Ugrás a fő tartalomra

Online megrendelés házhozszállítási szolgáltatással - Általános Szerződési Feltételek


Az IKEA Lakberendezési

Kft.Székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22.

Telefonszám: (36)1 8089230

Online elérhetőség: ikea.info.hu@ikea.com

Jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 2023. október 9-én lépnek hatályba, amely feltételek az IKEA által a webáruházán keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra vonatkoznak. Az IKEA Lakberendezési Kft. az Országos Kereskedelmi Szövetség tagja.

Tárhelyszolgáltató

Cégnév: IKEA IT AB

Elérhetőség: data.privacy.hu@ikea.comSzékhely: Ikeagatan 7, SE- 343 81 Älmhult, SvédországAZ IKEA fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítsa vagy kiegészítse. A módosítások, illetve kiegészítések a www.ikea.hu internetes oldalon lesznek elérhetőek. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely változása nem alkalmazandó azon megrendelésekre, amelyek az ilyen módosítás vagy kiegészítés hatálybalépése előtt kerültek leadásra, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

 • A jelen ÁSZF az www.ikea.hu címen elérhető webáruházból történő online vásárlásra vonatkozik. A termékek az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel rendelhetők meg. A 1. sz. Mellékletben felsorolt termékek nem érhetők el, illetve nem rendelhetők online. A termékekre vonatkozó alapvető jellemzők, illetve egyéb lényeges információ az IKEA honlapján (www. IKEA.hu) elérhető. Azokon a napokon, amikor az áruház zárva tart (így a munkaszüneti napokon, továbbá december 24-én és 31-én) a Vásárló az online felületen a rendelést feladhatja, azonban az IKEA az áru összekészítését és átadását és kiszállítását ezeken a napokon nem teljesíti.

  Az ÁSZF az IKEA, mint eladó ( továbbiakban: IKEA vagy Társaság) és a vásárló, mint vevő (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Fogyasztók és fogyasztónak nem minősülő szervezetek és jogi személyek is jogosultak online vásárolni (továbbiakban együtt, mint Vásárló). A fogyasztónak nem minősülő vásárlók vásárlására az ÁSZF rendelkezései alkalmazandók azzal az eltéréssel, hogy a fogyasztónak nem minősülő vásárlókra nem vonatkoznak a jelen ÁSZF azon rendelkezései, amelyek a jogszabályok és az IKEA szabályzatai szerint kifejezetten a fogyasztókra vonatkoznak (pl. jogorvoslat, jogszabályon alapuló jótállási kötelezettség, elállási jog). Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki az IKEA-val szerződésre vagy egyéb kereskedelmi kapcsolatba lép. 

  1.1. Vásárlói nyilatkozat

  A rendelés leadásával a rendelést leadó Fogyasztó, illetve egyéb fogyasztónak nem minősülő Vásárló elismeri, hogy megismerte a jelen ÁSZF-et és mellékleteit, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit, és kifejezetten elfogadja azokat a rendelés leadásakor érvényes szövegezésük szerint. A két dokumentum az erre mutató linkre történő kattintással érhető el, onnan letölthető, és a nyomtatógombra történő kattintással kinyomtatható. A dokumentumok elfogadása az erre szolgáló checkbox kitöltésével történik. Az IKEA online áruházából csak 18. életévüket betöltött személyek rendelhetnek.

  A Vásárló tudomásul veszi, hogy az IKEA választékának kizárólagos forgalmazója a Társaság, továbbá a Társaság a Vásárló által harmadik felek részére történő továbbértékesítés, illetve bérbeadás (nagykereskedelem) céljából az IKEA termékeit értékesíteni vagy forgalmazni nem jogosult se Magyarország területén, se külföldön.

  A megrendeléssel a Vásárló megerősíti és kijelenti, hogy az ajánlat tárgyát képező IKEA termék(ek)et kizárólag saját felhasználásra vásárolja meg, továbbá, hogy a www.ikea.hu weboldalon található internetes webáruházban vásárolt termék(ek) végfelhasználója lesz és marad, illetve, hogy a termék(ek)et saját üzleti tevekénységébe nem vonja be oly módon, amely a termék harmadik személy részére történő átadásával jár, különös tekintettel azok harmadik felek részére történő értékesítése vagy bérbeadása céljából.

