Uslovi prodaje na daljinu IKEA


OPŠTI USLOVI

Informacije o uslovima

Ovaj dokument određuje uslove poslovanja, odnosno kupovine proizvoda i usluga van prodajnih objekata IKEA, putem internet stranice i telefona (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“). Ovi Uslovi i odredbe propisuju i uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet stranica od strane Kupaca.

Na uslove prodaje na daljinu primenjuju se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o trgovini, Zakon o obligacionim odnosima, kao i ostali važeći propisi Republike Srbije.

Prihvatanjem ovih Uslova i odredbi prihvataju se i način vraćanja, odnosno zamene i vraćanja proizvoda kompanije IKEA.

Ovu internet stranicu uređuje IKEA Srbija d.o.o. Beograd, sa sedištem u ulici Astrid Lindgren 11, Beograd, registrovano kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem: 20287608, PIB: 104990791 (u daljem tekstu: “IKEA”), telefonski broj Kontakt centra: (011) 7555 444.

Kompanija IKEA pruža interaktivnu uslugu na internet stranicama na linku.

IKEA zadržava pravo izmene i/ili dopune ovih Uslova i odredaba u bilo kom trenutku. Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe u odgovarajućim poglavljima/odeljcima pre svake Narudžbine, jer se promene mogu dogoditi između poseta ili su posledice ažuriranja.

Nakon obavljene registracije na internet stranicama, Kupci/Registrovani korisnici izjavljuju da su pročitali i razumeli ove Uslove i odredbe, da su s njima upoznati i u potpunosti saglasni, te da pristaju na korišćenje internet stranica u skladu s njima. Pravo korišćenja internet stranica nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Registrovani korisnik lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti šifara (lozinki), na mestima gde one postoje.

Definicije i pojmovi

Posetilac - lice koje koristi internet stranice www.IKEA.rs, bez obzira da li je kupio proizvode ili usluge putem istih.

Registrovani korisnik – registrovani Posetilac internet stranica bez obzira na to da li obavlja kupovinu ili ne.

Kupac – kupac proizvoda ili usluga, tj. lice koje koristi usluge informacionog društva i koje kupi barem jedan proizvod ili uslugu putem IKEA internet prodavnice. Kupac je i lice koje proizvode ili usluge poručuje telefonom preko Kontakt centra.

Prodavac – IKEA Srbija d.o.o. Beograd koji posluje kao deo IKEA grupe.

Narudžbina – IKEA obrazac koji popunjava Kupac u koji spada i onlajn/elektronski obrazac sledeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e), i/ili usluge koji se prodaju u IKEA internet prodavnici, kao što je navedeno u Uslovima i odredbama. U Narudžbinu spada i popunjavanje onlajn/elektronskog obrasca koji Kupac popunjava i šalje Prodavcu za svrhu kupovine proizvoda i usluga. Narudžbina se ostvaruje i telefonskim pozivom Kontakt centru Prodavca: (011) 7555 444, gde Kupac nabraja i tačno navodi željene proizvode i usluge kao i broj/količinu takvih proizvoda i usluga koje Narudžbinom zahteva i potvrđuje Narudžbinu na isti način.

Usluge — dodatne usluge koje za kupce izvode spoljni pružaoci usluga, kao što su šivenje, isporuka, montaža i slično, a s kojima kompanija IKEA ima zaključen ugovor i usluge definisane prema cenovniku usluga.

Ugovor – dvostrani ugovorni odnos između Kupca i Prodavca, u skladu sa ovim Uslovima i odredbama koje Kupac kupovinom robe i/ili usluga na daljinu izričito prihvata. Uslovi i odredbe smatraju se sastavnim delom Ugovora.

Uslužni centar za isporuku - lokacija van sedišta Prodavca na kojoj Kupci mogu preuzeti proizvode kupljene u IKEA internet prodavnici ili u robnoj kući koristeći uslugu Click & Collect.

Click & collect – usluga koju IKEA nudi prilikom kupovine putem interneta i telefona. Kupac poručuje i plaća robu i preuzima je u dogovoreno vreme u robnoj kući IKEA ili IKEA Uslužnom centru za isporuku.

Paketna isporuka – paket težine do 30 kg dimenzija do 120x80x100 cm.

Informacije o IKEA internet prodavnici

Na internet stranicama nastojimo osigurati tačnost informacija, uključujući opise naših proizvoda i usluga, kao i ažurnost prilikom promena cena proizvoda, robe i usluga. Nažalost, ponekad može doći do propusta. Nastale poteškoće nastojaćemo da uklonimo u najkraćem mogućem roku.

Ako bi nastale poteškoće uticale na status Narudžbine, svakako ćemo Kupca o tome obavestiti bez odlaganja.

Pravo intelektualne svojine

U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnoj svojini, sav sadržaj i materijal objavljen na stranicama: www.IKEA.rs u potpunosti je i isključivo vlasništvo IKEA grupe, odnosno kompanije Inter IKEA Systems BV. Upotreba sadržaja ove internet stranice/domena bez izričite saglasnosti Inter IKEA Systems BV nije u skladu s propisima koja regulišu zaštitu intelektualne svojine. Ime, termin, logotip, znak IKEA i odgovarajući grafički prikaz/rešenje takođe su zaštitni znaci kompanije Inter IKEA Systems BV i podležu odredbama propisa koji regulišu i štite intelektualnu svojinu.

Svaki Posetilac internet stranice izričito se slaže da će ove internet stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Kompanija IKEA, niti ko od njenih zaposlenih, agenata, trećih pružalaca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje da korišćenje ovih internet stranica neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka; niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati korišćenjem ovih internet stranica, ili (i) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih putem ovih internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu neposrednu (stvarnu štetu), ili posrednu štetu (izmaklu dobit), eventualne ozlede izazvane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi odnosno imovini Posetioca, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom kompanije IKEA, odnosno njenih zaposlenih, agenata i/ili trećih pružalaca usluga. Posetilac izričito potvrđuje da kompanija IKEA nije odgovorna za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica te da rizik od štete koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Posetilac.

Ni u kojem slučaju IKEA, ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Posetilac izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupni sadržaj ovih internet stranica.

Isključivo je Posetilac odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući a ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranica IKEA internet prodaje te sve s tim povezane troškove. Kompanija IKEA nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Posetioca koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih internet stranica.

U svrhu izbegavanja svake sumnje oko odricanja odgovornosti od strane kompanije IKEA, Posetiocu neće biti uskraćena propisana prava, kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa sa kompanijom IKEA.

Obrada i zaštita ličnih podataka

Kompanija IKEA je posvećena zaštiti i poštovanju vaše privatnosti.

