Gå til hovedinnholdet

Retningslinjer for personvern

Sist oppdatert: 15.10.2020

Personvernregler

Vi vet hvor viktig det er for deg å forstå hvordan vi bruker dataene dine. Denne personvernerklæringen angir hvordan og hvorfor vi samler, lagrer, behandler og deler dine personlige data. Vi vil alltid være åpen med deg om hva vi gjør med dine personlige data.

Denne personvernserklæringen forteller deg hva du kan forvente av oss når vi bruker dine personlige data, når du kontakter oss eller bruker en av våre tjenester. Denne policyen forteller også hva dine rettigheter er i forhold til den personlige data du gir oss.

Vår forpliktelse til kundens personvern

Det er viktig for oss å forklare følgende: Vi samler opplysningene dine slik at handleopplevelsen din på IKEA blir bedre, tar vare på de spesifikke ønsker du har i tankene og alltid med total åpenhet. Vi er åpen og oppriktige om dataene vi får om deg og grunnen til at vi gjør det. Vi ønsker å tilby deg en bedre opplevelse på IKEA og for dette trenger vi å kunne tilpasse oss dine preferanser, din personlige situasjon og din smak. Når vi skal bruke din personlige informasjon for å få mer uttømmende informasjon om deg, vil vi overholde regelverket, og når det er nødvendig, vil vi be om din tillatelse.

Vi forstår at dataene tilhører deg. Derfor kan du når som helst informere oss om du ikke lenger tillater oss å behandle dem. Vi garanterer din sikkerhet og behandler dine data i samsvar med europeiske lover.


Behandlingsansvarlig

IKEA AS (Org. nr. 914 787 521), med registrert kontor på Nesbruveien 42, 1396 Billingstad, er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles til de formålene som fremgår under i denne erklæringen.

Hva er en personopplysning?


En personopplysning er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

Hvordan får vi tilgang til dine personopplysninger?

Vi kan få tilgang til personopplysninger på flere måter:

Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du:
• Registrerer deg som IKEA FAMILY-medlem
• Oppretter en brukerprofil på IKEA.no
• Handler på IKEA.no
• Registrerer deg på nett for å få tilsendt katalogen
• Returnerer varer i bytte/retur-avdelingen
• Blir med i en konkurranse
• Leverer ditt barn i Småland på et av våre varehus
• Er i dialog med vårt kundesenter (for eksempel i forbindelse med avtale om hjemlevering
• Når du bestiller en planleggingstime på nett


• Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av våre tjenester, for eksempel våre nettsider.
• Vi mottar personopplysninger fra andre kilder, slik som for eksempel fra offentlig tilgjengelige registre.

Innsamling av personopplysninger i forbindelse med IKEAs kundeprofiler

Hos oss kan du ha to ulike kundeprofiler, og hvilke av disse du velger er avhengig av behovet ditt.

1. Opprette en kundeprofil på IKEA.no hvor du kan bruke planleggingsverktøyene våre for blant annet kjøkken og garderobe. Disse opplysninger lagres på våre interne servere. Dersom du har handlet på IKEA.no, kan du velge å lagre opplysninger, så du slipper å fylle ut dette neste gang du handler. Hvis kontoen din har vært inaktiv i to år, forbeholder vi oss retten til å deaktivere den.

2. IKEA FAMILY er medlemsklubben vår, som er åpen for alle over 18 år. Du kan bli medlem her på IKEA.no eller på ett av varehusene våre. Du kan lese mer om vår behandling av personopplysninger i forbindelse med ditt medlemskap under Retningslinjer for personvern IKEA FAMILY.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

De personopplysningene IKEA AS samler inn om deg kan deles inn i følgende kategorier:

• Grunnleggende informasjon, slik som navn og kontaktopplysninger.

• Demografisk informasjon, slik som kjønn og fødselsdato.

• Opplysninger om ditt kundeforhold, slik som ordreopplysninger, betalingsopplysninger og henvendelser til vår kundeservice.

