Gå til hovedinnholdet

IKEA og samfunnsansvar

Vi jobber for å skape en bedre hverdag for mennesker over hele verden, og det er et ansvar vi tar alvorlig i lokalsamfunnene der vi er til stede. Fremfor alt sikter vi mot å ha en positiv innvirkning på mennesker og miljø, uansett hvor vi er og hva vi gjør. Her presenterer vi de mange måtene vi setter mennesker først på – fra å fremme likestilling til å støtte sosiale entreprenører og engasjere oss i lokalsamfunnene.