Gå til hovedinnholdet
Meny

Slik kommer du i gang med smartbelysning

Det er enkelt å komme i gang med smartbelysning. Se videoene under som hjelper deg med installering av smartbelysning. 

Installere ett sett

Slik installerer du TRÅDFRI gatewaysett

IKEA Home Smart app og TRÅDFRI gateway gjør det enkelt å styre belysningen hjemme. Du kan lage tidsinnstillinger for vekking, programmere ulike stemninger og styre tilbehør. I videoen ser du hvordan du kommer i gang med TRÅDFRI gatewaysett. TRÅDFRI gateway kobler seg automatisk til et 2,4GHz nettverk.


  Installere TRÅDFRI dimmesett (med farge og hvitt spektrum)

  Åpne fjernkontrollen og sett i batteriet som følger med – enkelt og greit. I denne videoen ser du hvordan du kommer i gang med TRÅDFRI dimmesett.


   Installere TRÅDFRI dimmesett (varmhvitt)

   Åpne dimmeren og sett i batteriet som følger med – enkelt og greit. I denne videoen ser du hvordan du kommer i gang med TRÅDFRI dimmesett.


    Installere TRÅDFRI sett med bevegelsessensor

    Åpne lokket på baksiden av bevegelsessensoren og sett i batteriene som følger med. Velg månesymbolet hvis du vil at belysningen bare skal slås på når det er mørkt, eller velg sola hvis du vil at sensoren også skal fungere i dagslys. Du kan også velge hvor lang tid det skal gå før lyset slås av: ett, fem eller ti minutter uten bevegelser. I denne videoen ser du hvordan du kommer i gang med TRÅDFRI sett med bevegelsessensor.

     Legge til eller fjerne lyskilder

     Legge til lyspærer, lysdører og lyspaneler

     Det er enkelt å koble lyskilder som lyspærer, lysdører og lyspaneler til fjernkontrollen.

     1. Installer lyskilden og slå den på med strømbryteren.
     2. Hold fjernkontrollen innenfor en avstand på fem centimeter fra lyskilden og trykk på parkoblingsknappen i ti sekunder (knappen er plassert under lokket på fjernkontrollen).
     3. Ei rød lampe tennes på fjernkontrollen. Når enhetene er parkoblet, blir lyskilden dimmet og blinker én gang.

      

     I disse videoene lærer du mer om hvordan du kobler lyskilder til fjernkontrollen.

      Koble ei trådløs LED-pære til fjernkontrollen.


      Legge til flere lyspærer

      Hvis du har en lyskilde med flere lyspærer som er plassert tett sammen, må du parkoble dem med styreenheten én om gangen. Sett i den første lyspæra, parkoble den med fjernkontrollen og ta den ut igjen. Så setter du i den andre lyspæra og følger den samme fremgangsmåten. Gjør det samme med resten av lyspærene.

      I denne videoen ser du hvordan du parkobler lyskilder med flere lyspærer.


       Koble fra lyspærer, lysdører eller lyspaneler

       Hvis du vil fjerne en smartlyskilde, tilbakestiller du den til fabrikkinnstillingene ved å slå strømbryteren på og av seks ganger.


        Koble ei lyspære til TRÅDFRI dimmesett

        Når du skal koble ei ny lyspære til TRÅDFRI dimmesett, setter du i pæra og slår den på med strømbryteren. Hold fjernkontrollen innenfor en avstand på fem centimeter fra pæra. Trykk på parkoblingsknappen og hold den inne i ti sekunder (knappen er plassert under lokket). Når lyskilden er parkoblet, blir den dimmet og blinker én gang.

        I denne videoen ser du hvordan du kobler ei lyspære til TRÅDFRI dimmesett.


         Koble ei lyspære til TRÅDFRI bevegelsessensor

         Når du skal koble ei ny lyspære til TRÅDFRI sett med bevegelsessensor, setter du i pæra og slår den på med strømbryteren. Hold bevegelsessensoren innenfor en avstand på to centimeter fra pæra og trykk på parkoblingsknappen i ti sekunder (knappen er plassert på baksiden). Når lyskilden er parkoblet, blir den dimmet og blinker én gang, og ei rød lampe på fronten av bevegelsessensoren tennes.

         I denne videoen ser du hvordan du kobler ei lyspære til TRÅDFRI sett med bevegelsessensor.


          Legge til FLOALT lyspaneler

          Lær hvordan du utvider smartbelysningen med FLOALT lyspaneler. I denne videoen ser du hvordan du parkobler lyspanelet med fjernkontrollen ved hjelp av IKEA Home Smart app (tidligere TRÅDFRI app) og gateway.


           Legge til eller fjerne styreenheter

           Legge til et TRÅDFRI dimmesett (varmhvitt)

           Det er enkelt å koble smartbelysningssystemet fra IKEA sammen med TRÅDFRI dimmesett (varmhvitt), TRÅDFRI bevegelsessensor og FLOALT LED-lyspaneler. I denne videoen ser du hvordan du kobler et TRÅDFRI dimmesett (varmhvitt) til IKEA Home Smart-app (tidligere TRÅDFRI-app) og gateway.


            Legge til et TRÅDFRI sett med bevegelsessensor

            I denne videoen ser du hvordan du kobler et TRÅDFRI sett med bevegelsessensor til IKEA Home Smart-app (tidligere TRÅDFRI-app) og gateway.

             Trenger du mer hjelp med smartbelysning?