Ugrás a fő oldalra

IKEA garancia

Az IKEA által önként vállalt jótállási kötelezettség (garancia) általános feltételei a fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékekre. Jelen jótállási feltételek a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait, továbbá a kötelező jótállás hatálya alá eső termékek esetében a rendeletben meghatározott fogyasztói jogokat nem érintik, ezek a jogok a fogyasztót megilletik.

Általános garanciális feltételek

A garancia tartalma

A termékekre vonatkozó garancia tartalmát minden termékleírás külön részletezi.

Mit tesz az IKEA probléma esetén?

Az IKEA megvizsgálja a terméket és eldönti, hogy a jótállási kötelezettsége fennáll-e az adott esetben. Jogos reklamáció esetén a fogyasztó elsődlegesen javítást, cserét, másodlagosan árleszállítást kérhet vagy elállhat a vásárlástól. A jótállás a ­fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. Az IKEA szakszerviz-partnerén keresztül megjavítja a hibás terméket, vagy egy ugyanolyan, illetve egy annak megfelelő termékre cseréli értékegyeztetéssel, vagy visszatéríti a termék árát. Ezekben az esetekben az IKEA vállalja a javítás, az alkatrészek, a munka, valamint a javítás kapcsán jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos, illetve a Magyarországon felmerülő szállítás költségét, feltéve, hogy a javítás, illetve a termékhez történő hozzáférés extra költségvonzat nélkül lehetséges, továbbá a javítás nem jelent aránytalan többletköltséget a kicseréléshez képest. Szakszerűtlen, illetve olyan javítási munkákkal kapcsolatos igényt nem fogadunk el, amelyekre az IKEA vagy szervizpartnere nem adott felhatalmazást. A kicserélt alkatrészek az IKEA tulajdonát képezik. Amennyiben az árucikket az IKEA már nem árusítja, gondoskodik annak – a választékban rendelkezésre álló, az eredeti termékkel megegyező értékű és funkcióban hasonló termékkel való – pótlásáról. Az IKEA minden esetben maga határozza meg, hogy mi számít megfelelő pótlásnak. A garancia a termék eredeti vásárlásának értékéig terjed.

A garancia érvényesítésének feltételei

Mivel a garancia a termék vásárlásának napjától érvényes, ezért annak igazolásához szükség van
az eredeti számlára, bizonylatra, amely egyben jótállási jegynek is minősül, kivéve, ha egyéb hitelt érdemlő módon is tudod igazolni a vásárlás tényét és a jótállás feltételeit.

A garancia időtartama

24 havi jótállási kötelezettséget vállalunk a fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termékekre, kivéve azokat a termékeket, amelyekre az IKEA által közzétett tájékoztató anyagban, egyedi vásárlási feltételekben vagy általános szerződési feltételekben eltérő jótállási idő vonatkozik, vagy amelyekre az IKEA nem vállal jótállási kötelezettséget.

Kivételek

A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket helytelenül tároltak, illetve szereltek össze, nem megfelelően vagy nem rendeltetésszerűen használtak, módosítottak, vagy helytelenül, nem megfelelő módszerrel vagy tisztítószerrel tisztítottak. A garancia nem vonatkozik a normál használatból adódó kopásra, elhasználódásra, vágásra vagy karcolásra, ütés vagy baleset által okozott sérülésre. A termékek csak beltéri használatra alkalmasak, hacsak erre vonatkozóan nincs konkrét utalás a termék csomagolásán vagy a termékleírásban. A garancia nem érvényesíthető, ha a terméket kültéren vagy nedves környezetben tartották (kivéve a kültéri használatra javasolt termékek esetében). A garancia nem vonatkozik közvetett vagy járulékos sérülésekre. Az alábbi termékekre a 24 havi jótállás helyett 12 havi jótállás vonatkozik: izzók, növények, elemek. Élelmiszerre a hatályos jogszabályi előírások szerinti szavatossági idő érvényes. Minden további részletet megtalálsz a termék- és a garanciális feltételeket tartalmazó leírásokban.

