Hoppa till huvudinnehåll
Meny

Garanti

Vi är säkra på att våra produkter håller god kvalitet och många artiklar täcks av garanti. Nedan finns en lista över alla garantier.

Allmän information om garantier

Vad omfattar garantin?

Garantin för respektive produkt beskrivs närmare i texten under varje enskild produkt. 

Garantins längd

Alla garantier gäller från inköpsdatum och i det antal år som anges i texten för varje enskild produkt.

Vilka åtgärder vidtas för att lösa problemet?

IKEA undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. Om så är fallet kommer IKEA att reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. I dessa fall betalar IKEA för reparation, reservdelar, arbete och eventuella personalresor, förutsatt att produkten går att reparera utan särskilda kostnader för IKEA. IKEA åtgärdar endast fel och reklamationer så länge varan finns kvar i Sverige. Reparationer som inte har godkänts av IKEA eller någon behörig servicepartner ersätts inte. Utbytta delar tillfaller IKEA. Om varan inte längre säljs av IKEA, erbjuder IKEA en lämplig ersättningsvara. Det är IKEA som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara.

Garantivillkor

Garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköpskvittot måste uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än för hemmabruk, såvida inget annat anges. Mer information finns i garantivillkoren och beskrivningen för varje produkt.

Skötselanvisningar

Du måste ha följt produktens skötselanvisningar för att kunna utnyttja garantin. Du hittar alla skötselanvisningar på IKEA varuhusen och på IKEA.se under respektive produkt.

Så här tillämpas nationella eller regionala lagar 

Den här garantin ger dig särskilda juridiska rättigheter, men du kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder eller regioner. IKEA tillämpar konsumentköplagens och köplagens reklamationsrätt.

Så här hittar du våra serviceställen

Kontakta ditt IKEA varuhus. Du hittar adresser och telefonnummer i IKEA katalogen eller på IKEA.se Se till att alltid spara ditt inköpskvitto. Det gäller som inköpsbevis och måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.

Arbetsplats och hemmakontor

 • Vad omfattar den här garantin?

  Den här garantin gäller vid professionell kontorsanvändning och omfattar material- och produktionsfel i följande komponenter:

  • stomme
  • rörliga delar

  Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.

  Vilka produkter omfattas av den här garantin?

  Alla produkter i serierna VOLMAR, MARKUS, LÅNGFJÄLL, HATTEFJÄLL, ALEFJÄLL, JÄRVSFJÄLLET, FLINTAN och FJÄLLBERGET omfattas av den här garantin.

 • Vad omfattar den här garantin?

  Garantin omfattar material- och produktionsfel i alla delar av BEKANT skrivbordsserie, GALANT förvaringssystem, THYGE skrivbord och HÄLLAN förvaring och gäller från inköpsdatumet på IKEA.

  Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.

  Vad omfattas inte av den här garantin?

  Garantin gäller inte produkter i BEKANT skrivbordsserie, GALANT förvaringssystem, THYGE skrivbord och HÄLLAN förvaring som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter.
  Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller skador som orsakats av slag eller olyckshändelser.

  Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus, utsatts för direkt solljus under en längre tid eller förvarats i en fuktig miljö, t.ex. ett badrum.

Badrum

 • Vad omfattar den här garantin?

  Garantin gäller enbart för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i följande delar (Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla):

   

  • GODMORGON möbler
  • GODMORGON ben
  • ENHET möbler
  • ENHET ben

  Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?

  Garantin gäller inte GODMORGON LED vägg-/skåpsbelysning och TOLKEN bänkskiva och inte heller produkter som har förvarats, monterats eller installerats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador orsakade av stötar eller olyckshändelser. Garantin gäller inte heller om produkterna har använts för professionellt bruk (ej för hemmabruk), utomhus eller i en korrosiv miljö. Garantin omfattar inte följdskador eller indirekta skador. 

 • Vad omfattar den här garantin?

  Garantin omfattar alla tvättställ för badrum (inklusive vattenlås) och tvättställs-blandare från IKEA. Den här garantin gäller endast för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i alla tvättställ och tvättställsblandare. Våra produkter är testade för att klara alla relevanta internationella standarder, och vi använder endast komponenter av förstklassiga märken för att säkerställa vårt löfte om 10 års garanti.

  Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.

  Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?

  Garantin omfattar inte normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller skador som orsakats av stötar, olyckshändelser eller vattenburet skräp. Den omfattar inte heller tvättställsblandarens filter/strålsamlare som bör rengöras regelbundet och bytas ut när den är utsliten. Följ våra monteringsanvisningar och bruksanvisningar noggrant. Garantin gäller inte produkter som har förvarats, monterats eller installerats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin gäller inte heller om produkterna har använts för professionellt bruk (ej för hemmabruk), utomhus eller i en korrosiv miljö. Den omfattar inte heller oavsiktliga skador.

