Ugrás a fő tartalomra

IKEA garancia

Az IKEA által önként vállalt jótállási kötelezettség (garancia) általános feltételei a fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékekre. Jelen jótállási feltételek a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait, továbbá a kötelező jótállás hatálya alá eső termékek esetében a rendeletben meghatározott fogyasztói jogokat nem érintik, ezek a jogok a fogyasztót megilletik.

Általános garanciális feltételek

A garancia tartalma

A termékekre vonatkozó garancia tartalmát minden termékleírás külön részletezi.

Mit tesz az IKEA probléma esetén?

Az IKEA megvizsgálja a terméket és eldönti, hogy a jótállási kötelezettsége fennáll-e az adott esetben. Jogos reklamáció esetén a fogyasztó elsődlegesen javítást, cserét, másodlagosan árleszállítást kérhet vagy elállhat a vásárlástól. A jótállás a ­fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. Az IKEA szakszerviz-partnerén keresztül megjavítja a hibás terméket, vagy egy ugyanolyan, illetve egy annak megfelelő termékre cseréli értékegyeztetéssel, vagy visszatéríti a termék árát. Ezekben az esetekben az IKEA vállalja a javítás, az alkatrészek, a munka, valamint a javítás kapcsán jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos, illetve a Magyarországon felmerülő szállítás költségét, feltéve, hogy a javítás, illetve a termékhez történő hozzáférés extra költségvonzat nélkül lehetséges, továbbá a javítás nem jelent aránytalan többletköltséget a kicseréléshez képest. Szakszerűtlen, illetve olyan javítási munkákkal kapcsolatos igényt nem fogadunk el, amelyekre az IKEA vagy szervizpartnere nem adott felhatalmazást. A kicserélt alkatrészek az IKEA tulajdonát képezik. Amennyiben az árucikket az IKEA már nem árusítja, gondoskodik annak – a választékban rendelkezésre álló, az eredeti termékkel megegyező értékű és funkcióban hasonló termékkel való – pótlásáról. Az IKEA minden esetben maga határozza meg, hogy mi számít megfelelő pótlásnak. A garancia a termék eredeti vásárlásának értékéig terjed.

A garancia érvényesítésének feltételei

Mivel a garancia a termék vásárlásának napjától érvényes, ezért annak igazolásához szükség van
az eredeti számlára, bizonylatra, amely egyben jótállási jegynek is minősül, kivéve, ha egyéb hitelt érdemlő módon is tudod igazolni a vásárlás tényét és a jótállás feltételeit.

A garancia időtartama

24 havi jótállási kötelezettséget vállalunk a fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termékekre, kivéve azokat a termékeket, amelyekre az IKEA által közzétett tájékoztató anyagban, egyedi vásárlási feltételekben vagy általános szerződési feltételekben eltérő jótállási idő vonatkozik, vagy amelyekre az IKEA nem vállal jótállási kötelezettséget.

Kivételek

A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket helytelenül tároltak, illetve szereltek össze, nem megfelelően vagy nem rendeltetésszerűen használtak, módosítottak, vagy helytelenül, nem megfelelő módszerrel vagy tisztítószerrel tisztítottak. A garancia nem vonatkozik a normál használatból adódó kopásra, elhasználódásra, vágásra vagy karcolásra, ütés vagy baleset által okozott sérülésre. A termékek csak beltéri használatra alkalmasak, hacsak erre vonatkozóan nincs konkrét utalás a termék csomagolásán vagy a termékleírásban. A garancia nem érvényesíthető, ha a terméket kültéren vagy nedves környezetben tartották (kivéve a kültéri használatra javasolt termékek esetében). A garancia nem vonatkozik közvetett vagy járulékos sérülésekre. Az alábbi termékekre a 24 havi jótállás helyett 12 havi jótállás vonatkozik: izzók, növények, elemek. Élelmiszerre a hatályos jogszabályi előírások szerinti szavatossági idő érvényes. Minden további részletet megtalálsz a termék- és a garanciális feltételeket tartalmazó leírásokban.

