Papir- og medieoppbevaring

Oppslagstavle eller magnettavle?

Rydd opp i rotet på skrivepulten ved å organisere sakene dine!

Plasser dokumentene du trenger lett tilgjengelig i en papirholder eller en brevkurv, mens ark du ikke har behov for hver dag kan gå i en oppbevaringseske med lokk.

Viktige gjøremål og huskelister kan festes opp på en oppslagstavle eller en magnettavle. Pennene som ligger og flyter på forskjellige steder kan samles i en pennholder.