Treci la conţinutul principal

Politica de confidențialitate IKEA Romania

Despre această Politică de confidenţialitate:

Prezenta Politică de confidențialitate (“Politica”) explică modul în care IKEA Romania S.A. (denumită în continuare: ”IKEA”) colectează, utilizează şi gestionează informaţiile tale cu caracter personal. IKEA se angajează să protejeze şi să îți respecte confidențialitatea. Citeşte prezenta Politică cu atenţie ca să înţelegi de ce şi cum colectăm datele de la tine şi cum vor fi utilizate.

Cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm, IKEA Romania S.A. este “operator de date”, adică entitatea care stabileşte scopurile pentru care şi mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

În cazul în care trebuie să ne contactezi în legătură cu informaţiile tale cu caracter personal sau această Politică, foloseşte următoarele date de contact:

Denumirea companiei: IKEA Romania S.A.
Adresa: Șoseaua București Ploiești Nr. 42A, Sector 1, București, Romania
Telefon: 021-407.45.32 / 0746.69.45.32
Formularul din pagina de contact disponibil AICI.

Cuprins:

Despre această Politică de confidenţialitate
Cum şi când colectăm datele tale cu caracter personal?
Ce informaţii colectăm direct de la tine?
Ce drepturi de confidenţialitate ai?
Unde sunt stocate datele tale cu caracter personal?
IKEA distribuie datele mele terţilor?
Cât timp îţi păstrează IKEA datele cu caracter personal
Pentru ce folosim datele tale cu caracter personal?
- Prelucrarea comenzilor şi furnizarea serviciilor
- Programul IKEA FAMILY
- Serviciul de Relaţii Clienţi
- Småland
- Site-urile web IKEA
- Cookie-uri
- Alte site-uri web
- Marketing
- Monitorizare video (CCTV)
- Chioşcul de facturare
- Participarea la procesul de recrutare la IKEA
- Ateliere, concursuri, loterii
- Alte informaţii cu caracter personal furnizate IKEA
Intrarea în vigoare şi modificările Politicii de confidenţialitate

Cum şi când colectăm datele tale cu caracter personal?

Noi colectăm informaţiile tale cu caracter personal atunci când acestea sunt relevante pentru nevoile tale de consumator sau afacerea noastră (de ex. când cumperi şi/sau comanzi produse şi/sau servicii de la noi, când te înregistrezi pentru Programul IKEA Family, când contactezi Serviciul de Relaţii Clienţi IKEA, când te abonezi la newsletter, când completezi sondajele pentru clienți sau furnizezi feedback despre bunuri şi servicii etc.).

Noi obținem informațiile tale cu caracter personal direct de la tine atunci când comanzi anumite produse sau servicii sau completezi un anumit formular sau când colectăm date prin observație (de exemplu, prin intermediul camerelor de securitate).

Vei găsi mai multe informații despre situațiile și circumstanțele pentru colectarea informațiilor tale cu caracter personal de mai jos în secțiunea Pentru ce folosim datele tale cu caracter personal? Reţine că acestea sunt doar informații despre modalitățile posibile de utilizare a datelor cu caracter personal pe care le poți întâlni vizitând magazinul și site-urile web IKEA, efectuând o achiziție la noi sau utilizând serviciile noastre. În fiecare caz, vei primi informații suplimentare clare despre scopul prelucrării datelor tale și, în unele cazuri, vom avea în plus nevoie de consimțământul tău explicit.

Nu folosim datele tale cu caracter personal în scopuri de marketing decât dacă ne spui tu că este OK. Dacă doreşti să îţi trimitem detalii despre produsele, serviciile ofertele şi promoţiile noastre, abonează-te când te alături Programului IKEA Family. Pentru informaţii suplimentare, vizitează secțiunile Marketing și Programul IKEA FAMILY de mai jos.

Toate informaţiile tale cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial și protejate corespunzător de IKEA şi/sau partenerii noştri de încredere (pentru informaţii suplimentare vezi secțiunea: IKEA distribuie datele mele terților? de mai jos).

Ce informaţii colectăm direct de la tine?

