Pomiń

Praca w IKEA „Znaczy więcej”

Mężczyzna w sklepie IKEA przed kasami. Na jednym ramieniu ma zawieszoną niebieską torbę IKEA z zakupami, w jednym ręku trzyma napój,a w drugim hot-doga.
Informacje korporacyjneLudzie i kultura9 lipca 2021Ostatnia edycja: 7 października 2021
IKEA kontynuując budowanie pozytywnego wizerunku firmy, jako pracodawcy, wdrożyła nową employer brandingową platformę komunikacyjną, której celem jest pokazanie, że praca w IKEA znaczy więcej. W lipcu wystartowała również kampania OOH w 13 polskich miastach.

W styczniu 2020 r., wśród blisko 40 tys. pracowników IKEA na całym świecie, przeprowadzono badanie opinii na temat postrzegania IKEA jako pracodawcy przez obecnych i potencjalnych pracowników. Wyniki stały się inspiracją i podstawą do dalszych działań oraz punktem wyjścia do wypracowania nowej komunikacji. Z odpowiedzi udzielonych w badaniu wynika, że IKEA to dla pracowników przede wszystkim: stabilne zatrudnienie, zrównoważony rozwój oraz wzajemny szacunek. Co więcej, w odpowiedziach uwzględniono również wsparcie dla równości i różnorodności, przyjazne środowisko pracy, koncentrację na kliencie oraz portfolio ciekawych produktów.

"W badaniach przeprowadzonych wśród pracowników na całym świecie otrzymaliśmy podobne wyniki względem wartości kojarzonych z IKEA, jako marką pracodawcy. Wśród pierwszych 20 znalazły się te związane ze zrównoważonym rozwojem oraz kulturą różnorodności i włączania. Są to jedne z naszych głównych priorytetów, na których również opieramy naszą komunikację employer brandingową" mówi Michał Pióro, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w IKEA Retail w Polsce.

Znaczy więcej to nowa employer brandingowa platforma komunikacyjna, wdrożona w kwietniu br., skierowana do potencjalnych pracowników, w której firma podkreśla poczucie bezpieczeństwa, stabilność, różnorodność i otwartość na drugiego człowieka. IKEA jako pracodawca, zachęca swoich pracowników i stwarza możliwości do rozwoju osobistego i zawodowego, ale również docenia m.in. nieszablonowe myślenie i poczucie wspólnoty.

Hasłem przewodnim nowej platformy employer brandingowej IKEA jest „Znaczy więcej” (ang. So much more). W oparciu o wyniki badań wewnętrznych marka pokazuje, że za pracą w IKEA stoją konkretne wartości, z którymi pracownik lub potencjalny kandydat może się utożsamiać. To znacznie więcej niż zatrudnienie. To szereg ważnych społecznie tematów i idei. Komunikacja opiera się na dwóch głównych filarach: pozytywnym wpływaniu na świat i wspólnym rozwoju. Do każdego z tych filarów przypisane są konkretne kwestie – wypracowane na podstawie wyników badań i stanowiące bazę komunikacji.

Do kwestii związanych z pozytywnym wpływem na świat należy m.in. poszukiwanie nowych rozwiązań i wiara w przyszłość. Takie podejście pozwala docierać do jeszcze większej liczby kandydatów i odpowiadać na jeszcze więcej potrzeb.

"Jako IKEA mamy realny wpływ na rzeczywistość również dzięki naszej trosce o planetę oraz robieniu rzeczy z myślą ludziach - klientach i naszych pracownikach. Każdego dnia dbamy o lepsze życie w domu nas wszystkich. W tym wspólnym – naszej planecie – też. To właśnie te wszystkie działania kryją się za naszym hasłem" dodaje Michał Pióro.

Wspólny rozwój jest rozumiany jako wspólna praca i wspieranie się nawzajem - każdy pracownik oraz każda pracowniczka jest ważną częścią zespołu i zachęcają siebie wzajemnie do sięgania wyżej i poszerzania swoich umiejętności.

Rozwijanie się to również działania na rzecz równego traktowania oraz troska o innych. Poprzez wspieranie równości i włączania oraz dbanie o pracowników, IKEA tworzy lepsze miejsce pracy.

Marka wspiera otwartą kulturę pracy, gdzie każdy czuje swoją przynależność, jest mile widziany, szanowany, akceptowany i doceniany za swoją wyjątkowość. IKEA dąży do równowagi praw i obowiązków poprzez oferowanie pracownikom równych szans oraz wspieranie ich w rozwoju zawodowym.

