Hoppa till huvudinnehåll

Svenska samarbeten

  LEK.

  Vi stöttar Generation-peps initiativ med 60 minuters rörelse per dag för alla barn. Därför erbjuder vi flera produkter som uppmuntrar till hopp, lek och rörelse i vardagen.

  Generation Pep

  Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.


  IKEA vill bidra till att skapa ett bättre liv för människor och samhällen som berörs av vår verksamhet.

  Här är några exempel på hur IKEA Sverige arbetar långsiktigt för att aktivt bidra till en positiv förändring och bättre vardag i våra närområden. Detta är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.

  Två glada tjejer som kramas.

  Rädda Barnen

  Vi har samarbetat med Rädda Barnen i snart 25 år i projekt med fokus på föräldrar och barn. Projekten finansieras bland annat genom att IKEA Sverige skänker 25 öre varje gång en kund drar sitt IKEA FAMILY kort.


  Sedan 2015 arbetar vi tillsammans med att utveckla satsningen ”På Lika Villkor” som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Genom lokala aktiviteter på samtliga orter där vi har varuhus samverkar vi utifrån tre fokusområden - boendemiljö, arbete och hälsa. Ett brett spektra av aktiviteter genomförs kontinuerligt, alltifrån att inreda och behovsanpassa möteslokaler och att anordna meningsfulla och utvecklande lekaktiviteter till att bjuda in till studiebesök för att ge inblick i jobbmöjligheter och etablera kontakt med det lokala arbetslivet.

  Vi samarbetar dessutom i aktiviteter för nyanlända barn och familjer runt om i landet.

  Skolklass som lär sig om hållbar utveckling.

  Naturskyddsföreningen

  Samarbetet mellan IKEA och Naturskyddsföreningen kring skolprogrammet ”Energifallet högstadiespecial” syftar till att skapa ökad medvenhet hos svenska högstadieelever kring frågor om livsstil, konsumentpåverkan och de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).

  Deltagande skolklasser arbetar efter ett urval av övningar från ”Energifallet”, Naturskyddsföreningens läromedel om hållbar utveckling. Arbetsområdet avslutas med ett studiebesök på ett IKEA varuhus där eleverna få se hur vi som företag jobbar med hållbarhet i vår verksamhet.

  Skolprogrammet drivs av Naturskyddsföreningen med finansiering av IKEA.

  Sedan lanseringen 2015 har mer än 10.000 elever besökt våra varuhus i samband med programmet.

  Energifallet nominerades till 2017 års internationella UNESCO-pris för lärande för hållbar utveckling.

  We Can Do It!

  Fryshuset

  we_change drivs av Fryshuset och är Sveriges största hållbarhetssatsning för unga; en unik mötesplats där unga och stora samhällsaktörer diskuterar hållbar utveckling, de globala målen och vad som krävs för att nå ett hållbart samhälle. Projektet är uppbyggt kring tre moment: inspiration, workshop och panelsamtal. Tillsammans med bland andra H&M, SIDA och SEB träffar vi årligen över 7 000 gymnasieelever i Borlänge, Västerås, Uppsala, Malmö, Göteborg, Helsingborg, Stockholm och Linköping.

  we_change ger oss på IKEA en fantastisk möjlighet att diskutera hållbarhet med gymnasieungdomar. Vi vill inkludera och inspirera unga i hållbarhetsarbetet och ge dem kunskapen och verktygen för att förändra världen till det bättre. Deras frågor, insikter och förslag ger oss värdefulla insikter i hur vi blir ännu starkare i vårt hållbarhetsarbete.

  Flicka som gör en kullerbytta.

  Generation Pep

  IKEA är en partner till Generation Pep som arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Sverige är idag ett av Europas mest stillasittande länder och andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter om dagen, är liten. IKEA delar synen på att vårt samhälle står inför stora utmaningar när det kommer till barn och ungdomars hälsa och livsstil. Vi stödjer behovet av att en förändring måste till där vi har en viktig roll att spela när det gäller att sprida kunskap och skapa engagemang som sätter barn och ungdomars hälsa och livsstil på agendan. Detta går helt i linje med vår vision om att skapa en bättre vardag för de många människorna.

  Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.