Categoriile obişnuite de date pe care le colectăm de la clienţii IKEA sunt următoarele: nume, adresa, data naşterii, sexul, limba preferată, adresa de plată, adresa de livrare, informaţii financiare, inclusiv cardul de credit sau debit sau alte informaţii de plată pe care le furnizezi când completezi formulare pe site-urile web IKEA sau efectuezi plăţi în Magazinul IKEA sau pe site-ul web IKEA, sau când corespondezi cu noi prin telefon sau email, istoricul tău de achiziţii de produse şi servicii IKEA şi informaţii suplimentare pe care decizi în mod voluntar să le partajezi.

Când colectăm datele tale prin observaţie (de ex. prin intermediul camerelor de securitate), facem acest lucru pentru a respecta obligaţiile legale sau pentru a asigura interesele legitime, ca de exemplu asigurarea siguranţei tale personale şi a angajaţilor IKEA, protejarea proprietăţii tale personale şi a IKEA, precum şi securitatea sistemelor informatice şi mobile ale tale şi ale noastre.

Ce drepturi de confidenţialitate ai?

Reţine că ai dreptul, în orice moment, să soliciţi de la IKEA următoarele:

• să îți asigure accesul la informaţiile tale cu caracter personal

Poţi întreba IKEA ce date cu caracter personal despre tine sunt folosite și să soliciţi accesul la aceste date cu caracter personal. De asemenea, ai dreptul să cunoști scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem, părțile sau categoriile de părți cu care datele tale cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa datelor noastre care nu sunt colectate direct de la tine.

• să îţi pună la dispoziţie o copie a informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem

Ne poţi contacta dacă doreşti o copie a unei părţi sau a tuturor informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem despre tine.

• să soliciţi rectificarea datelor introduse greşit

Dorim să asigurăm că informațiile tale cu caracter personal sunt corecte și actualizate. Poţi cere IKEA să corecteze sau să elimine informațiile considerate inexacte sau învechite.

• să soliciţi ştergerea informaţiilor cu caracter personal Ne poţi cere să oprim prelucrarea sau chiar să ştergem informaţiile cu caracter personal pe care le deţinem despre tine. În cazul în care informaţiile tale cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale a IKEA faţă de tine, IKEA ar putea fi incapabilă să îndeplinească această obligaţie contractuală. De asemenea, dacă informaţiile tale cu caracter personal sunt necesare pentru ca IKEA să respecte anumite obligaţii legale (de ex. legislaţia fiscală), cererea ta nu poate fi gestionată.

• să restricționezi accesul IKEA și/sau al terților la datele tale privind anumite procese sau în totalitate

Dacă ai contestat exactitatea datelor tale, sau nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de tine pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale sau ai obiectat față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care IKEA le consideră legitime, ai dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării informaţiilor tale cu caracter personal.

• să depui o obiecţie împotriva modului în care gestionăm datele tale

Reţine că ai dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care IKEA îl consideră legitim. In plus, ai dreptul de a te opune in orice moment prelucrării datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, incluzând profilarea in măsura in care este legata de marketing direct.

• să soliciţi transferul datelor tale către un alt operator de date (dreptul la portabilitate)

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau este realizat prin mijloace automate, ai dreptul de a solicita IKEA să îţi transmit datele unui alt operator.


Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, foloseşte datele de contact ale IKEA din secțiunea Despre această Politică de confidențialitate de mai sus.

În cazul în care nu ești mulțumit de modul în care colectăm sau folosim informațiile tale cu caracter personal, ai dreptul întotdeauna să depui o plângere formală la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal accesând pagina http://www.dataprotection.ro/.

Unde sunt stocate datele tale cu caracter personal?

Păstrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm despre tine în medii sigure. Informațiile tale cu caracter personale sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice.
Unele date sunt încă stocate pe suport de hârtie, dar tindem să digitalizăm toate datele personale pe care le procesăm. Datele prelucrate sunt stocate în sediile şi sistemele IT ale IKEA, dar uneori stocăm datele pe serverele furnizorilor noştri de servicii de încredere.

IKEA distribuie datele mele terților?

Protecţia confidenţialităţii tale este importantă pentru IKEA, prin urmare, nu vom distribui niciodată informaţiile tale cu caracter personal unui terţ în alte scopuri decât cele descrise în prezenta Politică.