Jedan od najčešćih slučajeva kada prikupljamo podatke o ličnosti naših potrošača jeste prilikom učlanjivanja u IKEA FAMILY. IKEA FAMILY je naš članski klub koji je otvoren za lica starija od 14 godina. Više informacija o IKEA FAMILY programu možete pročitati ovde. Prilikom registracije u IKEA FAMILY program, zamolićemo vas da nam ostavite lične podatke neophodne za registraciju vašeg profila. Isto tako, uz vaš IKEA FAMILY profil ćemo pridružiti informacije o kupovinama koje ste obavili uz člansku karticu, informacijama o računima koji su izdati za vas i, uz vašu zasebnu i eksplicitnu saglasnost, informacije o istoriji vaše interakcije sa našim sajtovima. Koristimo vaše lične informacije kako bismo bolje razumeli vaše potrebe i preferencije u smislu kupovine, i kako bismo pripremili ponude i dali vam informacije o proizvodima i uslugama za koje biste možda bili zainteresovani. Bilteni i SMS poruke sa informacijama o aktuelnim ponudama za vas se šalju kao deo Programa. Ove informacije će vam biti poslate samo ukoliko nam za to date saglasnost, koju možete pronaći na formularu za registraciju u IKEA FAMILY program ili na IKEA sajtu.

IKEA ulaže najveći trud da zaštiti sve lične podatke koji se koriste pri kupovini proizvoda i usluga (npr. zaštita ličnih podataka prilikom slanja promotivnih materijala, prilikom pravljenja Narudžbine, kao i prilikom plaćanja karticom).

Detaljnije uslove zaštite podataka o ličnosti mogu se pročitati i preuzeti ovde.

Informacije o proizvodima

Kupovina proizvoda preko internet prodavnice ili telefonom nudi drugačije iskustvo kupovine od robne kuće IKEA, te je potrebno obratiti pažnju na sledeće pojedinosti:

 • Boja proizvoda na fotografiji na internet stranicama može se razlikovati od boje u stvarnosti. Ako je proizvod u ponudi i u drugim bojama osim boje prikazanog primerka, informacija o drugim dostupnim bojama nalazi se uz sam proizvod. Fotografije, prikazi i slike isključivo su informativne.
 • U sadržaju etikete s cenom, odnosno na deklaraciji, nalaze se i osnovne informacije o proizvodu, dok se za bliže podatke Kupac uvek može obratiti kompaniji IKEA, a detalji o proizvodu se takođe mogu naći na sajtu IKEA u delu podataka o proizvodu.
 • Proizvodi će biti isporučeni u naručenoj količini ako su na raspolaganju, ali postoji mogućnost da kompanija IKEA ne može isporučiti Narudžbinu delimično ili u celosti.
 • U slučaju da proizvod zahteva dodatni proizvod ili element kako bi konačan proizvod bio potpun i/ili u funkciji, proizvod za dopunu biće naznačen na samom proizvodu koji ga zahteva.
 • Nisu svi proizvodi i akcije istovremeno dostupni u IKEA internet prodavnici i robnoj kući IKEA. Uglavnom su cene izražene na internet stranicama iste kao u katalogu i u robnoj kući. No ponekad može biti razlike između cene u IKEA internet prodavnici, IKEA katalogu i robnoj kući IKEA. Tada je za kupce IKEA internet prodavnice, kao i kupce putem telefona, važeća cena uvek ona koja je objavljena na internet stranicama u trenutku kupovine.
 • Kompanija IKEA pokušaće da u najvećoj mogućoj meri osigura ažurnost informacija na internet stranicama, posebno cene ponuđenih proizvoda i usluga.
 • Kompanija IKEA ne odgovara za eventualne greške nastale u opisu proizvoda, slika i greške nastale prilikom ažuriranja stranica i promena cena.
 • Ukoliko je reč o grešci koja bitno utiče na Kupčevu odluku o Narudžbini, Kupac zadržava pravo da otkaže ili izmeni Narudžbinu, a otkazivanje ili izmena moraju se isporučiti u robnu kuću IKEA odmah po pregledu Narudžbine i bez odlaganja.

Dostupnost proizvoda i usluga

Podaci o zalihama proizvoda u robnoj kući IKEA menjaju se i mogu se razlikovati od informacije objavljene na internet stranicama.

Kompanija IKEA zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, kompanija IKEA Kupcu neisporučenog, a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća pun iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene a nisu pružene, bez obzira na razlog za povlačenje proizvoda iz prodaje, odnosno nepružanja usluge. Kompanija IKEA takođe zadržava pravo da promeni i pravovremeno obustavi ili prekine pružanje usluge internet prodavnice.

Saobraznost robe Ugovoru, garancije IKEA i rešavanje reklamacija

IKEA je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača (zakonska garancija), ukoliko šta drugo nije predviđeno važećim propisima Republike Srbije. Za određene proizvode IKEA izdaje garanciju (ugovorna garancija).

Vaša potrošačka prava u vezi sa saobraznošću robe štite se izjavljivanjem reklamacije prodavcu. Radi ostvarivanja ovih prava potrebno je uz reklamaciju priložiti račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa, fiskalni isečak, slip — ako je roba plaćena karticom, odštampan izvod s tekućeg računa i sl.). Period važenja i trajanja garancije i sve što garancija pokriva u vezi s nekim proizvodom navedeno je uz svaki proizvod. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u roku od 2 godine od prelaska rizika na potrošača. Proizvodi s odeljenja „To je što je‟ se ne mogu kupiti putem interneta i telefona.

Garancije za proizvode i usluge IKEA dostupni su: u IKEA katalogu ili na linku.

Kako bi garancija bila valjana, nužno je pridržavati se posebnih upustava za upotrebu, održavanje, montažu i sastavljanje za svaki proizvod koji se može pronaći u pakovanju proizvoda, u robnim kućama IKEA i na IKEA internet stranici.

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih potrošačkih prava koja se tiču saobraznosti robe ugovoru i izjavi o garanciji, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. IKEA na prodajnom mestu ima istaknuto obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, i u svakom trenutku lice ovlašćeno za prijem reklamacija tokom radnog vremena.

Potrošač može da izjavi reklamaciju:

 • usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena;
 • putem telefona (011) 7555-444;
 • pisanim putem dopisom naslovljenim na IKEA Srbija d.o.o. Beograd, Astrid Lindgren 11, Beograd,
 • elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, putem kontakt forme.

 

Reklamacija se može prihvatiti isključivo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.). Imajte na umu da ponekad može biti neophodno da IKEA fizički pregleda robu na koju se reklamacija odnosi, a svakako je poželjno da uz reklamaciju dostavite fotografiju proizvoda na koji se reklamacija odnosi kako bismo bili u mogućnosti da reklamaciju obradimo u što kraćem roku. Niste u obavezi da IKEA dostavite ambalažu robe i to nije uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

IKEA će po prijemu reklamacije bez odlaganju na pouzdan način ispitati da li je reklamacija opravdana i najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

Odgovornost za materijalne nedostatke rešavaće se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obligacionim odnosima te ostalim važećim propisima Republike Srbije.

Eventualni sporovi između Kupca i kompanije IKEA nastojaće se rešiti mirnim putem, u suprotnom se ugovara nadležnost suda u Beogradu.