  Az IKEA ajánlatában megjelölt termékek megvásárlásával a Vásárló nem válik jogosulttá az IKEA vagy az IKEA-val szerződéses kapcsolatban álló vállalkozók védjegyei, üzleti elnevezése, logója, stb. használatára.

 • A termékek bármely megjelenítése a www.ikea.hu címen csak tájékoztató jellegű. A termékek megjelenítése nem értelmezhető ajánlatként. A termékek fényképpel és egyéb tájékoztatással (termék neve, ára) együtt jelennek meg. Az IKEA fenntartja a jogot, hogy korlátozza a www.ikea.hu e-shopon keresztül megvásárolható egyes termékek darabszámát. A korlátozás a vonatkozó ajánlatnál kerül feltüntetésre.

  2.1. A rendelés leadása

  A rendeléshez regisztráció nem szükséges, azonban a Vásárlónak előzetesen meg kell adnia az adatait, beleértve a rendeléshez szükséges személyes adatokat is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben nem adja meg adatait, nem tudja a szolgáltatást igénybe venni.

  A rendelés véglegesítése előtt a Vásárló ellenőrizheti a bevitt adatokat és szükség esetén módosíthatja azokat. Az átvétel vagy kiszállítás időpontját a Vásárló a kívánt „átvételi/ szállítási dátum” kiválasztásával jelöli meg (továbbiakban a várható átvétel kiválasztott napja).

  A Vásárló a Házhozszállítási szolgáltatások esetén változtathatja a kiszállítás időpontját vagy idősávját a rendelés véglegesítésig!

  A termékek a bevásárlókosárba helyezéssel és a megrendelőlap kitöltésével kerülnek megrendelésre, ideértve a Fizetés fülön a fizetési mód kiválasztása után a vételár kiegyenlítését is. Az adatbeviteli hibák azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

  A Vásárlónak a megrendelés bármely szakaszában és a megrendelés véglegesítéséig, az IKEA-nak történő megküldéséig – mely a fizetéssel történik meg – bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (mint pl.: a „Szerkesztés” gombra kattintva a számlázási adatok módosítása).

  A Vásárló adatai a rendelés leadásakor bármikor szerkeszthetők vagy módosíthatók (a „Szerkesztés” gombra vagy a böngésző „Vissza” gombjára kattintva) a szállítási cím/számlázási adatok szekciójában.

  A megadott adatok és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával tud a Vásárló a „Tovább” gombbal a fizetéshez lépni. A megrendelendő tételek eltávolíthatók vagy módosíthatók a rendelés leadásakor a „Rendelésed”-hez történő visszatéréssel vagy a „Szerkesztés” gombra történő kattintással. A tételek eltávolíthatók a „Termék eltávolítása” gombra való kattintással. A rendelés leadását követően a Vásárló értesítheti a www.ikea.hu/kapcsolat oldalon keresztül az IKEA-t az esetleges adatbeviteli hibákról. Amennyiben a Vásárló ezt elmulasztja, az ebből eredő következményekért az IKEA nem felel.

  A Megrendelést a fizetési mód kiválasztása után és az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a fizetés teljesítését követően lehet leadni, biztonságos banki oldalon keresztül.

  Amennyiben a kiválasztott tétel nincs készleten, vagy nincs elegendő tétel készleten a megrendelt mennyiség teljesítéséhez, az IKEA megfelelően tájékoztatja a Vásárlót a rendelés leadása előtt. Ekkor a rendszer jelzi, hogy néhány termék nem érhető el. A „Mit tehetek?” gombra kattintással a Vásárló látja, hogy melyik termék nem elérhető. A rendelés leadását akkor tudja folytatni, ha a „Távolítsd el a hiányzó terméket” gombra kattint.

  A rendelés leadását követően a rendelésben változtatásra nincs lehetőség. A rendelés elfogadásakor az IKEA e-mailben egy megrendelési visszaigazolást küld a Vásárlónak. Az ÁSZF hatályos szövege és mellékletei a jótállási tájékoztatóval együtt, amely az ÁSZF 2. számú melléklete, PDF formátumban csatolásra kerül a visszaigazoló emailhez. A jótállásra és panaszkezelésre vonatkozó további általános tájékoztató az alábbi linken is elérhető: https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/returns-claims/return-policy/

  A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, nem lesz hozzáférhető, azt azonban az IKEA kizárólag a szerződési feltételek sikeres teljesítésének és a  kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében iktatja. Az adásvételi szerződés magyar nyelven jön létre. A vásárlási szerződés nem a megrendelés elküldésének pillanatában jön létre, hanem abban a pillanatban, amikor a rendelést az IKEA visszaigazolja és a Vásárló megkapja. Ettől a pillanattól kezdve kölcsönös jogok és kötelezettségek keletkeznek a Vásárló és az IKEA között. Ezeket a jogokat és kötelezettségeket az adásvételi szerződés és a jelen ÁSZF határozza meg, amelyek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az IKEA és a Vásárló közötti szerződésre a magyar jog az irányadó. A fogyasztókkal kötött szerződésre a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet rendelkezéseit is alkalmazni kell.