După cum ştii, IKEA este un retailer (comerciant cu amănuntul) mondial și colaborăm cu alte companii în cadrul IKEA Group. Aceasta înseamnă că uneori distribuim informaţiile cu caracter personal în cadrul IKEA Group, folosind sistemele IT ale grupului nostru. Când facem acest lucru, transferăm datele tale către servere care sunt situate în UE sau într-o ţară care asigură un nivel adecvat de protecţie în conformitate cu legislația UE.

Pe lângă cele de mai sus, putem transmite informaţiile tale cu caracter personal partenerilor noştri de încredere din afara IKEA Group, care întreţin sistemele IT ale IKEA, sau îţi furnizează servicii în numele IKEA. De exemplu, în scopuri de marketing, finanţare, publicitate, prelucrarea plăţii, livrare sau alte servicii în magazin şi în afara magazinului. Cu toate acestea, aceşti furnizori de servicii trebuie, conform contractelor relevante, să folosească datele care le sunt încredinţate numai lor în conformitate cu liniile directoare ale IKEA şi în scopul pe care îl specificăm în mod strict. Îi obligăm, de asemenea, să protejeze în mod adecvat datele tale şi să le păstreze secrete.

În unele cazuri, datele tale pot fi prelucrate în afara Uniunii Europene de către partenerii noştri care furnizează servicii în numele sau pentru IKEA. Contractele încheiate cu aceste entităţi, însă, îi obligă să trateze datele tale cu măsuri de securitate speciale, în conformitate cu reglementările în vigoare din statele membre ale Uniunii Europene.

Cât timp îţi păstrează IKEA datele cu caracter personal

IKEA nu va păstra datele tale cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare. Mai multe informații despre perioadele de păstrare pentru anumite tipuri de date pot fi găsite în secțiunea Pentru ce folosim datele tale cu caracter personal?

Pentru ce folosim datele tale cu caracter personal?

Folosim datele tale cu caracter personal într-un număr de moduri diferite, în principal pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale pe care IKEA le are faţă de tine, dar uneori şi pentru îmbunătăţirea experienţei tale la cumpărături, pentru marketing direct şi motive de securitate.

Prelucrarea comenzilor și furnizarea serviciilor

Când efectuezi o achiziţie personal într-unul din magazinele IKEA sau prin site-ul web IKEA, în funcţie de cazul respectiv, ai putea fi solicitat să furnizezi anumite date cu caracter personal care vor fi necesare pentru gestionarea corespunzătoare a achiziţiei tale. Această situaţie va avea loc în special dacă, pe lângă achiziţia produselor IKEA, decizi să foloseşti unul dintre servicii, precum livrarea sau asamblarea. De asemenea, pentru a prelucra comanda ta asigurând că informaţiile cu caracter personal şi financiare furnizate sunt exacte, folosim sisteme de plată ale terţilor de încredere pentru a asigura că plata ta este sigură şi că detaliile tale nu sunt folosite în mod fraudulos. Dacă doreşti să plăteşti pentru bunuri şi servicii online, IKEA va solicita informaţii legate de plată, inclusiv numărul cardului de credit sau debit, data expirării cardului, codul CVV, precum şi adresa de facturare.

Pentru a asigura că produsele și serviciile pe care le cumperi de la IKEA sunt livrate la adresa corectă, colaborăm cu parteneri externi de încredere și le distribuim unele dintre informațiile tale cu caracter personal necesare pentru furnizarea respectivelor servicii (de exemplu, numele, adresa de livrare și preferințele de livrare pe care ni le-ai prezentat, cum ar fi ora la care doreşti să primeşti o livrare).

Programul IKEA FAMILY

IKEA FAMILY este clubul nostru de membri deschis tuturor celor care au împlinit vârsta de 18 ani. Informaţii detaliate despre Programul IKEA FAMILY se pot găsi aici.

În timpul înregistrării în IKEA FAMILY, îţi vom solicita date cu caracter personal necesare pentru înregistrarea profilului tău. De asemenea, către profilul tău IKEA FAMILY vor fi alocate informaţii despre achiziţii efectuate cu cardul de membru, informaţii despre facturi emise pentru tine şi, cu consimţământul tău separat şi explicit, informaţii despre istoricul interacţiunii tale cu site-urile web IKEA. Folosim informaţiile tale cu caracter personal pentru a înţelege mai bine nevoile şi preferinţele tale de cumpărare, a întocmi ofertele şi a-ţi oferi informaţii despre produsele şi serviciile care te pot interesa. În cadrul Programului, sunt trimise, de asemenea, un newsletter şi mesaje SMS care conţin informaţii despre ofertele actuale pentru tine. Aceste informaţii îţi vor fi trimise numai dacă îţi dai consimţământul în mod corespunzător, pe care îl poţi acorda în formularul de înregistrare IKEA FAMILY sau pe site-ul web IKEA.

