Práce v IKEA

Naši zaměstnanci pocházejí ze všech koutů světa, ale všichni vyznávají stejné hodnoty a vizi, jíž je umožnit lidem vést lepší a udržitelnější každodenní život. Pracují v různorodém, inkluzivním a otevřeném prostředí, kde každý může být sám sebou a přispět svým jedinečným dílem.