REGISTRACIJA, PRAVLJENJE NARUDŽBINE I KUPOVINA

Registracija

Za internet i telefonsku kupovinu potrebno je imati najmanje 18 godina.

Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Narudžbina – opšte

Proizvodi IKEA i usluga dostave se mogu naručiti putem interneta i telefona, u skladu sa ovim Uslovima i odredbama.

Sve ostale usluge (osim šivenja) iz ovih Uslova se mogu naručiti isključivo putem telefona.

Ako naručeni proizvodi nisu dostupni u skladištu, zaposleni IKEA Kontakt centra pozvaće Kupca u roku od 4 radna dana po slanju potvrde o prijemu Narudžbine.

Kompanija IKEA nastojaće da isporuči sve proizvode koje je Kupac naručio, ali zadržava pravo da odbije Narudžbinu u slučajevima više sile ili kada je izvršenje ugovorne obaveze znatno otežano. Ako kompanija IKEA odbije Narudžbinu, Kupac će o tome biti obavešten u roku od 4 radna dana po slanju potvrde o primanju Narudžbine.

Narudžbina putem interneta

Proizvodi i usluge se naručuju elektronskim putem, preko IKEA internet prodavnice. Proizvodi se smatraju naručenim onog trenutka kada Kupac završi ceo postupak naručivanja. Tada će Kupac imejlom primiti potvrdu o prijemu Narudžbine.

Po izradi i potvrdi prijema Narudžbine, na dostavljenu imejl adresu Kupac će dobiti potvrdu da je kompanija IKEA primila Narudžbinu.

Nakon prijema imejla sa potvrdom Narudžbine, Narudžbina se više ne može menjati. Kupac može obraćanjem Kontakt centru naknadno izmeniti samo termine pružanja usluga u skladu sa ovim Uslovima ali ne i sadržinu Narudžbine.

Ugovor se smatra zaključenim pošto Kupac naruči određene proizvode, odnosno primi putem imejla potvrdu o Narudžbini. U Narudžbinu spada i popunjavanje onlajn/elektronskog obrasca koji Kupac popunjava i šalje Prodavcu radi kupovine proizvoda i usluga.

Narudžbina putem telefona

Proizvodi i usluge se naručuju telefonskim putem, preko IKEA Kontakt centra: (011) 7555 444. Kupac operateru u Kontakt centru nabraja i tačno navodi željene proizvode i usluge kao i broj/količinu takvih proizvoda i usluga koje Narudžbinom zahteva i naručuje ih tim putem (važna napomena: Prodavac ovim predočava Kupcu da se za ovaj vid usluge Kupovine proizvoda predviđa i da je jedina data mogućnost plaćanja platnim karticama ili plaćanja pouzećem u gotovini, dok se usluge mogu platiti samo platnim karticama).

Postoji mogućnost da IKEA Kontakt centar za Kupca napravi Narudžbinu putem telefona, za koju će Kupac dobiti potvrdu putem mejla. Ukoliko Kupac ne može primiti potvrdu putem mejla (npr. nema mejl ili nema pristup računaru ili internetu), IKEA zadržava pravo da od Kupca zatraži da izdiktira podatke koji su neophodni za izvršenje Narudžbine, kao i pravo da taj poziv snimi.

Ugovor se smatra zaključenim trenutkom plaćanja.

Otkazivanje narudžbine

Opšte odredbe otkazivanja Narudžbine

Kupac ima pravo da otkaže Narudžbinu usluge dostave u bilo kom trenutku, pozivom na broj telefona IKEA Kontakt centra od 09 do 20 sati svakog dana u nedelji.

Ako je Narudžbina usluge dostave otkazana pre nego što su proizvodi napustili robnu kuću IKEA, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa za proizvode i isporuku.

Ako se Narudžbina otkaže pošto proizvodi napuste robnu kuću IKEA, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, ali u tom slučaju Kupac sam snosi troškove vraćanja proizvoda u robnu kuću IKEA. Za bliža obaveštenja o ovim uslovima, vidi i prethodne sekcije Uslova i odredaba.

Postupak otkazivanja narudžbine prilikom naručivanja putem interneta

Prilikom uspešno napravljene Narudžbine putem interneta, Kupac dobija tzv. imejl potvrde (tj. potvrdu o uspešnoj Narudžbini poslatu imejlom), koji između ostalog sadrži link preko kojeg Kupac može da prati status Narudžbine.

Na stranici sa statusom internet Narudžbine, u donjem desnom uglu, postoji mogućnost otkazivanja Narudžbine klikom na dugme.

Kada Kupac odabere tu mogućnost (klikne na dugme za otkazivanje narudžbine robe/usluge), prvo dobija spisak razloga zbog kojih želi otkazati Narudžbinu. Otkazivanjem Narudžbine internet Narudžbina se poništava.

Nakon odabrane mogućnosti, tj. kada Kupac klikne na dugme za otkazivanje narudžbine, status Narudžbine se menja tako da stoji: „primljen zahtev za otkazivanje‟.

IKEA Kontakt centar obrađuje zahtev za otkazivanje narudžbine prilikom onlajn naručivanja i o ishodu obaveštava Kupca elektronski na dostavljenu imejl adresu Kupca.

Kupac je obavešten da je moguće otkazivanje Narudžbine prilikom onlajn naručivanja.

Postupak otkazivanja telefonske narudžbine

Kupac telefonsku porudžbinu može otkazati popunjavanjem kontakt forme na WEB stranici, ili pozivanjem Kontakt centra na broj (011) 7 555 444 i telefonskim putem izneti zahtev za otkazivanje porudžbine. Operater će kupcu potvrditi otkazivanje porudžbine

Pravila prikupljanja proizvoda

Proizvodi se prikupljaju po Narudžbini, pa će roba biti isporučena na adresu isporuke Kupca navedenu prilikom pravljenja Narudžbine. Potvrđivanjem Narudžbine smatraće se da se Kupac slaže sa sledećim:

 • Prihvatam odgovornost za tačnost podataka i adrese isporuke.
 • Prihvatam da obezbedim izabranu prostoriju na adresi isporuke u koju će biti isporučeni naručeni proizvodi. Ako je izabrana prostorija nije pogodna za isporuku naručenih proizvoda, isporučioci/kuriri će to saopštiti Kupcu na licu mesta. Ako Kupac insistira da se naručeni proizvodi, uprkos upozorenju kurira ostave u neodgovarajućoj prostoriji, kompanija IKEA, kao i dostavna/kurirska služba, u potpunosti se odriče odgovornosti od mogućih oštećenja nastalih usled neprimerenog skladištenja proizvoda, što će zabeležiti u dostavnici.
 • Prihvatam da predam dostavnoj/kurirskoj službi sve proizvode za koje želim da ostvarim povraćaj novčanih sredstava i koje sam naveo/la kao višak, oštećene, neželjene ili pogrešne.• Proizvode ću nastojati da vratim u originalnom pakovanju, neotvorene i nekorišćene. U slučaju odstupanja od originalnog pakovanja proizvoda, prihvatam IKEA pravila zamene i vraćanja proizvoda za otvorene ili sastavljene proizvode.
 • Obrazac za vraćanje proizvoda mora potpisati Kupac, koji vraća proizvode, i isporučilac/kurir, koji će proizvode proveriti i preuzeti te vratiti u robnu kuću IKEA.
 • Ako nisam u mogućnosti da lično prisustvujem isporuci, imenovaću drugu punoletnu osobu koja će to učiniti u moje ime i koja će se potpisati na obrazac vraćanja robe koji se predaje dostavljaču.

