Ga door naar de hoofdinhoud

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Op wie zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing?

Deze voorwaarden worden gebruikt door IKEA B.V. en door Inter IKEA Systems B.V. (“IKEA”). In deze voorwaarden bedoelen we met “IKEA”, “we” of “wij” en “ons” of “onze” één van die vennootschappen die aan jou een product verkoopt of service(s) levert.

Als in deze voorwaarden wordt gesproken over “ik”, “je”, “jij”, “jou” of “jouw” bedoelen we daarmee de persoon die een product bij ons koopt of een service afneemt.

2. Wanneer gelden deze algemene verkoopvoorwaarden?

Deze voorwaarden gelden wanneer je bij één van onze vestigingen in Nederland of via onze webwinkel www.IKEA.nl, met of zonder een digitale IKEA Family pas, een product koopt of een service afneemt.

3. Wat koop ik bij IKEA?

IKEA verkoopt producten, waaronder begrepen meubels, huishoudelijke apparaten en woonaccessoires, en de services weergegeven in paragraaf 10 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

De producten zijn geschikt voor huishoudelijk gebruik. Producten zijn alleen geschikt voor publiek gebruik wanneer dit expliciet wordt weergegeven in de productomschrijving.

Producten die bij de koop nog niet zijn gemonteerd, monteer je zelf in overeenstemming met de meegeleverde handleiding.

Mocht je nog niet weten wat je wilt kopen, dan kan je ook kiezen voor een cadeaukaart. Wij verkopen onze cadeaukaarten in onze vestigingen en via onze webwinkel. De cadeaukaarten kan je 48 uur na aankoop gebruiken voor een aankoop op onze website of in één van onze vestigingen. Meer informatie over onze cadeaukaarten vind je hier.

In onze catalogi, brochures, reclames, websites en andere communicatie-uitingen tonen wij veel van de producten die wij verkopen. We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze communicatie-uitingen. Toch kan het gebeuren dat de informatie daarin onverhoopt niet juist, niet volledig of niet meer actueel is. De op het moment van de koop verstrekte informatie is van toepassing.

4. Waar kan ik bij IKEA winkelen?

Je kan bij IKEA winkelen in een van de vestigingen of in de webwinkel.

Mocht je telefonisch bij onze klantenservice een product en/of service afnemen, dan zijn hierop de bepalingen met betrekking tot een aankoop in onze webwinkel van toepassing.

5. Welke prijs betaal ik?

De prijzen van onze producten in onze communicatie-uitingen betreffen adviesprijzen. Onze verschillende vestigingen en webwinkel mogen andere prijzen gebruiken, zowel als vaste prijs of bijvoorbeeld voor aanbiedingen, acties of in de koopjeshoek. De prijzen in de verschillende vestigingen en webwinkel kunnen daarom afwijken van de adviesprijs in de communicatie-uitingen. De op het moment van de koop gecommuniceerde prijs via het kassa- of computersysteem in de betreffende vestiging of in de webwinkel is van toepassing.

Alle vermelde prijzen voor producten zijn in euro’s en inclusief de op dat moment geldende btw, maar exclusief andere kosten zoals servicekosten.

Offertes voor producten en services gelden voor de periode als aangegeven op de offerte, en als daar geen geldigheidsduur op staat: voor maximaal 30 kalenderdagen. De door ons verzorgde offertes zijn gebaseerd op de door jou verstrekte informatie, waaronder begrepen de productcode, het aantal en de afmeting. De offertes zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en services.

6. Hoe kan ik betalen?

6.1. In de vestiging
Als je een product koopt in de vestiging betaal je bij de kassa. Betalen kan met PIN, Visa Card, Mastercard, American Express, cadeaukaart, tegoedkaart of een ander op het moment van de koop door IKEA geaccepteerd betaalmiddel.

Afhankelijk van de bestelwijze kan je, wanneer je producten in een vestiging bestelt en laat bezorgen, betalen op het moment dat onze service provider de producten bij jou bezorgt. Je kunt bij bezorging betalen met PIN, Visa Card, Mastercard of een ander op het moment van betaling door IKEA geaccepteerd betaalmiddel. Let op: zorg ervoor dat op het overeengekomen moment van betaling bij vrachtwagenlevering de pinlimiet van jouw betaalpas voldoende is.

6.2. In de webwinkel
Indien je een product en/of service koopt in onze webwinkel kan je deze voorafgaand aan de bezorging betalen met iDEAL, Visa Card, Mastercard of IKEA cadeaukaart of een ander op het moment van betaling door IKEA geaccepteerd betaalmiddel. Je kan de producten en/of services die je via onze website koopt ook na de bezorging betalen. Dit kan afhankelijk van de bestelwijze via Klarna of Afterpay. De voorwaarden voor betaling via Klarna of Afterpay tref je aan op hun website.

Indien je gebruikmaakt van de service Bestellen en Ophalen kan je alleen via de webwinkel en niet in de vestiging betalen

Voor alle producten geldt dat ze ons eigendom blijven totdat je alle aan ons daarmee in verband staande te betalen bedragen hebt betaald.

7. Maatwerkproducten

Bij op maat gemaakte producten baseren wij ons op de door jou opgegeven maten en specificaties, tenzij wij deze zelf in (laten) meten. Op maat gemaakte producten bezorgen wij tegen de daarop van toepassing zijnde vergoeding. Annulering van bestelde, op maat gemaakte producten is niet mogelijk.

