Vrati se na glavni sadržaj

Uslovi prodaje na daljinu IKEA


OPŠTI USLOVI

 • Informacije o uslovima

  Ovaj dokument određuje uslove poslovanja, odnosno kupovine proizvoda i usluga van prodajnih objekata IKEA, putem internet stranice, IKEA aplikacije i telefona (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“). Ovi Uslovi i odredbe propisuju i uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet stranica od strane Kupaca.

  Na uslove prodaje na daljinu primenjuju se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o trgovini, Zakon o obligacionim odnosima, kao i ostali važeći propisi Republike Srbije.

  Prihvatanjem ovih Uslova i odredbi prihvataju se i način vraćanja, odnosno zamene i vraćanja proizvoda kompanije IKEA.

  Ovu internet stranicu uređuje IKEA Srbija d.o.o. Beograd, sa sedištem u ulici Astrid Lindgren 11, Beograd, registrovano kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem: 20287608, PIB: 104990791 (u daljem tekstu: „IKEA”), telefonski broj Kontakt centra: (011) 7555 444.

  Kompanija IKEA pruža interaktivnu uslugu na internet stranicama na linku.

  IKEA zadržava pravo izmene i/ili dopune ovih Uslova i odredaba u bilo kom trenutku. Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe u odgovarajućim poglavljima/odeljcima pre svake Narudžbine, jer se promene mogu dogoditi između poseta ili su posledice ažuriranja.

  Nakon obavljene registracije na internet stranicama, Kupci/Registrovani korisnici izjavljuju da su pročitali i razumeli ove Uslove i odredbe, da su s njima upoznati i u potpunosti saglasni, te da pristaju na korišćenje internet stranica u skladu s njima. Pravo korišćenja internet stranica nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Registrovani korisnik lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti šifara (lozinki), na mestima gde one postoje.

 • Definicije i pojmovi

  Posetilac - lice koje koristi internet stranice www.IKEA.rs ili aplikaciju, bez obzira da li je kupio proizvode ili usluge putem istih.

  Registrovani korisnik – registrovani Posetilac internet stranica ili aplikacije bez obzira na to da li obavlja kupovinu ili ne.

  Kupac – kupac proizvoda ili usluga, tj. lice koje koristi usluge informacionog društva i koje kupi barem jedan proizvod ili uslugu putem IKEA internet prodavnice ili aplikacije. Kupac je i lice koje proizvode ili usluge poručuje telefonom preko Kontakt centra.

  Prodavac – IKEA Srbija d.o.o. Beograd koji posluje kao deo IKEA grupe.

  Narudžbina – IKEA obrazac koji popunjava Kupac u koji spada i onlajn/elektronski obrazac sledeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e), i/ili usluge koji se prodaju u IKEA internet prodavnici i aplikaciji, kao što je navedeno u Uslovima i odredbama. U Narudžbinu spada i popunjavanje onlajn/elektronskog obrasca koji Kupac popunjava i šalje Prodavcu za svrhu kupovine proizvoda i usluga. Narudžbina se ostvaruje i telefonskim pozivom Kontakt centru Prodavca: (011) 7555 444, gde Kupac nabraja i tačno navodi željene proizvode i usluge kao i broj/količinu takvih proizvoda i usluga koje Narudžbinom zahteva i potvrđuje Narudžbinu na isti način.

  Usluge — dodatne usluge koje za kupce izvode spoljni pružaoci usluga, kao što su šivenje, isporuka, montaža i slično, a s kojima kompanija IKEA ima zaključen ugovor i usluge definisane prema cenovniku usluga.

  Ugovor – dvostrani ugovorni odnos između Kupca i Prodavca, u skladu sa ovim Uslovima i odredbama koje Kupac kupovinom robe i/ili usluga na daljinu izričito prihvata. Uslovi i odredbe smatraju se sastavnim delom Ugovora.

  Uslužni centar za isporuku - lokacija van sedišta Prodavca na kojoj Kupci mogu preuzeti proizvode kupljene u IKEA internet prodavnici ili u robnoj kući koristeći uslugu Click & Collect.

  Click & collect – usluga koju IKEA nudi prilikom kupovine putem interneta i telefona. Kupac poručuje i plaća robu i preuzima je u dogovoreno vreme u robnoj kući IKEA ili IKEA Uslužnom centru za isporuku.

  Paketna isporuka – paket težine do 30 kg dimenzija do 120x80x100 cm.

 • Informacije o IKEA internet prodavnici i aplikaciji

  Na internet stranicama nastojimo osigurati tačnost informacija, uključujući opise naših proizvoda i usluga, kao i ažurnost prilikom promena cena proizvoda, robe i usluga. Nažalost, ponekad može doći do propusta. Nastale poteškoće nastojaćemo da uklonimo u najkraćem mogućem roku.

  Ako bi nastale poteškoće uticale na status Narudžbine, svakako ćemo Kupca o tome obavestiti bez odlaganja.

 • Pravo intelektualne svojine

  U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnoj svojini, sav sadržaj i materijal objavljen na stranicama: www.IKEA.rs u potpunosti je i isključivo vlasništvo IKEA grupe, odnosno kompanije Inter IKEA Systems BV. Upotreba sadržaja ove internet stranice/domena bez izričite saglasnosti Inter IKEA Systems BV nije u skladu s propisima koja regulišu zaštitu intelektualne svojine. Ime, termin, logotip, znak IKEA i odgovarajući grafički prikaz/rešenje takođe su zaštitni znaci kompanije Inter IKEA Systems BV i podležu odredbama propisa koji regulišu i štite intelektualnu svojinu.

  Svaki Posetilac internet stranice izričito se slaže da će ove internet stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Kompanija IKEA, niti ko od njenih zaposlenih, agenata, trećih pružalaca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje da korišćenje ovih internet stranica neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka; niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati korišćenjem ovih internet stranica, ili (i) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih putem ovih internet stranica.

  Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu neposrednu (stvarnu štetu), ili posrednu štetu (izmaklu dobit), eventualne ozlede izazvane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi odnosno imovini Posetioca, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom kompanije IKEA, odnosno njenih zaposlenih, agenata i/ili trećih pružalaca usluga. Posetilac izričito potvrđuje da kompanija IKEA nije odgovorna za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica te da rizik od štete koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Posetilac.

  Ni u kojem slučaju IKEA, ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Posetilac izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupni sadržaj ovih internet stranica.

  Isključivo je Posetilac odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući a ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranica IKEA internet prodaje te sve s tim povezane troškove. Kompanija IKEA nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Posetioca koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih internet stranica.

  U svrhu izbegavanja svake sumnje oko odricanja odgovornosti od strane kompanije IKEA, Posetiocu neće biti uskraćena propisana prava, kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa sa kompanijom IKEA.

 • Obrada i zaštita ličnih podataka

  Kompanija IKEA je posvećena zaštiti i poštovanju vaše privatnosti.

  Jedan od najčešćih slučajeva kada prikupljamo podatke o ličnosti naših potrošača jeste prilikom učlanjivanja u IKEA FAMILY. IKEA FAMILY je naš članski klub koji je otvoren za lica starija od 14 godina. Više informacija o IKEA FAMILY programu možete pročitati ovde. Prilikom registracije u IKEA FAMILY program, zamolićemo vas da nam ostavite lične podatke neophodne za registraciju vašeg profila. Isto tako, uz vaš IKEA FAMILY profil ćemo pridružiti informacije o kupovinama koje ste obavili uz člansku karticu, informacijama o računima koji su izdati za vas i, uz vašu zasebnu i eksplicitnu saglasnost, informacije o istoriji vaše interakcije sa našim sajtovima. Koristimo vaše lične informacije kako bismo bolje razumeli vaše potrebe i preferencije u smislu kupovine, i kako bismo pripremili ponude i dali vam informacije o proizvodima i uslugama za koje biste možda bili zainteresovani. Bilteni i SMS poruke sa informacijama o aktuelnim ponudama za vas se šalju kao deo Programa. Ove informacije će vam biti poslate samo ukoliko nam za to date saglasnost, koju možete pronaći na formularu za registraciju u IKEA FAMILY program ili na IKEA sajtu.

  IKEA ulaže najveći trud da zaštiti sve lične podatke koji se koriste pri kupovini proizvoda i usluga (npr. zaštita ličnih podataka prilikom slanja promotivnih materijala, prilikom pravljenja Narudžbine, kao i prilikom plaćanja karticom).

  Detaljnije uslove zaštite podataka o ličnosti mogu se pročitati i preuzeti ovde.

 • Informacije o proizvodima

  Kupovina proizvoda preko internet prodavnice, IKEA aplikacije ili telefonom nudi drugačije iskustvo kupovine od robne kuće IKEA, te je potrebno obratiti pažnju na sledeće pojedinosti:

  • Boja proizvoda na fotografiji na internet stranicama može se razlikovati od boje u stvarnosti. Ako je proizvod u ponudi i u drugim bojama osim boje prikazanog primerka, informacija o drugim dostupnim bojama nalazi se uz sam proizvod. Fotografije, prikazi i slike isključivo su informativne.
  • U sadržaju etikete s cenom, odnosno na deklaraciji, nalaze se i osnovne informacije o proizvodu, dok se za bliže podatke Kupac uvek može obratiti kompaniji IKEA, a detalji o proizvodu se takođe mogu naći na sajtu kompanije IKEA, u delu podataka o proizvodu.
  • Proizvodi će biti isporučeni u naručenoj količini ako su na raspolaganju, ali postoji mogućnost da kompanija IKEA ne može isporučiti Narudžbinu delimično ili u celosti.
  • U slučaju da proizvod zahteva dodatni proizvod ili element kako bi konačan proizvod bio potpun i/ili u funkciji, proizvod za dopunu biće naznačen na samom proizvodu koji ga zahteva.
  • Nisu svi proizvodi i akcije istovremeno dostupni u IKEA internet prodavnici i robnoj kući IKEA. Uglavnom su cene izražene na internet stranicama iste kao u katalogu i u robnoj kući. No ponekad može biti razlike između cene u IKEA internet prodavnici, IKEA aplikaciji, IKEA katalogu i robnoj kući IKEA. Tada je za kupce IKEA internet prodavnice, kao i kupce putem telefona, važeća cena uvek ona koja je objavljena na internet stranicama u trenutku kupovine.
  • Kompanija IKEA pokušaće da u najvećoj mogućoj meri osigura ažurnost informacija na internet stranicama, posebno cene ponuđenih proizvoda i usluga.
  • Kompanija IKEA ne odgovara za eventualne greške nastale u opisu proizvoda, slika i greške nastale prilikom ažuriranja stranica i promena cena.
  • Ukoliko je reč o grešci koja bitno utiče na Kupčevu odluku o Narudžbini, Kupac zadržava pravo da otkaže ili izmeni Narudžbinu, a otkazivanje ili izmena moraju se isporučiti u robnu kuću IKEA odmah po pregledu Narudžbine i bez odlaganja.
 • Dostupnost proizvoda i usluga

  Podaci o zalihama proizvoda u robnoj kući IKEA menjaju se i mogu se razlikovati od informacije objavljene na internet stranicama ili u aplikaciji.

  Kompanija IKEA zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, kompanija IKEA Kupcu neisporučenog, a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća pun iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene a nisu pružene, bez obzira na razlog za povlačenje proizvoda iz prodaje, odnosno nepružanja usluge. Kompanija IKEA takođe zadržava pravo da promeni i pravovremeno obustavi ili prekine pružanje usluge internet prodavnice i aplikacije.

 • Saobraznost robe Ugovoru, garancije IKEA i rešavanje reklamacija

  IKEA je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača (zakonska garancija), ukoliko šta drugo nije predviđeno važećim propisima Republike Srbije. Za određene proizvode IKEA izdaje garanciju (ugovorna garancija).

  Vaša potrošačka prava u vezi sa saobraznošću robe štite se izjavljivanjem reklamacije prodavcu. Radi ostvarivanja ovih prava potrebno je uz reklamaciju priložiti račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa, fiskalni isečak, slip — ako je roba plaćena karticom, odštampan izvod s tekućeg računa i sl.). Period važenja i trajanja garancije i sve što garancija pokriva u vezi s nekim proizvodom navedeno je uz svaki proizvod. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u roku od 2 godine od prelaska rizika na potrošača. Proizvodi s odeljenja „Cirkularni kutak‟ ne mogu se kupiti putem interneta, IKEA aplikacije i telefona.

  Garancije za proizvode i usluge kompanije IKEA dostupni su: u IKEA katalogu ili na linku.

  Kako bi garancija bila valjana, nužno je pridržavati se posebnih upustava za upotrebu, održavanje, montažu i sastavljanje za svaki proizvod koji se može pronaći u pakovanju proizvoda, u robnim kućama IKEA i na IKEA internet stranici.

  Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih potrošačkih prava koja se tiču saobraznosti robe ugovoru i izjavi o garanciji, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. IKEA na prodajnom mestu ima istaknuto obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, i u svakom trenutku lice ovlašćeno za prijem reklamacija tokom radnog vremena.

  Potrošač može da izjavi reklamaciju:

  • usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena;
  • putem telefona (011) 7555-444;
  • pisanim putem dopisom naslovljenim na IKEA Srbija d.o.o. Beograd, Astrid Lindgren 11, Beograd,
  • elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, putem kontakt forme.

   

  Reklamacija se može prihvatiti isključivo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.). Imajte na umu da ponekad može biti neophodno da IKEA fizički pregleda robu na koju se reklamacija odnosi, a svakako je poželjno da uz reklamaciju dostavite fotografiju proizvoda na koji se reklamacija odnosi kako bismo bili u mogućnosti da reklamaciju obradimo u što kraćem roku. Niste u obavezi da IKEA dostavite ambalažu robe i to nije uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

  IKEA će po prijemu reklamacije bez odlaganju na pouzdan način ispitati da li je reklamacija opravdana i najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

  Odgovornost za materijalne nedostatke rešavaće se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obligacionim odnosima te ostalim važećim propisima Republike Srbije.

  Eventualni sporovi između Kupca i kompanije IKEA nastojaće se rešiti mirnim putem, u suprotnom se ugovara nadležnost suda u Beogradu.


REGISTRACIJA, PRAVLJENJE NARUDŽBINE I KUPOVINA

 • Registracija

  Za internet, telefonsku, kao i kupovinu putem IKEA aplikacije potrebno je imati najmanje 18 godina.

  Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

 • Narudžbina – opšte

  Proizvodi IKEA i usluga dostave se mogu naručiti putem interneta, IKEA aplikacije i telefona, u skladu sa ovim Uslovima i odredbama.

  Sve ostale usluge (osim šivenja) iz ovih Uslova se mogu naručiti isključivo putem telefona.

  Ako naručeni proizvodi nisu dostupni u skladištu, zaposleni IKEA Kontakt centra pozvaće Kupca u roku od 4 radna dana po slanju potvrde o prijemu Narudžbine.

  Kompanija IKEA nastojaće da isporuči sve proizvode koje je Kupac naručio, ali zadržava pravo da odbije Narudžbinu u slučajevima više sile ili kada je izvršenje ugovorne obaveze znatno otežano. Ako kompanija IKEA odbije Narudžbinu, Kupac će o tome biti obavešten u roku od 4 radna dana po slanju potvrde o primanju Narudžbine.

 • Narudžbina putem interneta i IKEA aplikacije

  Proizvodi i usluge se naručuju elektronskim putem, preko IKEA internet prodavnice. Proizvodi se smatraju naručenim onog trenutka kada Kupac završi ceo postupak naručivanja. Tada će Kupac imejlom primiti potvrdu o prijemu Narudžbine.

  Po izradi i potvrdi prijema Narudžbine, na dostavljenu imejl adresu Kupac će dobiti potvrdu da je kompanija IKEA primila Narudžbinu.

 • Narudžbina putem telefona

  Proizvodi i usluge se naručuju telefonskim putem, preko IKEA Kontakt centra: (011) 7555 444. Kupac operateru u Kontakt centru nabraja i tačno navodi željene proizvode i usluge kao i broj/količinu takvih proizvoda i usluga koje Narudžbinom zahteva i naručuje ih tim putem (važna napomena: Prodavac ovim predočava Kupcu da se za ovaj vid usluge Kupovine proizvoda predviđa i da je jedina data mogućnost plaćanja platnim karticama ili plaćanja pouzećem u gotovini, dok se usluge mogu platiti samo platnim karticama).

  Postoji mogućnost da IKEA Kontakt centar za Kupca napravi Narudžbinu putem telefona, za koju će Kupac dobiti potvrdu putem mejla. Ukoliko Kupac ne može primiti potvrdu putem mejla (npr. nema mejl ili nema pristup računaru ili internetu), IKEA zadržava pravo da od Kupca zatraži da izdiktira podatke koji su neophodni za izvršenje Narudžbine, kao i pravo da taj poziv snimi.

  Ugovor se smatra zaključenim trenutkom plaćanja.

 • Otkazivanje narudžbine

  Opšte odredbe otkazivanja Narudžbine

  Kupac ima pravo da otkaže Narudžbinu usluge dostave u bilo kom trenutku, pozivom na broj telefona IKEA Kontakt centra od 09 do 20 sati svakog dana u nedelji.

  Ako je Narudžbina usluge dostave otkazana pre nego što su proizvodi napustili robnu kuću IKEA, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa za proizvode i isporuku.

  Ako se Narudžbina otkaže pošto proizvodi napuste robnu kuću IKEA, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, ali u tom slučaju Kupac sam snosi troškove vraćanja proizvoda u robnu kuću IKEA. Za bliža obaveštenja o ovim uslovima, vidi i prethodne sekcije Uslova i odredaba.

  Postupak otkazivanja narudžbine prilikom naručivanja putem interneta ili IKEA aplikacije

  Prilikom uspešno napravljene Narudžbine putem interneta ili IKEA aplikacije Kupac dobija tzv. imejl potvrde (tj. potvrdu o uspešnoj Narudžbini poslatu imejlom), koji između ostalog sadrži link preko kojeg Kupac može da prati status Narudžbine.

  Na stranici sa statusom internet Narudžbine, u donjem desnom uglu, postoji mogućnost otkazivanja Narudžbine klikom na dugme.

  Kada Kupac odabere tu mogućnost (klikne na dugme za otkazivanje narudžbine robe/usluge), prvo dobija spisak razloga zbog kojih želi otkazati Narudžbinu. Otkazivanjem Narudžbine internet Narudžbina se poništava.

  Nakon odabrane mogućnosti, tj. kada Kupac klikne na dugme za otkazivanje narudžbine, status Narudžbine se menja tako da stoji: „primljen zahtev za otkazivanje‟.

  IKEA Kontakt centar obrađuje zahtev za otkazivanje narudžbine prilikom onlajn naručivanja i o ishodu obaveštava Kupca elektronski na dostavljenu imejl adresu Kupca.

  Kupac je obavešten da je moguće otkazivanje Narudžbine prilikom onlajn naručivanja.

  Postupak otkazivanja telefonske narudžbine

  Kupac telefonsku porudžbinu može otkazati popunjavanjem kontakt forme na WEB stranici, ili pozivanjem Kontakt centra na broj (011) 7 555 444 i telefonskim putem izneti zahtev za otkazivanje porudžbine. Operater će kupcu potvrditi otkazivanje porudžbine

 • Pravila prikupljanja proizvoda

  Proizvodi se prikupljaju po Narudžbini, pa će roba biti isporučena na adresu isporuke Kupca navedenu prilikom pravljenja Narudžbine. Potvrđivanjem Narudžbine smatraće se da se Kupac slaže sa sledećim:

  • Prihvatam odgovornost za tačnost podataka i adrese isporuke.
  • Prihvatam da obezbedim izabranu prostoriju na adresi isporuke u koju će biti isporučeni naručeni proizvodi. Ako je izabrana prostorija nije pogodna za isporuku naručenih proizvoda, isporučioci/kuriri će to saopštiti Kupcu na licu mesta. Ako Kupac insistira da se naručeni proizvodi, uprkos upozorenju kurira ostave u neodgovarajućoj prostoriji, kompanija IKEA, kao i dostavna/kurirska služba, u potpunosti se odriče odgovornosti od mogućih oštećenja nastalih usled neprimerenog skladištenja proizvoda, što će zabeležiti u dostavnici.
  • Prihvatam da predam dostavnoj/kurirskoj službi sve proizvode za koje želim da ostvarim povraćaj novčanih sredstava i koje sam naveo/la kao višak, oštećene, neželjene ili pogrešne.• Proizvode ću nastojati da vratim u originalnom pakovanju, neotvorene i nekorišćene. U slučaju odstupanja od originalnog pakovanja proizvoda, prihvatam IKEA pravila zamene i vraćanja proizvoda za otvorene ili sastavljene proizvode.
  • Obrazac za vraćanje proizvoda mora potpisati Kupac, koji vraća proizvode, i isporučilac/kurir, koji će proizvode proveriti i preuzeti te vratiti u robnu kuću IKEA.
  • Ako nisam u mogućnosti da lično prisustvujem isporuci, imenovaću drugu punoletnu osobu koja će to učiniti u moje ime i koja će se potpisati na obrazac vraćanja robe koji se predaje dostavljaču.
 • Cena

  Sve cene istaknute u IKEA internet prodavnici i IKEA aplikaciji izražene su u domaćoj valuti — dinarima (RSD), i uključuju PDV.

  Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan naručivanja i objavljenim na internet stranicama i u IKEA aplikaciji. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave. Kompanija IKEA nastojaće da cene navedene u narudžbini budu tačne, međutim može doći do greške ili odstupanja.

  U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade Narudžbine, ili cena na internet stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda ili usluge, kompanija IKEA omogućiće Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu promenjenu cenu.

  Troškovi isporuke biće naznačeni zasebno i dodati na ukupnu cenu naručenih proizvoda.

  Troškovi isporuke biće obračunati na osnovu načina isporuke, dimenzija, težine paketa i adrese isporuke.

 • Plaćanje

  Plaćanje robe i usluga naručenih putem IKEA internet prodavnice ili aplikacije se vrši elektronski. Za kupovinu u IKEA internet prodavnici i aplikaciji moguće je koristiti debitne ili kreditne kartice ili putem PayByLink.

  Plaćanje robe i usluga naručenih putem telefona (PayByLink) se vrši debitnom ili kreditnom karticom putem inetrneta.


ISPORUKA PROIZVODA

 • Opšte

  Usluga isporuke moguća je isključivo za IKEA proizvode.

  IKEA pruža uslugu isporuke samostalno ili preko svojih podizvođača koje angažuje po ugovoru. IKEA zadržava pravo da zaključi ugovor s različitim kurirskim i dostavnim službama uz uslov da kvalitet usluge isporuke ostane identičan i odgovara IKEA standardima.

  Proizvodi predviđeni za isporuku biće isporučeni na adresu navedenu prilikom prijema narudžbine usluge: na trotoaru najbližem ulazu u stambeni objekat ili u jednu prostoriju u (stambenom) objektu po izboru Kupca.

  Kod isporuke na trotoaru, ako se radi o stambenoj zgradi, isporučilac neće nositi proizvode do sprata na kojem se nalazi Kupac, već do kolskog prilaza najbližem ulazu u zgradu koji je dužan Kupac da obezbedi. Prilaz objektu mora biti slobodan, u suprotnom se isporuka vrši do najbliže tačke na kojoj je moguć istovar.

  U slučaju isporuke u prostoriju po izboru, isporučilac je dužan da unese proizvode bez obzira na sprat i raspoloživost lifta. Pre nego što se odluči za uslugu isporuke, Kupac je dužan da sa svoje strane proveri mogućnost prilaska kamiona ili vozila za isporuku adresi isporuke.

  Isporuka se vrši na području Republike Srbije sa poštanskim brojevima od 11000 do 37999.

  Isporuka se vrši na adresu navedenu u Narudžbini.

  Da bi se najavila isporuka ili potvrdio termin isporuke, kurir/isporučilac telefonski će kontaktirati s kupcem pre dogovorenog termina isporuke za područja širom Republike Srbije.

 • Naknada i uslovi isporuke

  Naknada za uslugu isporuke iskazana je na Narudžbenici usluge i obračunava se u skladu sa načinom isporuke, težinom pakovanja, dimenzijama, kao i lokacijom i adresom isporuke.

  Prilikom kreiranja narudžbine, Kupac ima mogućnost da izabere vreme isporuke tako što će odabrati termin sa ponuđene liste. Nakon što je narudžbina kreirana, Kupac će primiti potvrdu putem imejla da je narudžbina primljena, a u imejlu će biti sadržani podaci o narudžbini, uključujući i vreme isporuke. U slučaju paketne isporuke i isporuke do trotoara datum isporuke je okviran.

  IKEA zadržava pravo da promeni ugovoreni termin i način isporuke usled okolnosti koje su naknadno nastupile ili iz razloga koji su izvan kontrole kompanije IKEA, te će u dogovoru s Kupcem predložiti nov termin isporuke.

  Potrebno je da Kupac obezbedi da punoletna osoba bude prisutna prilikom preuzimanja proizvoda na adresi isporuke navedenoj u Narudžbini.

 • Ograničenja isporuke

  IKEA ne isporučuje prehrambene proizvode, metražu, biljke, persijske tepihe i proizvode s odeljenja „Cirkularni kutak‟. Vrednosne kartice poručene i plaćene putem Kontakt centra mogu se isporučiti na kućnu adresu.

  Kupac je u obavezi da obezbedi slobodan pristup adresi na kojoj se vrši isporuka.

  Ako zbog nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke ili ometanog pristupa isporuka ne bude moguća ili bude otežana (zabranjen pristup kamionima, neodgovarajuća širina, nosivost, itd.), isporuka će se obustaviti, a proizvodi biti vraćeni kompaniji IKEA, o čemu će Kupac biti obavešten.

  Potrebno je proveriti veličinu proizvoda kako bi se obezbedilo da na adresi isporuke ima dovoljno prostora za prijem proizvoda (npr. širina i visina vrata). Neki proizvodi (poput sofa) većih su dimenzija, te je Kupac obavezan da osigura prostor za isporuku svih takvih krupnijih proizvoda, kao i pristup prostoriji u koju će biti isporučeni.

  Kupac je obavezan da osigura da prostorija u koju će se proizvodi isporučiti nema nikakve karakteristike koje mogu negativno uticati na proizvode i naneti štetu, kao što su vlaga, kiša, vetar, sneg itd, ne ograničavajući se na njih.

  Isporuka se može obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući sledeće a ne ograničavajući se na: prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice zbog vremenskih nepogoda ili dolaska stranih delegacija, oštećenja ili radove na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju IKEA će uložiti sav trud da pravovremeno kontaktira s kupcem i ugovori drugi termin i način isporuke.

  Proizvodi će biti upakovani i sortirani/složeni tako da se uobičajenim pretovarom u prevozu i rukovanjem ne mogu oštetiti.

  Prilikom isporuke u prostoriju po izboru i preuzimanja proizvoda, Kupac je dužan da proveri eventualna oštećenja i nedostatke, te da ih navede na potvrdi o prijemu robe (dostavnici). Po izvršenoj isporuci, Kupac je obavezan da potpiše potvrdu o preuzimanju (dostavnicu) kojom se potvrđuje: (1) da je Narudžbina isporučena, (2) broj isporučenih pakovanja i (3) da su proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja pakovanja, kao i da li je Kupac zadovoljan primljenom uslugom.

  U slučaju isporuke na trotoaru, nakon preuzimanja narudžbine i potpisivanja dostavnice Kupac sva odstupanja od narudžbine i oštećenja pakovanja može prijaviti kontaktirajući s IKEA službom za korisnike, tj. slanjem imejla putem kontakt obrasca ili pozivom na broj telefona 011/7 555 444. Ukoliko su proizvodi dostavljeni do kolskog prilaza sa vidljivim oštećenjem pakovanja, u tom slučaju moguće je odbiti preuzimanje samo cele narudžbine, ne i dela.

  Ako Kupac odbije da potpiše potvrdu o preuzimanju, isporuka će se smatrati odbijenom. Ako se isporuka ne može izvršiti zbog neadekvatnog∕nedovoljnog prilaza ili pristupa adresi za isporuku, ili u slučaju da na adresi za isporuku nema nikoga (punoletnog) za preuzimanje proizvoda, proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi, već će dostavna∕kurirska služba ponovo pokušati isporuku. Ako Kupac u dva pokušaja ne preuzme proizvode, smatra se da je odustao od preuzimanja.

  Kupac je dužan da u što kraćem roku obavesti kompaniju IKEA o bilo kakvim mogućim poteškoćama u preuzimanju proizvoda. IKEA neće snositi odgovornost za bilo kakva kašnjenja koja su rezultat propusta Kupca. Ako iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan u ugovorenom terminu na adresi isporuke ili na telefonskom broju koji je ostavio, kompanija IKEA ne preuzima odgovornost za neispunjenje ugovorenog∕usaglašenog termina isporuke. Dostavna služba će pokušati da isporuči proizvode dva puta, prilikom inicijalne isporuke i sledeći put u roku od 3 dana od unapred definisanog termina. U slučaju da se isporuka ne izvrši ni nakon drugog pokušaja, proizvodi će se vratiti u robnu kuću IKEA, a termin isporuke biće otkazan. Tada Kupac ima pravo da traži povraćaj samo u visini iznosa cene proizvoda. U tom slučaju, Kupac snosi troškove prevoza za vraćanje proizvoda u robnu kuću IKEA.

  Za povrat proizvoda zbog promene mišljenja, Kupac je dužan da vrati robu u robnu kuću na odeljenje Služba za kupce ili da kontaktira s IKEA Kontakt centrom imejlom, kontakt obrascem ili pozivom na broj telefona (011) 7555-444, od 10 do 18 časova svakog dana osim nedelje. Pošto se obrati IKEA Kontakt centru, Kupac mora popuniti zahtev za vraćanje prema uputstvu Kontakt centra.

  Kada se roba isporuči Kupcu ili osobi koja je primila robu, Kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna oštećenja, gubitke ili uništenje proizvoda.

 • Ugovaranje isporuke

  Pre nego što se odluči za uslugu isporuke, Kupac je obavezan da proveri mogućnost prilaska kamiona ili dostavnog vozila na adresu isporuke. Ako je prilazak adresi isporuke otežan (zabranjen pristup kamionima, neodgovarajuća širina, nosivost, itd.), isporuka neće biti moguća.

  Kupac je dužan da u što kraćem roku obavesti kompaniju IKEA o bilo kakvim mogućim poteškoćama u preuzimanju proizvoda. IKEA neće snositi odgovornost za bilo kakva kašnjenja koja su rezultat propusta Kupca.

  Proizvodi koji nedostaju biće ponovo naručeni i naknadno isporučeni bez naknade. Oštećeni ili pogrešno isporučeni proizvodi biće vraćeni u robnu kuću IKEA te će se isto tako naknadno isporučiti bez naknade.

  Ako Kupac naknadno uoči kakve nepravilnosti i oštećenja, dužan je obavestiti robnu kuću IKEA u razumnom roku o tome, a u svakom slučaju u skladu s rokovima predviđenim važećim propisima Republike Srbije.

  Kada se roba isporuči Kupcu ili osobi koja je primila robu, Kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna oštećenja, gubitke ili uništenje proizvoda.

 • Rok isporuke

  IKEA će učiniti sve da isporuči kupljene proizvode u terminu usaglašenom na prodajnom mestu u robnoj kući IKEA ili onlajn, u zavisnosti od stanja zaliha i adrese za isporuku.

  Isporuka na trotoaru podrazumeva isporuku u roku od 2 do 4 dana, od momenta poručivanja, za adrese isporuke na teritoriji Beograda i prigradskih opština, dok ukoliko je adresa isporuke izvan tog područja Kupac bira datum dostave.

  Kupac odabirom isporuke u prostoriju po želji ima mogućnost biranja datuma isporuke, ali ne i vremenski interval isporuke. Kupac će moći da izabere željeni datum isporuke u roku od 7 radnih dana u celodnevnom terminu. Isporučilac/kurir će Kupca obavestiti 30 minuta ranije o vremenu isporuke na datoj adresi.

  Prilikom odabira Premijum isporuke u prostoriju po želji, Kupac bira željeni datum i vremenski interval od 4 sata za isporuku proizvoda na datoj adresi.

  Proizvode isporučujemo najkasnije do 30 radnih dana na odabranu adresu isporuke.

  Nedelje, praznici i ostali neradni dani ne računaju se u rok isporuke.

 • Otkazivanje isporuke

  Kupac ima mogućnost da otkaže uslugu isporuke u bilo kom trenutku, pozivom na telefonski broj Kontakt centra IKEA Odeljenja za kupce: (011) 7555-444 od 9 do 20 sati svakog dana u nedelji.

  Ako je usluga isporuke otkazana pre nego što proizvodi napuste robnu kuću IKEA, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa za proizvode i isporuku.

  Ako se narudžbina otkaže pošto proizvodi napuste robnu kuću IKEA, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, ali u tom slučaju, kupac sam snosi troškove vraćanja proizvoda u robnu kuću IKEA.

  Po otkazivanju usluge isporuke pozivom telefonskog broja Kontakt centra IKEA Odeljenja za kupce, Kupac će dobiti potvrdu o otkazivanju narudžbine usluge na svoju email adresu.

 • Centri za isporuku (Click & Collect)

  Centar za isporuku i Click & Collect blizu tebe omogućavaju Kupcima da u blizini svog doma preuzmu proizvode, maksimalne težine porudžbine do 1000 kg, koje su prethodno kupili u IKEA internet prodavnici ili putem telefona koristeći uslugu Click & Collect. Svrha centra za isporuku jeste kvalitetna, brza i povoljna usluga preuzimanja IKEA proizvoda.

  U centrima za isporuku (Niš, Novi Sad), kao i na lokacijama Click & Collect blizu tebe, nije moguće razgledanje, proba i kupovina IKEA proizvoda, kao ni ugovaranje ostalih IKEA usluga. Centri za isporuku kao i Click & Collect blizu tebe nemaju niti pružaju ugostiteljske usluge IKEA Restoran niti IKEA Dućan švedske hrane.

  Mesta za preuzimanje Narudžbine:

  • Click & Collect u robnoj kući IKEA Beograd;

   Kupac uslugu Click & Collect u robnoj kući IKEA Beograd može kupiti u IKEA internet prodavnici ili ukoliko kontaktira IKEA kontakt centar. Nakon što kupac dobije potvrdu o prikupljenoj narudžbini, dužan je istu preuzme u roku od tri dana. Prilikom preuzimanja robe, kupac je dužan da sa sobom ponese potvrdu narudžbine (uključujući i broj narudžbine koji je potreban za preuzimanje), kao i svoj identifikacioni dokument sa slikom. Kupac je dužan da preuzimanje proizvoda u robnoj kući otkaže u roku od 24 sata od željenog termina preuzimanja. Informacija o ceni usluge dostupna je na sledećem linku.

  • Click & Collect blizu tebe – Novi Beograd, parking Extra Centra;

  Kupac uslugu Click & Collect blizu tebe –  Novi Beograd, preuzimanje proizvoda na parkingu navedene lokacije, može kupiti u IKEA internet prodavnici ili ukoliko kontaktira IKEA kontakt centar. Kupac prilikom kreiranja narudžbine, osim lokacije, bira i unapred definisan termin (datum i vreme) kada želi da preuzme svoju narudžbinu. Kada narudžbina bude spremna, Kupac će biti obavešten putem imejla o datumu preuzimanja proizvoda na parkingu navedene lokacije. U Click & Collect blizu tebe na parkingu navedene lokacije ne postoji mogućnost obavljanja novčanih transakcija, kao ni povrata i zamene robe. Kupac je u obavezi da ispoštuje odabrani termin preuzimanja. Ukoliko kupac narudžbinu ne preuzme u odabranom terminu i naznačenom roku kada je kamion na lokaciji, smatra se da je kupac odustao od preuzimanja. IKEA će u tom slučaju vratiti kupcu samo iznos vrednosti proizvoda u roku od 14 kalendarskih dana. Prilikom preuzimanja robe, kupac je dužan da sa sobom ponese potvrdu narudžbine (uključujući i broj narudžbine koji je potreban za preuzimanje), kao i svoj identifikacioni dokument sa slikom. Preuzimanje proizvoda u mestu za preuzimanja Click & Collect blizu tebe ne podrazumeva utovar od strane zaposlenika u kola kupca. Preuzimanje proizvoda u mestu za preuzimanja Click & Collect blizu tebe moguće je otkazati ili promeniti termin u slučaju da roba nije napustila robnu kuću. Kupac može da promeni termin pozivom u Centar za podršku kupcima. Ako je roba napustila robnu kuću, termin nije moguće promeniti.

  • Click & Collect blizu tebe – Pančevo , parking LIDL;

  Kupac uslugu Click & Collect blizu tebe – Pančevo, preuzimanje proizvoda na parkingu navedene lokacije, može kupiti u IKEA internet prodavnici ili ukoliko kontaktira IKEA kontakt centar. Kupac prilikom kreiranja narudžbine, osim lokacije, bira i unapred definisan termin (datum i vreme) kada želi da preuzme svoju narudžbinu. Kada narudžbina bude spremna, Kupac će biti obavešten putem imejla o datumu preuzimanja proizvoda na parkingu navedene lokacije. U Click & Collect blizu tebe na parkingu navedene lokacije ne postoji mogućnost obavljanja novčanih transakcija, kao ni povrata i zamene robe. Kupac je u obavezi da ispoštuje odabrani termin preuzimanja. Ukoliko kupac narudžbinu ne preuzme u odabranom terminu i naznačenom roku kada je kamion na lokaciji, smatra se da je kupac odustao od preuzimanja. IKEA će u tom slučaju vratiti kupcu samo iznos vrednosti proizvoda u roku od 14 kalendarskih dana. Prilikom preuzimanja robe, kupac je dužan da sa sobom ponese potvrdu narudžbine (uključujući i broj narudžbine koji je potreban za preuzimanje), kao i svoj identifikacioni dokument sa slikom. Preuzimanje proizvoda u mestu za preuzimanja Click & Collect blizu tebe ne podrazumeva utovar od strane zaposlenika u kola kupca. Preuzimanje proizvoda u mestu za preuzimanja Click & Collect blizu tebe moguće je otkazati ili promeniti termin u slučaju da roba nije napustila robnu kuću. Kupac može da promeni termin pozivom u Centar za podršku kupcima. Ako je roba napustila robnu kuću, termin nije moguće promeniti.

  • Click & Collect blizu tebe – Kragujevac, parking LIDL;

  Kupac uslugu Click & Collect blizu tebe – Kragujevac, preuzimanje proizvoda na parkingu navedene lokacije, može kupiti u IKEA internet prodavnici ili ukoliko kontaktira IKEA kontakt centar. Kupac prilikom kreiranja narudžbine, osim lokacije, bira i unapred definisan termin (datum i vreme) kada želi da preuzme svoju narudžbinu. Kada narudžbina bude spremna, Kupac će biti obavešten putem imejla o datumu preuzimanja proizvoda na parkingu navedene lokacije. U Click & Collect blizu tebe na parkingu navedene lokacije ne postoji mogućnost obavljanja novčanih transakcija, kao ni povrata i zamene robe. Kupac je u obavezi da ispoštuje odabrani termin preuzimanja. Ukoliko kupac narudžbinu ne preuzme u odabranom terminu i naznačenom roku kada je kamion na lokaciji, smatra se da je kupac odustao od preuzimanja. IKEA će u tom slučaju vratiti kupcu samo iznos vrednosti proizvoda u roku od 14 kalendarskih dana. Prilikom preuzimanja robe, kupac je dužan da sa sobom ponese potvrdu narudžbine (uključujući i broj narudžbine koji je potreban za preuzimanje), kao i svoj identifikacioni dokument sa slikom. Preuzimanje proizvoda u mestu za preuzimanja Click & Collect blizu tebe ne podrazumeva utovar od strane zaposlenika u kola kupca. Preuzimanje proizvoda u mestu za preuzimanja Click & Collect blizu tebe moguće je otkazati ili promeniti termin u slučaju da roba nije napustila robnu kuću. Kupac može da promeni termin pozivom u Centar za podršku kupcima. Ako je roba napustila robnu kuću, termin nije moguće promeniti.

  • Click & Collect blizu tebe – Čačak, parking LIDL Čačak;

  Kupac uslugu Click & Collect blizu tebe - Čačak, preuzimanje proizvoda na parkingu navedene lokacije, može kupiti u IKEA internet prodavnici ili ukoliko kontaktira IKEA kontakt centar. Kupac prilikom kreiranja narudžbine, osim lokacije, bira i unapred definisan termin (datum i vreme) kada želi da preuzme svoju narudžbinu. Kada narudžbina bude spremna, Kupac će biti obavešten putem imejla o datumu preuzimanja proizvoda na parkingu navedene lokacije. U Click & Collect blizu tebe na parkingu navedene lokacije ne postoji mogućnost obavljanja novčanih transakcija, kao ni povrata i zamene robe. Kupac je u obavezi da ispoštuje odabrani termin preuzimanja. Ukoliko kupac narudžbinu ne preuzme u odabranom terminu i naznačenom roku kada je kamion na lokaciji, smatra se da je kupac odustao od preuzimanja. IKEA će u tom slučaju vratiti kupcu samo iznos vrednosti proizvoda u roku od 14 kalendarskih dana. Prilikom preuzimanja robe, kupac je dužan da sa sobom ponese potvrdu narudžbine (uključujući i broj narudžbine koji je potreban za preuzimanje), kao i svoj identifikacioni dokument sa slikom. Preuzimanje proizvoda u mestu za preuzimanja Click & Collect blizu tebe ne podrazumeva utovar od strane zaposlenika u kola kupca. Preuzimanje proizvoda u mestu za preuzimanja Click & Collect blizu tebe moguće je otkazati ili promeniti termin u slučaju da roba nije napustila robnu kuću. Kupac može da promeni termin pozivom u Centar za podršku kupcima. Ako je roba napustila robnu kuću, termin nije moguće promeniti.

  • Click & Collect u IKEA Centru za isporuku u Novom Sadu;
  • Click & Collect u Uslužnom centru za isporuku u Nišu.

  Kupac uslugu Click & Collect u IKEA centrima za isporuku (Novi Sad ili Niš), može kupiti u IKEA internet prodavnici, u robnoj kući IKEA ili ukoliko kontaktira IKEA kontakt centar. Kupac prilikom kreiranja narudžbine, osim lokacije, bira i unapred definisan termin (datum i vreme) kada želi da preuzme svoju narudžbinu. Kada narudžbina bude spremna, Kupac će biti obavešten putem imejla da su proizvodi spremni i da ih moze preuzeti u roku od tri dana od izabranog termina. U IKEA centrima za isporuku ne postoji mogućnost obavljanja novčanih transakcija. Prilikom preuzimanja robe, kupac je dužan da sa sobom ponese potvrdu narudžbine (uključujući i broj narudžbine koji je potreban za preuzimanje), kao i svoj identifikacioni dokument sa slikom. U IKEA Centru za isporuku postoji mogućnost vraćanja samo neotpakovanih proizvoda u roku od 365 dana, IKEA će u tom slučaju vratiti kupcu elektronskim putem iznos vrednosti proizvoda u roku od 14 kalendarskih dana.

   

  Napomene koje važe za sve gore opisane usluge:

  Lokaciju isporuke nije moguće naknadno promeniti.

  Prilikom preuzimanja narudžbine, Kupac je dužan da proveri stanje i tačan broj preuzetih paketa. Kupac će prilikom preuzimanja potpisati potvrdu kojom potvrđuje da je preuzimanje izvršeno, broj dostavljenih paketa i da su proizvodi dostavljeni bez vidljivih oštećenja.

  Ukoliko kupac narudžbinu ne preuzme u odabranom terminu i naznačenom roku, smatra se da je Kupac odustao od preuzimanja. IKEA će u tom slučaju vratiti kupcu samo iznos vrednosti proizvoda u roku od 14 kalendarskih dana.

  Ako Kupac želi otkazati uslugu, to može učiniti pozivanjem Kontakt centra na broj (011) 7 555 444. IKEA će u tom slučaju u roku od 14 dana od dana kupovine, kupcu elektronskim putem vratiti iznos porudžbine umanjen za vrednost usluge Click & Collect/Click & Collect blizu tebe.

  Proizvodi koji su deo porudžbine preuzimaju se u originalnom pakovanju.

  IKEA snosi troškove prevoza vraćenih proizvoda isključivo ako je proizvod neispravan ili oštećen, ili je isporučen proizvod koji Kupac nije naveo u narudžbini. U slučaju oštećenih proizvoda i neispravnih proizvoda IKEA će organizovati zamenu.

  Kupac ima pravo da se predomisli i vrati proizvode prema uslovima navedenim u IKEA politici povrata, koja je sastavni deo uslova o kupovini (detalje može naći ovde), ali je dužan da sam snosi troškove vraćanja proizvoda u robnu kuću IKEA.


OSTALE USLUGE

Sve usluge iz ove sekcije 4. Uslova se mogu naručiti u robnoj kući i putem telefona.

 • Sastavljanje nameštaja

  Usluga sastavljanja nameštaja je dostupna samo u završenim prostorijama.

  Kupac vrši pripremu prostora u kom se nameštaj sastavlja. Neophodno je obezbediti prostor za sastavljanje nameštaja tako da, u zavisnosti od proizvoda, majstori mogu da sastave, pozicioniraju i fiksiraju sve komade nameštaja za koje je plaćena usluga sastavljanja nameštaja, i za koje je to neophodno uraditi prema uputstvu za sastavljanje.

  Tim za sastavljanje nameštaja ne može menjati izvorni izgled komada nameštaja. Kupac je odgovoran za kvalitet i pripremljenost zidova i podova dok će monter proceniti ima li sigurnosnih ili tehničkih prepreka za sastavljanje nameštaja.

 • Merenje prostora pre planiranja kuhinje

  Ova usluga se pruža na lokaciji koju Kupac odredi. Kupac rezerviše i plaća termin u iznosu od 2.999RSD.

  Svaki Kupac koji je naručio i platio uslugu merenja pre planiranja može refundirati iznos na IKEA vrednosnu karticu u vrednosti cene usluge od 2.999RSD, nakon izvršene kupovine kuhinje, a uz priloženi račun o plaćanju usluge i račun kupljene kuhinje.

  Refundacija iznosa za uslugu merenja pre planiranja kuhinje nije uslovljena kupovinom nijedne druge usluge.

  Iznos se može refundirati samo na odeljenju Služba za kupce, nakon izvršene kupovine kuhinje.

  Iznos za refundaciju se ne može isplatiti u novcu.

  IKEA vrednosna kartica se može koristiti prilikom sledeće IKEA kupovine radi umanjenja redovne cene.

  IKEA vrednosna kartica se može koristiti za kupovinu IKEA proizvoda, kupovinu proizvoda u Dućanu švedske hrane, IKEA Restoranu ili IKEA Bistrou.

 • Planiranje kuhinje

  Usluga je dostupna u robnoj kući IKEA ili onlajn putem aplikacije Teams.

  IKEA Family član ima pogodnost besplatnog onlajn planiranje kuhinje.

  Kupac može da izabere jednu od dve ponuđene usluge planiranja kuhinje: 

  1. a) Uslugu planiranja kuhinje u robnoj kući, koja je besplatna u trajanju od 2 sata, što obuhvata 2 sata direktnog kontakta jedan na jedan sa IKEA planerom kuhinje, u robnoj kući. Kupac prilikom dolaska u robnu kuću u rezervisanom terminu treba da dostavi mere prostora, koje može sam da izmeri ili da plati uslugu merenja pre planiranja, koju nudi kompanija IKEA. Nakon planiranja kuhinje, Kupac potpisuje plan koji dobija u štampanoj verziji. U slučaju da Kupac želi naknadnu izmenu plana, potrebno je rezervisati novi termin. Svaka sledeća izmena mora se usaglasiti i zabeležiti s planerom u robnoj kući IKEA i biće dodatno naplaćena po važećem cenovniku za dodatno planiranje.
  2. b) Uslugu onlajn planiranja kuhinje putem aplikacije Teams, čija je cena 999 RSD, kroz individualni sastanak u trajanju od 2 sata sa IKEA planerom kuhinje. Kupac treba da dostavi mere prostora prilikom onlajn planiranja kuhinje, koje može sam da izmeri ili da plati uslugu merenja pre planiranja, koju nudi kompanija IKEA. Nakon planiranja kuhinje, Kupac daje saglasnost elektronskim putem. U slučaju da Kupac želi naknadnu izmenu plana, potrebno je rezervisati novi termin. Svaka sledeća izmena mora se usaglasiti i zabeležiti s planerom i biće dodatno naplaćena po važećem cenovniku za novu uslugu onlajn planiranja.

  Svaki Kupac koji je naručio i platio uslugu planiranja kuhinje može refundirati iznos na IKEA vrednosnu karticu  u vrednosti cene usluge od 999RSD, nakon izvršene kupovine kuhinje, a uz priloženi račun o plaćanju usluge i račun kupljene kuhinje.

  Refundacija iznosa za uslugu planiranja kuhinje nije uslovljena kupovinom nijedne druge usluge.

  Iznos se može refundirati samo na odeljenju Služba za kupce, nakon izvršene kupovine kuhinje.

  Iznos za refundaciju se ne može isplatiti u novcu.

  IKEA vrednosna kartica se može koristiti prilikom sledeće IKEA kupovine radi umanjenja redovne cene.

  IKEA vrednosna kartica se može koristiti za kupovinu IKEA proizvoda, kupovinu proizvoda u Dućanu švedske hrane, IKEA Restoranu ili IKEA Bistrou.

  Verifikacija mera

  Usluga verifikacije mera podrazumeva naknadnu proveru dostavljenih mera izvršenih od strane Kupca. Ova usluga je obavezna pre montaže kuhinje, ukoliko se Kupac odluči za kupovinu kuhinje. Verifikacija mera iznosi 1RSD uz kupljenu kuhinju i uslugu montaže izvršene od strane IKEA montažera.

 • Planiranje i merenje u domu kupca

  Ova usluga se pruža na lokaciji koju Kupac odredi. Kupac rezerviše i plaća termin u iznosu od 3.999RSD, u trajanju od 3 sata za merenje i planiranje kuhinje u svom domu.

  Planiranje kuhinje i merenje prostora je usluga koja podrazumeva dolazak planera u dom Kupca u odabranom terminu.

  Nakon merenja kuhinje, izvodi se planiranje prema izmerenim vrednostima i želji Kupca. Kupac dobija plan u elektronskom obliku i daje saglasnost elektronskim putem. U slučaju da Kupac želi naknadnu izmenu plana, potrebno je rezervisati novi termin. Svaka sledeća izmena mora se usaglasiti i zabeležiti s planerom u robnoj kući IKEA ili putem usluge Teams i biće dodatno naplaćena po važećem cenovniku za novo planiranje.

  Zdravlje i sigurnost IKEA zaposlenih, kupaca i zajednice su prioritet za kompaniju IKEA zbog čega tokom pandemije COVID18 iz bezbednosnih razloga usluga planiranja i merenja u domu kupca se ne prodaje i ne izvodi.

 • Montaža kuhinje

  Opšti uslovi

  Kupci mogu odabrati jednu od navedenih usluga:

  1. POJEDINAČNA usluga montaže kuhinje uključuje montažu i povezivanje IKEA aparata (do 2 aparata) ili montažu i povezivanje IKEA kuhinjske rasvete. Manje izmene na IKEA kuhinjskim ormarićima (rupe za kuhinjsku izduvnu cev, rupe za električne instalacije, punjenje iz bočnih panela...) u kuhinji kupca uključene su u Osnovnu i Kompletnu montažu. Ova usluga obuhvata montažu kućnih aparata i sve neophodne procese, uključujući povezivanje sudopere, slavine i sifona. Kupci treba da uklone staru radnu ploču i aparate pre početka montaže.
   Kupac može da rezerviše jednu POJEDINAČNU uslugu montaže kuhinje kuhinje po vrsti intervencije, što znači da ako kupac želi da mu se montiraju rasveta i jedan aparat, treba da napravi dve narudžbine uz rezervisanu POJEDINAČNU montažu.  Kupac može da rezerviše jednokratnu montažu kuhinje u slučaju da ima staru IKEA kuhinju i želi da promeni:  
   - samo sudoperu sa slavinom;
   - samo radnu ploču;
   - radnu ploču sa sudoperom i slavinom.
  2. Usluga montaže KNOHXULT kuhinje obuhvata montažu nameštaja i postavljanje kuhinjskih elemenata na zid, montiranje fioka, vrata, unutrašnjih spona (umetaka) i ugradnju radne ploče. U ovu uslugu je uključeno i opsecanje radi montaže sudopere i grejne ploče, kao i IKEA uređaja. Ako je kupac kupio IKEA sudoperu, slavinu i sifon, i oni se montiraju i povezuju. Tim za montažu ugrađuje ručke i ručice na fioke i vrata, i podešava sve fioke i vrata radi estetike. U ovu uslugu nije uključeno spajanje priključaka za struju i gas, jer IKEA nije ovlašćena za vršenje te usluge. Montaža i spajanje IKEA uređaja se primenjuje ako je kupljena POJEDINAČNA usluga montaže, a IKEA tim za montažu po završetku pružanja usluge odnosi ambalažu, osim ako kupac ne želi da je zadrži.
  3. OSNOVNA usluga montaže kuhinje (važi za METOD i ENHET IKEA kuhinjske artikle) obuhvata montažu nameštaja i postavljanje kuhinjskih elemenata na zid, montiranje fioka, vrata, unutrašnjih spona (umetaka), ukrasnih lajsni i panela, ugradnju radne ploče i radne ploče pravljene po meri, kao i opsecanje radi montaže sudopere i grejne ploče. Tim za montažu ugrađuje ručke i ručice na fioke i vrata i podešava sve fioke i vrata radi estetike. Ako je kupac kupio IKEA sudoperu, slavinu i sifon, i oni se montiraju i povezuju. U ovu uslugu nije uključeno spajanje priključaka za struju i gas, jer IKEA nije ovlašćena za vršenje te usluge. 
   Cena usluge se računa po ukupnom broju dužnih metara: 
   Dužni metri gornjih elemenata i donjih elemenata se mere zasebno, kako bi se izračunao ukupan iznos. Samostojeća bela tehnika (frižider, mašina za pranje suđa itd.) se ne meri prilikom računanja dužnih metara.Montažu uređaja/rasvete kupljenih posle izvršene OSNOVNE usluge montaže kuhinje, IKEA naplaćuje po ceni POJEDINAČNE usluge montaže. 
   Usluga ne obuhvata modifikovanje elemenata, kao ni postavljanje ili premeštanje priključaka i utičnica za gas, struju ili vodu.  Po završetku pružanja usluge, IKEA tim za montažu odnosi ambalažu, osim ako kupac ne želi da je zadrži. Demontaža nije uključena u cenu Osnovne usluge montaže.
  4. KOMPLETNA usluga montaže kuhinje (za METOD i ENHET IKEA kuhinjske artikle) obuhvata montažu nameštaja i montažu i povezivanje IKEA elemenata i rasvete, koji su planirani i kupljeni sa kuhinjskim elementima. U uslugu je uključena ugradnja radne ploče i radne ploče pravljene po meri, kao i opsecanje radi montaže sudopere i grejne ploče. U ovu uslugu nije uključeno spajanje priključaka za struju i gas, jer IKEA nije ovlašćena za vršenje te usluge.
   Usluga obuhvata montažu IKEA sudopera, slavina, sifona i radnih ploča. 
   Cena usluge se računa po ukupnom broju dužnih metara: Dužni metri gornjih elemenata i donjih elemenata se mere zasebno, kako bi se izračunao ukupan iznos. Visokim elementom se smatra element koji je viši od standardnog donjeg elementa i on se računa puta dva. Kod ugaonog elementa ukupni metar se računa kao zbir linearnih metra.  Ako su IKEA uređaji deo kuhinje, i oni se obračunavaju u ukupan broj dužnih metara. Usluga obuhvata montažu IKEA uređaja. 
   Po završetku pružanja usluge, IKEA tim za montažu odnosi ambalažu, osim ako kupac ne želi da je zadrži. Demontaža nije uključena u cenu Kompletne usluge montaže. Na lični zahtev kupca moguće je izvršiti manje modifikacije  na METOD elementima, ne i na ENHET elementima. 
   Usluga ne obuhvata postavljanje ili premeštanje priključaka i utičnica za gas, struju ili vodu. Garancija pokriva samo orginalne IKEA elemente. 

  U cenu nisu uključeni dodatni radovi i usluge, koji nisu deo plana (npr. dodatno opsecanje radne ploče, obrada krovnih elemenata i ploča, opšivke), radovi (postavljanje, spajanje) na priključcima za gas, popravke na zidovima, kao ni dostava do prostorije u kojoj je montirana kuhinja i u kojoj su postavljeni elementi.  
  Postojeći kuhinjski elementi se moraju ukloniti iz prostorije pre dolaska montera. U suprotnom, datum montaže će biti promenjen, a kupac će platiti nov termin za vršenje usluge.

 • Kupatilo kupca mora biti prazno (bez starog nameštaja) pre nego što pružalac usluge dođe da pruži uslugu. 

  Kupac može izabrati jednu od dve ponuđene usluge montaže kupatila: 

  1. OSNOVNA usluga montaže kupatilskog nameštaja uključuje sastavljanje ormarića za kupatilo i zidnu montažu, montažu fioka i vrata, kao i unutrašnje opreme. Tim za sastavljanje će uskladiti izgled svih fioka i vrata i postaviće ručice i ručke. Ova usluga uključuje montažu i povezivanje umivaonika, slavine, sifona, tuševa i zaklona za tuširanje (prema propisima i zahtevima specifičnim za državu). Rezanje radne ploče za umivaonik / kupatilski umivaonik i povezivanje slavine s vodovodnom mrežom pomoću sifona. Svi aparati moraju biti iz robne kuće IKEA (umivaonik, sifon, slavina, ...) da bi se montirali. Izmene su već uključene u uslugu i obuhvataju: sečenje zadnje strane, kako bi se pravilno uklopili u prostor i montirali na zid. Ventili za vodu treba da budu pristupačni i funkcionalni. Ako su veoma stari, obično nisu u potpunosti funkcionalni, a kada se voda zatvori, još uvek u nekoj meri cure. U tom slučaju, kompanija IKEA ili interni/eksterni pružalac usluga kompanije IKEA neće preuzeti odgovornost.
  2. KOMPLETNA usluga montaže kupatilskog nameštaja uključuje sastavljanje ormarića za kupatilo i zidnu montažu, montažu fioka i vrata, kao i unutrašnje opreme. Tim za sastavljanje će uskladiti izgled svih fioka i vrata i postaviće ručice i ručke. Ova usluga takođe uključuje montažu i povezivanje umivaonika, slavine, sifona (prema propisima i zahtevima specifičnim za državu), kao i montažu i povezivanje tuševa I zaklona za tuširanje i IKEA električnih rešenja (rasvete).  Izmene su već uključene u uslugu i obuhvataju: sečenje zadnje strane, stranica, vrha/dna kako bi se pravilno uklopili u prostor i montirali na zid.  Ventili za vodu treba da budu pristupačni i funkcionalni. Ako su veoma stari, obično nisu u potpunosti funkcionalni, a kada se voda zatvori, još uvek u nekoj meri cure. U tom slučaju, kompanija IKEA ili interni/eksterni pružalac usluga kompanije IKEA neće biti u mogućnosti daobave povezivanje na vodu. Kutija s osiguračima treba da bude pristupačna radi bezbedne i pravilne montaže rasvete.

  Neophodno je da Kupac obezbedi informaciju o poziciji vodovodnih cevi, kako bi pričvršćivanje elemenata i njihovo kačenje na zid bilo moguće. U nedostatku navedene informacije, pričvrščivanje i kačenje elemenata na zid može biti obavljeno isključivo uz pismenu saglasnost Kupca.
  U suprotnom, elementi će biti sastavljeni prema uputstvu, ali neće biti pričvršćeni i okačeni na zid.

  Nijedna usluga ne uključuje izmene drugih stvari poput vodovodnih cevi, ventila za vodu, električnih utičnica i vrata za tuš i tuš kabina.

  IKEA tim za sastavljanje odneće ambalažu nakon montaže, osim ako kupac ne želi da je zadrži. Rastavljanje starog kupatilskog nameštaja nije uključeno u montaže kupatila. 

  Neophodno je da Kupac obezbedi informaciju o poziciji vodovodnih cevi, kako bi pričvršćivanje elemenata i njihovo kačenje na zid bilo moguće. U nedostatku navedene informacije, pričvrščivanje i kačenje elemenata na zid može biti obavljeno isključivo uz pismenu saglasnost Kupca.
  U suprotnom, elementi će biti sastavljeni prema uputstvu, ali neće biti pričvršćeni i okačeni na zid.

 • Planiranje garderobera

  Ova usluga dostupna je u robnoj kući IKEA ili onlajn putem aplikacije Teams, po važećoj ceni od 299 RSD. Kupac rezerviše i plaća sastanak za planiranje garderobera u trajanju od 45 minuta.

  IKEA Family član ima pogodnost besplatnog onlajn planiranje kuhinje.

  Planiranje modularnog nameštaja nije moguće bez prethodno datih mera kompaniji IKEA. Ako date mere nisu precizne, ne može se garantovati pravilnost usluge planiranja, niti ispravnost usluge montaže.

  Nakon planiranja garderobera, kupac daje saglasnost elektronskim putem. U slučaju da kupac poželi da naknadno izmeni plan, potrebno je da rezerviše novi sastanak. Svaka naknadna izmena mora biti dogovorena i zabeležena u planeru u robnoj kući IKEA, a biće dodatno naplaćena u skladu s važećom cenovnom listom za dodatno planiranje.

 • Šivenje

  Usluga šivenja dostupna je samo za proizvode kupljene u robnoj kući IKEA.

  Podizvođač na tim poslovima nije odgovoran za fizička i hemijska svojstva obrađene tkanine (procenat skupljanja od 4%).

  Uslugu šivenja moguće je ugovoriti na odeljenju tekstila i Odeljenju za kupce.

 • Click & collect

  Cena usluge uključuje prikupljanje proizvoda ukupne težine do 30kg, odnosno do 1.000 kg. Svaka dodatna tona obračunava se po punoj ceni osnovne usluge. Kada narudžbina bude spremna za preuzimanja na odabranoj lokaciji kupac će biti obavešten slanjem elektronske pošte i proizvode može preuzeti najkasnije 3 dana od dogovorenog datuma isporuke. U slučaju da kupac želi da otkaže uslugu koju treba da preuzme u Centru za isporuku, to može učiniti pozivanjem Kontakt centra na broj 011/7 555 444. U centru za isporuku ne postoji mogućnost obavljanja novčanih transakcija. U slučaju da su proizvodi napustili robnu kuću IKEA, kupcu će u roku od 14 dana biti elektronskim putem vraćen novac umanjen za iznos usluge Click & Collect.

 • Neophodni uslovi za rad koji se odnose za sve gore navedene usluge opisani su u ovom odeljku.