Cena

Sve cene istaknute u IKEA internet prodavnici izražene su u domaćoj valuti — dinar (RSD) i uključuju PDV.

Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan naručivanja i objavljenim na internet stranicama. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave. Kompanija IKEA nastojaće da cene navedene u narudžbini budu tačne, međutim može doći do greške ili odstupanja.

U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade Narudžbine, ili cena na internet stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda ili usluge, kompanija IKEA omogućiće Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu promenjenu cenu.

Troškovi isporuke biće naznačeni zasebno i dodati na ukupnu cenu naručenih proizvoda.

Troškovi isporuke biće obračunati na osnovu načina isporuke, dimenzija, težine paketa i adrese isporuke.

Plaćanje

Plaćanje robe i usluga naručenih putem IKEA internet prodavnice se vrši elektronski. Za kupovinu u IKEA internet prodavnici moguće je koristiti debitne ili kreditne kartice ili putem PayByLink.

Plaćanje robe i usluga naručenih putem telefona (PayByLink) se vrši debitnom ili kreditnom karticom putem inetrneta


ISPORUKA PROIZVODA

Opšte

IKEA pruža uslugu isporuke samostalno ili preko svojih podizvođača koje angažuje po ugovoru. IKEA zadržava pravo da zaključi ugovor s različitim kurirskim i dostavnim službama uz uslov da kvalitet usluge isporuke ostane identičan i odgovara IKEA standardima.

Informaciju u kojem će se terminu Kupcu roba isporučiti, Kupac u internet prodavnici ugovara biranjem jednog od ponuđenih termina, nakon čega putem mejla dobija konačnu potvrdu istog. Kada se naručuje putem telefona, Kupac usmeno dogovara termin isporuke, a isti IKEA potvrđuje slanjem mejla. Ukoliko Kupac ne može primiti potvrdu putem mejla (npr. nema mejl ili nema pristup računaru ili internetu), IKEA zadržava pravo da od Kupca zatraži da izdiktira podatke koji su neophodni za izvršenje Narudžbine, kao i pravo da taj poziv snimi.

IKEA zadržava pravo da promeni ugovoreni termin i način isporuke usled okolnosti koje su naknadno nastupile ili iz razloga koji su izvan kontrole kompanije IKEA, te će u dogovoru s Kupcem predložiti nov termin isporuke.

Usluga isporuke ne vrši se nedeljom i praznicima, kao ni ostalim neradnim danima.

Proizvodi predviđeni za isporuku biće isporučeni na adresu navedenu prilikom prijema narudžbine usluge, do jedne prostorije u (stambenom) objektu po izboru Kupca.

Prilaz objektu mora biti slobodan, u suprotnom se isporuka vrši do najbliže tačke na kojoj je moguć istovar. U slučaju isporuke do prostorije po izboru, isporučilac je dužan da unese proizvode bez obzira na sprat i raspoloživosti lifta.

Pre nego što se odluči za uslugu isporuke, Kupac je dužan da sa svoje strane proveri mogućnost prilaska kamiona ili vozila za isporuku adresi isporuke. Ako je prilaz adresi isporuke otežan (zabranjen pristup teretnim vozilima, neodgovarajuća širina, nosivost…), isporuka neće biti moguća.

Isporuka se vrši na području Republike Srbije sa poštanskim brojevima od 11000 do 37999.

Isporuka se vrši na adresu navedenu u Narudžbini. Naručena roba biće sortirana/složena tako da se uobičajenim pretovarom u prevozu ne može oštetiti.

IKEA ne isporučuje prehrambene proizvode, metražu, bilje, persijske tepihe i proizvode s odeljenja „To je što je‟.

Da bi se potvrdio termin isporuke, kurir/isporučilac telefonski će kontaktirati kupca pre dogovorenog termina isporuke za područja širom Republike Srbije.

Odgovornosti Kupca su sledeće:

 • Potrebno je obezbediti da punoletna osoba bude prisutna prilikom preuzimanja proizvoda na adresi isporuke navedenoj u Narudžbini.
 • Potrebno je proveriti veličinu proizvoda kako bi se obezbedilo da na adresi isporuke ima dovoljno prostora za prijem proizvoda (npr. širina i visina vrata). Takođe je važno da se obezbedi slobodan pristup adresi na koju se vrši isporuka.
 • Prilikom isporuke, Kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju pakovanje te da li je isporučen tačan broj pakovanja. Po izvršenoj isporuci, Kupac je obavezan da potpiše potvrdu o preuzimanju (dostavnicu) kojom se potvrđuje: (1) da je Narudžbina isporučena, (2) broj isporučenih pakovanja i (3) da su proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja pakovanja, kao i da li je zadovoljan primljenom uslugom.

 

Ako Kupac odbije da potpiše potvrdu o preuzimanju, isporuka će se smatrati odbijenom. Ako se isporuka ne može izvršiti zbog neadekvatnog∕nedovoljnog prilaza ili pristupa adresi za isporuku, ili u slučaju da na adresi za isporuku nema nikoga (punoletnog) za preuzimanje proizvoda, proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi, već će dostavna∕kurirska služba ponovo pokušati isporuku. Ako Kupac u dva pokušaja ne preuzme proizvode, smatra se da je odustao od preuzimanja.

Ako iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan u ugovorenom terminu na adresi isporuke ili na telefonskom broju koji je ostavio, kompanija IKEA ne preuzima odgovornost za neispunjenje ugovorenog∕usaglašenog termina isporuke. U slučaju da se isporuka ne izvrši ni nakon drugog pokušaja, proizvodi će se vratiti u robnu kuću IKEA, a termin isporuke biće otkazan. Tada Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode. U tom slučaju, Kupac snosi prevozne troškove vraćanja proizvoda u robnu kuću IKEA. Za vraćanje proizvoda Kupac je dužan da kontaktira s IKEA Odeljenjem za kupce imejlom, kontakt obrascem ili pozivom na broj telefona (011) 7555-444 od 9 do 20 sati svakog dana u nedelji. Pošto se obrati IKEA Kontakt centru, Kupac mora popuniti zahtev za vraćanje prema uputstvu Kontakt centra.