8. Kan ik mijn producten retourneren of ruilen?

8.1. Bij aankoop in een vestiging

Indien je het product hebt gekocht in een van onze vestigingen, heb je 365 kalenderdagen na aankoopdatum de tijd om een bij ons in Nederland gekocht product bij één van onze vestigingen (i) te retourneren en je aankoopbedrag terug te krijgen of (ii) te ruilen voor een ander product indien het product nog op voorraad is, dan wel nog in ons assortiment aanwezig is. Houd er rekening mee dat retourneren en/of ruilen alleen mogelijk is als:

(i)je het product in of met de originele verpakking meeneemt; en
(ii)het product niet gebruikt en niet beschadigd is; en
(iii)je de originele kassabon, getekende vrachtbrief of het betaalbewijs van het product toont; en
(iv)het niet gaat om een matras dat uit de verpakking is gehaald, een op maat gemaakt product, een IKEA FOOD product, planten, een product uit de koopjeshoek of wanneer retourneren of ruilen is uitgesloten in nader met IKEA overeengekomen voorwaarden.

Als je het product wilt ruilen voor een ander product, krijg je een IKEA tegoedkaart ter waarde van het aankoopbedrag. Deze IKEA tegoedkaart kan je bij een volgende aankoop als betaalmiddel gebruiken.

Voor matrassen gelden de “Tevreden of toch liever ruilen” voorwaarden die hier zijn weergegeven.

Indien je het product hebt laten bezorgen en het wenst te retourneren, zijn de retourkosten voor jouw rekening. Als je wenst dat IKEA de retourlevering voor jou verzorgt, zijn de transportkosten hetzelfde als de transportkosten voor de oorspronkelijke levering.

8.2. Bij aankoop in de webwinkel

Indien je een product hebt gekocht via onze webwinkel, heb je 14 kalenderdagen na ontvangst van het product bedenktijd en vervolgens 14 kalenderdagen de tijd om een via onze webwinkel gekocht product te retourneren en je aankoopbedrag terug te krijgen. Houd er rekening mee dat retourneren alleen mogelijk is als:

(i)je het product in of met de originele verpakking retourneert; en
(ii)het product niet gebruikt en niet beschadigd is; en
(iii)je de originele kassabon, getekende vrachtbrief of het betaalbewijs van het product toont; en
(iv)het niet gaat om een op maat gemaakt product of wanneer retourneren of ruilen is uitgesloten in nader met IKEA overeengekomen voorwaarden.

De retourkosten zijn voor jouw rekening. Als je wenst dat IKEA de retourlevering voor jou verzorgt, zijn de transportkosten hetzelfde als de transportkosten voor de oorspronkelijke levering.

Na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn, zijn de bepalingen met betrekking tot retourneren en ruilen bij een aankoop in een vestiging uit paragraaf 8.1 van toepassing.

9. Garantie

9.1. Wat wordt verstaan onder garantie?
Garantie betekent dat IKEA instaat voor de deugdelijkheid van de producten bij het beoogde gebruik daarvan. De garantie geldt in aanvulling op de wettelijke rechten die je op grond van de Nederlandse wet hebt.

9.2. Hoe lang geldt een garantie?
Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 2 jaar vanaf het moment dat je het product bij ons hebt gekocht. Voor sommige producten geldt een langere garantietermijn. Om welke producten en termijnen het gaat, vind je in de garantiebrochures op onze website.

9.3. Wat zijn de garantievoorwaarden?
Als je niet tevreden bent over één van onze producten, omdat het product niet over de eigenschappen beschikt die je daarvan mag verwachten bij het beoogde gebruik daarvan, dan kan je onder de hierna vermelde voorwaarden een beroep doen op de garantieregeling:
(i) je moet de originele kassabon, getekende vrachtbrief of het betaalbewijs voor het product aan ons kunnen laten zien.
(ii)je brengt ons zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van jouw klacht op de hoogte van de klacht met een duidelijke omschrijving daarvan in één van onze vestigingen of via onze klantenservice;
(iii) de klacht is niet het gevolg van onjuiste montage van het product, dat wil zeggen: anders dan omschreven in de bij het product gevoegde montagehandleiding.
(iv) de klacht is niet het gevolg van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat je het hebt laten vallen, hebt omgestoten, hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, niet goed hebt onderhouden of hebt laten repareren door een derde.
(v) je hebt het product alleen gebruikt waarvoor het is bestemd. De producten zijn geschikt voor huishoudelijk gebruik. Producten zijn alleen geschikt voor publiek gebruik wanneer dit expliciet wordt weergegeven in de productomschrijving.
(vi) de klacht is niet het gevolg van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product door vervoer of aanstoten door een ander voorwerp, verkleuring van een lampenkap of bankbekleding door zonlicht of het vochtig worden van een matras door plaatsing in een te vochtige ruimte.
(vii) de reden voor de klacht niet het gevolg is van normale slijtage of normaal verbruik (zoals bijvoorbeeld van verbruiksproducten zoals batterijen).
(viii) de garantie geldt niet voor planten, IKEA FOOD producten of producten die je in de koopjeshoek hebt gekocht; en
(ix) indien IKEA jouw klacht aanmerkt als gegrond en je het product in verband met de garantie dient te retourneren aan IKEA kan je: (i) het product bij één van onze vestigingen retourneren of (ii) het product op dezelfde wijze retourneren als jij het hebt ontvangen van IKEA.

9.4. Welke procedure geldt bij een beroep op een garantie?
Nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, onderzoeken wij het product en bepalen wij of het probleem onder onze garantie valt. Het is mogelijk dat wij jouw medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantie valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, niet kan of niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen door een ander product. De kosten voor een reparatie of vervanging betalen wij.