 • Az adásvételi szerződés megkötésével az IKEA vállalja, hogy átadja az adásvétel tárgyát képező termékeket és lehetővé teszi, hogy a Vásárló megszerezze a termék tulajdonjogát. A Vásárló a termék átadásával válik tulajdonossá. Az IKEA köteles a termékeket, ideértve az azokra vonatkozó dokumentumokat átadni a Vásárlónak. A termékeket a személyes árufelvétel vagy kiszállítás időpontjában kell a Vásárló részére átadottnak tekinteni.

 • 4.1 Személyes árufelvétel (Kattints és Vedd át, avagy Click&Collect)

  4.2 Házhozszállítási szolgáltatások

  4.2.1. Házhoz szállítás 10 munkanapon belül az első zárható ajtóig

  4.2.2. Házhoz szállítás 10 munkanapon belül a kiválasztott helyiségbe

  4.2.3. Házhoz szállítás választott napon az első zárható ajtóig

  4.2.4. Házhoz szállítás választott napon a kiválasztott helyiségbe

  4.2.5. Csomagszállítás

  4.3 IKEA áruházi Csomagponton történő átvéte

  4.4 PUSH Payment (telefonos vásárlás). Az átvétel módját a Vásárló a Megrendelésben határozza meg.

  4.5 Budapest területén kívüli Átvevőponton történő áruátvétel

  4.6. Mobil átvételi pont

  4.7. DPD csomagpontos átvétel

  Az átvétel módját a Vásárló a megrendelés során határozza meg, az a rendelés kifizetése után nem módosítható.

  4.1 A személyes árufelvétel (Kattints és Vedd át, avagy Click&Collect)

  Az IKEA a Vásárlót külön e-mail útján tájékoztatja arról, hogy a termék átvételre kész. A Vásárló az általa kiválasztott terméket legkésőbb az átvétel kiválasztott napján köteles átvenni. Az IKEA ezt megelőzően, illetve az átvétel kiválasztott napját megelőzően külön e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, ha az átvétel az átvétel kiválasztott napján nem lehetséges. Kivételes esetekben az összekészítés ideje hosszabb is lehet. A termék átadása nem foglalja magában a termékeknek az összeszerelését vagy a beüzemelését. A termékekkel együtt a Vásárló magyar nyelven használati és összeszerelési útmutatót kap. Ezen útmutatók a www.ikea.hu weboldalon is elérhetőek. Átadáskor a Vásárló köteles gondosan ellenőrizni a csomagok darabszámát és sértetlenségét. Sérült csomagolás, valamint hiányzó csomag esetén a Vásárló köteles az átvétel során tájékoztatni az IKEA árukiadásért felelős munkatársát.

  Az IKEA székhelye vagy telephelye (fióktelepe) tekintendő az átadás helyének, amelyet a Vásárló a megrendelésben jelöl meg, amely a Budaörsi áruház, 2040 Budaörs Sport utca 2-4. valamint a Budapesti áruház, 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. és a Soroksári áruház, 1239 Budapest, XXIII. Vecsési út, hrsz.: 195836/32.

  A Vásárló köteles legkésőbb az átvétel kiválasztott napján átvenni a termékeket, kivéve, ha az IKEA előzetesen arról tájékoztatja a Vásárlót a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, hogy az átvétel más időpontban lehetséges (teljesítési határidő).

  Amennyiben a Vásárló az átvétel kiválasztott napján nem veszi át a termékeket, ezeket maximum 3 áruházi nyitvatartási napig az IKEA tárolja. Amennyiben a Fogyasztó, illetve a fogyasztónak nem minősülő Vásárló az átvétel kiválasztott napján vagy az IKEA által a fentiek szerint megjelölt időpontban nem veszi át a terméket és a Fogyasztó nem élt az elállási jogával, úgy ebben az esetben az IKEA jogosult elállási jogával élni a jelen ÁSZF szerint.

