Přejít na hlavní obsah

Záruky IKEA

Na většinu výrobků IKEA poskytuje záruku 2 roky. Na některé naše výrobky poskytujeme prodlouženou záruku 5, 10, 15 a 25 let. Doba trvání záruky je uvedena u jednotlivých výrobků. Na živé květiny, elektrické baterie, žárovky, textil IKEA FAMILY a potraviny se vztahuje záruka podle zákona. Na výrobky z oddělení zlevněného zboží se vztahuje záruční doba 1 rok, která však neplatí pro vady, jež byly důvodem zlevnění výrobku. Na spotřebiče (kromě TILLREDA a LAGAN) z oddělení zlevněného zboží se vztahuje záruční doba 2 roky, která však neplatí pro vady, jež byly důvodem zlevnění výrobku. Záruka se vztahuje pouze na použití v domácnosti.

Všeobecné podmínky | Kuchyně | Obývací pokoje | Ložnice |Koupelny | Pracovny

Všeobecné podmínky pro všechny záruky

Co je předmětem záruky

Záruky se nevztahují na výrobky, které byly nesprávně skladovány nebo smontovány, nevhodným nebo nesprávným způsobem používány, pozměněny nebo čištěny za použití nesprávného postupu nebo nevhodnými čisticími prostředky. Záruky nekryjí běžné opotřebení, zářezy nebo poškrábání způsobené nárazem nebo při nehodě. Záruky neplatí, pokud byl výrobek umístěn venku mimo interiér nebo ve vlhkém prostředí. Záruky se vztahují pouze na použití v domácnosti, pokud není u výrobku uvedeno něco jiného. Podrobnější informace najdete v podmínkách záruky uvedených u jednotlivých výrobků.

Co bude učiněno k nápravě problému

IKEA výrobek prohlédne a rozhodne dle vlastního uvážení, zda se na daný případ vztahuje příslušná záruka. IKEA pak dle vlastního uvážení buď daný výrobek opraví, nebo jej nahradí stejným nebo srovnatelným výrobkem. V těchto případech IKEA uhradí účelně vynaloženou výši nákladu. Toto se nevztahuje na opravy, které nebyly schváleny ze strany IKEA. Nahrazené díly se stanou majetkem IKEA. Pokud se příslušné zboží v IKEA již neprodává, poskytne IKEA odpovídající náhradu. IKEA v takovém případě dle vlastního uvážení určí, co představuje takovou odpovídající náhradu.

Všeobecně platná práva

Tato záruka vám dává určitá specifická práva. Tato záruka žádným způsobem neohrožuje vaše práva daná zákonem.

Doba trvání záruky

Záruka je platná od data nákupu a trvá po dobu uvedenou u výrobku. Jako doklad o nákupu se doporučuje originál účtenky

Pokyny pro údržbu

Abyste mohli uplatnit záruku, musíte dodržovat konkrétní pokyny pro údržbu platné pro příslušný výrobek. Tyto pokyny naleznete v obchodních domech IKEA a na internetových stránkách u jednotlivých výrobků.

Jak nás kontaktovat v případě potřeby

Uschovejte si účtenku jako doklad o nákupu a připravte si ji předtím, než nás kontaktujete. Doklad o nákupu se doporučuje pro platnost záruky. Více informací zjistíte v zárukových brožurách, které si můžete vyzvednout v obchodních domech IKEA.


Kuchyně

Prohlédněte si všechny naše kuchyňské linky.

 • Systém kuchyní METOD | Systém kuchyní KNOXHULT | Spotřebiče | Kuchyňské mísicí baterie

  » Systém kuchyní METOD

  Záruční doba 25 let

  Na které výrobky se vztahuje tato záruka?

  Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití. Tato záruka se vztahuje na následující části kuchyně METOD:

  • rámy skříněk,
  • dvířka a čela zásuvek,
  • nástěnná lišta,
  • panty UTRUSTA,
  • plně výsuvné zásuvky MAXIMERA,
  • police z tvrzeného skla a melaminu UTRUSTA,
  • sokly,
  • nohy,
  • tlumiče dveří,
  • otevírací mechanismy dveří,
  • krycí panely,
  • dekorativní lišty a římsy,pracovní desky kromě LILLTRÄSK,
  • dřezy kromě FYNDIG.

