Vrati se na glavni sadržaj

Reklamacije

 • Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih potrošačkih prava koja se tiču saobraznosti robe ugovoru i izjavi o garanciji, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. IKEA na prodajnom mestu ima istaknuto obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, i u svakom trenutku lice ovlašćeno za prijem reklamacija tokom radnog vremena.

  Potrošač može da izjavi reklamaciju:

  • usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena;
  • putem telefona 011/7 555444;
  • pisanim putem dopisom naslovljenim na IKEA Srbija d.o.o. Beograd, Astrid Lindgren 11, 11231 Beograd,
  • elektronskim putem, putem kontakt forme.

  Reklamacija se može prihvatiti isključivo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i slično).

  Ukoliko se reklamacija podnosi putem kontakt forme potrebno je dostaviti fotografije proizvoda na koji se reklamacija odnosi kako bismo bili u mogućnosti da reklamaciju obradimo u što kraćem roku.

  Detaljna uputstva za fotografisanje se nalaze ovde.

  *Ukoliko fotografije ne prikazuju oštećenje na verodostojan način ili je oštećenje takvog tipa da na osnovu fotografije nije moguće doneti odluku o osnovanosti reklamacije biće neophodno da kupac donese artikal u robnu kuću kako bi isti bio fizički pregledan.

  Kupac nije u obavezi da kompaniji IKEA dostavi ambalažu robe i to nije uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

 • IKEA će po prijemu reklamacije bez odlaganja na pouzdan način ispitati da li je reklamacija opravdana i najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

   Naš odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Ukoliko prihvatimo reklamaciju, dužni smo da je rešimo u narednih 15, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj.

 • Pored fiskalnog računa kao dokaz o kupovini mogu poslužiti: izvod iz banke ili slip kartice ukoliko je plaćanje izvršeno platnom karticom. Ukoliko je prilikom kupovine korišćena IKEA Family kartica to takođe može poslužiti kao dokaz o kupovini. Kod onlajn kupovine, dokaz o kupovini je i generisana faktura, koja sadrži broj porudžbine.

 • Prilikom isporuke, Kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju pakovanje te da li je isporučen tačan broj pakovanja. Po izvršenoj isporuci, Kupac je obavezan da potpiše potvrdu o preuzimanju (dostavnicu) kojom se potvrđuje: (1) da je Narudžbina isporučena, (2) broj isporučenih pakovanja i (3) da su proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja pakovanja, kao i da li je zadovoljan primljenom uslugom.

  Ukoliko Kupac primeti oštećenje, potrebno je napraviti fotografije oštećenih artikala i oštećene ambalaže. Ako se utvrdi da je do oštećenja došlo prilikom isporuke, robu ćemo zameniti o trošku kompanije.

  Potrebno je prijaviti reklamaciju o oštećenju 24 sata po isporuci.

 • Pozovi naš Centar za podršku kupcima na broj: 011/7 555 444 ili nam se obrati putem onlajn četa ili Facebook stranice.

 • Prilikom isporuke, Kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju pakovanje te da li je isporučen tačan broj pakovanja. Po izvršenoj isporuci, Kupac je obavezan da potpiše potvrdu o preuzimanju (dostavnicu) kojom se potvrđuje: (1) da je narudžbina isporučena, (2) broj isporučenih pakovanja i (3) da su proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja pakovanja, kao i da li je zadovoljan primljenom uslugom.

  Ukoliko se utvrdi da je došlo do nekompletne isporuke dostavićemo sve proizvode koji nisu isporučeni o trošku kompanije.

 • Ponuda robne kuće IKEA uključuje velikodušnu garancijsku politiku. Informacije o garancijama mogu se naći ovde. Ako primetiš bilo kakvu nepravilnost na bilo kom našem proizvodu unutar garancijskog roka, molimo te da pozoveš naš Centar za podršku kupcima na broj: 011/7 555 444 za upute o sledećim koracima.

 • Ukoliko električni uređaj kupljen u robnoj kući IKEA ne funkcioniše ili je oštećen potrebno je prijaviti reklamaciju na ranije opisani način (prijava reklamacije telefonskim putem na broj 011/ 7 555 444, putem kontakt obrasca na našem sajtu uz dostavljanje fotografija uređaja kao i fotografije nalepnice sa serijskim brojem uređaja). Mi ćemo kontaktirati sa serviserima koji će nakon izlaska na teren utvrditi osnovanost reklamacije o čemu naknadno obaveštavamo kupca, kao i o narednim koracima za rešavanje.

  Potrebno je da kupac poseduje fiskalni račun ili neki drugi dokaz o kupovini.