Naknada i uslovi isporuke

Naknada za uslugu isporuke iskazana je na Narudžbini usluge i obračunava se u skladu s težinom pakovanja u Narudžbini, dimenzijama, kao i adresom isporuke.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja Narudžbine odmah proveri broj pakovanja i ustanovi eventualna oštećenja.

Ako se ustanovi da neki proizvodi nedostaju ili su oštećeni u trenutku preuzimanja, to se mora naznačiti na potvrdi o preuzimanju (dostavnici) kurirske/dostavne službe.

Proizvodi koji nedostaju, naknadno će biti isporučeni bez naknade u najkraćem mogućem roku; isto važi i ako se Kupcu isporuči oštećen proizvod.

Ograničenja isporuke

IKEA ne isporučuje prehrambene proizvode, metražu, bilje, persijske tepihe i proizvode s odeljenja „To je što je‟. Vrednosne kartice poručene i plaćene putem Kontakt centra se mogu isporučiti na kućnu adresu.

Neki proizvodi (poput sofa) većih su dimenzija te je Kupac obavezan da osigura prostor za isporuku svih takvih krupnijih proizvoda kao i pristup prostoriji u koju će biti isporučeni.

Kupac je obavezan da osigura da prostorija u koju će se proizvodi isporučiti nema nikakve karakteristike koje mogu negativno uticati na proizvode i štete kao što su vlaga, kiša, vetar, sneg itd., ne ograničavajući se na njih.

Ako zbog nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke ili ometanog pristupa isporuka ne bude moguća ili bude otežana, isporuka će se obustaviti, a proizvodi će biti vraćeni kompaniji IKEA, o čemu će Kupac biti obavešten.

Isporuka se može obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući sledeće a ne ograničavajući se na to: prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice zbog vremenskih nepogoda, ili dolaska stranih delegacija, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju IKEA će uložiti sav trud da pravovremeno kontaktira s kupcem i ugovori drugi termin i način isporuke.

Proizvodi će biti pakovani tako da se rukovanjem ne mogu oštetiti.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna oštećenja i nedostatke te da ih navede na potvrdi o prijemu robe (dostavnici). Roba je osigurana od gubitka i oštećenja prilikom isporuke. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja robe potpiše potvrdi o prijemu robe (dostavnicu) koju isporučilac zadržava kao dokaz o prijemu, odnosno preuzimanju.

Ugovaranje isporuke

Pre nego što se odluči za uslugu isporuke, Kupac je obavezan da proveri mogućnost prilaska kamiona ili dostavnog vozila na adresu isporuke. Ako je prilazak adresi isporuke otežan (zabranjen pristup kamionima, neodgovarajuća širina, nosivost, itd.), isporuka neće biti moguća.

Kupac je dužan da u što kraćem roku obavesti kompaniju IKEA o bilo kakvim mogućim poteškoćama u preuzimanju proizvoda. IKEA neće snositi odgovornost za bilo kakva kašnjenja koja su rezultat propusta Kupca.

Proizvodi koji nedostaju biće ponovo naručeni i naknadno isporučeni bez naknade. Oštećeni ili pogrešno isporučeni proizvodi biće vraćeni u robnu kuću IKEA te će se isto tako naknadno isporučiti bez naknade.

Ako Kupac naknadno uoči kakve nepravilnosti i oštećenja, dužan je obavestiti robnu kuću IKEA u razumnom roku o tome, a u svakom slučaju u skladu s rokovima predviđenim važećim propisima Republike Srbije.

Kada se roba isporuči Kupcu ili osobi koja je primila robu, Kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna oštećenja, gubitke ili uništenje proizvoda.

Rok isporuke

IKEA će učiniti sve da isporuči kupljene proizvode u terminu usaglašenom na prodajnom mestu u robnoj kući IKEA ili onlajn, u zavisnosti od stanja zaliha i adrese za isporuku.

Proizvode isporučujemo najkasnije 30 radnih dana na odabranu adresu isporuke.

Nedelje, praznici i ostali neradni dani ne računaju se u rok isporuke.

Otkazivanje isporuke

Kupac ima mogućnost da otkaže uslugu isporuke u bilo kom trenutku, pozivom na telefonski broj Kontakt centra IKEA Odeljenja za kupce: (011) 7555-444 od 9 do 20 sati svakog dana u nedelji.

Ako je usluga isporuke otkazana pre nego što proizvodi napuste robnu kuću IKEA, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa za proizvode i isporuku.

Ako se narudžbina otkaže pošto proizvodi napuste robnu kuću IKEA, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, ali u tom slučaju, kupac sam snosi troškove vraćanja proizvoda u robnu kuću IKEA.

Po otkazivanju usluge isporuke pozivom telefonskog broja Kontakt centra IKEA Odeljenja za kupce, Kupac će dobiti potvrdu o otkazivanju narudžbine usluge na svoju email adresu.

Centri za isporuku (Click & Collect)

Centar za isporuku omogućava Kupcima da u blizini svog doma preuzmu proizvode koje su prethodno kupili u IKEA internet prodavnici ili putem telefona koristeći uslugu Click & Collect. Svrha centra za isporuku jeste kvalitetna, brza i povoljna usluga preuzimanja IKEA proizvoda.

U Centru za isporuku nije moguće razgledanje, proba i kupovina IKEA proizvoda, kao ni ugovaranje ostalih IKEA usluga. Centri za isporuku nemaju niti pružaju ugostiteljske usluge IKEA Restoran niti IKEA Dućan švedske hrane.

Da bi preuzeli Narudžbinu u centru, kupci proizvod treba da kupe u IKEA internet prodavnici koristeći uslugu Click & Collect.

Mesta za preuzimanje Narudžbine:

 • Click & Collect u robnoj kući IKEA Beograd;
 • Click & Collect u Uslužnom centru za isporuku u Nišu;
 • Click & Collect u IKEA Centru za isporuku u Novom Sadu.

 

U centru za isporuku ne postoji mogućnost obavljanja novčanih transakcija. Više o Click & Collect, radnom vremenu i adresama uslužnih centara na linku.

Kada Narudžbina stigne u Centar za isporuku, Kupac će biti obavešten putem elektronske pošte i proizvode može preuzeti najkasnije 3 radna dana od ugovorenog datuma isporuke.

Prilikom kupovine u internet prodavnici ili robnoj kući IKEA, Kupac bira jednu jednu od lokacija isporuke. Lokaciju isporuke nije moguće naknadno promeniti.

Ako Kupac želi otkazati isporuku u Centru za isporuku, to može učiniti pozivanjem Kontakt centra na broj (011) 7 555 444. Ako je Narudžbina usluge otkazana pre nego što su proizvodi napustili robnu kuću IKEA, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa za proizvode/uslugu. Ako su proizvodi napustili robnu kuću IKEA, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode/usluge, ali je dužan da sam snosi troškove vraćanja proizvoda u robnu kuću IKEA. Kupcu će u roku od 14 dana biti elektronskim putem vraćen novac, umanjen za iznos usluge Click & Collect.


OSTALE USLUGE

Sve usluge iz ove sekcije 4. Uslova se mogu naručiti samo putem telefona.

Sastavljanje nameštaja

Uslovi za rad

Temperatura u prostoriji za rad mora biti u rasponu od 15˚C do 28˚C.

Stari nameštaj mora se ukloniti iz prostorije pre dolaska tima za sastavljanje.

Prostor u kome se nameštaj sastavlja i postavlja treba da bude pripremljen za rad od strane kupca. Potrebno je obezbediti prostor za sastavljanje nameštaja tako da, u zavisnosti od proizvoda, montažeri mogu da sastave, prinesu na poziciju i fiksiraju sve komade namestaja koji to zahtevaju prema uputstvu za sastavljanje, a za koje je plaćena usluga sastavljanja nameštaja. U protivnom, doći će do promene termina sastavljanja.

Tim za sastavljanje nameštaja ne može menjati izvorni izgled komada nameštaja. Kupac je odgovoran za kvalitet i pripremljenost zidova i podova dok će monter proceniti ima li sigurnosnih ili tehničkih prepreka za sastavljanje nameštaja.

Stari nameštaj mora se ukloniti iz prostorije pre dolaska tima za sastavljanje. U protivnom, doći će do promene termina sastavljanja.

Ograničenja

U slučaju nemogućnosti izvršenja usluge usled nedovoljnih uslova za rad navedenih u dodatnim odredbama za pojedine uslove, izvođenje ove usluge biće otkazano, a s Kupcem će se stupiti u kontakt radi zakazivanja novog termina.

Ukoliko Kupac prilikom sledećeg dolaska ne obezbedi uslove za rad, smatraće se da je došlo do nemogućnosti izvršenja usluge za koje je Kupac odgovoran, pa se time obaveza IKEA da pruži uslugu gasi, s tim da Kupcu ne pripada pravo na povraćaj cene plaćene na ime usluge. Kupac može zakazati i platiti novi termin za izvršenje usluge.

U slučaju da je Kupac kupio nameštaj uz koji dobija plan (raspored i vrsta delova) sa kojim se usaglasio prilikom kupovine (npr. Pax plakar, Besta sistemi, Platsa itd.), a prilikom izvršenja usluge sastavljanja promeni mišljenje u odnosu na izrađeni plan koji je prihvatio, uslugu sastavljanje nameštaja nije moguće realizovati.

Kupac u tom slučaju treba da kontaktira IKEA kontakt centar, kako bi dogovorio dodatni termin planiranja i zakazao dodatnu uslugu sastavljanja nameštaja po važećem cenovniku dodatnih usluga. Usluga se ponovo mora rezervisati i platiti. Sastavljanje nameštaja se može obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući sledeće a ne ograničavajući se na to: prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice zbog vremenskih nepogoda, ili dolaska stranih delegacija, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju IKEA će uložiti sav trud da pravovremeno kontaktira s kupcem i ugovori drugi termin sastavljanja nameštaja.

Merenje prostora

Po potrebi, možemo izmeriti prostor koji Kupac želi da uredi (kupatilo, kuhinja, prostorija). Usluga je dostupna samo za dovršene delove kuće ili stana. Prostor mora biti pristupačan za merenje, a nameštaj mora biti uklonjen.

Ograničenja i uslovi za rad

Temperatura u prostoriji za rad mora biti u rasponu od 15˚C do 28˚C.

Stari nameštaj mora se ukloniti iz prostorije pre dolaska izvođača merenja.

Prostor u kome se usluga obavlja treba da bude pripremljen za rad od strane kupca. Potrebno je obezbediti prostor za merenje tako da, izvođači mogu da priđu i izmere sve površine. Stara kuhinja ili nameštaj treba da budu uklonjeni sa zida koji se meri. U protivnom, doći će do promene termina merenja.

Ukoliko Kupac prilikom sledećeg dolaska ne obezbedi uslove za rad, smatraće se da je došlo do nemogućnosti izvršenja usluge za koje je Kupac odgovoran, pa se time obaveza IKEA da pruži uslugu gasi, s tim da Kupcu ne pripada pravo na povraćaj cene plaćene na ime usluge. Kupac može zakazati i platiti novi termin za izvršenje usluge.

Merenje prostora se može obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući sledeće a ne ograničavajući se na to: prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice zbog vremenskih nepogoda, ili dolaska stranih delegacija, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju IKEA će uložiti sav trud da pravovremeno kontaktira s kupcem i ugovori drugi termin merenja prostora.

Planiranje kuhinje

Ova usluga je dostupna u robnoj kući IKEA ili onlajn putem usluge Skype. Kupac rezerviše i plaća termin u trajanju od 2 sata za planiranje kuhinje.

Nakon planiranja kuhinje, Kupac potpisuje plan koji dobija u štampanoj verziji ili daje saglasnost elektronskim putem. U slučaju da Kupac želi naknadnu izmenu plana, potrebno je rezervisati nov termin. Svaka sledeća izmena mora se usaglasiti i zabeležiti s planerom u robnoj kući IKEA i biće dodatno naplaćena po važećem cenovniku za dodatno planiranje.

Ograničenja

Planiranje kuhinje nije moguće bez prethodne usluge merenja kompanije IKEA. Ako merenje nije obavila kompanija IKEA ili njeni podizvođači, ne može se garantovati pravilnost usluge planiranja.

Maske za kuhinjske elemente moguće je planirati samo za bočne delove gornjih i donjih elemenata i nije ih moguće stavljati iznad i ispod elemenata. Planiranje kuhinje se može obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući sledeće a ne ograničavajući se na to: prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice zbog vremenskih nepogoda, ili dolaska stranih delegacija, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju IKEA će uložiti sav trud da pravovremeno kontaktira s kupcem i ugovori drugi termin planiranja kuhinje.

Merenje prostora i planiranje kuhinje

Ova usluga se pruža na lokaciji koju kupac odredi.Kupac rezerviše i plaća termin u trajanju od 3 sata za merenje i planiranje kuhinje.

Nakon merenja kuhinje radi se planiranje prema izmerenim vrednostima i želji kupca. Kupac dobija plan u elektronskom obliku, i daje saglasnost elektronskim putem. U slučaju da Kupac želi naknadnu izmenu plana, potrebno je rezervisati nov termin. Svaka sledeća izmena mora se usaglasiti i zabeležiti s planerom u robnoj kući IKEA ili putem usluge Skype i biće dodatno naplaćena po važećem cenovniku za dodatno planiranje.

Uslovi za rad

Temperatura u prostoriji za rad mora biti u rasponu od 15˚C do 28˚C.

Stari nameštaj mora se ukloniti iz prostorije pre dolaska izvođača merenja.

Prostor u kome se usluga obavlja treba da bude pripremljen za rad od strane kupca. Potrebno je obezbediti prostor za merenje tako da, izvođači mogu da priđu i izmere sve površine. Stara kuhinja ili nameštaj treba da budu uklonjeni sa zida koji se meri. U protivnom, doći će do promene termina merenja.

Ograničenja

Ako gore navedeni uslovi za pružanje usluge ne budu obezbeđeni od strane kupca, odnosno nije moguće pružiti ovu uslugu zbog istih, usluga će biti otkazana, a ponovni termin dogovoren s Kupcem radi izvršenja usluge.

Ukoliko Kupac prilikom sledećeg dolaska ne obezbedi uslove za rad, smatraće se da je došlo do nemogućnosti izvršenja usluge za koje je Kupac odgovoran, pa se time obaveza IKEA da pruži uslugu gasi, s tim da Kupcu ne pripada pravo na povraćaj cene plaćene na ime usluge. Kupac može zakazati i platiti novi termin za izvršenje uslugeKupac može ponovo rezervisati i platiti novi termin usluge.

Maske za kuhinjske elemente moguće je planirati samo za bočne delove gornjih i donjih elemenata i nije ih moguće stavljati iznad i ispod elemenata. Merenje prostora i planiranje kuhinje u domu kupca se može obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući sledeće a ne ograničavajući se na to: prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice zbog vremenskih nepogoda, ili dolaska stranih delegacija, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju IKEA će uložiti sav trud da pravovremeno kontaktira s kupcem i ugovori drugi termin merenja prostora i planiranja kuhinje u domu kupca.

Montaža kuhinje

Za korišćenje usluge montaže kuhinje, obavezno je prethodno merenje prostorije u kojoj će biti izvršena montaža kuhinje, kao i planiranje tj. izrada plana kuhinje od strane IKEA zaposlenih ili njihovih podizvođača. Na taj način IKEA može osigurati kvalitet izvedene usluge.

Cena uključuje izlazak montera i montiranje svih elemenata kuhinje i kuhinjskih uređaja kupljenih u robnoj kući IKEA, a prema planu napravljenom u robnoj kući IKEA.

Cena ne uključuje dodatne radove i usluge koje nisu obuhvaćene planom koji su prethodno napravili IKEA zaposleni (npr. dodatno sečenje radne ploče, prerada pokrivnih elemenata i ploče, kantovanje), radove (izvođenje, priključak) na plinskom priključku, popravke zidova, kao i isporuku do prostorije u kojoj se montira kuhinja i ugrađuju uređaji.

Postojeća kuhinja, tj. elementi, moraju se ukloniti iz prostorije pre dolaska montera. U protivnom će termin montaže biti promenjen.

Monteri ne mogu menjati prvobitni izgled kuhinjskih elemenata koji su predmet Uslova, tj. pokriveni garancijom.

Uslovi za rad

Stari nameštaj mora se ukloniti iz prostorije pre dolaska tima za sastavljanje.

Prostor u kome se kuhinja i montira treba da bude pripremljen za rad od strane kupca. Potrebno je obezbediti prostor za sastavljanje kuhinjskih elementa tako da, u zavisnosti od proizvoda, montažeri mogu da sastave, prinesu na poziciju i fiksiraju sve komade kuhinjskih elementa koji to zahtevaju prema uputstvu za sastavljanje, a za koje je plaćena usluga montaže kuhinje.

Kupac je odgovoran za kvalitet, stanje i pripremu zidova, dok će monter proceniti ima li bezbednosnih ili tehničkih prepreke/nedostataka za montiranje kuhinje. U slučaju postojanja takvih prepreka, montaža nije moguća. Temperatura u prostoriji za rad mora biti u rasponu od 15˚C do 28˚C.

Dodatni materijal za priključenje na vodovodnu, kanalizacijsku i električnu mrežu Kupac je obavezan da sam obezbedi u skladu sa standardima Republike Srbije. Materijal za priključenje na vodovod, kanalizacijsku i električnu mrežu (po potrebi) nije uračunat u cenu usluge i računa se odvojeno.

Ograničenja

Ako se Kupac odluči za uslugu montaže kuhinje, nužno je da prethodne usluge merenja i planiranja kuhinje pruži kompanija IKEA ili njeni podizvođači.

Prilikom montaže priključaka nužno je da Kupac obezbedi vodovodne, plinske i električne priključke ako se oni ne dobijaju uz proizvod ili ako su postojeći priključci neodgovarajuće dužine. U tom slučaju Kupac odgovara za valjanost priključaka koje nabavi.

Ukoliko Kupac ne obezbedi uslove za rad, smatraće se da je došlo do nemogućnosti izvršenja usluge za koje je Kupac odgovoran, pa se time obaveza IKEA da pruži uslugu gasi, s tim da Kupcu ne pripada pravo na povraćaj cene plaćene na ime usluge. Kupac može zakazati i platiti novi termin za izvršenje usluge.

U slučaju da kupac prilikom izvršenja usluge montaže promeni mišljenje u odnosu na izrađeni plan kuhinje sa kojim se usaglasio prilikom kupovine usluge i želi određene izmene koje nisu obuhvaćene planom koji je prihvatio, realizacija usluge montaže nije moguća. Kupac u tom slučaju treba da kontaktira IKEA Kontakt centar, dogovori dodatni termin planiranja i da zakaže dodatnu uslugu montaže kuhinje po važećem cenovniku dodatnih usluga. Usluga se ponovo mora rezervisati i platiti.

Montaža kuhinje se može obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući sledeće a ne ograničavajući se na to: prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice zbog vremenskih nepogoda, ili dolaska stranih delegacija, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju IKEA će uložiti sav trud da pravovremeno kontaktira s kupcem i ugovori drugi termin montaže kuhinje.

Šivenje

Usluga šivenja dostupna je samo za proizvode kupljene u robnoj kući IKEA.

Podizvođač na tim poslovima nije odgovoran za fizička i hemijska svojstva obrađene tkanine (procenat skupljanja od 4%).

Uslugu šivenja moguće je ugovoriti na odeljenju tekstila i Odeljenju za kupce.

Click & collect

Cena usluge uključuje prikupljanje proizvoda ukupne težine do 30kg, odnosno do 1.000 kg. Svaka dodatna tona obračunava se po punoj ceni osnovne usluge. Kada narudžbina bude spremna za preuzimanja na odabranoj lokaciji kupac će biti obavešten slanjem elektronske pošte i proizvode može preuzeti najkasnije 3 dana od dogovorenog datuma isporuke. U slučaju da kupac želi da otkaže uslugu koju treba da preuzme u Centru za isporuku, to može učiniti pozivanjem Kontakt centra na broj 011/7 555 444. U centru za isporuku ne postoji mogućnost obavljanja novčanih transakcija. U slučaju da su proizvodi napustili robnu kuću IKEA, kupcu će u roku od 14 dana biti elektronskim putem vraćen novac umanjen za iznos usluge Click & Collect.