Mochten wij het product niet kunnen repareren of vervangen, dan mag je de koop geheel of gedeeltelijk ontbinden als dit redelijk is in verhouding tot de klacht. Dit betekent dat je het product geheel of gedeeltelijk retourneert en je het proportionele deel van het aankoopbedrag terugkrijgt.

9.5. Wat als een product niet meer in het assortiment zit?
Wij vernieuwen onze producten voortdurend om ervoor te zorgen dat onze producten en het assortiment aansluiten op jouw behoeften. Het kan daarom gebeuren dat een bepaald product of onderdeel waarop jij garantie hebt, niet langer in ons assortiment is opgenomen. Wij zullen in een dergelijk geval in overleg een passende oplossing treffen.

Indien een product dat je hebt besteld via onze webwinkel niet meer leverbaar is, zullen we je dit zo snel mogelijk laten weten. Je mag de bestelling vervolgens kosteloos annuleren. Je ontvangt het eventueel vooruitbetaalde bedrag binnen 14 dagen met dezelfde betaalmethode terug als waarmee je hebt betaald.

10. Services


10.1. Welke services levert IKEA?

Wij leveren met behulp van onze service providers de volgende services tegen een vergoeding:

(i) bestellen en ophalen;
(ii) aanhangwagenverhuur;
(iii) huur een bus;
(iv) bezorgservice: pakketpost en vrachtwagenlevering;
(v) retour- en recycleservice;
(vi) persoonlijk advies;
(vii) meubelmontageservice;
(viii) vloerenlegservice;
(ix) badkamerinstallatieservice; en
(x) keukeninstallatieservice.


10.2. Hoe kan ik de services afnemen?
Je kan de gewenste services aanvragen in een van onze vestigingen. Per vestiging kan het aanbod aan services verschillen. Enkele services kan je ook aanvragen via onze website.

10.3. Nadere voorwaarden services

10.3.1. Bestellen en ophalen
Je kan je gewenste producten bestellen en betalen via onze website en vervolgens afhalen in de vestiging van jouw keuze. Houd bij deze service rekening met het volgende:
(i) De kosten voor de ‘bestellen en ophalen service’ zijn hier weergegeven en voldoe je gelijktijdig met de bestelling.
(ii) Je dient bij het ophalen van jouw bestelling te tonen: (a) jouw geldige legitimatie (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) en (b) de orderbevestiging die je per e-mail hebt ontvangen nadat je de bestelling hebt geplaatst
(iii) Wanneer je de producten niet ophaalt in de periode weergegeven in de orderbevestiging, zullen wij de producten retourneren. Wij zullen het aankoopbedrag voor de producten - exclusief de kosten voor ‘de bestellen en ophalen service’ - terugbetalen met dezelfde betaalmethode als waarmee je hebt betaald. Omdat wij de ‘bestellen en ophalen service’ aan onze zijde hebben uitgevoerd, betalen wij de kosten voor de ‘bestellen en ophalen service’ niet terug.

10.3.2. Aanhangwagenverhuur
Je kan in onze vestigingen bij de klantenservice een aanhangwagen huren voor het vervoer van de gekochte producten naar de plaats van bestemming. Houd daarbij rekening met het volgende:

(i) Onze service provider verzorgt de ‘aanhangwagen verhuur service’.
(ii) De kosten voor de ‘aanhangwagenverhuur service’ zijn hier weergegeven.
(iii) Vooraf reserveren is niet mogelijk.
(iv) De aanhangwagen lever je in bij dezelfde vestiging in als waar je deze gehuurd hebt.
(v) Je dient een IKEA aankoopbewijs te tonen.
(vi) Je dient een geldig Nederlands, of een aanvullend internationaal rijbewijs te tonen.
(vii) Je zorgt zelf voor een witte kentekenplaat.
(viii) De binnenmaten van de aanhangwagen zijn: 246 x 131 x 150 cm (lxbxh). De buitenmaten zijn 185 x 210 cm (bxh).
(ix)De aanhangwagen heeft een maximaal laadvermogen van: 320 kg.
(x) Op de ‘aanhangwagen verhuur service’ zijn de verhuurvoorwaarden van onze service provider van toepassing.

10.3.3. Huur een bus
Je kan in onze vestigingen bij de klantenservice een bus huren voor het vervoer van de gekochte producten naar de plaats van bestemming. Houd daarbij rekening met het volgende:

(i) Onze service provider verzorgt de ‘huur een bus service’. De bus huur je bij onze service provider.
(ii) De kosten voor de ‘huur een bus service’ zijn hier weergegeven. Betaling vindt plaats via PIN.
(iii) Vooraf reserveren is mogelijk op de website van onze service provider.
(iv) Je dient een IKEA aankoopbewijs te tonen.
(v) Je dient een geldig Nederlands, of een aanvullend internationaal rijbewijs te tonen.
(vi) Je beschikt over een mobiele telefoon ten behoeve van het bevestigen van een verificatiecode en het openen van (vii) de bus.
(viii) De binnenmaten van de bus zijn: 244 x 176 x 140 cm (lxbxh).
(ix) De bus beschikt over een trekhaak en heeft een maximaal laadvermogen van: 750 kg.
(x) Op de huur een bus service zijn de verhuurvoorwaarden van onze service provider van toepassing. Op de ‘huur een bus service’ zijn de verhuurvoorwaarden van onze service provider van toepassing.