Általános jogi tudnivalók

Az IKEA által vállalt garancia specifikus jogokat biztosít. Azonban semmilyen esetben sem befolyásolja a helyi törvények szerint a vásárlót megillető jogokat és kötelességeket. Azok a termékek, amelyekre nem vonatkozik az IKEA által biztosított ingyenes cseregarancia, a helyi törvények és rendelkezések alapján kezelendők. A törvényes jogaidról tájékozódhatsz a helyi hatóságoknál.

Használati útmutató

A garanciális igény csak akkor érvényesíthető, ha minden esetben követed az adott termékre vonatkozó használati útmutatót. A használati útmutatók megtalálhatók az IKEA áruházakban és a weboldalunkon: IKEA.hu.

Mi a teendő, ha segítségre van szükséged?

Keresd fel a legközelebbi IKEA áruházat vagy hívj minket. A címet és a telefonszámot megtalálod az IKEA katalógusban vagy az IKEA.hu weboldalon, illetve a bizonylaton vagy a számlán. Minden esetben őrizd meg a bizonylatot, mert elsődlegesen ez igazolja a vásárlást. A garancia érvényesítéséhez a vásárlást igazolni kell. Háztartási gép meghibásodása esetén a garanciafüzetben szereplő márkaszerviz telefonszámán keresztül kérhetsz segítséget.


METOD konyhák

 • » METOD konyhák

  25 év garancia

  Mely termékekre vonatkozik a garancia?

  A garancia csak háztartásban történő használatra vonatkozik. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik a METOD konyhák következő elemeinél:

  • szekrényvázak
  • ajtó- és fiókelőlapok
  • falisínek
  • UTRUSTA sarokpántok
  • MAXIMERA teljesen kihúzható fiókok
  • UTRUSTA edzett üveg és melamin polcok
  • lábazatok
  • lábak
  • ajtóütközők
  • nyomásra működő ajtónyitók
  • takarólapok
  • díszszegélyek és díszlécek
  • munkalapok
  • mosogatók – kivéve FYNDIG.

  Mely termékekre nem vonatkozik a garancia?

  • Fogantyúk
  • ERSÄTTARE tolópántok félig beépített mosogatógéphez
  • BEHJÄLPLIG tolópántok teljesen beépített mosogatógéphez
  • FÖRVARA fiókok
  • UTRUSTA drótkosarak
  • UTRUSTA nyomásra működő elektromos ajtónyitó.
  • A TUTEMO, TORNVIKEN és VADHOLMA nyitott szekrényekre 10 év garanciát biztosítunk.
  • A KNOXHULT és SUNNERSTA konyhákra 2 év garancia jár.

  » Háztartási gépek

  5 év garancia

  Mit tartalmaz a garancia?

  A garancia az IKEA-ban történő vásárlás napjától számítva olyan esetekre vonatkozik, amelyek bizonyítottan konstrukciós vagy anyaghiba követ­kezményei. A garancia kizárólag a háztartásban történő használatra vonatkozik. A kivételek a „Mire nem vonatkozik a garancia?” címszó alatt találhatók. A garancia ideje alatt a javítás, az alkatrészek, a munka, valamint a javítás kapcsán felmerülő magyarországi szállítás költségét álljuk, feltéve, hogy a termékhez történő hozzáférés extra költségvonzat nélkül lehetséges, illetve a javítás nem jelent aránytalan többletköltséget a kicseréléshez képest. A kicserélt alkatrészek az IKEA tulajdonát képezik. A jelen feltételek megfelelnek a 99/44/EK Irányelv rendelkezéseinek, valamint az egyébként irányadó helyi jogszabályoknak.

  A garancia időtartama

  A háztartási gépekre, az IKEA áruházban vagy online történő eredeti vásárlás napjától számítva, öt (5) év garanciát biztosítunk. A háztartási gépekre a jótállási idő a termék fogyasztó részére történő átadásától indul, ha a gép beüzemelését az IKEA (vagy általa megbízott) végezte akkor a jótállási idő a beüzemelés időpontjától indul. Ha a garancia ideje alatt szervizeljük az adott terméket, az nem hosszabbítja meg a készülékre és az alkatrészekre vonatkozó garancia idejét.

  Mely termékekre vonatkozik a garancia?

  Az öt (5) év garancia az összes IKEA háztartási készülékre vonatkozik, kivéve a TILLREDA és a LAGAN készülékeket, melyekre 2 év garanciát adunk.

