Vilkår for brukergenerert innhold

Om disse vilkårene

Disse vilkårene gjelder vår bruk av alle ord, bilder, illustrasjoner, fotografier, data, informasjon eller annet 'brukergenerert innhold' («Innhold») som du laster opp, poster, deler via tredjeparts nettsider eller plattformer inkludert, men ikke begrenset til Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, Snapchat og Twitter («Tredjeparts plattformer») og som vi bruker på nettsidene våre, i ander markedsføringskanaler eller i IKEA-eide kanaler i sosiale medier («IKEA-kanaler». For mer informasjon les våre Retningslinjer for personvern.

IKEA/vi/oss i disse vilkårene refererer til IKEA AS, organisasjonsnummer 914787521, registrert adresse: Nesbruveien 42, 1396 BILLINGSTAD, ASKER.

Hvis du har spørsmål, kan du ringe vår Kundeservice på telefon 915 02 340, eller kontakte oss på chat på IKEA.no.

Vår bruk av innholdet

  1. Av og til velger vi sammen med våre autoriserte serviceleverandører Innhold i Tredjeparts plattformer som vi ønsker å bruke i IKEA-kanaler.

  2. Innholdet som velges ut og brukes av oss vil være i henhold til disse vilkårene og betingelsene.

  3. For å være en utvalgt deltakende bidragsyter, må du være over 18 år og ha tilgang til en gyldig og ekte konto på en Tredjeparts plattform.

  4. Det er ikke nødvendig å kjøpe noe på IKEA for å bidra med Innhold til IKEA-kanaler.

  5. Hvis vi ønsker å bruke ditt Innhold i noen av IKEA-kanalene, vil vi kontakte deg på den relevante Tredjeparts plattformen for å be om din tillatelse til å bruke Innholdet ditt. Vi vil spørre deg om å svare oss med emneknaggen «#yesikea» hvis du gir oss tillatelse til å bruke Innholdet ditt i noen av IKEAs kanaler. Når du har gitt oss tillatelse på denne måten, sier du deg enig i at du er bundet av disse vilkårene og betingelsene samt alle vilkår for bruk i den releveante Tredjeparts plattformen.

  6. Du må svare direkte til oss i samme chat, tråd eller på privat melding med emneknaggen «#yesikea» for å frigi det avtalte Innholdet til oss. Hvis vi ikke mottar en bekreftelse fra deg innen 7 dager fra vi kontakter deg, kommer vi til å anta at du ikke godtar at vi kan bruke Innholdet ditt, og da kommer vi ikke til å bruke Innholdet ditt i noen av IKEAs kanaler.

  7. Ved å godkjenne vår bruk av Innholdet ditt:

         a. bekrefter du at Innholdet er ditt originale arbeid, og at det ikke er kopiert
             fra noen tredjepart;
         b. bekrefter du at Innholdet ditt kan brukes i IKEA-kanaler; og
         c. gir du IKEA og våre tilknyttede selskaper en ikke-eksklusiv, global,
            overførbar, vederlagsfri, irreversibel og evigvarende rett og lisens uten
            kompensasjon til å bruke Innholdet ditt slik som det beskrives i disse
            Vilkårene og betingelsene;
        d. bekrefter du at du har alle nødvendige rettigheter til å gi oss tillatelse til å
            bruke Innholdet ditt;
        e. bekrefter du at opprettingen og bruken av Innholdet ditt i IKEA-kanaler 
           overholder alle gjeldende lover og regler;
         f. garanterer du at Innholdet ditt ikke krenker eller på annet måte er et
            brudd på opphavsrett, varemerker, handel, personvern eller annen
            intellektuell eiendom eller andre rettigheter til en annen tredjepart
            og at Innholdet ditt er fritt for virus og annen malware
           (skadelig programvare); og
        g. gi avkall på moralske rettigheter du kan ha til Innholdet, som for eksempel
           rett til å bli navngitt som forfatter av Innholdet eller til å beskytte
           integriteten til Innholdet.

      8. Du gir oss din tillatelse til å designe om, arkivere, reprodusere, spre, vise
          frem, offentlig oppføre og/eller gjenta og gjør det offentlig tilgjengelig,
          samt kutte og redigere, tilpasse og modifisere Innholdet ditt eller deler av
          det. 

      9. Hvis Innholdet ditt er skadet, upassende, uleselig eller på annen måte ikke i
          henhold til vilkårene og betingelsene, vil vi ikke akseptere Innholdet ditt.

      10. Du aksepterer at vi kan ha valgt å ikke bruke innholdet ditt, eller å fjerne
            Innholdet fra enhver IKEA-kanal til enhver tid. Du er enig i at du ikke vil
            motta betaling eller annen godtgjørelse hvis vi bruker Innholdet ditt i en
            IKEA-kanal.

       11. Hvis du fjerner noe av Innholdet du har frigitt til oss fra en Tredjeparts
             plattform som du opprinnelig postet det på, blir det kun fjernet fra IKEA-
             kanalen når din og vår Tredjeparts plattform er forbundet med en lenke,
             og det kan oppstå forsinkelser av tekniske årsaker. Hvis Innholdet ditt er
             brukt av oss på en Tredjeparts plattform som ikke er lenket opp, blir som
             en konsekvens Innholdet ditt ikke fjernet automatisk fra IKEA-kanalen.
             Dersom du ikke lenger ønsker at vi skal poste innholdet ditt i relevante
             IKEA-kanaler, kan du kontakte vår Kundeservice og si fra. Når vi har fått
             beskjed kommer vi til å fjerne Innholdet ditt innenfor en rimelig
             tidsperiode.

       12. Så langt lover og regler tillater det kommer vi ikke til å akseptere ansvar
             for noen skade, overlast eller tap noen måtte lide på bruk av vår bruk
             av Innholdet ditt.

       13. Vi kommer kun til å bruke de personopplysningene du har gitt oss til å
             poste Innholdet ditt, med mindre du gir oss tillatelse til å bruke
             personopplysningene dine til andre avtalte formål.

       14. Disse vilkårene er underlagt norsk lov og enhver uenighet knyttet til dem
             er underlagt norsk rett.
  

Sist oppdatert: 30. august 2019