10.3.4 Bezorgservice: pakketpost en vrachtwagenlevering

Je kan je producten die je hebt gekocht in een van onze vestigingen of via onze webwinkel thuis laten bezorgen. Of de bezorging plaatsvindt door middel van pakketpost of vrachtwagenlevering is afhankelijk van de afmetingen en het gewicht van het pakket. De kosten voor de pakketpost en vrachtwagenlevering worden hier weergegeven.

Voor de bezorgservice kan je een afspraak maken bij een informatiebalie of de klantenservice in een van onze vestigingen of bij een bestelling in onze webwinkel. De overeengekomen datum en het tijdstip kan je niet meer wijzigen.

10.3.4.1. Pakketpost

Pakketpost bieden wij aan via onze service providers PostNL, en Red Je Pakketje en via onze eigen IKEA bezorgers. Pakketpost is mogelijk op het Nederlandse vaste land en de Waddeneilanden.

Onze service providers PostNL en Red Je Pakketje verstrekken gebruikelijk voorafgaand aan de levering een Track & Trace code. Met deze code kan je de levering van jouw pakket volgen. Onze eigen IKEA bezorgers verstrekken geen Track & Trace code, maar nemen telefonisch contact met je op voorafgaand aan de bezorging. Zorg dat op het gecommuniceerde datum en tijdstip van bezorging iemand thuis is.

Als PostNL niemand thuis aantreft, zal zij het pakket proberen af te geven bij de buren, of naar een nabijgelegen PostNL punt brengen. Wanneer je het pakket niet binnen een week ophaalt, zal het PostNL punt het pakket aan ons retourneren. Wanneer wij het pakket hebben ontvangen, ontvang je het aankoopbedrag verminderd met de kosten voor de pakketpost retour. Klik hier voor nadere voorwaarden voor het ontvangen van jouw pakket via PostNL.

Als Red Je Pakketje niemand thuis aantreft, zal zij het pakket drie achtereenvolgende kantoordagen proberen te bezorgen. Daarna retourneert Red Je Pakketje het pakket aan ons. Wanneer wij het pakket hebben ontvangen ontvang je het aankoopbedrag verminderd met de kosten voor de pakketpost retour.

Als onze eigen IKEA bezorger niemand thuis aantreft, geeft deze, indien mogelijk, het pakket af bij jouw buren en laat een bericht bij je achter zodat je weet op welk adres onze eigen IKEA bezorger het pakket heeft afgeleverd. Als onze eigen IKEA bezorger het pakket niet bij de buren kan afleveren, neemt onze eigen IKEA bezorger het pakket retour, en ontvang je het aankoopbedrag retour.

10.3.4.2. Vrachtwagenlevering

(i) Onze service providers verzorgen onze vrachtwagenlevering.
(ii) Voor de vrachtwagenlevering kan je een afspraak maken bij een informatiebalie of de klantenservice in een van onze vestigingen of bij een bestelling in onze webwinkel. Meld hierbij meteen eventuele bijzonderheden ten aanzien van de bezorging op jouw adres.
(iii) Vrachtwagenlevering is alleen mogelijk op het Nederlandse vaste land. Indien je een product bezorgd wenst op een Waddeneiland, kunnen wij de bezorging verzorgen naar een van de eilandvervoerders.
(iv) Onze service provider verstuurt gebruikelijk op de dag van de levering een notificatie met een tijdsindicatie voor de levering. Ook zal onze service provider je gebruikelijk een half uur voor aankomst op het afleveradres bellen of een notificatie sturen.
(v) Zorg dat er op de gecommuniceerde dag en tijdstip van bezorging iemand thuis is. Als we niemand thuis aantreffen, zal de service provider alle producten weer meenemen. Je kan een nieuwe bezorgafspraak met ons maken. Voor iedere volgende bezorgpoging betaal je de daarop van toepassing zijnde kosten. Wanneer het niet lukt om een nieuwe bezorgafspraak te maken, ontvangen wij de producten retour. Wij zullen vervolgens jouw aankoopbedrag verminderd met de kosten voor de vrachtwagenlevering retourneren.
(vi) Zorg ervoor dat de service provider voldoende ruimte heeft om de vrachtwagen op jouw adres te parkeren.
(vii) We bezorgen de producten op de begane grond of op een door jou aangegeven etage. Vanaf 7 traptreden opwaarts of neerwaarts gebruiken wij de term “etage”. Bij bezorging op een etage dient een trap dan wel een lift aanwezig te zijn. Vanaf de vijfde verdieping bezorgen we alleen als we een lift kunnen gebruiken.
(viii) Alle ruimten in het gebouw, waaronder begrepen maar niet beperkt tot deuren, liften en trappen, dienen voldoende ruim en vrij van obstakels te zijn, zodat de service provider de producten in de verpakking kan afleveren op de overeengekomen plaats van bestemming.
(ix) Het is belangrijk dat je ons bij het bestellen informeert of extra hulpmiddelen, zoals een verhuislift, nodig zijn voor de bezorging, zodat wij dit op tijd voor jou kunnen regelen. Kosten in verband met extra hulpmiddelen komen voor jouw rekening.
(x) Als de service provider de producten niet kan afleveren op de overeengekomen plaats van bestemming zonder vooraf overeengekomen hulpmiddelen, zal de service provider alle producten weer meenemen. Je kan een nieuwe bezorgafspraak met ons maken. Voor iedere volgende bezorgingpoging betaal je de daarop van toepassing zijnde bezorgkosten. Indien het niet lukt om een nieuwe bezorgafspraak te maken, ontvangen wij de producten retour. Wij zullen vervolgens jouw aankoopbedrag verminderd met de kosten voor de vrachtwagenlevering retourneren.
(xi) Zorg er voor dat de plek waar de service provider de producten bezorgt opgeruimd en schoon is, zodat de service provider geen hinder ondervindt tijdens het leveren van de producten.
(xii) We bezorgen de producten in één, door jou aangegeven ruimte op jouw adres.
(xiii) Als de levering vertraging oploopt dan neemt de service provider vóór het afgesproken tijdstip contact met je op.
(xiii) De service provider informeert je over de vertraging en spreekt een nieuwe bezorgdatum en tijdstip met je af. Als de service provider de tweede afspraak niet nakomt, mag je de bestelling kosteloos annuleren.
Voor de vrachtwagenlevering kan je een afspraak maken bij een informatiebalie of de klantenservice in een van onze vestigingen of bij een bestelling in onze webwinkel.