• Opplysninger når du besøker våre nettsider, herunder hvilke dato og tid for ditt besøk på våre nettsider, hva slags mobil/PC du benyttet deg av ved ditt besøk på nettsiden, hvilket operativsystem og nettleser du bruker, samt IP-adresser.

Se retningslinjene for personvern for IKEA FAMILY

Hva bruker vi dine personopplysninger til?

IKEA AS kan bruke dine personopplysninger til ett eller flere av formålene under:

Levere tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg. For eksempel, behandles dine opplysninger i forbindelse med håndtering av dine online-ordre, ditt IKEA Family-medlemskap og dine henvendelser til vår kundeservice. Vi bruker også personopplysninger for å kunne gi deg en best mulig brukeropplevelse, blant annet gjennom tilpasning av innholdsvisning til skjerm.

Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forstå dine behov og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Du vil derfor kunne bli spurt om hva du synes om oss og din opplevelse i undersøkelser.

Salg og markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger til markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av tjenester, herunder til å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til dine behov og til å sende ut nyhetsbrev med inspirasjon og tilbud på IKEA.no. Du kan abonnere på våre nyhetsbrev via din IKEA Family-profil. Dersom du ikke lengre ønsker å motta markedsføring fra IKEA, kan du når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.

Dersom du har samtykket til tilpasset markedsføring av din IKEA-family profil og din kjøpshistorikk, vil vi tilby deg personlige tilbud, skreddersydd til dine preferanser og behov både i våre kanaler og i andre sosiale plattformer. For å gi ditt samtykke logger du deg inn på din IKEA- Family profil og haker av i boksen for «tilpasset markedsføring». For å trekke tilbake til samtykket, fjerner du haken.

I forbindelse med utsending av vår IKEA-katalog hver høst, kjøper vi adresser fra Bring (tidligere Posten), såkalt adressert reklame. Derfor kan det hende du får en katalog i posten, selv om du har en «nei takk til uadressert reklame» på postkassen din. Dersom du ikke ønsker å motta adressert reklame generelt, kan du reservere deg mot dette på Altinn på denne lenken. Hvis du ikke har mottatt katalogen, og ønsker den, kan du få den tilsendt i etterkant ved å registre dette på IKEA.no. Vi ber da om navn og fullstendig postadresse for å sende den til deg, og vi spør også etter e-post-adresse og telefonnummer i tilfelle det oppstår problemer med leveringen.

Stillingsutlysning og ansettelse: Vi bruker personopplysninger for å vurdere kandidater som, enten uoppfordret eller ved en utlysning, søker på stillinger hos oss. Opplysningene om deg vil bli brukt av IKEA-selskapet som foretar ansettelsen, for å vurdere søknaden din, kontakte referanser, verifisere opplysningene du har gitt og til eventuelt å kontakte deg om en stilling. Hvis du blir ansatt av IKEA, kan opplysninger om deg også bli sendt til personalavdelingen i den IKEA-bedriften, slik at det blir lettere for dem å utføre administrative oppgaver i forbindelse med ansettelsesforholdet ditt. For mer informasjon, se E-recruitment IKEA global.

Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og annen misbruk.

Overholdelse lovpålagte krav: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f.eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lov.

Andre formål du har samtykket til i: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Hvorfor har vi lov til å behandle dine personopplysninger?

Etter personvernlovgivningen plikter IKEA å basere sin behandling av personopplysninger på et lovlig behandlingsgrunnlag. Vår behandling av personopplysninger skjer med grunnlag i et eller flere av de følgende grunnlagene:

• Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

• Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse som forfølges av oss, betinget av at dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran og krever vern av dine personopplysninger.

• Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger til ett eller flere spesifikke formål.

• Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Deler vi dine personopplysninger med andre?