  Ki végzi el a javítást?

  Az IKEA szakszerviz-partnerén keresztül javítja meg a hibás terméket, vagy értékegyeztetéssel cseréli egy ugyanolyan, illetve egy annak megfelelő termékre, vagy visszatéríti a termék árát.

  Mire nem vonatkozik a garancia?

  • Szándékos vagy hanyagságból adódó sérülésekre, a használati utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekre, helytelen beszerelésből származó sérülésekre, vagy rossz feszültségre történő csatlakozásból eredő sérülésekre.
  • Vegyi vagy elektrokémiai reakció által okozott sérülésekre, rozsdára, korrózióra vagy vízkárra, beleértve a vízvezetékrendszerben található túlzott mész (vízkő) által okozott sérüléseket, illetve a nem normális környezeti állapotok okozta sérüléseket.
  • A fogyóeszközökre, beleértve az elemeket és izzókat.
  • A funkció nélküli és díszítő elemekre, melyek a készülék normál használatát nem befolyásolják, beleértve a karcolásokat vagy esetleges elszíneződéseket.
  • Idegen tárgy vagy anyag által okozott, vagy a szűrők, a lefolyórendszerek vagy a tisztítószer-adagoló fiókok tisztítása vagy eltömődése során keletkezett véletlen károkra. A következő elemek sérülésére: kerámialap, kiegészítők, porcelán kosarak, evőeszköztartó kosarak, betápláló- vagy lefolyócsövek, tömítők, lámpák és lámpabúrák, ernyők, fogantyúk, foglalatok és azok részei, kivétel, ha bizonyítottan gyártási hiba okozta a kárt.
  • Olyan esetekre, amikor a szakember a vizsgálat során nem talál hibát.
  • Olyan javításokra, melyek során nem eredeti alkatrészt használtak fel.
  • Hibás vagy nem az előírásoknak megfelelő beszerelésből eredő javításokra.
  • Nem háztartásban történő, pl. nagyüzemi használat esetén.
  • Szállítás során történt sérülések esetén. Amennyiben a vásárló szállítja haza a megvásárolt terméket, az IKEA nem felel semmilyen sérülésért, mely a szállítás során történt. Ha azonban az IKEA szállítja házhoz a terméket, az esetleges sérülésekért jótáll (de nem a jelen garancia alapján). Az előbbi esemény bekövetkeztekor az IKEA Vevőszolgálatánál élhetsz panasszal: IKEA.hu.
  • A jelen kivételek nem vonatkoznak a szakembereink által, eredeti alkatrészek felhasználásával történő hibátlan beszerelés esetére, amikor egy másik EU-országban érvényes biztonságtechnikai feltételeknek megfelelő módosításokat végeznek.

  » Konyhai keverőcsapok

  10 év garancia

  Mire vonatkozik a garancia?

  Az összes keverőcsapra, a vásárlás napjától szá­mítva, 10 év garanciát biztosítunk. A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. A garancia csak a háztartásban történő használatra vonatkozik.

  Mire nem vonatkozik a garancia?

  A garancia nem érvényes abban az esetben, ha a termékeket korrodáló környezetben használták, továbbá a vízkövesedésre és a kerámiabetétek használatból eredő kopására.

  » SENSUELL edények

  25 év garancia

  A garancia a SENSUELL sorozat összes edényére érvényes.

  Mit tartalmaz a garancia?

  A garancia az anyaghibákra, a gyártási hibákra és a funkcióra vonatkozik, a fent felsorolt termékeke esetében. A garancia az alábbiakra vonatkozik:

  • Talpazat stabilitása,
  • Mosogatás háztartási mosogatógépben.

  Mire nem vonatkozik a garancia?

  A garancia nem vonatkozik az edény külsejének eltéréseire, hacsak azok nem befolyásolják jelentősen a funkciót.

  » SENIOR edények

  25 év garancia

  A garancia a SENIOR sorozat összes edényére érvényes.

  Mire vonatkozik a garancia?

  A garancia az anyaghibákra, a gyártási hibákra és a funkcióra vonatkozik az összes SENIOR edény esetében. A garancia a talpazat stabilitására vonatkozik. Garantáljuk, hogy a talpazat megőrzi az alakját és hővezető képességét. A garancia az edények kézzel történő mosogatása esetén érvényes.


