Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhet

Sen den industriella revolutionen har vi människor värmt upp planeten med 1°C och vi i Sverige använder resurser som om vi hade haft cirka 4,2 jordklot. Klimatförändringarna förändrar de samhällen vi finns i med extremväder, mat- och vattenbrist och kraftigt ökade havsnivåer.

Gemensamma kraftansträngningar krävs för att minimera klimatförändringarna. Som en av världens största detaljhandlare är IKEA fast beslutna att vara en del av denna rörelse. Vi vill leda dessa och inspirera andra. Genom att arbeta mot klimatförändringar skapas stora möjligheter: nya jobb, innovation, ekonomisk tillväxt och lägre energiberoende.

Vår hållbarhetsstrategi

Några exempel på IKEAs satsningar till 2030

  • Designa produkter utifrån cirkulära principer och av förnybara och återvunna material.

  • Ta bort alla engångsartiklar i plast till 2020.

  • Minska det totala klimatavtrycket med i genomsnitt 70 procent per produkt.

  • Ha utsläppsfria hemleveranser senast 2025.

  • Göra det enklare att ta hand om och ge IKEA-möbler ett andra liv.

  • Sträva mot 100 procent förnybar energi (el, värme, kyla och andra bränslen) i all produktion.

Sustainability Report FY20

IKEAs hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2020 visar att vi, trots ett utmanande år, lyckades uppnå vårt skogsmål, att 9500 produkter nu utvärderats utifrån våra cirkulära designprinciper - och att vi fortsätter minska vårt klimatfotavtryck.

På IKEA Sverige hade vi extra fokus på att inspirera och hjälpa våra kunder till en mer hållbar livsstil - vi öppnade världens första IKEA second hand-butik, vi lanserade ett onlineverktyg för värdering av begagnade IKEA-möbler och vi vidareutvecklade konceptet för uthyrning av möbler.

Nu fortsätter vi med nya initiativ för att bygga cirkulära, klimatpositiva, rättvisa och jämlika IKEA.


Bättre för människor + vår planet

Vi utvecklar hela vårt erbjudande för att bli ännu mer hållbart. Vår gröna symbol kan du hitta på produkter som vi är lite extra stolta över redan idag. Vi har nämligen bestämt oss för att ha en positiv påverkan på världen och du kan vara en del av detta.

Läs mer och se några exempel på produkter med vår gröna symbol.


Ett mer hållbart och hälsosamt liv


Mer hållbara material


Mer av "Det här är IKEA"