Informacje dla akcjonariuszy

IKEA Distribution Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Jankach przy Pl. Szwedzkim 3, została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000144731. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP)  527-020-36-26 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 20 059 250 złotych. 

Tel: +48 22 711 21 00

Adres poczty elektronicznej: office.poland@ikea.com

Adres internetowy: IKEA.pl/ids

Ogłoszenia dla akcjonariuszy i dokumenty do pobrania

W dniu 17 lutego 2020 r., w rejestrze przedsiębiorców KRS IKEA Distribution Services S.A. z siedzibą w Jankach, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, w sprawie o sygnaturze WA.XIV NS-REJ.KRS/3629/20/72, w Dziale 1, Rubryce 4, w polu 4 dokonał wpisu numer 57 o treści: Adres strony internetowej: WWW.IKEA.PL/IDS.