Přejít na hlavní obsah

Společně bezpečně

Politika odpovědného odhalování bezpečnostních rizik

V IKEA si ceníme a vážíme toho, že nám zákazníci důvěřují. Proto je pro nás bezpečnost internetových stránek tolik důležitá.

Pokud jste u některé z našich služeb zjistili nějaké zranitelné, napadnutelné místo či jiné bezpečnostní riziko, velmi oceníme, když nám o něm dáte vědět. Stačí poslat toto zjištění* prostřednictvím zprávy o odhalení bezpečnostního rizika (Responsible Disclosure report) dostupné na naší stránce pro nahlašování chyb.

Vaše zjištění prostudujeme a pokud bude relevantní a nikdo jiný podobou chybu/zranitelné místo či riziko nenahlásil, je možné, že vám za vaši snahu bude vyplacena odměna.**

Navštivte, prosím, naši internetovou stránku pro nahlašování chyb (Bugs website), kde najdete další informace a podmínky. Věříme, že společně dokážeme udržet internetové stránky IKEA bezpečné.

*IKEA nepodnikne žádné právní kroky proti osobám, které objeví a nahlásí zranitelná, napadnutelná místa či jiná bezpečnostní rizika v souladu s touto politikou odpovědného odhalování bezpečnostních rizik.

**Za odeslané zprávy vám může být vyplacena finanční odměna v závislosti na rozsahu a potenciálním dopadu na naše podnikání. Prosíme, vezměte na vědomí, že společnost IKEA vyplatí odměny jen za řešení v uvedeném rozsahu.