Vi kan dele dine personopplysninger med andre selskaper i IKEA-konsernet. Vi vil også kunne dele dine personopplysninger med våre underleverandører dersom det er nødvendig for å levere den avtalte tjenesten. Vi vil imidlertid aldri selge eller utlevere dine personlige opplysninger til en tredjepart for bruk av informasjon til andre formål enn beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi sikrer at dine personlige data er beskyttet når de sendes utenfor IKEA-konsernet til betrodde samarbeidspartnere.

Et selskap som behandler personopplysninger på vegne av oss, kalles en databehandler. Når vi bruker databehandler sørger vi for å inngå en såkalt databehandleravtale. En databehandleravtale er en avtale som regulerer hvordan databehandleren kan behandle de personopplysningene som de får tilgang til. Hver underleverandør er forpliktet til å sørge for at dataene behandles i samsvar med loven.

Dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt, vil vi også måtte dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter. Siden vi er et globalt selskap, kan vi bli pålagt å bistå internasjonale myndigheter med informasjon. Dette knytter seg eksempelvis til eksportkontroll, økonomiske sanksjoner, sanksjoner, anti-korrupsjonsarbeid etc.

Deler vi dine personopplysninger med land utenfor EU/EØS-området?

Dine personopplysninger kan bli overført til virksomheter utenfor EU/EØS-området, herunder våre konsernselskaper eller underleverandører, for at vi skal kunne levere våre tjenester til deg.

I slike tilfeller vil vi imidlertid sørge for at enhver overføring av dine personopplysninger er underlagt garantier som sikrer at personopplysningene blir behandlet i tråd med den personvernlovgivning som gjelder innenfor EU/EØS-området og ellers i henhold til retningslinjene fastsatt i denne personvernserklæringen. Dette innebærer at dine personopplysninger ikke vil bli overført til land utenfor EU/EØS-området uten at dette skjer i henhold til EUs standardavtaler, EU-US Privacy Shield-rammeverket eller et annet grunnlag som etter gjeldende personvernlovgivning legitimerer overføringen.

Ønsker du ytterligere informasjon vedrørende denne behandlingen av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss.

Hvor lenge lagres dine personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av personopplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tilpassede tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet, samt rutiner for å verifisere innsyns- og andre rettighetsforespørsler.

Sikkerhet i forbindelse med betaling og levering

Når du handler på IKEA.no, må vi forsikre oss om at alle opplysninger rundt betaling og levering er kvalitetssikret. Innenfor disse områdene samarbeider vi med betrodde tredjeparter som ACI Worldwide og Viatel. Opplysningene dine blir lagret til vi er sikre på at handelen er trygt gjennomført. Det er Bring Express som er samarbeidspartneren vår innenfor transport, og som sørger for at alle bestillinger blir levert til riktig adresse. Montera AS er samarbeidspartneren vår for montering. Disse partnerne har bare tilgang til den informasjonen de trenger for å utføre tjenestene de leverer.

Dine rettigheter

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.

Vi er opptatt av at de personopplysningene som vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at dine opplysningene ikke er korrekte, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Dette gjelder også dersom du ønsker at dine personopplysninger skal slettes.
Når det gjelder krav om sletting, gjelder ikke dette for de opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode. Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du du har muligheten til å kreve personopplysningene dine utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og til å ta opplysningene med deg til en annen virksomhet. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg.

Videre har du rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen. Dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting kan når som helst ta kontakt med oss. Vi svarer deg senest innen 30 dager etter at du har tatt kontakt, og det er kostnadsfritt for deg. For å sikre at vi sender informasjonen ut til riktig person, vennligst bruk innsynsbegjæringen for verifisering hvis du ønsker å få tilsendt informasjonen vi har lagret på deg, og send inn til: Customer_Information_Request.no@ikea.com
Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du sende IKEA en klage. Du kan også klage til Datatilsynet.