  Na co se tato záruka nevztahuje?

  Na tyto výrobky poskytujeme záruku 2 roky:

  • úchytky,
  • pracovní deska LILLTRÄSK,
  • dřezy,
  • FYNDIG,
  • posuvný pant pro polovestavnou myčku,
  • ERSÄTTARE,
  • posuvný pant pro plně vestavnou myčku BEHJÄLPLIG.

  5 let poskytujeme na:

  • elektrický otevírací mechanismus UTRUSTA.

  Na tyto výrobky poskytujeme záruku 10 let:

  • otevřené skříňky TUTEMO a HÖRDA,
  • zásuvky,
  • FÖRVARA,
  • drátěné koše UTRUSTA.

  » Systém kuchyní KNOXHULT

  Na systém kuchyní KNOXHULT se tato záruka nevztahuje.

  » Spotřebiče

  Záruční doba 5 let

  Na co se vztahuje tato záruka?

  Tato záruka se vztahuje na vady spotřebičů prokazatelně způsobené vadnou konstrukcí nebo vadou materiálu. Záruka platí od odevzdání zboží kupujícímu. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití. V záruční době budou uhrazeny náhrady na opravu vad, např. opravy, součástky, práce a cestovní výlohy, a to za předpokladu, že spotřebiče jsou přístupné k opravě bez zvláštních nákladů. Na tyto podmínky se vztahují předpisy EU (Nr. 99/44/EG). Vyměněné části se stávají majetkem IKEA. Jak dlouhá je záruční doba? Tato záruka se poskytuje na dobu pěti (5) let. Na spotřebiče TILLREDA a LAGAN poskytuje prodávající záruku na dobu 2 let. Pokud v záruční lhůtě proběhne oprava, neposkytuje se na daný spotřebič ani na nové součástky nová záruka. Na které spotřebiče se tato záruka nevztahuje? Na spotřebiče TILLREDA a LAGAN, na které se poskytuje záruka na dobu 2 let.

  Kdo poskytuje servis?

  Záruční servis a servis poskytuje IKEA prostřednictvím svých vlastních servisních služeb nebo sítě autorizovaných partnerů.

  Na co se tato záruka nevztahuje?

  • Běžné opotřebení,
  • úmyslné poškození nebo poškození z nedbalosti, poškození způsobené nedodržením pokynů, nesprávnou instalací nebo napojením na nesprávné napětí, poškození způsobené chemickou nebo elektrochemickou reakcí, rzí, korozí nebo nadměrně vápenatou vodou, poškození způsobené abnormálními podmínkami prostředí,
  • spotřební materiál včetně baterií a žárovek,
  • části, které nemají žádnou funkci nebo slouží k dekorativním účelům, nemají vliv na běžné používání spotřebiče, včetně poškrábání a změn v barvě,
  • náhodné poškození způsobené cizími předměty nebo látkami a čištěním nebo uvolňováním ucpaných filtrů, odvodních systémů nebo zásuvek na čisticí prostředek,
  • poškození následujících součástí: keramické sklo, příslušenství, koše na příbory a nádobí, přívodní a odváděcí trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek, úchyty, opláštění a jeho části; mimo poškození způsobená chybou při výrobě,
  • vady způsobené opravami, které neprováděli k tomu určení poskytovatelé servisu a/nebo autorizovaní servisní partneři, nebo opravy, při nichž byly použity jiné než originální díly,
  • vady způsobené nesprávnou instalací, nebo instalací, která neodpovídá specifikaci,
  • použití spotřebiče v jiném než domácím prostředí, např. profesionální použití,
  • náklady na provedení základní instalace spotřebiče. Toto omezení se nevztahuje na bezchybnou práci provedenou kvalifikovaným odborníkem a za použití originálních dílů za účelem adaptace přístroje na požadavky technické bezpečnosti jiné země EU.

