Hoppa till huvudinnehåll
Meny

Svenska samarbeten

IKEA vill bidra till att skapa ett bättre liv för människor och samhällen som berörs av vår verksamhet.

Här är några exempel på hur IKEA Sverige arbetar långsiktigt för att aktivt bidra till en positiv förändring och bättre vardag i våra närområden. Detta är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.

Rädda Barnen

Vi har samarbetat med Rädda Barnen i snart 25 år i projekt med fokus på föräldrar och barn. Projekten finansieras bland annat genom att IKEA Sverige skänker 25 öre varje gång en kund drar sitt IKEA FAMILY kort.

Sedan 2015 arbetar vi tillsammans med att utveckla satsningen ”På Lika Villkor” som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Genom lokala aktiviteter på samtliga orter där vi har varuhus samverkar vi utifrån tre fokusområden - boendemiljö, arbete och hälsa. Ett brett spektra av aktiviteter genomförs kontinuerligt, alltifrån att inreda och behovsanpassa möteslokaler och att anordna meningsfulla och utvecklande lekaktiviteter till att bjuda in till studiebesök för att ge inblick i jobbmöjligheter och etablera kontakt med det lokala arbetslivet.

Vi samarbetar dessutom i aktiviteter för nyanlända barn och familjer runt om i landet.

Naturskyddsföreningen

Genom samarbetet mellan IKEA och Naturskyddsföreningen sker ett strategiskt utbyte av erfarenheter och kunskaper för att driva på omställningen till ett mer hållbart samhälle. 

Under 2021 deltar vi i Naturskyddsföreningens kampanj Operation Rädda bina och sedan 2015 erbjuds skolklasser över hela landet att delta i Operation Omställning som ett sätt att arbeta med lärande för hållbar utveckling och de globala målen (Agenda 2030). Naturskyddsföreningen erbjuder faktagranskat skolmaterial om energi, klimat, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Efter avslutat arbetsområde i skolan tar IKEA antingen emot klasserna i varuhusen eller erbjuder en digital träff där eleverna får ställa frågor och se hur vi som företag jobbar med hållbarhet i vår verksamhet. 

Skolprogrammet drivs av Naturskyddsföreningen med finansiering av IKEA. Sedan lanseringen 2015 har mer än 10.000 elever besökt våra varuhus i samband med programmet.

Fryshuset

we_change drivs av Fryshuset och är Sveriges största hållbarhetssatsning för unga; en unik mötesplats där unga och stora samhällsaktörer diskuterar hållbar utveckling, de globala målen och vad som krävs för att nå ett hållbart samhälle. Projektet är uppbyggt kring tre moment: inspiration, workshop och panelsamtal. Tillsammans med bland andra H&M, SIDA och SEB träffar vi årligen över 7 000 gymnasieelever i Borlänge, Västerås, Uppsala, Malmö, Göteborg, Helsingborg, Stockholm och Linköping.

we_change ger oss på IKEA en fantastisk möjlighet att diskutera hållbarhet med gymnasieungdomar. Vi vill inkludera och inspirera unga i hållbarhetsarbetet och ge dem kunskapen och verktygen för att förändra världen till det bättre. Deras frågor, insikter och förslag ger oss värdefulla insikter i hur vi blir ännu starkare i vårt hållbarhetsarbete.

Generation Pep

IKEA är en partner till Generation Pep som arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Sverige är idag ett av Europas mest stillasittande länder och andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter om dagen, är liten. IKEA delar synen på att vårt samhälle står inför stora utmaningar när det kommer till barn och ungdomars hälsa och livsstil. Vi stödjer behovet av att en förändring måste till där vi har en viktig roll att spela när det gäller att sprida kunskap och skapa engagemang som sätter barn och ungdomars hälsa och livsstil på agendan. Detta går helt i linje med vår vision om att skapa en bättre vardag för de många människorna.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.