Datele furnizate IKEA în scopul creării profilului IKEA FAMILY vor fi păstrate pe întreaga durată a activităţii tale ca membru, și timp de 5 ani de la ultima activitate (de ex. achiziţie folosind un card IKEA FAMILY, autentificare la profilul tău etc.). După această dată, datele din profilul tău vor fi anonimizate, ceea ce înseamnă că nu te vom putea identifica pe baza numărului tău IKEA FAMILY. Cu toate acestea, vei putea totuşi să faci o rambursare folosind cardul IKEA FAMILY ca dovadă de returnare.

Serviciul de Relații Clienți

În cazul în care contactezi Serviciul de Relaţii Clienţi IKEA (de ex. cerere pentru instrucţiuni de asamblare, cerere de returnare a produslui de care nu eşti mulţumit etc.) direct în magazinul IKEA sau prin orice mjloc de comunicare disponibil, vom avea nevoie de informaţiile tale de contact pentru a soluţiona problema cu care te adresezi IKEA. Acestea vor fi utilizate numai în acest scop. În anumite cazuri, vom utiliza servicii ale terţilor cărora le încredinţăm datele tale numai în măsura în care vor fi necesare pentru soluţionarea cazului tău (de ex. servicii autorizate pentru produse electronice pe care le vindem, furnizori de servicii de livrare etc.), după cum sunt descrise în secțiunea intitulată IKEA distribuie datele mele terților? În acest caz, aceştia pot fi furnizori de servicii de transport şi asamblare, precum şi furnizori de sisteme IT care funcţionează la IKEA în cadrul asistenței tehnice.

De asemenea, poţi contacta Serviciul de Relaţii Clienţi IKEA când doreşti să faci achiziţii la IKEA telefonic. Pentru a face achiziţii prin telefon, IKEA prelucrează următoarele date: numele şi prenumele, adresa de facturare, adresa de livrare, voce, numărul de telefon şi adresa de e-mail. Desigur, aceste date sunt furnizate de tine în mod voluntar, dar nefurnizarea lor poate uneori rezulta în incapacitatea de a îndeplini o comandă sau o livrare.

Conversația ta cu Serviciul de Relații Clienți IKEA va fi înregistrată. Înregistrările sunt utilizate pentru a dovedi conţinutul conversaţiei, precum şi pentru a îmbunătăţi calitatea serviciului nostru. Dacă nu doreşti înregistrarea conversaţiei cu un angajat IKEA, te invităm să foloseşti alte forme de contact, de exemplu un formular de contact sau o vizită la magazinul IKEA.

Småland

Pentru ca copilul tău să folosească serviciile locului de joacă IKEA pentru copii Småland, va trebui să completezi un formular de înregistrare în care ţi se cere să furnizezi: numele şi vârsta copilului, numele tutorelui legal, adresa, telefonul acestuia şi semnătura ta. Toate aceste informaţii sunt necesare pentru a asigura divertisment în condiţii de siguranţă copiilor care vizitează Småland.

Dacă ne informezi despre nevoile speciale ale copilului, putem solicita, de asemenea, informaţii de bază despre sănătatea micului nostru oaspete. Cu toate acestea, vom prelucra aceste date numai pe baza consimţământului tău explicit.

Noi păstrăm datele colectate în Småland până la 30 de zile. După această dată, datele sunt şterse folosind un dispozitiv de distrugere a documentelor.

Site-urile web IKEA

Unele informaţii despre tine pot fi, de asemenea, colectate atunci când vizitezi site-uri web IKEA (site-uri de retail sau de planificare a interioarelor). Aceste date vor fi prelucrate într-un anumit scop, despre care te vom informa cel mai târziu în momentul colectării (de ex. pentru a efectua vânzări online, pentru a salva lista de cumpărături pe care ai creat-o, pentru a-ţi salva proiectul de design interior etc.). În acest caz, nefurnizarea datelor specifice poate limita posibilitatea de a utiliza cumpărăturile online sau de a reduce nivelul experienței tale la cumpărături.