Általános jogi tudnivalók

Az IKEA által vállalt garancia specifikus jogokat biztosít. Azonban semmilyen esetben sem befolyásolja a helyi törvények szerint a vásárlót megillető jogokat és kötelességeket. Azok a termékek, amelyekre nem vonatkozik az IKEA által biztosított ingyenes cseregarancia, a helyi törvények és rendelkezések alapján kezelendők. A törvényes jogaidról tájékozódhatsz a helyi hatóságoknál.

Használati útmutató

A garanciális igény csak akkor érvényesíthető, ha minden esetben követed az adott termékre vonatkozó használati útmutatót. A használati útmutatók megtalálhatók az IKEA áruházakban és a weboldalunkon: IKEA.hu.

Mi a teendő, ha segítségre van szükséged?

Keresd fel a legközelebbi IKEA áruházat vagy hívj minket. A címet és a telefonszámot megtalálod az IKEA katalógusban vagy az IKEA.hu weboldalon, illetve a bizonylaton vagy a számlán. Minden esetben őrizd meg a bizonylatot, mert elsődlegesen ez igazolja a vásárlást. A garancia érvényesítéséhez a vásárlást igazolni kell. Háztartási gép meghibásodása esetén a garanciafüzetben szereplő márkaszerviz telefonszámán keresztül kérhetsz segítséget.


METOD konyhák

» METOD konyhák

25 év garancia

Mely termékekre vonatkozik a garancia?

A garancia csak háztartásban történő használatra vonatkozik. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik a METOD konyhák következő elemeinél:

 • szekrényvázak
 • ajtó- és fiókelőlapok
 • falisínek
 • UTRUSTA sarokpántok
 • MAXIMERA teljesen kihúzható fiókok
 • UTRUSTA edzett üveg és melamin polcok
 • lábazatok
 • lábak
 • ajtóütközők
 • nyomásra működő ajtónyitók
 • takarólapok
 • díszszegélyek és díszlécek
 • munkalapok
 • mosogatók – kivéve FYNDIG.

Mely termékekre nem vonatkozik a garancia?

 • Fogantyúk
 • ERSÄTTARE tolópántok félig beépített mosogatógéphez
 • BEHJÄLPLIG tolópántok teljesen beépített mosogatógéphez
 • FÖRVARA fiókok
 • UTRUSTA drótkosarak
 • UTRUSTA nyomásra működő elektromos ajtónyitó.
 • A TUTEMO, TORNVIKEN és VADHOLMA nyitott szekrényekre 10 év garanciát biztosítunk.
 • A KNOXHULT és SUNNERSTA konyhákra 2 év garancia jár.

» Háztartási gépek

5 év garancia

Mit tartalmaz a garancia?

A garancia az IKEA-ban történő vásárlás napjától számítva olyan esetekre vonatkozik, amelyek bizonyítottan konstrukciós vagy anyaghiba követ­kezményei. A garancia kizárólag a háztartásban történő használatra vonatkozik. A kivételek a „Mire nem vonatkozik a garancia?” címszó alatt találhatók. A garancia ideje alatt a javítás, az alkatrészek, a munka, valamint a javítás kapcsán felmerülő magyarországi szállítás költségét álljuk, feltéve, hogy a termékhez történő hozzáférés extra költségvonzat nélkül lehetséges, illetve a javítás nem jelent aránytalan többletköltséget a kicseréléshez képest. A kicserélt alkatrészek az IKEA tulajdonát képezik. A jelen feltételek megfelelnek a 99/44/EK Irányelv rendelkezéseinek, valamint az egyébként irányadó helyi jogszabályoknak.

A garancia időtartama

A háztartási gépekre, az IKEA áruházban vagy online történő eredeti vásárlás napjától számítva, öt (5) év garanciát biztosítunk. A háztartási gépekre a jótállási idő a termék fogyasztó részére történő átadásától indul, ha a gép beüzemelését az IKEA (vagy általa megbízott) végezte akkor a jótállási idő a beüzemelés időpontjától indul. Ha a garancia ideje alatt szervizeljük az adott terméket, az nem hosszabbítja meg a készülékre és az alkatrészekre vonatkozó garancia idejét.

Mely termékekre vonatkozik a garancia?