  Mire nem vonatkozik a garancia?

  A garancia nem vonatkozik az edény külsejének eltéréseire, hacsak azok nem befolyásolják jelentősen a funkciót.

  » IKEA 365+ edények

  15 év garancia - Érvényes minden, letapadásgátló bevonattal nem rendelkező edényre.


  5 év garancia - Érvényes minden, letapadásgátló bevonattal rendelkező edényre.

  Mire vonatkozik a garancia?

  A garancia az anyaghibákra, a gyártási hibákra és a funkcióra vonatkozik, a fent felsorolt sorozat esetében.
  A garancia az alábbiakra vonatkozik:

  • Talpazat stabilitása.
  • Mosogatás háztartási mosogatógépben (kivéve teflonedények, illetve öntöttvas edények, melyeket ajánlatos kézzel mosogatni).
  • Teflon tulajdonságok nem teflon bevonatú edényeken.

  Mire nem vonatkozik a garancia?

  A garancia nem vonatkozik az edény külsejének eltéréseire, hacsak azok nem befolyásolják jelentősen a funkciót.

  » VARDAGEN zománcozott acél edények

  5 év garancia

  Mire vonatkozik a garancia?

  A garancia az anyaghibákra, a gyártási hibákra és a funkcióra vonatkozik az összes zománcozott acél VARDAGEN edény esetében. A garancia vonatkozik a talpazat stabilitására, de kizárólag otthoni mosogatógépben való mosogatás esetén.

  Mire nem vonatkozik a garancia?

  A garancia nem vonatkozik az edény külsejének eltéréseire, hacsak azok nem befolyásolják jelentősen a funkciót.

  » TROVÄRDIG serpenyők

  5 év garancia

  Mit tartalmaz a garancia?

  A garancia az anyag­hibákra, a gyártási hibákra és a funkcióra vonatkozik, a fent felsorolt sorozat esetében.
  A garancia az alábbiakra vonatkozik:

  • talpazat stabilitása
  • edények tapadásmentes tulajdonságai.

  Mire nem vonatkozik a garancia?

  A garancia nem vonatkozik az edény külsejének eltéréseire, hacsak azok nem befolyásolják jelentősen a funkciót.

  » IKEA 365+ kések

  15 év garancia

  A garancia az IKEA 365+ sorozatban kapható összes késre vonatkozik

  Mire vonatkozik a garancia?

  A garancia az anyag hibákra, a gyártási hibákra és a funkcióra vonatkozik, az IKEA 365+ sorozat minden kése esetében. Ez annyit jelent, hogy a normál háztartási használatban, a használati utasítások betartása mellett a kések ugyanúgy működnek, mint új korukban, még a garancia időtartamának lejárta után is. Ebben az esetben a normál használatot így definiáljuk: naponta egyszeri használat (étel vágására) és tisztítás, valamint rendszeres élezés. A kések mosogatógépben nem tisztíthatók.
  A garancia az alábbiakra vonatkozik:

  • A kés élezése. A kés a megvásárláskor éles kell hogy legyen, és sokáig tudod élezni, hogy mindennap rendeltetésszerűen használhasd. A kés pengéje edzett acélból készül, így a garancia időtartama alatt bármikor az eredeti állapotának megfelelően élezheted.
  • Tartós nyél. A kés nyele nem repedhet meg, nem törhet el és nem lazulhat ki benne a penge, mely használhatatlanná teszi a kést.
  • A kés pengéje nem rozsdásodhat.

  Mire nem vonatkozik a garancia?

  A garancia nem vonatkozik a kések külsejének eltéréseire, hacsak azok nem befolyásolják jelentősen a funkciót.

Nappali

 • » Kanapék és fotelek

  10 év garancia

  Mire vonatkozik a garancia?