10.3.5. Retour- en recycleservice
Koop je in onze vestiging een nieuwe matras, bank, keuken of een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat en laat je deze thuisbezorgen? Dan kan je gebruikmaken van onze retour- en recycleservice. De service provider neemt het matras, de bank, de keuken of het oude elektrische of elektronische apparaat retour. Houd bij deze service rekening met het volgende:
(i) Onze service provider verzorgt de retour- en recycleservice.
(ii) De retour- en recycleservice geldt alleen wanneer je een nieuwe matras, bank, keuken of een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat koopt in onze vestiging en deze met vrachtwagenlevering laat bezorgen. Geef bij het maken van de bezorgafspraak aan onze medewerker door dat je gebruik wenst te maken van de retour- en recycleservice.
(iii) De retour- en recycleservice met betrekking tot een matras bank of keuken kan je alleen aanvragen in onze vestigingen.
(iv) De ‘elektrische en elektronische apparaat recycleservice’ hoef je niet voorafgaand aan de service aan te vragen.
(v) De toepasselijke kosten voor de retour- en recycleservice zijn hier Je betaalt de kosten voor de retour- en recycleservice in de vestiging. Voor de ‘elektrische en elektronische apparaat recycleservice’ ben je geen vergoeding verschuldigd.
(vi) Het tijdstip van de retour- en recycleservice kan je een dag voorafgaand aan de service hier
(vii) Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de service provider de retour- en recycleservice juist, tijdig, veilig en volledig kan verrichten:
(a) Wanneer je gebruik maakt van de matras retour- en recycleservice geldt het volgende: De matras retour- en recycleservice geldt voor maximaal twee matrassen van 80 of 90 cm of één matras van 140-180 cm breed. Jouw matras(sen) verpak je in de transportzak die je kunt verkrijgen in onze vestigingen.
(b) Wanneer je gebruik maakt van de ‘elektrische of elektronische apparaten retour- en recycleservice’, dient het retour te nemen elektrische of elektronische apparaat uitgebouwd, afgekoppeld, leeg, schoon en droog te zijn.
(c) De te recyclen producten zet je op het moment van bezorging van jouw nieuwe product klaar bij de voordeur.
(d) Je dient zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering van de retour- en recycleservice.
(viii) Als je aan één of meer van de hierboven genoemde voorwaarden niet voldoet, is de service provider niet gehouden om de retour- en recycleservice te verrichten. Op het moment dat je wel aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet, kan je een nieuwe retour- en recycleservice afspraak met ons maken. Voor iedere geplande retour- en recycle afspraak betaal je de kosten voor de retour- en recycleservice.
(ix) Je kan tot 48 uur van te voren de retour- en recycleservice annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in rekening zullen brengen. Annuleer je binnen 48 uur voor het afgesproken servicemoment, dan brengen we de vooraf met jou overeengekomen kosten voor de service in rekening.
(x) Je dient zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering van de retour- en recycleservice.

10.3.6. Persoonlijk advies: keuken, kledingkast, opbergmeubel, bank, badkamer, slaapkamer, babykamer, interieuradvies, IKEA for Business
Je kan bij ons een afspraak maken om jou te helpen met het plannen van jouw keuken, kledingkast, opbergmeubel, bank, badkamer, slaapkamer, babykamer, interieur of de inrichting van jouw bedrijf. Houd bij deze service rekening met het volgende:
(i) De afspraak voor het persoonlijk advies kan je hier inplannen,
(ii) De kosten en betaalmomenten voor het persoonlijk advies zijn hier weergegeven.
(iii) Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wij het persoonlijk advies juist, tijdig, veilig en volledig kunnen verrichten. Je beschikt voorafgaand aan de afspraak over een accurate plattegrond met exacte maten en hoogte van de ruimte waarvoor jij het persoonlijk advies wenst, inclusief eventuele deuren en ramen en de aanwezige of geplande aansluitingen van gas, water en elektriciteit, en jouw idee over de gewenste uitstraling en stijl. Wij baseren ons persoonlijk advies op de door jou opgegeven specificaties. Als je aan de hiervoor genoemde voorwaarde niet voldoet, zijn wij niet gehouden om het persoonlijk advies te verstrekken. Op het moment dat je wel aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet, kan je een nieuwe persoonlijk advies afspraak met ons maken. Voor iedere geplande persoonlijk advies afspraak betaal je de kosten voor het persoonlijk advies.
(iv) Je kan tot 48 uur van te voren de service annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in rekening zullen brengen. Annuleer je binnen 48 uur voor het afgesproken servicemoment, dan brengen we de vooraf met jou overeengekomen kosten voor de service in rekening.