Az öt (5) év garancia az összes IKEA háztartási készülékre vonatkozik, kivéve a TILLREDA és a LAGAN készülékeket, melyekre 2 év garanciát adunk.

Ki végzi el a javítást?

Az IKEA szakszerviz-partnerén keresztül javítja meg a hibás terméket, vagy értékegyeztetéssel cseréli egy ugyanolyan, illetve egy annak megfelelő termékre, vagy visszatéríti a termék árát.

Mire nem vonatkozik a garancia?

 • Szándékos vagy hanyagságból adódó sérülésekre, a használati utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekre, helytelen beszerelésből származó sérülésekre, vagy rossz feszültségre történő csatlakozásból eredő sérülésekre.
 • Vegyi vagy elektrokémiai reakció által okozott sérülésekre, rozsdára, korrózióra vagy vízkárra, beleértve a vízvezetékrendszerben található túlzott mész (vízkő) által okozott sérüléseket, illetve a nem normális környezeti állapotok okozta sérüléseket.
 • A fogyóeszközökre, beleértve az elemeket és izzókat.
 • A funkció nélküli és díszítő elemekre, melyek a készülék normál használatát nem befolyásolják, beleértve a karcolásokat vagy esetleges elszíneződéseket.
 • Idegen tárgy vagy anyag által okozott, vagy a szűrők, a lefolyórendszerek vagy a tisztítószer-adagoló fiókok tisztítása vagy eltömődése során keletkezett véletlen károkra. A következő elemek sérülésére: kerámialap, kiegészítők, porcelán kosarak, evőeszköztartó kosarak, betápláló- vagy lefolyócsövek, tömítők, lámpák és lámpabúrák, ernyők, fogantyúk, foglalatok és azok részei, kivétel, ha bizonyítottan gyártási hiba okozta a kárt.
 • Olyan esetekre, amikor a szakember a vizsgálat során nem talál hibát.
 • Olyan javításokra, melyek során nem eredeti alkatrészt használtak fel.
 • Hibás vagy nem az előírásoknak megfelelő beszerelésből eredő javításokra.
 • Nem háztartásban történő, pl. nagyüzemi használat esetén.
 • Szállítás során történt sérülések esetén. Amennyiben a vásárló szállítja haza a megvásárolt terméket, az IKEA nem felel semmilyen sérülésért, mely a szállítás során történt. Ha azonban az IKEA szállítja házhoz a terméket, az esetleges sérülésekért jótáll (de nem a jelen garancia alapján). Az előbbi esemény bekövetkeztekor az IKEA Vevőszolgálatánál élhetsz panasszal: IKEA.hu.
 • A jelen kivételek nem vonatkoznak a szakembereink által, eredeti alkatrészek felhasználásával történő hibátlan beszerelés esetére, amikor egy másik EU-országban érvényes biztonságtechnikai feltételeknek megfelelő módosításokat végeznek.

» Konyhai keverőcsapok

10 év garancia

Mire vonatkozik a garancia?

Az összes keverőcsapra, a vásárlás napjától szá­mítva, 10 év garanciát biztosítunk. A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. A garancia csak a háztartásban történő használatra vonatkozik.

Mire nem vonatkozik a garancia?

A garancia nem érvényes abban az esetben, ha a termékeket korrodáló környezetben használták, továbbá a vízkövesedésre és a kerámiabetétek használatból eredő kopására.

» SENSUELL edények

25 év garancia

A garancia a SENSUELL sorozat összes edényére érvényes.

Mit tartalmaz a garancia?

A garancia az anyaghibákra, a gyártási hibákra és a funkcióra vonatkozik, a fent felsorolt termékeke esetében. A garancia az alábbiakra vonatkozik:

 • Talpazat stabilitása,
 • Mosogatás háztartási mosogatógépben.

Mire nem vonatkozik a garancia?

A garancia nem vonatkozik az edény külsejének eltéréseire, hacsak azok nem befolyásolják jelentősen a funkciót.

» SENIOR edények

25 év garancia

A garancia a SENIOR sorozat összes edényére érvényes.

Mire vonatkozik a garancia?

