Gå til hovedinnholdet

Vilkår for brukergenerert innhold

Sist oppdatert: 05.09.2022


Om vilkårene

Vi elsker bildet ditt og måten du har brukt produktene våre på! Det tror vi andre vil gjøre også, og vi vil gjerne bruke bildet ditt videre på nettsiden vår og i sosiale medier (og kanskje til og med på de digitale skjermene våre i varehuset). Men før vi kan gjøre det, trenger vi tillatelse fra deg.

Vi er IKEA AS, org.nr: 914 787 521, adresse: Nesbruveien 42, 1396 Billingstad, Norge. Vi eies av Ingka Holding B.V. som igjen er en del av Ingka Group. Disse lisensvilkårene gjelder vår bruk av ord, bilder, illustrasjoner, foto, data, informasjon eller annet innhold som viser IKEA-produkter, som du laster opp, poster eller deler på en tredjeparts plattform eller nettside (f.eks. Instagram, Facebook og Twitter) som vi kontakter deg for (heretter referert til som «innholdet ditt»).

Hvis du godtar at vi får bruke innholdet ditt iht. vilkårene under, ber vi deg om å svare ved å poste #jaikea til kommentaren fra oss på din konto. Svaret ditt må postes i samme tråd, chat eller privat melding – uten forbehold (#jaikea med ytterligere tekst, vil tolkes som et «nei»). På den måten kan vi være helt sikre på at du godtar at vi gjenbruker innholdet ditt. Vær oppmerksom på at en autorisert samarbeidspartner (som Yotpo) kan henvende seg til deg på våre vegne.


Lisensvilkår

Ved å svare #jaikea, bekrefter du herved at:

a) du har fylt 18 år, eller har tillatelse fra en foresatt eller verge til å godkjenne disse lisensvilkårene;

b) innlegget er ditt og ikke er kopiert fra noen andre – evt. at du har de nødvendige rettighetene til innholdet, slik at vi kan bruke det iht. lisensvilkårene;

c) du gir IKEA og våre tilknyttede selskaper en ikke-eksklusiv, betingelsesløs, vederlagsfri, underlisensierbar, ugjenkallelig og evigvarende rett og lisens til å bruke, redigere, modifisere, kopiere og beskjære, vise, publisere og distribuere innholdet ditt på alle formater på alle IKEAs mobilapplikasjoner og nettsider – inkludert, men ikke begrenset til andre domener av ikea.no, digitale skjermer, digitale prosjektorer eller liknende i varehusene våre eller andre fysiske lokasjoner, samt andre tredjeparts-plattformer eller nettsteder (enten eksisterende eller fremtidige) som brukes av et selskap i Ingka Group (samlet sett referert til som IKEA-medier) for kommunikasjon, markedsføring eller andre kommersielle formål;

d) du gir IKEA retten til å bruke og publisere brukernavnet ditt på sosiale medier i forbindelse til innholdet ditt, til alle IKEA-medier, for kommunikasjon, markedsføring eller andre kommersielle formål – i den grad det er tillatt i henhold til loven;

e) innholdet ikke overtrer eller på noen måte bryter med opphavsretten, varemerke, handel, eiendom eller personvern til noen tredjepart;

f) i den grad det er i henhold til loven - du gir avkall på alle moralske rettigheter du måtte ha til innholdet, for eksempel retten du måtte ha til å bli navngitt som innehaver og/ eller skaper av innholdet eller for å beskytte integriteten til innholdet ditt; og

Du erkjenner at vi ikke har noen forpliktelse til å publisere innholdet ditt på IKEA-medier, og at publisert innhold kan fjernes når som helst uten varsel. Du godtar at du ikke vil motta noen betaling eller annen godtgjørelse hvis vi buker innholdet ditt. Fjerning av innholdet eller #jaikea fra tredjepartsplattformen der du la det ut, og bekreftet at du godtok lisensvilkårene, vil ikke automatisk trekke tilbake lisensen eller føre til fjerning av innholdet i IKEA-medier. Dersom du ikke lenger ønsker at vi skal bruke innholdet ditt, kan du kontakte IKEA kundeservice. I henhold til loven, vil vi ikke ta ansvar for skader eller tap du måtte få som følge av bruken av innholdet ditt av oss eller noen av våre tilknyttede selskaper.


Personlige data
Vennligst les vår personvernserklæring og gjør deg kjent med hvordan vi behandler personlige data i forbindelse med denne lisensavtalen og bruken av innholdet ditt.

Gjeldende lov
Denne lisenstildelingen skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov uten hensyn til prinsippene om internasjonal privatrett.

Bekreftelse og avtale
Ved å svare på forespørselen vår med hashtag #jaikea (uten forbehold eller noe i tillegg), bekrefter du at du har lest og forstått informasjonen og betingelsene over, og at du godtar at vi bruker innholdet ditt iht. denne lisensavtalen.  