  Az összekészítés aktuális díja az IKEA honlapján érhető el. A megrendelés elküldése előtt a Vásárló tájékoztatást kap arról, hogy az aktuális költség felszámításra kerül-e vagy sem.

  A Társaság a Vásárlók kérdéseit a +36 1 808 9230-as telefonszámon munkaidőben, vagy a www.ikea.hu/kapcsolat keresztül, továbbá személyesen a Társaság bármelyik magyarországi áruházában válaszolja meg. További információ a www.ikea.hu/aruhazak oldalon elérhető.

  Vásárló a rendelés feladása során jogosult a személyes átvételre harmadik felet megjelölni. Az IKEA jogosult – de nem köteles –azonosítani az árufelvételkor eljáró személyt, vagyis ellenőrizni személyi azonosító igazolványt vagy más hasonló hivatalos okmányt. Az IKEA kifejezetten kizárja a felelősséget a visszaigazolás felmutatása, illetve az áruátvétel során felmerülő bármely visszaélésért. A Vásárlót terheli a felelősség azért, hogy a megrendelés visszaigazolását bizalmasan kezelje, és azt kizárólag a megrendelésben általa a termék átvételére megnevezett személynek hozza tudomására, illetve adja át.

  4.2 Házhozszállítási szolgáltatás típusai

  Házhozszállítási szolgáltatásra vonatkozó közös szabályok:

  A Vásárló a megrendelésben megadja az áru szállításához szükséges elérhetőségeit, azaz teljes nevét, telefonszámát, az áru átadási helyének címét, e-mail-címet és a számlázási adatokat. A Vásárlónak olyan címet kell megadnia, amely címen a szállítás választott napján és a választott időablakban a Vásárló, illetve a termék átvételére jogosult személy elérhető, illetve a termék átvétele biztosított.

  A házhoz szállítás választott napon szolgáltatások esetén a Vásárló megjelöli a szállítás javasolt napját és időpontját (a kiszállítás becsült napja), amely alapján az IKEA közli a Vásárlóval a szállítás napját és időpontját (teljesítési határidő). A Vásárló vállalja, hogy a megjelölt napon és időpontban biztosítja a termékek átvételét.

  A házhoz szállítás 10 munkanapon belül szolgáltatások esetén a Vásárló kiválaszt egy 4–10 napos időtartamot, és a Szállító Partner értesíti a Vásárlót a rendelés kiszállításának várható napjáról és idejéről telefonon vagy SMS-ben legalább 24 órával a rendelés kiszállítása előtt.

  A rendelés kifizetése után a szolgáltatás típusát nem lehet megváltoztatni.

  A Vásárló vállalja, hogy biztosítja a termékek átvételét a megadott napon és időpontban.

  Amennyiben a termékek elérhetőek, a szállítási határidő rendszerint legfeljebb 7 nap a Megrendelés visszaigazolásától számítva. A szállítási határidő tájékoztató jellegű. Kivételes esetekben, vagy ha a termékek nincsenek készleten, a szállítási határidő hosszabb is lehet. Ha ilyen helyzet áll elő, arról a Vásárló haladéktalanul tájékoztatást kap, egyebekben az IKEA kizárja kártérítési felelősségét a szállítási határidő módosulásából eredő következményekért. 

  A Társaság gondoskodik az áru Magyarország területén belüli kiszállításáról a Vásárló által a megrendelésben megadott címre (maximum egy címre). A Társaság fenntartja a jogot, hogy a törékeny és nehezen kezelhető árukat a szolgáltatásból kizárja. A szállítási határidő minden szállítási típus és átvételi mód esetében esetén csak tájékoztató jellegű. A szállítási határidő módosulása miatt az IKEA kizárja a felelősségét.

  Az IKEA a szállításokat az alábbi alvállalkozóval biztosítja, amit a Vásárló kifejezetten elfogad:

  • Cargoe Morawa PGV GmbH & Co KG. 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. B ep., IV. em.
  • DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép.
  • Gebruder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Kft. H 2330 Dunaharaszti, Raktár út 2.
  • No Limit Logistics Kft., 2049 Diósd Homokos utca 68.
  • CarryAll Hungary Kft., székhely: 8200 Veszprém, Lőszergyári út 6. (a továbbiakban: “Szállító Partner”).
  • Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 30)

  A Szállító Partner dolgozói kötelesek minden, a munkavédelmi előírásokból adódó követelményt betartani (különös tekintettel a munkaeszközök, munkacipő stb. használatára).  