  Temperatura u prostoriji za rad mora biti u rasponu od 18˚C do 28˚C.

  Stari nameštaj mora se ukloniti iz prostorije pre dolaska izvođača merenja.

  Robu treba isporučiti u prostoriju pored, ne u prostor gde će biti sastavljena.

  Prostor u kome se usluga obavlja treba da bude pripremljen za rad od strane Kupca. Neophodno je obezbediti prostor za sastavljanje nameštaja tako da, u zavisnosti od proizvoda, izvođači mogu da priđu i izmere sve površine, montiraju, pozicioniraju i fiksiraju sve delove elemenata za koje je plaćena usluga montaže nameštaja, i za koje je neophodno postupiti prema uputstvu za sastavljanje. U protivnom, doći će do promene termina merenja.

  Kupac je odgovoran za kvalitet, stanje i pripremu zidova, a monter procenjuje da li postoje prepreke/neispravnosti zbog kojih se montaža kuhinje ne može izvršiti, bilo u tehničkom smislu ili iz bezbednosnih razloga. Ukoliko se montaža vrši na gipsanim zidovima I montažeri procene da nije bezbedno montiranje visećih elementa iste ce samo sklopiti ali ne I montirati na zid.

  Ukoliko takve prepreke postoje, montaža se neće izvršiti. Kupac je dužan da obezbedi struju za rad električnih uređaja, i to jačine najmanje 3500w (16A).

 • Ako gorenavedeni uslovi za pružanje usluge ne budu obezbeđeni od strane Kupca, odnosno nije moguće pružiti ovu uslugu zbog istih, usluga će biti otkazana, a ponovni termin dogovoren s Kupcem radi izvršenja usluge.

  Ukoliko je kupac odabrao uslugu montaže IKEA kuhinje, neophodno je da prethodno merenje kuhinje i usluge planiranja izvrši kompanija IKEA ili podizvođači koje angažuje.

  Ukoliko Kupac prilikom dolaska ne obezbedi uslove rada (neispravne instalacije, neadekvatni zidovi, podovi, neozbezbedjena struja, voda, temperatura za rad, funkcionalan toalet, osvetljenje, pristup objektu), smatraće se da je došlo do nemogućnosti izvršenja usluge za koje je Kupac odgovoran, pa se time obaveza kompanije IKEA da pruži uslugu gasi, s tim da Kupcu ne pripada pravo na povraćaj cene plaćene na ime usluge.

  Prilikom povezivanja električnih, vodovodnih ili uređaja koji rade na gas na mrežu, neophodno je da kupac obezbedi sve dodatne elemente i priključke, ako se isti ne isporučuju uz proizvod ili ako postojeći elementi ili priključci nisu odgovarajući zbog specifičnih uslova koji postoje u domu kupca. U tom slučaju, kupac je odgovoran za ispravnost priključaka koje kupi.

  Kupac ima pravo da zakaže i plati nov termin za vršenje usluge. Ukoliko Kupac ima potrebu da odloži ili otkaže uslugu sastavljanja, to mora učiniti najkasnije 48 sati pre dogovorenog termina kako bi zakazao novi termin.

  Kupac u tom slučaju treba da kontaktira IKEA kontakt centar I obavesti o otkazivanju ili pomeranju datuma usluge. Ukoliko Kupac pomeri termin usluge i prilikom sledećeg dolaska ne obezbedi uslove za rad, smatraće se da je došlo do nemogućnosti izvršenja usluge za koje je Kupac odgovoran, pa se time obaveza IKEA da pruži uslugu gasi, s tim da Kupcu ne pripada pravo na povraćaj cene plaćene na ime usluge. Kupac može zakazati i platiti novi termin za izvršenje usluge.

  Ukoliko Kupac ne otkaže uslugu u navedenom minimalnom roku ili otkaže u roku manjem od 48 sati, smatraće se da je došlo do nemogućnosti izvršenja usluge za koje je Kupac odgovoran, pa se time obaveza IKEA da pruži uslugu gasi, s tim da Kupcu ne pripada pravo na povraćaj cene plaćene na ime usluge.

  U slučaju da je Kupac kupio nameštaj uz koji dobija plan (raspored i vrsta delova) sa kojim se usaglasio prilikom kupovine (npr. Kuhinje, kupatilskog nameštaja, Pax plakar, Besta sistemi, Platsa itd.), a prilikom izvršenja usluge montaže ili sastavljanja promeni mišljenje u odnosu na izrađeni plan koji je prihvatio, vršenje usluge montaže I sastavljanja nameštaja nije moguće realizovati i smatraće se da je Kupac odustao od usluge zbog čega mu ne pripada pravo na povraćaj novca.

  U tom slučaju, kupac treba da kontaktira IKEA kontakt centar, dogovori datum za dodatno planiranje i dogovori novu uslugu montaže. Uslugu će biti potrebno ponovo zakazati i platiti.

  Konačni izgled nameštaja zavisi od toga da li su zidovi ravni (nemaju izbočenja i udubljenja), uglovi pravi (nisu tupi ili oštri), kao i od mogućnosti da se isprati plan koji su sačinili IKEA planeri. U slučaju da IKEA tim za montažu ne može da pruži uslugu montaže, kupac će morati da zakaže i plati novi termin za uslugu planiranja.

  Usluga montaže I sastavljanja nameštaja može biti onemogućena zbog dejstva više sile, zbog događaja, mera ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući, bez ograničenja: prirodne katastrofe, zatvorene puteve zbog lošeg vremena ili dolazaka stranih delegacija, oštećenja ili radova na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju, IKEA će uložiti maksimalne napore da blagovremeno stupi u kontakt sa kupcem i dogovori novi datum za montažu I sastavljanje nameštaja.

 • Otkazivanje ostalih usluga

  U slučaju da Kupac želi otkazivanje ili pomeranje termina neke od ostalih usluga (sastavljanja nameštaja, merenja, planiranja kuhinje, montaže kuhinje ili šivenja), mora o tome obavestiti Kontakt centar na broj 011/7 555 444 najmanje 48 sati pre ugovorenog termina izvršenja usluge; napominjemo Kupcu da je, imajući u vidu svrhu i karakter ovih usluga te logističke i druge troškove koji nastaju bez obzira na okolnosti, ove POJEDINE usluge isporučene ili otkazane na gore opisani način, Kupcu je predočeno da se neće vratiti naplaćeni iznos usluge. Ako Kupac otkaže uslugu u roku kraćem od 48 sati, Kupcu neće biti vraćen naplaćeni iznos usluge. Ukoliko Kupac pomeri termin neke od navedenih usluga u roku kraćem od 48 h, smatraće se da je došlo do nemogućnosti izvršenja usluge za koje je Kupac odgovoran, pa se time obaveza IKEA da pruži uslugu gasi, s tim da Kupcu ne pripada pravo na povraćaj cene plaćene na ime usluge. Ukoliko kupac ne obezbedi uslove za rad (npr. neispravne instalacije, nedekvatan kvalitet zidova, neadekvatna temperatura u prostoriji,...) u trenutku dolaska ekipe za obavljanje ostalih usluga, smatraće se da je došlo do nemogućnosti izvršenja usluge za koje je Kupac odgovoran, pa se time obaveza IKEA da pruži uslugu gasi, s tim da Kupcu ne pripada pravo na povraćaj cene plaćene na ime usluge. Kupac može zakazati I platiti novi termin za izvršenje usluge.

  Pojedine usluge mogu se odložiti ili obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući sledeće a ne ograničavajući se na to: prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice usled vremenskih nepogoda, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju IKEA će uložiti sav svoj trud da pravovremeno kontaktira s Kupcem i ugovori drugi termin isporuke.

 • Dizajn enterijera

   

  Usluga je dostupna svim kupcima onlajn putem aplikacije Teams.

  Dizajn enterijera podrazumeva:

  Uslugu personalizovanog projekta dizajna jedne prostorije/prostora koja košta 7.999 RSD kroz individualni sastanak (u trajanju od 90 minuta) sa dizajnerom enterijera putem aplikacije Microsoft Teams . Usluga uključuje IKEA kolaž proizvoda za odabrane prostore, detaljne 3D prikaze i raspored rešenja, pozicioniranje nameštaja i proizvoda za uređenje doma, ponudu za nameštaj i proizvode za uređenje doma, kao i predlog za dodatne usluge i dostupne opcije finansiranja. Kupac mora da dostavi planove, tlocrte sa merama i fotografijama prostora, zajedno sa popunjenim upitnikom na imejl adresu interior.design.rs@ikea.com najmanje 48 sati pre zakazanog datuma da bi se obezbedili odgovarajući ulazni podaci i kvalitetan ishod sastanka sa dizajnerom. Na osnovu dobijenih informacija, dizajner će pripremiti nacrt rasporeda i predlog kao osnovu za razgovor i preciziranje detalja tokom sastanka sa kupcem. U okviru ove usluge kupac može, u roku od najviše 30 kalendarskih dana, podneti do jedan zahtev za otklanjanje nedostataka (manje izmene rešenja, npr. promena sofe, boje tepiha itd.), kojim se ne impliciraju izmene celokupnih projekta.

   

  Način zakazivanja pružanja usluge 

  Uslugu uređenja doma koja košta 7.999 RSD kupac zakazuje putem onlajn obrazca ili preko kontakt centra. Usluga dizajna enterijera će se pružati na osnovu dostupnosti dizajnera kompanije IKEA, isključujući dane državnih i verskih praznika, u skladu sa radnim vremenom robne kuće IKEA u kojoj je usluga ugovorena. Zajedno sa uputstvima za plaćanje (Pay by Link), kupcu će biti predložen termin u kojem treba da se sastane sa dizajnerom i započne rad na dizajnu. Rezervacije porudžbine i Pay by Link imaju isti datum isteka, što je obično kraj dana kada se kreiraju porudžbina/Pay by Link. Nakon prijema uplate, dizajner kompanije IKEA kontaktiraće kupca u roku od 48 sati kako bi zakazali sastanak na daljinu putem aplikacije Teams u ukupnom trajanju od 90 minuta. Sastanak sa kupcem putem aplikacije Teams se može snimati i podrazumeva samo audio i deljenje ekrana, ne i video.

   

  Ograničenja

  Usluga Dizajn enterijera ne obuhvata veće ili manje građevinske radove, premeštanje, preseljenje, prilagođavanje instalacija ili priključaka. Usluga ne obuhvata krečenje i druge radove na zidovima, robu iz dizajnerskog rešenja, dostavu, sastavljanje i/ili montažu robe niti planiranje kuhinja. 