  A 10 év garancia csak a háztartásban történő használat esetén, háztartási mennyiségre, és anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.
  Vázakra, ülésekre és hátpárnákra az alábbi ülőbútorsorozatok és termékek esetében:

  • ANGSTA kinyitható kanapé
  • BENNEBOL kinyitható kanapé
  • BINGSTA fotelek
  • DELAKTIG ülőbútorok
  • EKENÄS fotel és lábtartó
  • EKERÖ fotel
  • EKOLSUND fekvőfotel
  • EKTORP ülőbútorok
  • EVERTSBERG kinyitható kanapé
  • FÄRLÖV ülőbútorok
  • FLOTTEBO kanapéágy
  • FRIHETEN kinyitható kanapé
  • FRÖSET fotel
  • GISTAD fekvőfotel
  • GRALVIKEN kinyitható kanapé
  • GRIMHULT kinyitható kanapé
  • GRÖNLID ülőbútorok
  • GRÖNADAL hintaszék
  • GRUNNARP kinyitható kanapé
  • HAMMARM kinyitható kanapé
  • HOLMSUND kinyitható kanapé
  • KIVIK ülőbútorok
  • KLIPPAN kanapé
  • KNOPPARP kanapé
  • KOARP fotel
  • LANDSKRONA ülőbútorok
  • LIDHULT ülőbútorok
  • LYCKSELE kinyitható kanapé
  • NYHAMN kinyitható kanapé
  • NOLMYRA fotel
  • NORSBORG ülőbútorok
  • OMTÄNKSAM
  • POÄNG fotelek és lábtartók
  • RÅDVIKEN fotel
  • STOCKSUND ülőbútorok
  • STRANDMON fotel és lábtartó
  • SÖDERHAMN ülőbútorok
  • VALLENTUNA ülőbútorok
  • VILASUND kinyitható kanapé
  • VIMLE ülőbútorok
  • VINLIDEN kanapék
  • VRETSTORP ülőbútorok
  • VEDBO fotelek

  Mely termékekre és részekre nem vonatkozik a garancia?

  • MUREN fotel
  • STRANDMON gyerekfotel
  • POÄNG párnák
  • POÄNG gyerekfotel.

  » STOCKHOLM 3 sz. kanapék, STOCKHOLM 2017 kanapék

  25 év garancia

  Mire vonatkozik a garancia?

  A garancia kizárólag az otthoni használatra vonatkozik és kiterjed az anyaghibákra és a gyártási hibákra is a váz, valamint az ülő- és hátpárnák esetén is.

  Mely termékekre és részekre nem vonatkozik a garancia?

  A garancia nem vonatkozik a bevont szövethuzatokra, a szövethuzatokra és a bőrhuzatokra.

Hálószoba

 • » PAX/KOMPLEMENT gardrób

  10 év garancia

  Mire vonatkozik a garancia?

  A garancia az anyaghibákra és a ­gyártási hibákra vonatkozik a PAX/KOMPLEMENT gardróbszekrények és belső szerelési anyagok alábbi elemei esetében:

  • vázak
  • ajtók és sarokpántok
  • elosztók a vázakhoz, belső polcok
  • tolóajtók és tolóajtó mechanizmus
  • KOMPLEMENT belső rendszerezők.

  Mely termékekre nem vonatkozik a garancia?

  • KOMPLEMENT ékszertartó betétek,
  • KOMPLEMENT 4 részes betétek,
  • KOMPLEMENT betétek rekeszekkel,
  • KOMPLEMENT elosztók kihúzható tálcához,
  • KOMPLEMENT dobozok,
  • KOMPLEMENT fiókvédő és
  • KOMPLEMENT kihúzható tükör kampókkal.

  » Matracok

  25 év garancia

  Mire vonatkozik a garancia?

  A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik a matracok és/vagy ágyrácsok alkatrészei esetén:

  • rugóbetétes matracok rugózata
  • habszivacs matracok habszivacs töltete
  • latex matracok latex töltete
  • ágyrácsok fakerete és lécei.

  A garancia háztartásban történő használatra vonatkozik.

  Mely termékekre nem vonatkozik a garancia?

  A fekvőbetétekre, az ágyrácsokra, a JÖMNA, SÄBÖVIK, VADSÖ és a JAREN matracokra, gyerekmatracokra és a kinyitható kanapék matracaira.

Fürdőszoba

 • » GODMORGON

  10 év garancia

  Mire vonatkozik a garancia?