Cookie-uri

Pentru menținerea site-ului nostru și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător, IKEA utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de "cookie-uri". Cookie-urile sunt fișiere mici pe care le trimitem pe calculatorul tău și le putem accesa mai târziu. Acestea pot fi temporare sau permanente și utilizează, de exemplu, tehnologia JavaScript sau Flash. Datorită cookie-urilor de pe site-ul nostru poţi căuta fără dificultate și îţi putem arăta rezultatele relevante pentru tine. Fișierele cookie de pe site-ul IKEA ne arată ce te interesează pe tine şi pe alţi vizitatori, ceea ce ne ajută să îmbunătățim utilizarea acestuia pentru toată lumea.

Cele mai obişnuite cookie-uri sunt următoarele:
• Strict necesare. Acestea sunt necesare pentru a asigura că site-ul web funcţionează eficient dintr-o perspectivă tehnică.
• Cookie-uri funcționale. Acestea ajută la îmbunătăţirea experienţei memorând alegerile tale.
• Cookie-uri de performanţă. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura modul în care clienţii navighează pe site-ul nostru web şi află ce performanţă avem.
• Cookie-uri de re-direcționare. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a ajuta IKEA să plaseze anunţuri publicitare în alte pagini web pe care clientul le vizitează, sau să evite plasarea de anunţuri publicitare pentru un client care cunoaşte deja IKEA. Verifică cu echipa digitală/de marketing locală cum aceste cookie-uri sunt folosite în detaliu.
• Plug-in-uri de social media. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a conecta clienţii noştri la canalele de social media. După aceea, informaţiile furnizate de cookie pot fi utilizate în diferite moduri.

Cookie-urile stocate pe calculatorul tău pot fi accesate atunci când vizitezi site-ul nostru web sau deschizi un email pe care ţi-l trimitem. Dacă doreşti să ştergi cookie-uri care sunt deja în calculatorul tău, consultă instrucţiunile browserului tău apăsând pe "Help" în același meniu al browser-ului.

IKEA prelucrează cookie-uri numai cu acordul tău. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, efectuează setările adecvate în browser-ul tău. Cu toate acestea, unele din caracteristicile site-ului nostru nu pot funcţiona fără cookie-uri. Cerând acest acord, vom prezenta scopul pentru care acest tip de informaţii despre tine vor fi prelucrate şi vă vom informa despre drepturile voastre. Poţi afla mai multe informaţii despre cookie-uri aici.

Alte site-uri web

Site-urile web IKEA pot conţine link-uri către şi de la site-uri web terţe. Această Politică se aplică numai acestui site web, așa încât atunci când te transferi către alte site-uri web trebuie să citeşti politicile de confidenţialitate ale acestora.

Marketing

IKEA ar dori să îţi trimită înformaţii despre produsele şi serviciile noastre care te-ar putea interesa. Cu toate acestea, putem trimite astfel de materiale de marketing numai dacă optezi pentru acestea. Reţine că indiferent dacă ai consimţit să primeşti mesajele noastre de marketing, poţi opta cu uşurinţă să nu le mai primeşti la o data ulterioară.

Ai dreptul în orice moment să ne opreşti ca să nu te mai contactăm în scopuri de marketing sau să nu mai oferim informaţiile tale altor membri ai IKEA Group. Dacă nu mai doreşti să fii contactat în scopuri de marketing, apasă butonul de dezabonare de la sfârşitul mesajului nostru de marketing (email/newsletter).

Monitorizare video (CCTV)

IKEA utilizează televiziune cu circuit închis (CCTV) în scopuri de siguranţă şi de detectare şi monitorizare a criminalității. Păstrăm informațiile colectate de CCTV numai pentru o perioadă de timp care ne permite să ajutăm organele de reglementare și organele de aplicare a legii. Aceste informații sunt păstrate în medii sigure și accesul este rezervat numai personalului de securitate calificat.