A garancia az anyaghibákra, a gyártási hibákra és a funkcióra vonatkozik az összes SENIOR edény esetében. A garancia a talpazat stabilitására vonatkozik. Garantáljuk, hogy a talpazat megőrzi az alakját és hővezető képességét. A garancia az edények kézzel történő mosogatása esetén érvényes.


Mire nem vonatkozik a garancia?

A garancia nem vonatkozik az edény külsejének eltéréseire, hacsak azok nem befolyásolják jelentősen a funkciót.

» IKEA 365+ edények

15 év garancia - Érvényes minden, letapadásgátló bevonattal nem rendelkező edényre.


5 év garancia - Érvényes minden, letapadásgátló bevonattal rendelkező edényre.

Mire vonatkozik a garancia?

A garancia az anyaghibákra, a gyártási hibákra és a funkcióra vonatkozik, a fent felsorolt sorozat esetében.
A garancia az alábbiakra vonatkozik:

 • Talpazat stabilitása.
 • Mosogatás háztartási mosogatógépben (kivéve teflonedények, illetve öntöttvas edények, melyeket ajánlatos kézzel mosogatni).
 • Teflon tulajdonságok nem teflon bevonatú edényeken.

Mire nem vonatkozik a garancia?

A garancia nem vonatkozik az edény külsejének eltéréseire, hacsak azok nem befolyásolják jelentősen a funkciót.

» VARDAGEN zománcozott acél edények

5 év garancia

Mire vonatkozik a garancia?

A garancia az anyaghibákra, a gyártási hibákra és a funkcióra vonatkozik az összes zománcozott acél VARDAGEN edény esetében. A garancia vonatkozik a talpazat stabilitására, de kizárólag otthoni mosogatógépben való mosogatás esetén.

Mire nem vonatkozik a garancia?

A garancia nem vonatkozik az edény külsejének eltéréseire, hacsak azok nem befolyásolják jelentősen a funkciót.

» TROVÄRDIG serpenyők

5 év garancia

Mit tartalmaz a garancia?

A garancia az anyag­hibákra, a gyártási hibákra és a funkcióra vonatkozik, a fent felsorolt sorozat esetében.
A garancia az alábbiakra vonatkozik:

 • talpazat stabilitása
 • edények tapadásmentes tulajdonságai.

Mire nem vonatkozik a garancia?

A garancia nem vonatkozik az edény külsejének eltéréseire, hacsak azok nem befolyásolják jelentősen a funkciót.

» IKEA 365+ kések

15 év garancia

A garancia az IKEA 365+ sorozatban kapható összes késre vonatkozik

Mire vonatkozik a garancia?

A garancia az anyag hibákra, a gyártási hibákra és a funkcióra vonatkozik, az IKEA 365+ sorozat minden kése esetében. Ez annyit jelent, hogy a normál háztartási használatban, a használati utasítások betartása mellett a kések ugyanúgy működnek, mint új korukban, még a garancia időtartamának lejárta után is. Ebben az esetben a normál használatot így definiáljuk: naponta egyszeri használat (étel vágására) és tisztítás, valamint rendszeres élezés. A kések mosogatógépben nem tisztíthatók.
A garancia az alábbiakra vonatkozik:

 • A kés élezése. A kés a megvásárláskor éles kell hogy legyen, és sokáig tudod élezni, hogy mindennap rendeltetésszerűen használhasd. A kés pengéje edzett acélból készül, így a garancia időtartama alatt bármikor az eredeti állapotának megfelelően élezheted.
 • Tartós nyél. A kés nyele nem repedhet meg, nem törhet el és nem lazulhat ki benne a penge, mely használhatatlanná teszi a kést.
 • A kés pengéje nem rozsdásodhat.

Mire nem vonatkozik a garancia?

A garancia nem vonatkozik a kések külsejének eltéréseire, hacsak azok nem befolyásolják jelentősen a funkciót.

Nappali

» Kanapék és fotelek

10 év garancia

Mire vonatkozik a garancia?