  A Vásárlónak figyelembe kell vennie, hogy az általa megadott adatok (név, lakcím, telefonszám) az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően – a fuvarozás teljesítése céljából – továbbításra kerül a Szállító Partner részére. A szállítás sem a megvásárolt termékek összeszerelését, sem a beüzemelését nem tartalmazza. A Vásárló a termékekkel használati és összeszerelési útmutatót kap magyar nyelven. Ezek az útmutatók a www.ikea.hu weboldalon is elérhetőek. A Vásárló vállalja, hogy a kiszállítás választott napján átveszi a leszállított termékeket, kivéve, ha a szerződéstől eláll.

  A Vásárló köteles elegendő helyet biztosítani az épület és a lakás bejárati ajtajain és a folyósón, továbbá köteles biztosítani, hogy a küldeményt biztonságosan fel lehessen vinni a megadott helyszínre. Átvételkor a Vásárló köteles gondosan ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét és a leszállított darabok számát. A Szállító Partner köteles a Vásárló számára az ellenőrzéshez elegendő időt biztosítani. A Vásárló a szállítási okirat (a továbbiakban: Szállítólevél) aláírásával igazolja a küldemény megfelelőségét, vagyis a leszállított darabok számát és azt, hogy a küldemény láthatóan nem sérült. Amennyiben a küldemény hiányos vagy láthatóan sérült, a Vásárló köteles feljegyzést készíteni a Szállítólevélen digitálisan vagy papíralapon a küldemény hiányosságáról vagy sérüléséről, amelyben megjelöli a hiányzó termékeket vagy a sérülést. A termékek hiányosságáról vagy sérüléséről készült feljegyzés nem jelent igényérvényesítést. A küldeményben keletkezett azon károk megtérítésére jogosult a Vásárló, amelyek a küldemény Vásárló részére történő kiszolgáltatásáig tartó időszak alatt keletkeztek.

  Az igény érvényesítése során a Vásárlónak csatolnia szükséges a Szállítólevelet, amely a hiányos vagy láthatóan sérült küldemény esetén tartalmazza az ilyen hiányosságról vagy sérülésről készült feljegyzést, Vásárló és a Szállító Partner aláírását és a körülményektől függően a sérült termékek fényképes dokumentációját is. Az IKEA az igényt annak benyújtásától számított 30 napon belül elbírálja, illetve rendezi. A küldeménynek a szállítás során bekövetkező elvesztése vagy sérülése esetén a Vásárló csereterméket kap az IKEA- tól. Amennyiben a csere nem lehetséges, az IKEA visszatéríti a Vásárlónak a termékek vételárát, valamint a Vásárló által kifizetett egyéb szolgáltatási díjakat egyebekben további igények kielégítését az IKEA kizárja.

  Az IKEA nem vállal felelősséget a szállítási késedelemért, így különösen azon késedelemért sem, amely abból adódik, hogy a Vásárló tévesen adta meg az adatait. A Vásárló által hibátlanként és teljesként átvett küldemény szállítás során bekövetkező látható sérüléseire vagy hiányosságaira vonatkozó későbbi igényérvényesítés nem vehető figyelembe. A termékek minőséghibájával (nem a szállítás során bekövetkező sérülésekkel) kapcsolatos panaszok tekintetében az IKEA Panaszkezelési Szabályzata az irányadó. A szállítás (fuvarozás) költségei a vételárral együtt fizetendő.

  A szállítási költségek elérhetők az IKEA weboldalán.

  4.2.1. Házhoz szállítás 10 munkanapon belül az első zárható ajtóig

  A házhozszállítás 10 munkanapon belül az első zárható ajtóig szolgáltatás a soroksári áruházból érhető el.

  Ha a Vásárló úgy dönt, hogy az első ajtóhoz történő szállítási opciót választja, ez társasház esetén a közös bejárat, családi ház esetén pedig a kapu elé történő elhelyezését jelenti az árunak.

  A megrendelésben a Vásárló kiválasztja a 4–10 napos preferált szállítási időt is, amelyet a Társaság utólagosan visszaigazol.

  A Szállító Partner legalább 24 órával a megrendelés kézbesítése előtt telefonon vagy rövid szöveges üzenetben tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés kézbesítésének várható időpontjáról. