Ga door naar de hoofdinhoud

Samen veilig en beschermd

Binnen IKEA waarderen we het vertrouwen van onze klanten. Daarom is het veilig houden van onze website zeer belangrijk.

  • Als je een kwetsbaarheid in onze website of service ontdekt zouden we het waarderen als je dit aan ons laat weten. Dit kan je doen door je bevindingen* te melden via het Responsible Disclosure rapport; deze is te vinden op onze Bugs website.

Wanneer je een melding maakt via onze Bugs website bekijken we jouw bevinding(en). Als er uit je bevinding(en) een kwetsbaarheid van onze website of service volgt die relevant is voor IKEA en nog niet eerder geregistreerd is, kunnen we jou een financiële vergoeding** toekennen voor je tip!

Bezoek voor meer informatie en voor de voorwaarden van onze Responsible Disclosure Policy onze Bugs website. Samen houden wij IKEA.com veilig.

*IKEA zal geen juridische stappen ondernemen tegen personen die beveiligingskwetsbaarheden ontdekken en rapporteren in lijn met onze Responsible Disclosure Policy.

**Responsible Disclosure rapporten kunnen resulteren in een financiële vergoeding afhankelijk van de scope, het potentiele risico voor de business en de impact van de bevindingen. Let op, de eventuele financiële vergoeding die IKEA kan uitbetalen ziet alleen toe op solution in scope.