  Kupac je isključivo odgovoran za neusaglašenost ili nepotpunost obezbeđenih informacija, posebno u vezi sa planovima, tlocrtima i merama dostavljenim kompaniji IKEA. U tim slučajevima, kompanija IKEA neće platiti nikakvu naknadu za bilo kakvu manjkavu realizaciju usluge uređenja doma. Projekti koje je kompanija IKEA osmislila u okviru usluge uređenja doma predstavljaju intelektualnu svojinu kompanije IKEA i, kao takva, sva autorska prava i srodna prava koja su joj svojstvena pripadaju isključivo kompaniji IKEA, kao i sva prava industrijske svojine, te ih kompanija IKEA i treća lica ovlašćena od strane kompanije IKEA mogu u neograničenom roku koristiti na bilo koji način, delimično, odnosno u kombinaciji sa drugim projektima, a isti se mogu ili ne moraju menjati. 

  Ako kompanija IKEA, iz bilo kog razloga, ne može da postupa u skladu sa predviđenim rasporedom, kupac će biti kontaktiran na vreme i preduzeće se svaki napor da se pronađe alternativni datum koji je prihvatljiv za kupca. Kompanija IKEA ne snosi odgovornost u vezi sa bilo kakvom nadoknadom u vezi sa tim. 

  Kompanija IKEA zadržava pravo da odbije da zakaže uslugu uređenja prostorije/doma ili da je izvrši, ako je kupac poslao neistinite podatke ili se ponašao suprotno zakonu ili ako je zakazivanje već dva puta otkazano bez odgovarajućeg opravdanja. 

  Kupac može, bez dodatnih troškova, da promeni ili otkaže datum ili vremenski okvir za sastanak sa dizajnerom, slanjem zahteva dizajneru kompanije IKEA putem imejla na adresu: interior.design.rs@ikea.com, najmanje 48 sati pre zakazanog datuma. Ukoliko ovaj zahtev nije dostavljen 48 sati unapred, kompanija IKEA neće garantovati dostupnost dizajnera u slučaju ponovnog zakazivanja, a nijedna uplata izvršena od strane kupca neće biti vraćena. 

  Ako kupac ne bude prisutan na dogovoreni datum i u dogovoreno vreme, dizajner kompanije IKEA će ga sačekati dodatnih 15 minuta, i napustiti prostor za sastanke tek nakon što to vreme prođe, smatrajući da je kupac otkazao sastanak bez prethodne najave. Nijedna uplata izvršena od strane kupca neće biti vraćena. 

  Kupac je odgovoran za dostavljanje kompaniji IKEA svih tlocrta i dokumenata potrebnih da kompanija IKEA razume raspored prozora i vrata, korišćenih strukturnih materijala, vodovodne mreže, cevi, električnih priključaka i svih drugih informacija koje bi mogle biti relevantne za pružanje usluge uređenja doma kupcu. 

  Precizne informacije su od ključne važnosti kako bi kompanija IKEA mogla pravilno da pruža usluge. U trenutku zaključivanja ugovora, kupac mora da obavesti kompaniju IKEA o postojanju prepreka koje bi mogle da spreče pravilno pružanje usluge dizajna enterijera. 

  Kompanija IKEA neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili povredu prouzrokovanu kupcu u okviru pružanja usluge dizajn enterijera kao posledice nedostatka informacija ili dostavljanja neadekvatnih, nedovoljnih ili pogrešnih podataka od strane kupca. 

  Kompanija IKEA takođe zadržava pravo da odbije da nastavi pružanje ili da započne pružanje usluge dizajna enterijera ako se, nakon pregleda planova i dokumenata koje dostavi kupac, utvrdi da ne postoje odgovarajući bezbednosni uslovi ili ako se utvrdi da to nije moguće, iz bilo kakvih tehničkih razloga za nastavak pružanja usluga, zbog jedne ili više karakteristika mesta na kojem treba pružiti uslugu uređenja doma. Kupac moze uložiti žalbu na izvršenu uslugu u robnoj kući ili putem Kontakt centra imejlom ili telefonom. Autorska prava i slična prava u vezi sa projektima koje je kompanija IKEA osmislila, odnosno isporučila u okviru usluge uređenja doma, pripadaju isključivo kompaniji IKEA, kao i svo vlasništvo nad autorskim pravima i srodnim pravima. Kompanija IKEA ih može koristiti u kontekstu i u svrhe povezane sa svojim poslovanjem, odnosno za promociju ove usluge, a u vezi sa pružanjem usluge dizajna enterijera u roku od najviše 3 godine od dana pružanja usluga.

 • Opšte odredbe u pogledu formalnih zahteva koji se odnose na sve opisane usluge kompanije IKEA

  Ako se usluga pruža na adresi kupca, kako je saopšteno kompaniji IKEA, po završetku usluge, tim koji je za to zadužen fotografiše predmetne elemente i sačinjava zapisnik o primopredaji, koji potvrđuje i potpisuje kupac. Ako kupac ima bilo kakve primedbe/komentare, neophodno je da se upišu u zapisnik. IKEA tim koji je za to zadužen sačinjava fotografije i zapisnik, a kupac potpisuje zapisnik. Ovo važi za svaki dolazak na adresu kupca, bez obzira na to da li IKEA vrši uslugu prvi put ili je reč o dolasku radi rešavanja nepravilnosti koje je uočio kupac.Opšti uslovi su pravna obaveza, informativni dokument koji se daje kupcu i neće se upotrebljavati, u odnosu na kupca, kao ugovorni uslovi koji regulišu odnos kupca i kompanije IKEA u pogledu bilo koje usluge opisane u ovim opštim uslovima ili drugim dokumentima ove vrste.


ZAMENA I VRAĆANJE, PRAVO NA ODUSTANAK

 • Opšte o politici zamene i vraćanja - IKEA 365

  Važno nam je da kupci budu zadovoljni kupovinom IKEA proizvoda, u redu je da se kupac predomisli. Kupljene proizvode možeš da vratiš u roku od 365 dana, prema uslovima u IKEA politici povrata koja je sastavni deo uslova o kupovini i detalje možeš naći ovde.

  Za proizvode koje sastaviš, testiraš i vratiš neoštećene u prvih 14 dana od dana kupovine, isporuke ili preuzimanja vratićemo ti pun iznos prema originalnom načinu plaćanja. Za sve neotpakovane I nekorišćene proizvode vratićemo pun iznos prema originalnom načinu plaćanja u roku od 365 dana. Za vraćanje proizvoda koji su korišćeni duže od 14 dana IKEA zadržava pravo da novac vrati na vrednosnu karticu.

  Za testiranje novog dušeka IKEA daje rok od 90 dana. Rok za vraćanje i zamenu dušeka je 90 dana. Ukoliko kupac proceni da mu dušek ne odgovara, jednostavno ga može vratiti i odabrati drugi.Ukoliko se Kupac predomisli u roku od 90 dana, nakon jedne zamene dušeka, kupac gubi pravo na ponovnu zamenu.

  Zadržavamo pravo da odbijemo povrat ili zamenu proizvoda ukoliko kriterijumi nisu zadovoljeni. Ukoliko vraćaš sastavljen ili korišćen proizvod nakon 14 dana od dana kupovine, isporuke ili preuzimanja, procenićemo stanje artikla prema uslovima opisanim u IKEA politici povrata sa kojima se možeš detaljnije upoznati ovde.

  Ako vraćeni prozvod ne ispunjava gore nevedene kriterijume, IKEA zadržava pravo da ne vrati novac. Takođe, u tom slučaju, IKEA može kupcu da ponudi ili zamenu uz umanjenje cene ili vrednosnu karticu sa umenjenim iznosom jer kriterijumi za povrat plaćenog iznosa za proizvod nisu u celosti ispunjeni.

  Povrat kupljenih polovnih proizvoda na odeljenju „Cirkularni kutak“ zbog promene mišljenja nije dozvoljen.

  Zamena i vraćanje proizvoda se obavlja donošenjem istog zajedno sa originalnim računom ili nekim drugim dokazom o kupovini u robnu kuću IKEA.

  Ako se Kupac predomisli i odluči da vrati ispravan i nekorišćen proizvod, Kupac je obavezan da se obrati IKEA Kontakt centru radi informisanja o daljem postupku vraćanja proizvoda.

  Kupac je saglasan da vrati nekorišćene proizvode u izvornom stanju i, ako je moguće, u pripadajućoj ambalaži. Ako Kupac vraća proizvode zato što se predomislio, troškove vraćanja proizvoda u robnu kuću IKEA snosi sam.
  IKEA zadržava pravo vraćanja umanjenog iznosa vrednosti proizvoda ako je proizvod korišćen ili oštećen.

  Ako uslovi za vraćanje proizvoda nisu ispunjeni, IKEA ima pravo da odbije povraćaj novca ili da ponudi zamenu ili IKEA vrednosnu karticu.

  IKEA snosi troškove prevoza vraćenih proizvoda isključivo ako je proizvod neispravan ili oštećen ili je isporučen proizvod koji Kupac nije naveo u narudžbini.

  IKEA zadržava pravo vraćanja umanjenog iznosa vrednosti proizvoda ako je proizvod korišćen ili oštećen.

 • Pravo na odustanak od ugovora

  Pored prava definisanih ovim Uslovima i odredbama vezanih za vraćanje proizvoda, prema važećim propisima, Kupac, u slučaju kupovine putem interneta i telefona, ima pravo da otkaže i vrati kupljenu robu, u roku od 14 dana, iz bilo kojeg razloga i bez obrazloženja. U slučaju odustanka, Kupac je dužan da vrati proizvod u originalnoj ambalaži, i po mogućstvu, neotpakovan. IKEA zadržava pravo da utvrdi kolika je umanjena vrednost proizvoda prilikom povraćaja novca, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

  Kupac ostvaruje pravo na odustanak od Ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, koju dobija uz robu kupljenu putem telefona ili interneta (izjava o odustanku), kao i na bilo koji drugi nedvosmislen način. Izjava o odustanku od Ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata kompaniji IKEA.

  Ukoliko Kupac odustane koristeći elektronski obrazac za odustanak, IKEA je dužna da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

  Kupac sam organizuje i snosi troškove vraćanja proizvoda u robnu kuću.

  Ukoliko kupac odustane od celokupne porudžbine u roku od 14 dana, nakon vraćanja proizvoda u Robnu kuću IKEA, IKEA kupcu vraća celokupan iznos porudžbine, uključujući i prvobitno plaćenu dostavu u sklopu porudžbine.

  U slučaju da kupac odustaje od proizvoda iz porudžbine u roku od 14 dana, nakon vraćanja proizvoda u robnu kuću, kupcu će biti vraćen samo novac u iznosu vrednosti vraćenog proizvoda.

Ovi Uslovi poslovanja IKEA Srbija d.o.o. važe od datuma objave na vebsajtu od 20.06.2019.