În acest scop, realizăm monitorizarea video continuă a anumitor zone ale magazinului și în jurul acestuia (de exemplu, unele departamente de vânzări, case de marcat, parcare, depozit cu autoservire). Nu monitorizăm în locuri în care ar putea conduce la încălcarea confidențialității tale (de ex. toalete). De asemenea, nu folosim imaginea înregistrată în niciun alt scop și nu efectuăm analize suplimentare asupra acesteia. Accesul la înregistrări se acordă numai pentru un grup restrâns de angajați de încredere și nu sunt partajate cu nimeni, cu excepția autorităților competente, ca probe în scopul procedurilor judiciare. Am limitat timpul de stocare al înregistrărilor la 30 de zile și după această perioadă, acestea sunt suprascrise automat, fără posibilitatea de a fi reproduse.

Chioșcul „Auto-facturare”

Dacă te hotărăști să folosești chioșcurile noastre de „Auto-facturare”, îți vom solicita datele necesare pentru a întocmi o factură cu TVA corespunzătoare pentru tine. Aceste date vor fi prelucrate numai în scopul menţionat mai sus, conform prevederilor legii. În conformitate cu legislaţia aplicabilă, datele furnizate în scopurile emiterii unei facturi cu TVA le vom stoca pentru o perioadă de 5 ani, în funcţie de data emiterii facturii. Datele tale pot fi disponibile terţilor care sunt furnizori de servicii pentru IKEA, după cum se descrie în secţiunea intitulată "IKEA distribuie datele mele terților?" în acest caz, înseamnă furnizorii de servicii care întreţin chioşcurile noastre şi sistemele auxiliare, precum şi partenerii care implementează serviciile de contabilitate pentru noi.

Participarea la procesul de recrutare la IKEA

Acceptând candidatura ta ca parte a procesului de recrutare la IKEA, vom solicita anumite informaţii despre tine pentru a putea evalua aplicaţia ta. Pentru unele funcţii, într-o etapă ulterioară a recrutării, îţi putem cere să înregistrezi un scurt film (de ex. întâlnire online), în care răspunzi la întrebările adresate. Participarea în această etapă de recrutare este, desigur, complet voluntară şi dacă nu eşti de acord cu asta, te vom invita la o întâlnire. În cadrul recrutării, datele tale cu caracter personal pot fi disponibile entităţilor care ne furnizează servicii, după cum se descrie în secţiunea intitulată "IKEA distribuie datele mele terților?". Aceştia sunt în principal furnizori de sisteme IT prin care se realizează procesul de recrutare, ca parte a asistenţei şi întreţinerii acestor sisteme, și în afara Uniunii Europene. Vom stoca datele tale, dacă îţi dai consimţământul, pentru o perioadă de 2 ani.

Ateliere, concursuri, loterii

Putem solicita anumite date cu caracter personal ale participanților la astfel de evenimente, pentru a le realiza eficient și a îndeplini obligațiile care decurg din lege, de exemplu, pentru acordarea de premii. Când solicităm date cu caracter personal, te vom informa și despre scopul prelucrării acestor date și drepturile tale. Datele colectate pentru necesitățile acestor evenimente vor fi stocate cel mai adesea până la finalizarea lor, cu excepția cazurilor în care va fi necesar să le păstrăm datorită legii aplicabile (de exemplu, informații despre premiile acordate). Când organizăm astfel de evenimente, folosim adesea ajutorul companiilor externe, așa cum este descris în secțiunea intitulată "IKEA distribuie datele mele terților?" În acest caz, vor fi, de exemplu, agenţii specializate în organizarea acestor evenimente sau co-organizatori ai evenimentelor.

Alte informații cu caracter personal furnizate IKEA

În mod voluntar, poți furniza IKEA informații cum ar fi preferințele tale pentru produse, motivele pentru care cumperi un produs, date despre familia ta și stilul de viață - datorită acestui fapt, putem afla mai multe despre preferințele tale la cumpărături și putem îmbunătăți experiența ta la cumpărături.

Poți furniza aceste informații și atunci când completezi formularul de garanție pentru produsul cumpărat la IKEA. În plus, primim acest tip de informaţii dacă te înregistrezi sau achiziţionezi oferte IKEA speciale, cupoane de reduceri sau alte promoţii.

În fiecare din cazurile de mai sus, vom încerca întotdeauna să îţi furnizăm informaţii sigure cu privire la prelucrarea datelor tale.

Intrarea în vigoare și modificările Politicii de confidenţialitate

Prezenta Politică va intra în vigoare la 25 mai 2018.

Revizuim Politica de confidențialitate periodic şi vom prezenta orice actualizări pe această pagină web.