Přejít na hlavní obsah

Vize a hodnoty IKEA

Inspirováni naší vizí a vedeni našimi hodnotami sdílíme nadšení pro život v domácnosti.

Tři malé děti naboso skáčou na modré pohovce IKEA.

Přinášíme značku IKEA do milionů domácností a lidem s velkými sny a malým rozpočtem nabízíme dobře navržená, funkční, trvanlivá, cenově dostupná a udržitelná řešení pro vybavení domácnosti. Zajímá nás svět kolem nás a chceme pozitivně měnit životy lidí.

Vize IKEA

„Vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí.“ Tato vize přesahuje vybavení domácnosti. Chceme mít pozitivní dopad na svět – od komunit, kde získáváme suroviny, až po způsob, jakým naše výrobky pomáhají našim zákazníkům žít doma udržitelněji.

Sdílením toho, co děláme, a mluvením o tom, v co věříme, můžeme být součástí pozitivní změny ve společnosti.

Obchodní myšlenka IKEA

Zatímco naše vize nám říká, proč existujeme, naše obchodní myšlenka nám říká, čeho chceme dosáhnout. A pokud jste někdy navštívili IKEA, pravděpodobně jste pochopili, jaká je naše obchodní myšlenka – „nabízet široký sortiment dobře navržených a funkčních výrobků bytového zařízení za ceny tak nízké, že si je bude moci dovolit co nejvíce lidí.“

Ingvar Kamprad, zakladatel IKEA

Zakladatel IKEA Ingvar Kamprad kouří dýmku na parkovišti prvního obchodního domu IKEA v Älmhultu.
IKEA není dílem pouze jednoho člověka. Je to výsledek mnoha myslí a mnoha duší, které společně pracovaly během mnoha let. Společně také prožily spoustu zábavy a úspěchů a tvrdě pracovaly.

Ingvar KampradZakladatel IKEA


Hodnoty IKEA

Naše hodnoty odráží to, co považujeme za důležité. Ve skutečnosti jsou tak důležité, že je nazýváme naší „neoddělitelnou součástí“. Vedou nás v našem každodenním životě v práci ve všem, od toho, jak zacházíme s lidmi a planetou, až po to, jak děláme rozhodnutí – velká nebo malá.

  • Pospolitost neboli „Tillsammans“, jak říkáme ve švédštině, je pro nás velká věc. Ve skutečnosti je zakořeněná v samém srdci kultury IKEA. Víme, že jsme silní, jen když si navzájem věříme a táhneme za jeden provaz a společně si užíváme i zábavu.

  • Chceme být silou, která uvede do pohybu pozitivní změny. Máme možnost věci měnit významným a trvalým způsobem – pro naše dobro i dobro generací, které přijdou po nás. Budeme i nadále nabízet výrobky z udržitelnějších zdrojů a pomáhat lidem žít doma udržitelněji.

  • Neustále se snažíme nacházet způsoby, jak z menšího množství surovin vyrobit více, aniž bychom ohrozili kvalitu výrobků. Každý den a všude se snažíme objevovat a eliminovat zbytečné náklady, protože nízké ceny nejsou bez nízkých nákladů možné.

  • Jednoduchý, přímočarý a praktický přístup je součástí našeho dědictví. V našem světě jednoduchost znamená efektivitu a dělat to, co je přirozené. Říkáme „ne“ složitým řešením a byrokracii vnímáme jako našeho největšího nepřítele.

  • Věříme, že co děláme dnes, můžeme zítra dělat o něco lépe. Pro nás nic takového jako nemožné neexistuje. Ve skutečnosti je schopnost nacházet řešení téměř neřešitelných problémů součástí našeho úspěchu a zdrojem inspirace při řešení nových výzev.

  • Nejsme jako ostatní společnosti a ani nechceme být. Rádi používáme nekonvenční způsoby myšlení. Chceme podporovat pozitivní změny v našem odvětví a někdy dokonce i ve světě. Jsme „lidmi činu“, vedeni zvědavostí, nadšením a touhou vytvořit lepší svět.

  • Naším cílem je dát lidem hodně odpovědnosti na začátku jejich cesty IKEA. Věříme v podporu rozvoje lidí a v sílu jednotlivce, který chce růst. A každý z nás roste s většími a náročnějšími úkoly.

  • Pro nás je vedení jednání, nikoli pozice. Hodnotám lidí dáváme stejnou váhu jako jejich schopnostem a zkušenostem. Lidé, kteří jdou ostatním příkladem a dokáží ze sebe i z ostatních dostat to nejlepší.