Behandling av dine personopplysninger ved bruk av sosiale medier

Vi bruker sosiale medier for å holde deg oppdatert om de nyeste trendene og produktene og for å tilby smarte løsninger. Du kan følge oss på Facebook, Instagram, YouTube og andre. Hvis du velger å "like" eller dele informasjon fra IKEA gjennom disse tjenestene, bør du gjennomgå personvernreglene for den tjenesten.
Vi mottar også personopplysninger direkte og indirekte fra deg når du besøker vår Facebook-side, f.eks. når du følger oss på Facebook, kontakter oss på Facebooks chat-løsning, eller når du deler, liker eller kommenterer våre Facebook-innlegg. For slike personopplysninger er vi felles behandlingsansvarlig med Facebook. Du kan lese mer om hvordan Facebook behandler dine personopplysninger her.

Vi samarbeider med Olapic som samler inn, behandler og publiserer brukergenerert innhold på vegne av IKEA i våre sosiale plattformer. Du kan lese de fullstendige personvernsvilkårene her.

Cookies / informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler ("cookies") og lignende teknologier på våre nettsider. Du kan lese mer om vår bruk av cookies i vår cookie-erklæring her.

Kameraovervåking

Vi kan bruke kameraovervåking i varehusene våre av sikkerhetshensyn. Vi sletter alle opptak senest 7 dager etter at opptakene er gjort. Dersom det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker, kan opptakene oppbevares inntil 30 dager.

Smittesporing

På IKEA er vi opptatt av sikkerheten til både kundene og medarbeiderne våre. For å redusere og stoppe spredning av smitte i samfunnet ønsker vi å samarbeide med FHI ved bruk av smittesporing. På varehusene finnes det QR koder som du kan scanne for å gi kontaktinformasjonen din. Om du eller andre i nærheten er smittet vil den diagnostiserende legen kontakte oss for å hente inn informasjon om andre personer som kan ha vært i nærkontakt med den smittede. Smittesporing er regulert i smittevernloven og helsepersonell som kan få tilgang til din personlige data har taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21. Personell som bistår kommunelegen, men som ikke er helsepersonell, har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Om du lurer på hvordan FHI jobber med smittesporing kan du lese mer om det her.

Endringer i personvernerklæringen

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom personvernerklæringen er gjenstand for oppdatering, vil den oppdaterte personvernerklæringen bli gjort tilgjengelig på vår nettside, www.ikea.no.


Kontakt oss

Si gjerne ifra dersom du har andre spørsmål knyttet til IKEAs retningslinjer for personvern. Du kan nå oss på telefon 915 02 340.

Opphavsrett

Innholdet på denne nettsiden er beskyttet av opphavsretten og tilhører IKEA. © Inter IKEA Systems B.V. 1999–2018.

Informasjonen på denne nettsiden, inkludert tekst, bilder og lyd, må ikke reproduseres, endres, overføres eller lagres til annet enn private formål, eller der det er spesifisert. Å endre innholdet på denne nettsiden er strengt forbudt. Lovovertredelser forfølges.

Varemerke

De varemerkene som finnes på nettsiden tilhører IKEA og er beskyttet av lov om varemerker. Det er ikke tillatt å bruke IKEA-varemerker i papirform, digitalt eller i andre media. Informasjonen på denne nettsiden kan inneholde tekniske og typografiske feil. Informasjonen kan endres uten forvarsel.

Flere selskaper bidrar i å behandle dine medlemsopplysninger. Etter personopplysningsloven er slike selskaper databehandlere og behandler opplysninger etter instruksjoner gitt av IKEA i henhold til databehandleravtaler med IKEA.
Følgende selskap er sentrale når dine opplysninger behandles:


• Quant Marketing – Drift av IKEA FAMILY medlemskap. Inkludert lagring av kjøpshistorikk, analyse, e-postutsending, drift av nettsider og underliggende datasystemer Quant Marketing
• GetResponse - for e-postutsending Getresponse
• Link Mobility AS - for SMS-utsending Link Mobility AS
• Bisnode – for å holde kundeprofiler oppdatert Bisnode
• TNS Gallup – Serviceundersøkelser TNS Gallup