Pomiń

Różnorodność wiekowa i włączanie osób 50+

Różnorodność wiekowa napędza rozwój IKEA. Poznaj nasze podejście do budowania włączającego miejsca pracy dla osób w różnym wieku.

Stawiamy sprawę jasno

Różnorodność wiekowa jest bardzo ważnym elementem w budowaniu prawdziwie włączającego miejsca pracy. Korzystnie wpływa na innowacyjność i kreatywność zespołową.  Co więcej, dzięki zróżnicowanemu zespołowi lepiej odpowiadamy na potrzeby różnorodnych klientów.

Wiedząc to, chcemy jako IKEA promować współpracę międzypokoleniową i wesprzeć w tym osoby 50+ jako grupę wiekową najbardziej narażoną na wykluczenie zawodowe w Polsce (PwC Golden Age Index 2018).

Uważamy, że osoby 50+ to jedna z najbardziej zaangażowanych grup pracowników, która dzieląc się doświadczeniem oraz mądrością życiową, może wesprzeć młodszych współpracowników, dopiero rozpoczynających swoją drogę zawodową.  Dzięki temu, pracownicy motywują się nawzajem do myślenia oraz działania na różne sposoby i są dla siebie źródłem inspiracji.

Włączanie osób 50+ jest również kluczowe dla zrównoważonego rozwoju naszego społeczeństwa. Aktywność zawodowa tej  grupy wiekowej napędza rozwój gospodarki i wspiera ogólny dobrobyt społeczny.

Lubimy się spotkać gdzieś między pokoleniami 

W IKEA dobrze wiemy, że wielopokoleniowy zespół to atut. Doceniamy osoby w każdym wieku i wierzymy, że razem możemy lepiej się rozwijać.

Uważamy, że każdy i każda z nas, bez względu na rocznik,  ma potencjał. Dlatego zaczynamy pracę nad wdrożeniem tego podejścia wewnątrz naszej firmy poprzez szkolenia dla managerów oraz dopasowanie warunków pracy dla różnych grup pracowników. 

Jednocześnie chcemy zacząć szeroką dyskusję na ten temat, aby sprawić, że rynek pracy będzie bardziej włączający. 

Równość oznacza dla nas zapewnienie równych szans, równe traktowanie, równy dostęp i równe możliwości dla wszystkich. 

Włączanie w IKEA to tworzenie zespołu, w którym każdy/a czuje się doceniony/a i mile widzialny/a!

  Co najbardziej sobe cenię? Ludzi. Cenię sobie to, że tu jesteśmy wszyscy równi. Tak naprawdę w IKEA nauczyłam się, co to jest tolerancja.

  HalinaPracowniczka działu IKEA Food

  Zapewniamy

  Dobrą atmosferę

  IKEA to coś więcej niż praca - to nasi koledzy i koleżanki z pracy.

  Wsparcie zepołu

  Pracujemy zespołowo, dlatego zawsze możesz na nas liczyć.

  Jasne zasady

  Lubimy upraszczać, dlatego pracując z nami dobrze znasz swoje zadania.

  Stabilne zatrudnienie

  Pracując w IKEA masz poczucie stabilizacji i możesz czuć się bezpiecznie.

  Poznaj naszą ofertę benefitów

   Wiem, że z każdą sprawą mogę się zwrócić o pomoc. I wiem, że tę pomoc zawsze dostanę.

   TomekPracownik działu Com&In