Personvernerklæring

IKEA Retail Services AB vil lagre brukernavnet ditt ("håndtere") på sosiale medier sammen med bildet du lisensierer til oss, for å dokumentere at du er eieren av bildet. Vi publiserer aldri teksten du har lagt ut sammen med bildet, men vi beholder den for å forstå konteksten av bildet som ble publisert. Vi ønsker å gjenkjenne deg som rettighetshaver, noe som betyr at vi alltid vil vise brukernavnet ditt sammen med bildet når vi publiserer det på våre nettsteder, sosiale medier eller andre digitale kommunikasjons- eller salgskanaler. Hvis du ikke lenger vil at vi skal behandle personopplysningene dine (dvs. brukernavnet eller Instagram-innlegget), kan du kontakte IKEA kundeservice.

Vi vet hvor viktig det er for deg å forstå hvordan vi bruker dataene dine. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker, lagrer og deler personopplysningene dine når du inngår en lisensavtale med oss for å bruke innholdet ditt på sosiale medier med IKEA-møbler eller -produkter ("bildet").Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernerklæringen nøye, og hvis du har spørsmål eller bekymringer om hvordan vi bruker personopplysningene dine, kan du kontakte IKEA kundeservice. Kundesenteret kan også sette deg i kontakt med våre ansvarlige for databeskyttelse hvis du har mer spesifikke spørsmål eller bekymringer. Vi er IKEA Retail Services AB ("IKEA Retail" eller "vi", "oss"), og vår registrerte adresse er Nesbruveien 40, 1396 Billingstad. Vi er en del av Ingka Group, noe som betyr at vi eies av Ingka Holding B.V. IKEA Retail er ansvarlig for alle personopplysninger som samles inn, behandles og lagres om deg i forhold til bildet ditt.


Hvilke personopplysninger samles inn og hvorfor?
Å gi IKEA Retail en lisens til bildet er helt frivillig. Hvis du imidlertid inngår lisensavtalen, må vi vite hvem du er, slik at vi kan koble bildet til deg og dokumentere vår rett til å bruke det.  Dette betyr at vi samler inn brukernavnet ditt på sosiale medier ("håndterer") og lagrer det sammen med bildet. Vi samler også inn teksten du har lagt ut sammen med bildet for å forstå konteksten der bildet er publisert, og for å vurdere om det er hensiktsmessig å bruke av Ingka Group.  Vi ønsker alltid å gjenkjenne deg som rettighetshaver av bildet ditt, noe som betyr at brukernavnet ditt på sosiale medier vises sammen med bildet når det publiseres på  IKEAs nettsteder, sosiale medieplattformer og andre digitale kommunikasjons- eller salgskanaler.

Rettslig grunnlag for behandling
Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er lisensavtalen mellom deg og oss angående vår bruk av bildet.  Når bildet er underlisensiert til andre selskaper i Ingka Group, vil de behandle personopplysningene basert på deres legitime interesse for å overholde lisensavtalen med IKEA Retail og for å identifisere deg som opphavsrettsinnehaver av bildet.

Hvem har tilgang til dataene dine?
Når IKEA Retail underlisensierer bildet ditt til et annet selskap i Ingka Group, blir brukernavnet ditt på sosiale medier overført sammen med bildet og den tilkoblede teksten til det Ingka-selskapet. Det mottakende Ingka-selskapet vil bare bruke dine personopplysninger på den måten som er beskrevet ovenfor.Bildene lagres i en database som drives av IKEA IT AB (som er et annet selskap i Ingka Group) og dets pålitelige interne så vel som tredjeparts tjenesteleverandører.  Slike service-leverandører kan være lokalisert utenfor EU, og i så fall sikres overføringen av dine personopplysninger ved ytterligere sikkerhetstiltak, for eksempel en avtale som omfatter standard databeskyttelsesklausuler vedtatt av EU-kommisjonen.Datatilgang, retting eller fjerningHvis du ønsker å få en kopi av personopplysningene dine, eller hvis du vil be oss om å korrigere eller slette personopplysningene dine, kan du kontakte IKEAs kundeservice. Hvor lenge beholder vi dataene dine? Vi vil beholde brukernavnet ditt på sosiale medier og teksten du har lagt ut så lenge vi beholder bildet. Databasen med kundebilder gjennomgås kontinuerlig for å sikre at vi ikke lagrer bilder (og relaterte personopplysninger) lenger enn nødvendig.Hvordan sikrer vi dataene dine? Vi tar sikkerheten til personopplysningene dine veldig alvorlig. Vi har implementert ulike strategier, kontroller, retningslinjer og tiltak for å holde dataene dine sikre og holde disse tiltakene under nøye gjennomgang. Vi beskytter dataene dine ved hjelp av krypteringsteknikker, og vi bruker andre sikkerhetstiltak som brannmurer og passordbeskyttelse. Vi gjør vårt beste for å sikre at dataene dine er beskyttet og kun tilgjengelig for ansatte i Ingka Group (eller underleverandører) som trenger det for å utføre sitt ansvar.KlagerHvis du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på, vennligst gi oss beskjed, og vi vil gjøre vårt beste for å løse din bekymring. I tillegg kan du klage til din lokale databeskyttelsesmyndighet.