme mohli túto skutočnosť riešiť so zmluvným partnerom poskytujúcim konkrétnu službu a takým spôsobom túto službu zlepšiť.