Jednym z celów firmy w tym obszarze jest dążenie do osiągnięcia równowagi płci – nie poprzez parytety, ale dawanie równych szans. Ważnym aspektem tego podejścia jest równość rodzicielska i w tym przypadku IKEA wspiera oboje rodziców, dając im szansę na realizowanie się na polu zawodowym, jak i osobistym. Jak wynika z raportu „Równość rodzicielska na polskim rynku pracy. Jak firmy wspierają zaangażowane ojcostwo?” opracowanego w tym roku przez Polityka Insight1, IKEA Retail zajęła 2. miejsce na liście firm, które dofinansowują prywatne usługi opiekuńcze pracownikom mającym dzieci. Firma zajęła również 2. pozycję w kategorii polityki pracowniczo-zarządczej, gdyż aż 69 proc. kadry zarządczej w firmie (w rozumieniu Rady Nadzorczej i Dyrektorów) stanowią kobiety, a biorąc pod uwagę wszystkie stanowiska menadżerskie w firmie, kobiety stanowią 52% całej kadry kierowniczej.

"W ramach oferty benefitów i wyrównywania szans na rynku pracy, a także wspierania równowagi w rodzicielstwie, jako jedna z pierwszych firm wprowadziliśmy od roku 2020 Urlop Ojcowski IKEA. Każdy pracownik, który zostaje tatą, może skorzystać z dodatkowych, pełnopłatnych 4 tygodni urlopu ojcowskiego. Może je wykorzystać w całości lub podzielić na 2 dwutygodniowe okresy. Dzięki temu każdy młody ojciec może spędzić ważne chwile ze swoim dzieckiem, a także wesprzeć swoją partnerkę np. po narodzinach dziecka czy w momencie, gdy zdecyduje się ona powrócić na rynek pracy" mówi Michał Pióro.

IKEA oferuje swoim pracownikom bogatą ofertę benefitów, które dotyczą wielu istotnych obszarów: zdrowia, kondycji fizycznej i dobrego samopoczucia, rodziny, odpoczynku, domu, bezpieczeństwa czy codziennych przyjemności. Obejmują one między innymi Program Wsparcia Pracownika, a w ramach niego szereg możliwości związanych z poradami psychologicznymi, prawnymi i finansowymi, dostępnymi dla zatrudnionych w IKEA i ich bliskich. Marka obejmuje pracowników również planem emerytalnym, zapewniającym wyższą emeryturę, w tym programem lojalnościowym TACK, w którym lata pracy w IKEA przekładają się na dodatkowe środki odkładane na emeryturę. Warto wspomnieć również o prywatnej opiece zdrowotnej, rocznym systemie premiowym, zniżkach pracowniczych, kartach przedpłaconych na Boże Narodzenie, bogatej ofercie produktów i usług w kafeterii, dofinansowaniu do posiłków i prezentach okolicznościowych.

IKEA Retail zatrudnia obecnie blisko 6 tys. osób w całej Polsce.

1 https://www.politykainsight.pl/bibliotekaraportow/2123607,rownosc-rodzicielska-na-polskim-rynku-pracy-jak-firmy-wspieraja-zaangazowane-ojcostwo.read

Materiały do pobrania

Praca w IKEA znaczy więcej - nośnik 1

Pobierz obraz (547.65 KB)

Praca w IKEA znaczy więcej - nośnik 2

Pobierz obraz (863.33 KB)

IKEA Znaczy więcej platforma komunikacyjna przykład 1

Pobierz obraz (485.95 KB)

IKEA Znaczy więcej platforma komunikacyjna przykład 2

Pobierz obraz (811.82 KB)

IKEA Znaczy więcej platforma komunikacyjna przykład 3

Pobierz obraz (501.91 KB)

IKEA Znaczy więcej platforma komunikacyjna przykład 4

Pobierz obraz (987.51 KB)

IKEA Znaczy więcej platforma komunikacyjna przykład 5

Pobierz obraz (758.88 KB)

IKEA Znaczy więcej platforma komunikacyjna przykład 6a

Pobierz obraz (97.77 KB)

IKEA Znaczy więcej platforma komunikacyjna przykład 6b

Pobierz obraz (189.44 KB)

IKEA Znaczy więcej platforma komunikacyjna przykład 7

Pobierz obraz (194.24 KB)

IKEA Znaczy więcej platforma komunikacyjna przykład 8

Pobierz obraz (410.47 KB)

IKEA Znaczy więcej platforma komunikacyjna przykład 9

Pobierz obraz (213.22 KB)

IKEA Znaczy więcej platforma komunikacyjna przykład 10

Pobierz obraz (203.16 KB)