Prejsť na hlavný obsah

Splátkový predaj

Vyberte si čokoľvek, po čom túžite a využite výhodné financovanie, ktoré ponúkame prostredníctvom nášho zmluvného partnera Cetelem. Spoločne sme pre vás pripravili tri typy úverov, o ktoré si môžete zažiadať osobne v oddelení Finančných služieb v obchodnom dome IKEA, kde vám pracovníci Cetelem vytvoria kalkuláciu priamo na mieru.

Varianty | Poistenie schopnosti splácať | Ako postupovať a podmienky


Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Môžete si zvoliť dĺžku splácania a výšku mesačnej splátky podľa toho, ako vám to práve vyhovuje.

Splatenie za 10 mesiacov

Pri pokladni zaplatíte desatinu ceny a zvyšok uhradíte v desiatich mesačných splátkach. Ponuka bude vyhovovať tým, ktorí chcú úver zaplatiť do 10tich mesiacov.

Reprezentatívny príklad:

Cena tovaru 300 eur.
Priama platba 30 eur.
Výška úveru 270 eur,
počet mesačných splátok: 10,
výška mesačnej splátky 30 eur,
celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 300 eur,
ročná fixná úroková sadzba 23,56 %,
RPMN 26,28 %,
úver bez poistenia schopnosti splácať.

Nižšie splátky

Pri nákupe zaplatíte desatinu ceny a zvyšnú čiastku v dvadsiatich mesačných splátkach. Každá zo splátky je nastavená na zostávajúcich 5 percent ceny. Tento typ úveru bude vhodný pre tých, ktorí chcú nižšie splátky.

Reprezentatívny príklad:

Cena tovaru 300 eur.
Priama platba 30 eur.
Výška úveru 270 eur,
počet mesačných splátok: 20,
výška mesačnej splátky 15 eur,
celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 300 eur,
ročná fixná úroková sadzba 12,30 %,
RPMN 13,02 %,
úver bez poistenia schopnosti splácať.

Flexi a bez hotovosti

Flexi úver znamená, že si dobu splácania môžete nastaviť od 13 do 60 mesiacov a pri pokladni zaplatiť 0 až 90 % z ceny tovaru.


Reprezentatívny príklad:

Cena tovaru 300 eur.
Priama platba 0 eur.
Výška úveru 300 eur,
počet mesačných splátok: 24,
výška mesačnej splátky 14,26 eur,
celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 342,24 eur,
ročná fixná úroková sadzba 13,78 %,
RPMN 13,78 %,
úver bez poistenia schopnosti splácať.

Pôsobíme ako sprostredkovateľ úverov pre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ktorá v SR používa obchodnú značku Cetelem. Viac informácií na webovej stránke www.cetelem.sk.


Poistenie schopnosti splácať

Poistite sa v prípade, že nebudete schopní svoju pôžičku splácať.

Komplexný balík

5,29% z mesačnej splátky

Poskytuje krytie v prípadoch:

 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
 • straty zamestnania
 • hospitalizácie
 • zneužitia karty a straty dokladov (len pre kreditnú kartu)

Komplexný balík PLUS

5,29 % z mesačnej splátky + 0,99€

Poskytuje krytie v prípade:

 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
 • straty zamestnania
 • hospitalizácie
 • krádeže tovaru zakúpeného na splátky
 • home assistance
 • a) vek do 65 rokov
  b) nie je v pracovnej neschopnosti,
  c) nebol mu priznaný invalidný dôchodok,
  d) nepoberá starobný dôchodok (neplatí pre balík Senior),
  e) je zdravý (nie je v pravidelnej lekárskej opatere, netrpí chronickým ochorením alebo nevyliečiteľnou chorobou).


Základné podmienky poskytnutia úveru:

 • Občianstvo SR alebo občan inej krajiny, ktorý má trvalý pobyt a korešpondenčnú adresu na území SR
 • Minimálny vstupný vek žiadateľa 18 rokov
 • Maximálny výstupný vek žiadateľa pri spotrebiteľskom úvere 75 rokov, v prípade revolvingového úveru 70 rokov
 • Pravidelný a trvalý zdroj príjmov
 • ZÁKLADNÉ DOKLADY

  • Občiansky preukaz alebo povolenie na pobyt (v prípade cudzinca). Ak do žiadosti pristupuje spolužiadateľ (ak výška úveru prevyšuje 3000 €), je potrebný aj občiansky preukaz spolužiadateľa alebo povolenie na pobyt (v prípade cudzinca)
  • Druhý doklad totožnosti 

   

  POTVRDENIE O PRÍJME

  Ak je príjem klienta/spolužiadateľa z územia SR a jeho príjem je overiteľný v Sociálnej poisťovni, nie je nutný doklad o príjme.

  Databázu Sociálnej Poisťovne nie je možné použiť na overenie príjmu, ak sa overovaný príjem platí policajtom/hasičom alebo vojakom na základe špeciálneho zákona.
  Databázu Sociálnej Poisťovne tiež nie je možné použiť na overenie príjmu pre živnostníkov, konateľov, spolumajiteľov spoločností, zamestnaných v zahraničí a poberateľov dôchodku zo zahraničia.

  Akceptované potvrdenie o príjme zamestnancov:

  • 3 výplatne pásky za posledné 3 výplatné obdobia alebo
  • výpis z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda alebo
  • originál potvrdenia o príjme za posledné 3 mesiace od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní


  Akceptované potvrdenie o príjme pre živnostníkov:

  • výpis z účtu (preukazujúci príjem) za posledné 3 mesiace a
  • kópia daňového priznania typu B za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom

  Akceptované potvrdenia o podaní daňového priznania podľa spôsobu podania: o pri daňovom priznaní podávanom elektronicky nie je nutné vyžadovať pečiatku daňového úradu, za podanie sa považuje vytlačenie elektronickej vety podania.

  Akceptované potvrdenie o príjme pre konateľa/majiteľa spoločnosti
  (ak klient nemá trvalý pracovný pomer vo vlastnej spoločnosti):

  • výpis z bankového účtu (preukazujúci príjem) za posledné 3 mesiace a
  • potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom


  Akceptované potvrdenie o príjme pre žiadateľa s trvalým bydliskom na Slovensku zamestnaný v zahraničí:

  • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy
  • výpisy z osobného účtu za posledné 3 kalendárne mesiace, kam je klientovi poukazovaná mzda alebo
  • potvrdenie o výške príjmu alebo
  • výplatné pásky za posledné 3 výplatné obdobia

Ak potrebujete viac informácií, obráťte sa na našich zamestnancov v obchodnom dome IKEA alebo nás kontaktujte ohľadom konkrétnych možností financovania.