A 10 év garancia csak a háztartásban történő használat esetén, háztartási mennyiségre, és anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.
Vázakra, ülésekre és hátpárnákra az alábbi ülőbútorsorozatok és termékek esetében:

 • ANGSTA kinyitható kanapé
 • BENNEBOL kinyitható kanapé
 • BINGSTA fotelek
 • DELAKTIG ülőbútorok
 • EKENÄS fotel és lábtartó
 • EKERÖ fotel
 • EKOLSUND fekvőfotel
 • EKTORP ülőbútorok
 • EVERTSBERG kinyitható kanapé
 • FÄRLÖV ülőbútorok
 • FLOTTEBO kanapéágy
 • FRIHETEN kinyitható kanapé
 • FRÖSET fotel
 • GISTAD fekvőfotel
 • GRALVIKEN kinyitható kanapé
 • GRIMHULT kinyitható kanapé
 • GRÖNLID ülőbútorok
 • GRÖNADAL hintaszék
 • GRUNNARP kinyitható kanapé
 • HAMMARM kinyitható kanapé
 • HOLMSUND kinyitható kanapé
 • KIVIK ülőbútorok
 • KLIPPAN kanapé
 • KNOPPARP kanapé
 • KOARP fotel
 • LANDSKRONA ülőbútorok
 • LIDHULT ülőbútorok
 • LYCKSELE kinyitható kanapé
 • NYHAMN kinyitható kanapé
 • NOLMYRA fotel
 • NORSBORG ülőbútorok
 • OMTÄNKSAM
 • POÄNG fotelek és lábtartók
 • RÅDVIKEN fotel
 • STOCKSUND ülőbútorok
 • STRANDMON fotel és lábtartó
 • SÖDERHAMN ülőbútorok
 • VALLENTUNA ülőbútorok
 • VILASUND kinyitható kanapé
 • VIMLE ülőbútorok
 • VINLIDEN kanapék
 • VRETSTORP ülőbútorok
 • VEDBO fotelek

Mely termékekre és részekre nem vonatkozik a garancia?

 • MUREN fotel
 • STRANDMON gyerekfotel
 • POÄNG párnák
 • POÄNG gyerekfotel.

» STOCKHOLM 3 sz. kanapék, STOCKHOLM 2017 kanapék

25 év garancia

Mire vonatkozik a garancia?

A garancia kizárólag az otthoni használatra vonatkozik és kiterjed az anyaghibákra és a gyártási hibákra is a váz, valamint az ülő- és hátpárnák esetén is.

Mely termékekre és részekre nem vonatkozik a garancia?

A garancia nem vonatkozik a bevont szövethuzatokra, a szövethuzatokra és a bőrhuzatokra.

Hálószoba

» PAX/KOMPLEMENT gardrób

10 év garancia

Mire vonatkozik a garancia?

A garancia az anyaghibákra és a ­gyártási hibákra vonatkozik a PAX/KOMPLEMENT gardróbszekrények és belső szerelési anyagok alábbi elemei esetében:

 • vázak
 • ajtók és sarokpántok
 • elosztók a vázakhoz, belső polcok
 • tolóajtók és tolóajtó mechanizmus
 • KOMPLEMENT belső rendszerezők.

Mely termékekre nem vonatkozik a garancia?

 • KOMPLEMENT ékszertartó betétek,
 • KOMPLEMENT 4 részes betétek,
 • KOMPLEMENT betétek rekeszekkel,
 • KOMPLEMENT elosztók kihúzható tálcához,
 • KOMPLEMENT dobozok,
 • KOMPLEMENT fiókvédő és
 • KOMPLEMENT kihúzható tükör kampókkal.

» Matracok

25 év garancia

Mire vonatkozik a garancia?

A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik a matracok és/vagy ágyrácsok alkatrészei esetén:

 • rugóbetétes matracok rugózata
 • habszivacs matracok habszivacs töltete
 • latex matracok latex töltete
 • ágyrácsok fakerete és lécei.

A garancia háztartásban történő használatra vonatkozik.

Mely termékekre nem vonatkozik a garancia?

A fekvőbetétekre, az ágyrácsokra, a JÖMNA, JESSHEIM, SÄBÖVIK, VADSÖ és a JAREN matracokra, gyerekmatracokra és a kinyitható kanapék matracaira.

Fürdőszoba

» GODMORGON

10 év garancia

Mire vonatkozik a garancia?