Gaming

 • Vad omfattar den här garantin?

  Denna garanti gäller endast för hemmabruk och täcker defekter i material ochutförande i gamingborden UPPSPEL, UTESPELARE och FREDDE.

Golv

 

 • Vad omfattar den här garantin?

  Vi garanterar att golvet inte genomslits vid normal användning samt att det varken bleks av solljus eller får bestående fläckar. Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.

  10 års garanti

  15 års garanti

  Vad omfattas inte av den här garantin?

  Den här garantin gäller inte om golvet har använts på felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktiga rengöringsmetoder eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller skador som orsakats av slag eller olyckshändelser. Garantin gäller inte om golvet inte har lagts i enlighet med golvläggningsinstruktionerna från IKEA. Garantin gäller heller inte om golvet har lagts i ett utrymme som inte rekommenderas av IKEA.

Kök och vitvaror

 • Hur länge gäller garantin?

  Garantin för METOD kökssystem gäller i tjugofem (25) år från ursprungligt inköps-/leveransdatum. Orginalkvittot/orginalfraktsedel måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.

  Vad omfattar den här garantin?

  Garantin gäller endast för hemmabruk och täcker material- och produktionsfel för METOD kökssystem. Garantin omfattar följande delar i METOD kökssystem:

   

  • Skåpstommar utom TUTEMO
  • Luckor och lådfronter
  • EXCEPTIONELL mjukstängande fullutdragslådor med tryck- och öppna funktion och inbyggda dämpare
  • MAXIMERA mjukstängade fullutdragslådor
  • UTRUSTA gångjärn, UTRUSTA gångjärn med inbyggda dämpare
  • UTRUSTA tryck-och-öppna-beslag
  • UTRUSTA hyllplan i härdat glas och melamin
  • UTRUSTA hörnskåpsinredning och hörnskåpskaruseller
  • UTRUSTA konsol för ugn
  • UTRUSTA skarvkoppling för dörrar
  • UTRUSTA beslag för att montera låda på dörr
  • UTRUSTA stödram för källsorteringskärl
  • METOD upphängningsskena
  • Ben och socklar
  • Täcksidor
  • Dekor-/krönlister
  • Bänkskivor 
  • Väggplattor (utom LYSEKIL)
  • Diskhoar/diskbänkar (utom FYNDIG diskho)
  • VÅGLIG, DISKAD och UTRUSTA kopplingsskena för lådfronter/luckor
  • FÖRVARA lådor, UTRUSTA trådkorgar, TORNVIKEN, VADHOLMA och TUTEMO förvaring har tio (10) års garanti.
  • UTRUSTA tryck-och-öppna-beslag elektriskt har fem (5) års garanti.
   

  Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?

  KNOXHULT kökssystem, SUNNERSTA minikök, LYSEKIL väggplaggor, FYNDIG diskho samt knoppar och handtag. Produkter inköpta på avdelningen Fynd.

 • Hur länge gäller garantin?

  Garantin för ENHET kökssystem gäller i tio (10) år från ursprungligt inköps-/leveransdatum. Originalkvittot/originalfraktsedel måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.

  Vad omfattas av den här garantin?

  Garantin gäller endast för hemmabruk och täcker material- och produktionsfel för ENHET kökssystem.

  Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?

  Knoppar och handtag.

 • FAKTUM kökssystem såldes fram till 2016-09-30. Numera går det dock att köpa de nyproducerade fronterna ABBETORP, APLARED och LILLBYN till FAKTUM kök.

  Vad omfattar den här garantin?

  Den här garantin gäller endast för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i FAKTUM kökssystem och VÄRDE fristående köksserie.

  Vilka produkter omfattar den här garantin?

  Garantin omfattar samtliga av följande delar i FAKTUM kökssystem:

   

  • Skåpstommar
  • Luckor/lådfronter (ABBETORP, APLARED och LILLBYN, samt tillhörande gångjärn omfattas dock ej av 25 års garanti)
  • INTEGRAL gångjärn
  • INTEGRAL skena för skjutdörr
  • RATIONELL fullutdragslådor
  • RATIONELL hyllplan i härdat glas och melamin
  • RATIONELL trådbackar
  • Socklar
  • Ben
  • Täcksidor
  • Dekor-/krönlister
  • Bänkskivor med en tjocklek på minst 3,8 cm
  • Diskbänkar
  • PERFEKT hyllor och vinhyllor
  • RATIONELL bottenskydd för bänkskåp
  • RATIONELL lådor under ugn
  • RATIONELL sockellådor
  • RATIONELL diskställ för väggskåp

  Vad omfattas inte av den här garantin?

  Knoppar, handtag samt bänkskivor som är tunnare än 3,8 cm.