Otkazivanje ostalih usluga

U slučaju da Kupac želi otkazivanje ili pomeranje termina neke od ostalih usluga (sastavljanja nameštaja, merenja, planiranja kuhinje, montaže kuhinje ili šivenja), mora o tome obavestiti Kontakt centar na broj 011/7 555 444 najmanje 48 sati pre ugovorenog termina izvršenja usluge; napominjemo Kupcu da je, imajući u vidu svrhu i karakter ovih usluga te logističke i druge troškove koji nastaju bez obzira na okolnosti, ove POJEDINE usluge isporučene ili otkazane na gore opisani način, Kupcu je predočeno da se neće vratiti naplaćeni iznos usluge. Ako Kupac otkaže uslugu u roku kraćem od 48 sati, Kupcu neće biti vraćen naplaćeni iznos usluge. Ukoliko Kupac pomeri termin neke od navedenih usluga u roku kraćem od 48 h, smatraće se da je došlo do nemogućnosti izvršenja usluge za koje je Kupac odgovoran, pa se time obaveza IKEA da pruži uslugu gasi, s tim da Kupcu ne pripada pravo na povraćaj cene plaćene na ime usluge. Ukoliko kupac ne obezbedi uslove za rad (npr. neispravne instalacije, nedekvatan kvalitet zidova, neadekvatna temperatura u prostoriji,...) u trenutku dolaska ekipe za obavljanje ostalih usluga, smatraće se da je došlo do nemogućnosti izvršenja usluge za koje je Kupac odgovoran, pa se time obaveza IKEA da pruži uslugu gasi, s tim da Kupcu ne pripada pravo na povraćaj cene plaćene na ime usluge. Kupac može zakazati I platiti novi termin za izvršenje usluge.

Pojedine usluge mogu se odložiti ili obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući sledeće a ne ograničavajući se na to: prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice usled vremenskih nepogoda, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju IKEA će uložiti sav svoj trud da pravovremeno kontaktira s Kupcem i ugovori drugi termin isporuke.


ZAMENA I VRAĆANJE, PRAVO NA ODUSTANAK

Opšte o politici zamene i vraćanja - IKEA 365

Važno nam je da kupci budu zadovoljni kupovinom IKEA proizvoda, u redu je da se kupac predomisli. Kupljene proizvode možeš da vratiš u roku od 365 dana, prema uslovima u IKEA politici povrata koja je sastavni deo uslova o kupovini i detalje možeš naći ovde.

Za proizvode koje sastaviš, testiraš i vratiš neoštećene u prvih 14 dana od dana kupovine, isporuke ili preuzimanja vratićemo ti pun iznos prema originalnom načinu plaćanja. Za sve neotpakovane proizvode vratićemo pun iznos prema originalnom načinu plaćanja u roku od 365 dana. Za vraćanje proizvoda koji su korišćeni duže od 14 dana IKEA zadržava pravo da novac vrati na vrednosnu karticu.

Za testiranje novog dušeka IKEA daje rok od 90 dana. Rok za vraćanje i zamenu dušeka je 90 dana. Ukoliko kupac proceni da mu dušek ne odgovara, jednostavno ga može vratiti i odabrati drugi.Ukoliko se Kupac predomisli u roku od 90 dana, nakon jedne zamene dušeka, kupac gubi pravo na ponovnu zamenu.

Zadržavamo pravo da odbijemo povrat ili zamenu proizvoda ukoliko kriterijumi nisu zadovoljeni. Ukoliko vraćaš sastavljan ili korišćen proizvod nakon 14 dana od dana kupovine, isporuke ili preuzimanja, procenićemo stanje artikla prema uslovima opisanim u IKEA politici povrata sa kojima se možeš detaljnije upoznati ovde.

Ako vraćeni prozvod ne ispunjava gore nevedene kriterijume, IKEA zadržava pravo da ne vrati novac. Takođe, u tom slučaju, IKEA može kupcu da ponudi ili zamenu uz umanjenje cene ili vrednosnu karticu sa umenjenim iznosom jer kriterijumi za povrat plaćenog iznosa za proizvod nisu u celosti ispunjeni.

Zamena i vraćanje proizvoda se obavlja donošenjem istog zajedno sa originalnim računom ili nekim drugim dokazom o kupovini u robnu kuću IKEA.

Ako se Kupac predomisli i odluči da vrati ispravan i nekorišćen proizvod, Kupac je obavezan da se obrati IKEA Kontakt centru radi informisanja o daljem postupku vraćanja proizvoda.

Kupac je saglasan da vrati nekorišćene proizvode u izvornom stanju i, ako je moguće, u pripadajućoj ambalaži. Ako Kupac vraća proizvode zato što se predomislio, troškove vraćanja proizvoda u robnu kuću IKEA snosi sam.
IKEA zadržava pravo vraćanja umanjenog iznosa vrednosti proizvoda ako je proizvod korišćen ili oštećen.

Ako uslovi za vraćanje proizvoda nisu ispunjeni, IKEA ima pravo da odbije povraćaj novca ili da ponudi zamenu ili IKEA vrednosnu karticu.

IKEA snosi troškove prevoza vraćenih proizvoda isključivo ako je proizvod neispravan ili oštećen ili je isporučen proizvod koji Kupac nije naveo u narudžbini.

IKEA zadržava pravo vraćanja umanjenog iznosa vrednosti proizvoda ako je proizvod korišćen ili oštećen.

Pravo na odustanak od ugovora

Pored prava definisanih ovim Uslovima i odredbama vezanih za vraćanje proizvoda, prema važećim propisima, Kupac, u slučaju kupovine putem interneta i telefona, ima pravo da otkaže i vrati kupljenu robu, u roku od 14 dana, iz bilo kojeg razloga i bez obrazloženja. U slučaju odustanka, Kupac je dužan da vrati proizvod u originalnoj ambalaži, i po mogućstvu, neotpakovan. IKEA zadržava pravo da utvrdi kolika je umanjena vrednost proizvoda prilikom povraćaja novca, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od Ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, koju dobija uz robu kupljenu putem telefona ili interneta (izjava o odustanku), kao i na bilo koji drugi nedvosmislen način. Izjava o odustanku od Ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata kompaniji IKEA.

Ukoliko Kupac odustane koristeći elektronski obrazac za odustanak, IKEA je dužna da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Kupac sam organizuje i snosi troškove vraćanja proizvoda u robnu kuću.

Ukoliko kupac odustane od celokupne porudžbine u roku od 14 dana, nakon vraćanja proizvoda u Robnu kuću IKEA, IKEA kupcu vraća celokupan iznos porudžbine, uključujući i prvobitno plaćenu dostavu u sklopu porudžbine.

U slučaju da kupac odustaje od proizvoda iz porudžbine u roku od 14 dana, nakon vraćanja proizvoda u robnu kuću, kupcu će biti vraćen samo novac u iznosu vrednosti vraćenog proizvoda.

Ovi Uslovi poslovanja IKEA Srbija d.o.o. važe od datuma objave na vebsajtu od 20.06.2019.