PAX stammer til hengslede dører

Vi har 10-års garanti på PAX/KOMPLEMENT garderober og innredning.

NB: Pga Koronasituasjonen så har vi for øyeblikket begrenset tilgang på PAX i brunsvart.