Prejsť na hlavný obsah

Spoločne zaistime bezpečnosť

Politika zodpovedného odhalenia bezpečnostných rizík

V IKEA si vážime dôveru našich zákazníkov, preto je pre nás bezpečnosť našej webovej stránky dôležitá.

Ak ste zistili bezpečnostnú zraniteľnosť niektorej z našich služieb, budeme radi, ak nás o tom budete informovať* prostredníctvom Správy o zodpovednom odhalení (Responsible Disclosure report) na našej stránke na nahlasovanie chýb.

Váš podnet preveríme a ak je relevantný a zatiaľ nebol nahlásený, môžeme vašu snahu oceniť finančnou odmenou**.

Podrobnosti a podmienky Zásad zodpovedného odhalenia nájdete na stránke na nahlasovanie chýb (Bugs website). Veríme, že spoločne tak zvýšime bezpečnosť stránky www.IKEA.sk

*Spoločnosť IKEA nepodnikne právne kroky proti tým, ktorí zistia a nahlásia bezpečnostnú zraniteľnosť v súlade so Zásadami zodpovedného odhalenia.

**Za Správu o zodpovednom odhalení môže byť vyplatená finančná odmena. Jej výška závisí od rozsahu zraniteľnosti a jeho vplyvu na naše podnikanie. Spoločnosť IKEA vyplatí odmenu len za riešenia v uvedenom rozsahu.