  A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik az alábbi bútorok, mosdók, belső szerkezetek és szifonok esetében: GODMORGON bútorok, GODMORGON lábak, GODMORGON doboz belső elosztókkal, 5 darabos doboz fedéllel.

  Mire nem vonatkozik a garancia?

  A garancia nem vonatkozik a TOLKEN munkalapokra.

  » Fürdőszobai zuhanykeverőcsapok

  10 év garancia

  Mire vonatkozik a garancia?

  A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik minden fürdőszobai termosztátos zuhanykeverőcsap esetében. Termékeinket a nemzetközi előírásokban foglaltaknál is szigo­rúbb teszteknek vetettük alá, és kizárólag a legnevesebb gyártók alkatrészeit használtuk fel termékeinkben annak érdekében, hogy zuhanykeverőcsapjainkra 10 év garanciát biztosíthassunk.

  » Fürdőszobai zuhanykiegészítők

  3 év garancia

  Mire vonatkozik a garancia?

  A három (3) év garancia az alábbi termékekre vonatkozik: BROGRUND és VOXNAN zuhanyfejek, kézi zuhanyok, zuhanycsövek, zuhanyrudak és zuhanypolcok; VALLAMOSSE kézi zuhany, zuhanycső, zuhanyrúd; KOLSJÖN zuhanycső.

  Mire nem vonatkozik a garancia?

  A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket helytelenül tároltak, illetve szereltek össze, nem megfelelően vagy nem rendeltetésszerűen használtak, módosítottak, vagy helytelenül, nem megfelelő módszerrel vagy tisztítószerrel tisztítottak, illetve a levegőztetőre (kivehető alkatrész a fürdőszobai keverőcsapokban), valamint a vízkövesedésre és a kerámiabetétek használatból eredő kopására. A garancia nem érvényesíthető, ha a termékeket kültéren tartották vagy nem háztartásban használták.

  » Fürdőszobai mosdók és keverőcsapok

  10 év garancia

  Mire vonatkozik a garancia?

  A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik minden fürdőszobai mosdó és szűrő esetében. A garancia kizárólag háztartásban történő használatra vonatkozik.

  Mire nem vonatkozik a garancia?

  A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket helytelenül tároltak, illetve szereltek össze, nem megfelelően vagy nem rendeltetésszerűen használtak, módosítottak, vagy helytelenül, nem megfelelő módszerrel vagy tisztítószerrel tisztítottak, illetve a levegőztetőre (kivehető alkatrész a fürdőszobai keverőcsapokban), valamint a vízkövesedésre és a kerámiabetétek használatból eredő kopására. A garancia nem érvényesíthető, ha a termékeket kültéren tartották vagy nem háztartásban használták.

Irodabútorok

 • » BEKANT, GALANT, IDÅSEN, HÄLLAN és THYGE iroda- és tárolóbútorok

  10 év garancia

  Mire vonatkozik a garancia?

  A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra, valamint a működési hibákra vonatkozik a BEKANT sorozat, az IDÅSEN sorozat, a GALANT tárolórendszer, a THYGE asztal és a HÄLLAN szekrények fő elemei-nél.

  Mely termékekre nem vonatkozik a garancia?

  A garancia a BEKANT sorozat és a GALANT tárolórendszer alábbi termékeire nem vonatkozik:

  • BEKANT faliújság
  • BEKANT elektromosan állítható keret.

  A 10 év garancia kizárólag a megfelelően összeszerelt, egy termékcsaládhoz tartozó kombinációkra vonatkozik. Pl. a BEKANT és IDÅSEN alsó váz egyazon családba tartozó asztallappal való párosítása esetén.

  » MARKUS, LÅNGFJÄLL, HATTEFJÄLL, ALEFJÄLL, TROLLBERGET, JÄRVFJÄLLET, FLINTAN és FJÄLLBERGET forgószékek

  10 év garancia

  Mire vonatkozik a garancia?

  A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik, az alábbi elemek esetében:

  • szerkezeti váz
  • mozgó alkatrészek.

  A mozgó alkatrészek azok az elemek, amelyek a termék mozgását vagy állíthatóságát teszik lehetővé. A garancia vonatkozik a görgőkre, a gázpumpára, a mechanikai elemekre, a karfákra a háttámlára és az állítókarra.