   

  Fristående kök

  Vilka produkter omfattas av den här garantin?

  Garantin omfattar material- och produktionsfel i alla delar av serien VÄRDE fristående kök.

  Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?

  VÄRDE knoppar och handtag, vitvaror, blandare samt hyllplan och vägghyllor i massivt trä omfattas inte av den här garantin.

   

  FAKTUM kökssystem inköpta innan 2007

  Fram till 1 augusti 2007 omfattades FAKTUM av 10 års garanti.

 • Köksblandare 

  Hur länge gäller garantin?

  Garantin för köksblandare gäller i tio (10) år från ursprungligt inköps-/leveransdatum. Originalkvittot/Originalfraktsedel måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.

  Vad omfattas av den här garantin?

  10 års garanti gäller för alla IKEA köksblandare. Den här garantin gäller endast för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i alla köksblandare.

  Vad omfattas inte av den här garantin?

  Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller skador som orsakats av slag, olyckshändelser eller vattenburet skräp. Den omfattar inte heller filtret/strålsamlaren som bör rengöras regelbundet samt bytas ut när den är utsliten.

  Följ våra monteringsanvisningar och bruksanvisningar noggrant. Garantin gäller inte produkter som har förvarats, monterats eller installerats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion - till exempel omlackering eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter.

  Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en korrosiv miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än för hemmabruk, såvida inget annat anges. Garantin omfattar inte skador som uppstått indirekt eller till följd av användandet av produkten.

  Produkter inköpta på avdelningen Fynd omfattas inte heller av garantin.

 • Hur länge gäller garantin?

  Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt inköps-/ leveransdatum. TILLREDA och LAGAN vitvaror har två (2) års garanti som gäller från ursprungligt inköps-/ leveransdatum. Originalkvitto/originalfraktsedel måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.

  Om arbete utförs under garantiperioden förlängs inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

  Vad omfattas av den här garantin?

  Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av materialeller konstruktionsfel som fanns vid den tidpunkt då produkten köptes på IKEA. Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken ”Vad omfattas inte av den här garantin?”.

  Vilka vitvaror omfattas av den här garantin?

  Fem (5) års garanti gäller alla IKEA vitvaror, utom TILLREDA och LAGAN vitvaror som har två (2) års garanti.

  Vilka vitvaror omfattas inte av den här garantin?

  Alla vitvaror som har köpts på IKEA före den 1 augusti 2013.

  Vad omfattas inte av den här garantin?

  • Normalt slitage.
  • Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisningen, felaktig installation eller anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskador som omfattar men inte begränsas till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden. 
  • Förbrukningsvaror inkl. batterier och lampor.
  • Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av vitvaran, inkl. repor och eventuella färgskillnader.
  • Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av filter, avtappningssystem eller tvätt-/diskmedelsfack.
  • Skador på följande delar: inredning till kyl/frys, keramiskt glas, tillbehör, över- och underkorgar, bestickkorgar, tillförsel- och avloppsrör, tätningar, lampor och lampskydd, displayer, vred, handtag, höljen och delar av höljen - förutom när sådana skador kan bevisas bero på produktionsfel.
  • Fall när inget fel har kunnat hittas vid besök av en servicetekniker.
  • Reparationer som inte har utförts av en utsedd servicepartner och/eller en behörig servicepartner eller då originaldelar ej har använts.
  • Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som ej har utförts enligt anvisningarna.
  • Användning av vitvaran i ett proffessionellt sammanhang, dvs. ej för hemmabruk.
  • Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö.
  • Transportskador. Om en kund själv ombesörjer transport av produkten hem till sig eller till någon annan adress, har IKEA inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå under transporten. Om IKEA däremot levererar produkten till kundens leveransadress täcks eventuella skador som uppstår under den här transporten av IKEA (dock inte inom den här garantin). Vid sådana fall ska kunden kontakta IKEA kundservice på telefon 0775-700 500 eller via IKEA.se/kundservice
  • Kostnad för att utföra den initiala installationen av IKEA vitvaran.

Media

 • Vad omfattar den här garantin?

  Garantin gäller endast för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i följande delar av UPPLEVA:

  • Tv och fjärrkontroll
  • Ljudsystem och fjärrkontroll
  • 3D glasögon

  Vad omfattas inte av den här garantin?

  Garantin gäller inte produkter som har förvarats, monterats eller installerats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte skador som uppstått indirekt eller till följd av användandet av produkten.