A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik az alábbi bútorok, mosdók, belső szerkezetek és szifonok esetében: GODMORGON bútorok, GODMORGON lábak, GODMORGON doboz belső elosztókkal, 5 darabos doboz fedéllel.

Mire nem vonatkozik a garancia?

A garancia nem vonatkozik a TOLKEN munkalapokra.

» Fürdőszobai zuhanykeverőcsapok

10 év garancia

Mire vonatkozik a garancia?

A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik minden fürdőszobai termosztátos zuhanykeverőcsap esetében. Termékeinket a nemzetközi előírásokban foglaltaknál is szigo­rúbb teszteknek vetettük alá, és kizárólag a legnevesebb gyártók alkatrészeit használtuk fel termékeinkben annak érdekében, hogy zuhanykeverőcsapjainkra 10 év garanciát biztosíthassunk.

» Fürdőszobai zuhanykiegészítők

3 év garancia

Mire vonatkozik a garancia?

A három (3) év garancia az alábbi termékekre vonatkozik: BROGRUND és VOXNAN zuhanyfejek, kézi zuhanyok, zuhanycsövek, zuhanyrudak és zuhanypolcok; VALLAMOSSE kézi zuhany, zuhanycső, zuhanyrúd; KOLSJÖN zuhanycső.

Mire nem vonatkozik a garancia?

A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket helytelenül tároltak, illetve szereltek össze, nem megfelelően vagy nem rendeltetésszerűen használtak, módosítottak, vagy helytelenül, nem megfelelő módszerrel vagy tisztítószerrel tisztítottak, illetve a levegőztetőre (kivehető alkatrész a fürdőszobai keverőcsapokban), valamint a vízkövesedésre és a kerámiabetétek használatból eredő kopására. A garancia nem érvényesíthető, ha a termékeket kültéren tartották vagy nem háztartásban használták.

» Fürdőszobai mosdók és keverőcsapok

10 év garancia

Mire vonatkozik a garancia?

A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik minden fürdőszobai mosdó és szűrő esetében. A garancia kizárólag háztartásban történő használatra vonatkozik.

Mire nem vonatkozik a garancia?

A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket helytelenül tároltak, illetve szereltek össze, nem megfelelően vagy nem rendeltetésszerűen használtak, módosítottak, vagy helytelenül, nem megfelelő módszerrel vagy tisztítószerrel tisztítottak, illetve a levegőztetőre (kivehető alkatrész a fürdőszobai keverőcsapokban), valamint a vízkövesedésre és a kerámiabetétek használatból eredő kopására. A garancia nem érvényesíthető, ha a termékeket kültéren tartották vagy nem háztartásban használták.

Irodabútorok

» BEKANT, GALANT, IDÅSEN, HÄLLAN és THYGE iroda- és tárolóbútorok

10 év garancia

Mire vonatkozik a garancia?

A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra, valamint a működési hibákra vonatkozik a BEKANT sorozat, az IDÅSEN sorozat, a GALANT tárolórendszer, a THYGE asztal és a HÄLLAN szekrények fő elemei-nél.

Mely termékekre nem vonatkozik a garancia?

A garancia a BEKANT sorozat és a GALANT tárolórendszer alábbi termékeire nem vonatkozik:

 • BEKANT faliújság
 • BEKANT elektromosan állítható keret.

A 10 év garancia kizárólag a megfelelően összeszerelt, egy termékcsaládhoz tartozó kombinációkra vonatkozik. Pl. a BEKANT és IDÅSEN alsó váz egyazon családba tartozó asztallappal való párosítása esetén.

» MARKUS, LÅNGFJÄLL, HATTEFJÄLL, ALEFJÄLL, TROLLBERGET, JÄRVFJÄLLET, FLINTAN és FJÄLLBERGET forgószékek

10 év garancia

Mire vonatkozik a garancia?

A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik, az alábbi elemek esetében:

 • szerkezeti váz
 • mozgó alkatrészek.

A mozgó alkatrészek azok az elemek, amelyek a termék mozgását vagy állíthatóságát teszik lehetővé. A garancia vonatkozik a görgőkre, a gázpumpára, a mechanikai elemekre, a karfákra a háttámlára és az állítókarra.