  » Kuchyňské mísicí baterie

  Záruční doba 10 let

  Na co se vztahuje tato záruka?

  Záruka 10 let se vztahuje na všechny kuchyňské mísicí baterie ze sortimentu IKEA. Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a provedení. Záruka se vztahuje pouze na domácí použití.

  Na co se tato záruka nevztahuje?

  Tato záruka se nevztahuje na:

  • výrobky, které byly skladovány, smontovány a instalovány nesprávným způsobem,
  • používány nepatřičně, čištěny nesprávnými způsoby nebo čisticími prostředky,
  • poškozeny nárazem nebo usazeným vodním kamenem.

  Tato záruka se nevztahuje na perlátor, který je součástí mísicích baterií a je potřeba jej pravidelně čistit, a na jakékoli poškození způsobené vodním kamenem.

Obývací pokoje

 • » Pohovky a křesla

  Záruční doba 10 let

  Na co se vztahuje tato záruka?

  IKEA poskytuje 10 letou záruku na vady materiálu a provedení, která se vztahuje na rámy a polštáře, (sedáky a opěrky) našich pohovek a křesel může být uplatněna dle reklamačního řádu IKEA. Záruka na pohovky má platnost deset (10) let od data nákupu. Jako doklad o zakoupení se doporučuje originál účtenky. Tato záruka se vztahuje pouze na použití v domácnosti. Tato záruka se vztahuje na vady materiálu, tj. zpracování rámů a polštářů (sedáků a opěrek následujících výrobků):

  • 2místná pohovka ANGERSBY
  • rozkl. pohovka ANGSTA,
  • série pohovek ÄPPLARYD,
  • série pohovek BACKSÄLEN,
  • rozkl. pohovka BENNEBOL,
  • konferenční křeslo BINGSTA,
  • křeslo EKERÖ,
  • křeslo EKENASET,
  • polohovatelné křeslo EKOLSUND,
  • série pohovek EKTORP,
  • rozkl. pohovka EVERTSBERG,
  • série pohovek FÄRLÖV,
  • rozkl. pohovka FLOTTEBO,
  • rozkl. pohovka FRIHETEN,
  • křeslo FROSET,
  • série pohovek FRÖSLÖV,
  • televizní křeslo GISTAD,
  • 2místná pohovka GLOSTAD
  • rozkl. pohovka GRALVIKEN,
  • rozkl. pohovka GRIMHULT,
  • série pohovek GRÖNLID,
  • rozkl. pohovka GRUNNARP,
  • rozkl. pohovka HAMMARM,
  • rozkl. pohovka HOLMSUND,
  • 2místné pohovky KLIPPAN,
  • série pohovek KIVIK,
  • 2místná pohovka KLUBBFORS,
  • křeslo KOARP,
  • série pohovek LANDSKRONA,
  • křeslo LINNEBACK,
  • série pohovek LINANÄS,
  • rozkl. pohovka LYCKSELE,
  • polohovací křeslo MUREN
  • konferenční křeslo NOLMYRA,
  • rozkl. pohovka NYHAMN,
  • křeslo a podnožka OMTÄNKSAM,
  • série PÄRUP,
  • křeslo PELLO,
  • relaxační křesla a podnožky POÄNG,
  • série pohovek SÖDERHAMN,
  • série pohovek STOCKHOLM,
  • taburety STOCKHOLM,
  • křeslo TULLSTA,
  • série pohovek STOCKSUND,
  • křeslo STRANDMON,
  • série pohovek VALLENTUNA,
  • křeslo VEDBO,
  • série pohovek VIMLE,
  • série pohovek VINLIDEN,
  • série pohovek VRETSTORP

  Záruční doba 25 let

  • 3místná pohovka STOCKHOLM

  Na co se tato záruka nevztahuje?

  Záruka se nevztahuje na:

  • křeslo BUSKBO,
  • látkové potahy,
  • kožené potahy,
  • křeslo MUREN,
  • polštáře POÄNG,
  • dětská křesla POÄNG,
  • dětské křeslo STRANDMON,
  • křeslo ULRIKSBERG.

