STRELITZIA Potted plant, white bird of paradise, 9 ¼ "

$19.99