10.3.7. Meubelmontageservice

Je kan bij ons een afspraak maken om bij ons gekochte meubels door een service provider te laten monteren tegen een vergoeding. Houd bij deze service rekening met het volgende:
(i) Onze service provider verzorgt de meubelmontageservice.
(ii) Je kan de kosten voor de meubelmontageservice hier berekenen
(iii) Het tijdstip van de meubelmontageservice kan je een dag voorafgaand aan de service hier inzien
(iv) De service provider monteert alleen de IKEA meubelen waarvoor je de afspraak hebt gemaakt.
(v) Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de service provider de meubelmontageservice juist, tijdig, veilig en volledig kan verrichten:
(a) Zorg dat je beschikt over alle onderdelen voor de door de service provider te monteren meubelen.
(b) Zorg dat het te monteren meubel aanwezig is in de ruimte waar je het geplaatst wenst.
(c) Zorg dat de ruimte waarin de service provider het meubel zal monteren schoon, droog, vlak, geventileerd en verlicht is, met genoeg ruimte voor de meubelmontageservice. De service provider moet veilig in de ruimte kunnen werken.
(d) Zorg dat de service provider het meubel in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing kan monteren waaronder begrepen maar niet beperkt tot: het aanwijzen waar de service provider het meubel aan de muur kan bevestigen in verband met in muren verwerkt leidingwerk alsook het verwijderen van plinten.
(e) Je dient zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering van de meubelmontageservice.
(vi) Als je aan één of meer van de hierboven genoemde voorwaarden niet voldoet, is de service provider niet gehouden om de meubelmontageservice te verrichten. Op het moment dat je wel aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet, kan je een nieuwe meubelmontageservice afspraak met ons maken. Voor iedere geplande meubelmontageservice afspraak betaal je de kosten voor de meubelmontageservice.
(vii) Je kan tot 48 uur van te voren de meubelmontageservice annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in rekening zullen brengen. Annuleer je binnen 48 uur voor het afgesproken servicemoment, dan brengen we de vooraf met jou overeengekomen kosten voor de service in rekening.
(viii) Eventuele parkeerkosten zijn voor jouw rekening.

10.3.8. Vloerenlegservice

Je kan bij ons een afspraak maken om bij ons gekochte vloeren door een service provider te laten leggen tegen een vergoeding. Houd bij deze service rekening met het volgende:
(i) Onze service provider verzorgt de vloerenlegservice.
(ii) Je kan de kosten voor de vloerenlegservice hier berekenen
(iii) De service provider legt alleen de vloer waarvoor je de afspraak hebt gemaakt.
(iv) Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de service provider de vloerenlegservice juist, tijdig, veilig en volledig kan verrichten:
(a) Zorg dat je beschikt over alle benodigde onderdelen voor de door de service provider te leggen ondervloer en vloer.
(b) Zorg dat de te leggen vloer minimaal 48 uur voorafgaand aan het servicemoment aanwezig is in de ruimte waar je de vloer gelegd wenst, zodat deze kan acclimatiseren.
(c) Zorg dat de ruimte waarin de service provider de vloer zal leggen leeg, schoon, droog, vlak, geventileerd en verlicht is, met genoeg ruimte voor de vloerenlegservice. De service provider moet veilig in de ruimte kunnen werken.
(d) Je dient zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering van de vloerenlegservice.
(v) Als je aan één of meer van de hierboven genoemde voorwaarden niet voldoet, is de service provider niet gehouden om de vloerenlegservice te verrichten. Op het moment dat je wel aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet, kan je een nieuwe vloerenlegservice afspraak met ons maken. Voor iedere geplande vloerenlegservice afspraak betaal je de kosten voor de vloerenlegservice.
(vi) Je kan tot 48 uur van te voren de vloerenlegservice annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in rekening zullen brengen. Annuleer je binnen 48 uur voor het afgesproken servicemoment, dan brengen we de vooraf met jou overeengekomen kosten voor de service in rekening.
(vii) Eventuele parkeerkosten zijn voor jouw rekening.

10.3.9. Badkamerinstallatieservice

Je kan bij ons een afspraak maken om bij ons gekochte badkamermeubels door een service provider te laten installeren en/of monteren tegen een vergoeding. Houd bij deze service rekening met het volgende:
(i) Onze service provider verzorgt de badkamerinstallatieservice
(ii) Je kan de kosten voor de badkamerinstallatieservice hier berekenen
(iii) De service provider installeert en/of monteert alleen de meubelen waarvoor je de afspraak hebt gemaakt.
(iv) Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de service provider de badkamerinstallatieservice juist, tijdig, veilig en volledig kan verrichten:
(a) Zorg dat je beschikt over alle onderdelen voor de door de service provider te installeren en/of te monteren meubelen.
(b) Zorg dat het te installeren en/of te monteren meubel aanwezig is in de ruimte waar je het geplaatst wenst.
(c) Zorg dat de ruimte waarin de service provider het meubel zal installeren en/of monteren leeg, schoon, droog, vlak, geventileerd en verlicht is, met genoeg ruimte voor de badkamerinstallatieservice. De service provider moet veilig in de ruimte kunnen werken.
(d) Zorg dat de voor de installatie en/of montage benodigde water- en elektriciteitsaansluitingen op de juiste plaats in de ruimte aanwezig zijn. De elektriciteit dient geaard te zijn. De service provider sluit de sifon en de kraan zonder aanpassingen op de bestaande afvoer en waterleiding aan.
(e) Als de service provider aanvullende werkzaamheden dient te verrichten om de installatie en/of montage te kunnen verrichten, kan je de service provider gelijktijdig met het plannen van de badkamerinstallatieservice verzoeken een meerwerkofferte voor je te maken. Voor het te verrichten meerwerk sluit je te allen tijde een separate meerwerkovereenkomst met onze service provider, waar IKEA uitdrukkelijk geen partij bij is. Houd er rekening mee dat meerwerk bijna altijd invloed heeft op de planning.
(f) Je dient zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering van de badkamerinstallatieservice.
(v) Als je aan één of meer van de hierboven genoemde voorwaarden niet voldoet, is de service provider niet gehouden om de badkamerinstallatieservice te verrichten. Op het moment dat je wel aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet, kan je een nieuwe badkamerinstallatieservice afspraak met ons maken. Voor iedere geplande badkamerinstallatieservice afspraak betaal je de kosten voor de badkamerinstallatieservice.
(vi) Je kan tot 48 uur van te voren de badkamerinstallatieservice annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in rekening zullen brengen. Annuleer je binnen 48 uur voor het afgesproken servicemoment, dan brengen we de vooraf met jou overeengekomen kosten voor de service in rekening.
(vii) Eventuele parkeerkosten zijn voor jouw rekening.