Ložnice

 • » Šatní skříně PAX/KOMPLEMENT

  Záruční doba 10 let

  Na co se vztahuje tato záruka?

  Tato záruka se týká pouze použití šatních skříní k ukládání oblečení a obuvi v domácnosti. Vztahuje se na vady materiálu a provedení následujících komponentů šatních skříní PAX/KOMPLEMENT:

  • rámy,
  • pantové dveře a panty,
  • rozdělovače rámů,
  • vnitřní police a rozdělené police
  • posuvné dveře a mechanismus posuvných dveří
  • vnitřní vybavení KOMPLEMENT.

  Na co se tato záruka nevztahuje?

  Záruka se nevztahuje na:

  • na vložku do výsuvného podnosu KOMPLEMENT,
  • vložku na šperky do výsuvného podnosu KOMPLEMENT,
  • rozdělovač do výsuvného podnosu KOMPLEMENT,
  • podnos (sada 3 ks) KOMPLEMENT.

  » Matrace

  Na co se vztahuje tato záruka?

  Záruční doba 10 let

  Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití a vztahuje na celou matraci včetně zipů, potahu a všechny ostatní časti matrace.

  Záruka se nevztahuje na:

  • Vrchní matrace
  • Dětské matrace
  • Matrace SÄBOVIK
  • Matrace, které jsou již součástí pohovek

  Dále se záruka nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním. Běžným opotřebením se rozumí změna barvy použitých materiálů (vyblednutí), opotřebení potahu, částečné změknutí použitých (výplňových) materiálů, trvalá deformace (proležení), která nepřesahuje 10 % celkové výšky matrace. Trvalá deformace (proležení) po více než 7 letech užívání je vždy běžným opotřebením. I u těch nejlepších matrací s přibývajícími léty dochází k nahromadění prachu a roztočů.

Koupelny

 • » Koupelny GODMORGON

  Záruční doba 10 let

  Na co se vztahuje tato záruka?

  Tato záruka se vztahuje na použití v domácnosti a na vady materiálu a provedení následujících komponentů uvedené série nábytku: nábytek GODMORGON, nohy GODMORGON, třídílná úložná sada, krabice s přihrádkami a sada 5 ks krabic s víkem – vše ze série GODMORGON.

  Na co se tato záruka nevztahuje?

  Záruka se nevztahuje na desky TOLKEN.

  » Koupelnová umyvadla a mísicí baterie

  Záruční doba 10 let

  Na co se vztahuje tato záruka?

  Tato záruka se vztahuje na použití v domácnosti a na vady materiálu a provedení všech koupelnových umyvadel včetně odtokového ventilu a mísicích baterií.

  Na co se tato záruka nevztahuje?

  Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které byly skladovány, smontovány a instalovány nesprávným způsobem, používány nepatřičně, čištěny nesprávnými způsoby nebo čisticími prostředky, poškozeny nárazem nebo usazeným vodním kamenem. Tato záruka se nevztahuje na perlátor, který je součástí mísicích baterií a je potřeba jej pravidelně čistit, a na jakékoli poškození způsobené vodním kamenem.

Pracovny

 • » Psací stoly, stolya úložné prostory BEKANT, IDÅSEN, GALANT, THYGE, TOMMARYD, RODULF,TROTTEN a HÄLLAN

  Záruční doba 10 let

  Na co se vztahuje tato záruka?

  Záruka se vztahuje na vady materiálu, provedení a funkci všech částí série BEKANT a IDÅSEN, úložného systému GALANT, psacích stolů THYGE, TROTTEN a RODULF, stolu TOMMARYD a skříněk HÄLLAN a je platná od data nákupu v IKEA.

  Na co se tato záruka nevztahuje?

  Záruka se nevztahuje na následující výrobky:

  • Chytrý zámek ROTHULT
  • ELLOVEN tabule/nástěnka s kolečky

  » Kancelářské židle MARKUS, VOLMAR a LÅNGFJÄLL

  Záruční doba 10 let

  Na co se vztahuje tato záruka?

  Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a provedení těchto částí:

  • konstrukční rám,
  • pohyblivé části.