Vrati se na glavni sadržaj

Montaža kupatilskog nameštaja

Ako ti je potrebna dodatna pomoć, mi ćemo sastaviti kupatilski nameštaj u tvom domu ili na tvom radnom mestu.

Osnovna montaža kupatilskog nameštaja obuhvata:

 • Sastavljanje elementa – fioka, vrata, unutrašnje opreme
 • Montažu ručica i ručki
 • Zidnu montažu
 • Sečenje zadnje strane
 • Sečenje radne ploče za umivaonik
 • Povezivanje umivaonika, slavine, sifona
 • Uklanjanje ambalaže

Cena (po prostoriji)    

Cena za Zonu 1: 4.999 RSD + 999 RSD
Cena za Zonu 2: 4.999 RSD + 2.999 RSD
Cena za Zonu 3: 4.999 RSD + 3.999 RSD

Kompletna montaža kupatilskog nameštaja obuhvata:

 • Sastavljanje elementa – fioka, vrata, unutrašnje opreme
 • Montažu ručica i ručki
 • Zidnu montažu
 • Sečenje zadnje strane
 • Sečenje radne ploče za umivaoinik
 • Povezivanje umivaonika, slavine, sifona
 • Montažu kupatilske rasvete
 • Montažu i povezivanje tuševa i zaklona za tuširanje
 • Uklanjanje ambalaže

Cena (po prostoriji)

Cena za Zonu 1: 6.999 RSD + 999 RSD
Cena za Zonu 2: 6.999 RSD + 2.999 RSD
Cena za Zonu 3: 6.999 RSD + 3.999 RSD

*Napomena:

 • Demontaža starog kupatilskog nameštaja nije uključena u uslugu montaže.
 • Nijedna usluga ne uključuje izmene poput vodovodnih cevi, ventila za vodu, električnih utičnica i vrata za tuš i tuš-kabina.
 • Ventili za vodu treba da budu pristupačni i funkcionalni. Ako su veoma stari, obično nisu u potpunosti funkcionalni, a kada se voda zatvori, još uvek u nekoj meri cure. U tom slučaju, kompanija IKEA ili interni/eksterni pružalac usluga kompanije IKEA neće biti u mogućnosti da obavi povezivanje priključaka na vodu. Kutija s osiguračima treba da bude pristupačna radi bezbedne i pravilne montaže rasvete.