10.4.10. Keukeninstallatieservice
Je kan bij ons een afspraak maken om je bij ons gekochte keuken door een service provider te laten installeren en/of monteren tegen een vergoeding. Houd bij deze service rekening met het volgende:

(i) Onze service provider verzorgt het voorbereidingsbezoek en de keukeninstallatieservice.
(ii) Je kan de kosten voor het voorbereidingsbezoek en de keukeninstallatieservice hier berekenen
(iii) Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de service provider het voorbereidingsbezoek en de keukeninstallatieservice juist, tijdig, veilig en volledig kan verrichten:
(a) Voorafgaand aan de keukeninstallatieservice dien je een voorbereidingsbezoek in te plannen met onze service provider. Tijdens het voorbereidingsbezoek controleert de service provider de hieronder weergegeven voorwaarden voor de keukeninstallatieservice. Wij verstrekken geen technische tekening ten aanzien van de aansluitingen. Wij retourneren de kosten voor het voorbereidingsbezoek, indien je binnen 30 kalenderdagen na het voorbereidingsbezoek de keukeninstallatieservice afneemt.
(b) Zorg dat je beschikt over alle onderdelen voor de door de service provider te installeren en/of te monteren keuken.
(c) Zorg dat de te installeren en/of te monteren keuken aanwezig is in de ruimte waar je deze geplaatst wenst.
(d) Zorg dat de ruimte waarin de service provider de keuken zal installeren en/of monteren leeg, schoon, droog, vlak, geventileerd, geluid geïsoleerd en verlicht is, met genoeg ruimte (3 x 3 meter) voor de keukeninstallatieservice. De service provider moet veilig in de ruimte kunnen werken. Zorg dat in de ruimte tijdens de werkzaamheden geen andere personen aanwezig zijn.
(e) Zorg ervoor dat de muren waartegen de service provider de keuken plaatst recht en droog zijn en de hoeken haaks zijn. Nieuw stucwerk dient minimaal veertien dagen voor het plaatsen van de keuken te zijn aangebracht, om het kromtrekken, uitzetten of schimmelen van de keuken te voorkomen. Verf-, tegelwerk en andere afwerkingen behoren niet tot de keukeninstallatieservices.
(f) Indien je in de ruimte waar de service provider de keuken installeert en/of monteert nog geen vloer hebt aangebracht, ben je zelf verantwoordelijk voor het instellen of aanpassen van de hoogte van de keuken.
(g) Zorg dat de voor de installatie en/of montage benodigde water-, gas- en elektriciteitsaansluitingen alsook de afvoer en riolering op de juiste plaats en in de muur of onder de plint in de ruimte aanwezig zijn. De elektriciteit dient geaard te zijn en afgestemd op het benodigde vermogen. De service provider sluit keukenapparatuur niet aan op verlengsnoeren of kroonsteentjes. De service provider sluit de sifon en de kraan zonder aanpassingen op de bestaande afvoer en waterleiding aan.
(h) Zorg dat de service provider kan beschikken over geaarde elektriciteit (220 of 230 Volt), stromend water, een werkend nabijgelegen toilet en indien van toepassing verwarming voor het verrichten van de keukeninstallatieservices.
(i) Als de service provider aanvullende werkzaamheden dient te verrichten om de installatie en/of montage te kunnen verrichten, kan je de service provider gelijktijdig met het plannen van de keukeninstallatieservice verzoeken een meerwerkofferte voor je te maken. Voor het te verrichten meerwerk sluit je te allen tijde een separate meerwerkovereenkomst met onze service provider, waar IKEA uitdrukkelijk geen partij bij is. Houd er rekening mee dat meerwerk bijna altijd invloed heeft op de planning.
(j) Je dient zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering van het voorbereidingsbezoek en de keukeninstallatieservice.
(iv) Als je aan één of meer van de hierboven genoemde voorwaarden niet voldoet, is de service provider niet gehouden om de keukeninstallatieservice te verrichten. Op het moment dat je wel aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet, kan je een nieuwe keukeninstallatieservice afspraak met ons maken. Voor iedere geplande voorbereidingsbezoek afspraak en/of keukeninstallatieservice afspraak betaal je de kosten voor het voorbereidingsbezoek en/of de keukeninstallatieservice.
(v) Je kan tot 48 uur van te voren het voorbereidingsbezoek annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in rekening zullen brengen. Annuleer je binnen 48 uur voor het afgesproken servicemoment, dan brengen we de vooraf met jou overeengekomen kosten voor de service in rekening.
(vi) Je kan tot en met vijf kalenderdagen van te voren de keukeninstallatieservice annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in rekening zullen brengen. Annuleer je binnen vijf kalenderdagen voor het afgesproken servicemoment, dan brengen we de vooraf met jou overeengekomen kosten voor de service in rekening.
(vii) Eventuele parkeerkosten zijn voor jouw rekening.