  • Skador orsakade av olyckshändelser inkl. men ej begränsat till blixtnedslag, brand eller fukt-/vattenskada.
  • Batteriläckage (fjärrkontroller och 3D glasögon).
  • Normalt slitage.
  • Skador på produkten vilka beror på försummelse eller felaktig användning, inkl. men ej begränsat till felaktig användning och/ eller installation av produkten för normalt hemmabruk och/eller i enlighet med bruksanvisningen för korrekt installation och användning, särskilt med hänvisning till bruksanvisningen och monteringsanvisningarna. Skador på skärmen där bilden bränt fast och som orsakats av långvarig visning av en fixerad bild, till exempel en sändningslogotyp.
  • Modifikationer, anpassningar och ändringar av produkten för att den ska kunna användas i annat land än den ursprungligen var designad och tillverkad för, eller skador som uppstått till följd av sådana ändringar. Modifikationer, anpassningar, ändringar och reparationer av produkten som utförts av en part som inte har auktoriserats av IKEA.
  • Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än för hemmabruk, såvida inget annat anges.
  • Produktbegränsningar och/eller specifikationer som beskrivs i bruksanvisningen eller i andra instruktioner.
  • Repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse.
  • Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress, har IKEA inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå under transporten.

Soffor och fåtöljer

 • Vad omfattar den här garantin?

  Garantin gäller enbart för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i stommar samt sitt- och ryggplymåer.

  Vad omfattas inte av den här garantin?

  • Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats på ett felaktigt sätt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsmedel.
  • Garantin omfattar inte normalt slitage, repor eller märken, eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse.
  • Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö.
  • Garantin gäller inte skador som uppstått i samband med eller till följd av oförutsedda händelser.

  Den här garantin omfattar inte

  • POÄNG plymåer
  • POÄNG barnfåtölj
  • TULLSTA fåtölj
  • JENNYLUND fåtölj
  • MUREN fåtölj

  Den här garantin omfattar inte textilklädslar samt läderklädslar.

Sovrum

 • Vad omfattar den här garantin?

  Vad omfattar den här garantin? Garantin gäller för hemmabruk och omfattar alla delar av produkten för följande produkter:

  • Resårbottnar
  • Resårmadrasser
  • Skummadrasser

  Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller endast för hemmabruk.

  Vilka produkter omfattas inte av den här garantin

  Alla bäddmadrasser, SÄBÖVIK kontinentalsäng, 3 delad madrass till utdragssäng för barn, madrasser till juniorsäng (70x160 cm), madrasser till spjälsäng (60x120) samt madrasser till bäddsoffor.

 • Vad omfattar den här garantin?

  Garantin gäller enbart för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i de PAX/KOMPLEMENT delar som nämns nedan:

  • Stommar
  • Gångjärnsdörrar och gångjärn
  • Avdelare och hyllinsatser för stommar
  • Skjutdörrar och skjutdörrsmekanism
  • KOMPLEMENT inredning

  Garantin gäller endast för hemmabruk. Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.

  Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?

  KOMPLEMENT insats för smycken, KOMPLEMENT insats med 4 fack, KOMPLEMENT insats med fack, KOMPLEMENT avdelare för utdragbart hyllplan, KOMPLEMENT box set om 2 och 4, KOMPLEMENT lådmatta och KOMPLEMENT

 • Hur länge gäller garantin?

  Garantin för SKYTTA skjutdörrar gäller i tio (10) år från inköpsdatum. Det ursprungliga inköpskvittot krävs som inköpsbevis.

  Vad omfattas av garantin?

  Garantin gäller vid hushållsbruk och omfattar defekter i material och utförande på följande komponenter på SKYTTA skjutdörrar:

  • dörrkarmar
  • dörrpaneler
  • skenor
  • täcksida
  • takhöjdsreducerare
  • stopplist
  • beslag

  Vad omfattas inte av garantin?

  Golvskenan fästs på golvet med tejp. Garantin omfattar inte några märken eller skador som orsakas på ytan när tejpen eller skenan tas bort.

Second hand-produkter

 • Hur länge gäller garantin?
  Garantin för produkter inom Second hand gäller i tre (3) år från inköpsdatum. Inköpskvitto måste uppvisas för att garantin ska gälla.

  Vad omfattar den här garantin?
  Garantin gäller endast för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel på produkter köpta från vårt second hand sortiment-från inköpsdatumet på IKEA.

  Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
  IKEA undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. Om så är fallet kommer IKEA att reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. I dessa fall betalar IKEA för reparation, reservdelar, arbete och eventuella personalresor som IKEA ådrar sig, förutsatt att produkten går att reparera utan särskilda kostnader för IKEA. Reparationer som inte har godkänts av IKEA ersätts inte. Utbytta delar tillfaller IKEA. Om varan inte längre säljs av IKEA, erbjuder IKEA en lämplig ersättningsvara. Det är IKEA som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara.

  Vad omfattas inte av den här garantin?

  • Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller skador som orsakats av slag eller olyckshändelser.
  • Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus, utsatts för direkt solljus under en längre tid eller förvarats i en fuktig miljö, t.ex. ett badrum.
  • Garantin omfattar inte följdskador eller tillfälliga skador.