11. IKEA Family

Je kan hier een IKEA Family profiel aanmaken om lid te worden van de IKEA Family. IKEA biedt haar IKEA Family leden onder meer de volgende voordelen wanneer je bij de aankoop van het product gebruik hebt gemaakt van jouw IKEA Family card:
(i) Onbeperkt ruilen. In plaats van 365 kalenderdagen kun je de producten onbeperkt retourneren of ruilen in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in paragraaf 8. Indien je het product na 365 kalenderdagen retourneert, ontvang je het aankoopbedrag op een IKEA tegoedkaart en niet contant.
(uii) Een gratis ‘oeps’-verzekering. Met deze verzekering kan je een product dat is beschadigd na de aankoop tijdens het vervoer naar de locatie van bestemming ruilen voor een identiek product onder de volgende voorwaarden:
(a) Je moet de originele kassabon, getekende vrachtbrief of het betaalbewijs voor het product aan ons kunnen laten zien.
(b) Je brengt het beschadigde product zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na de aankoop naar de klantenservice van één van onze vestigingen.
(c) Het product is niet beschadigd doordat je er onzorgvuldig mee bent omgegaan.
(d) Indien het product niet op voorraad is, ontvang je een IKEA tegoedkaart met het aankoopbedrag.
(e) De ‘oeps’-verzekering geldt niet voor beschadiging aan glazen producten of glaswerk in producten, waaronder begrepen spiegels, producten uit de koopjeshoek, IKEA Food producten en producten die je eerder onder de ‘oeps’-verzekering hebt geruild.
(f) Je kan één keer in de zes maanden een beroep doen op de ‘oeps’-verzekering.

Verder bieden wij jou als IKEA Family lid aanvullende voordelen op onze website en communicatie-uitingen.

Je kan je IKEA Family lidmaatschap op ieder moment opzeggen in je IKEA Family profiel.

12. IKEA for Business

Wanneer je niet als consument maar als onderneming producten of services bij ons wenst af te nemen, kun je je hier aanmelden als IKEA for Business klant. Wanneer wij jouw onderneming aanmerken als IKEA for Business klant, verstrekken wij jou een klantnummer. Alleen jouw onderneming is gerechtigd om gebruik te maken van dit klantnummer.
(i) Als IKEA for Business klant bestel je per e-mail het gewenste aantal producten en services bij jouw IKEA for Business co-worker onder vermelding van jouw klantnummer, IKEA Family nummer en de betreffende artikelnummers en servicespecificatie. Wij stellen een offerte voor jou op en bevestigen na jouw akkoord jouw bestelling per e-mail.
(ii) IKEA behoudt zich het recht voor om in haar offertes en orderbevestigingen het recht op retourneren en/of ruilen te beperken of uit te sluiten.
(iii) Je hebt als IKEA for Business klant niet alleen de mogelijkheid om op het moment van het plaatsen van de bestelling te betalen. Je kunt ook binnen dertig kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling betalen:
(a.) indien jouw onderneming langer dan één jaar staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
(b) na een positief advies van Economic Data Resources B.V. (DAS Bedrijfsinformatie). IKEA verstrekt de gegevens van jouw onderneming aan DAS Bedrijfsinformatie om onderzoek te verrichten naar de kredietwaardigheid van jouw onderneming en eventuele negatieve bemerkingen. DAS Bedrijfsinformatie zal naar aanleiding van haar onderzoek IKEA adviseren. Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop DAS Bedrijfsinformatie jouw persoonsgegevens gebruikt;
(c) voor zover het op enig moment door jouw onderneming aan IKEA verschuldigde bedrag EUR 7.500 exclusief BTW niet overschrijdt;
(d) je zal in de periode dat de producten eigendom van IKEA zijn: (i) de producten niet vervreemden of tot zekerheid aanwenden en (ii) er zorg voor dragen dat de producten in goede staat blijven verkeren en zal de producten verzekeren tegen schade, ontvreemding en brand;
(e) indien jouw onderneming de facturen van IKEA niet tijdig voldoet, kan IKEA haar vordering op jouw onderneming ter incasso uit handen geven. Jouw onderneming dient dan naast het verschuldigde bedrag ook de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van het verschuldigde bedrag te vergoeden.

13. Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens staat in onze privacy verklaring.

We behouden het recht voor om ons privacy beleid te wijzigen. De gewijzigde privacy verklaring is van toepassing vanaf het moment dat we dit publiceren op onze website.

14. Waar kan ik terecht als ik vragen of opmerkingen heb?

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice: het Customer Support Center. Op onze website staan onze contactgegevens.

15. Wat gebeurt er als deze algemene voorwaarden wijzigen?

We behouden het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat we dit publiceren op onze website.

16. Overige onderwerpen

In onze vestigingen zijn onze huisregels van toepassing.

Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Wij zullen die nietige of vernietigbare bepaling dan vervangen door een geldige bepaling.

Als we specifieke voorwaarden gebruiken voor bepaalde producten of diensten die afwijken van deze algemene voorwaarden dan gelden die specifieke voorwaarden.

Bij verschil tussen Nederlandse en in een andere taal weergegeven tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Op de (koop)overeenkomst met jou en op deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing. Mocht onverhoopt een geschil ontstaan waar wij niet samen uit komen, dan zullen we dit geschil voorleggen aan de Nederlandse rechter.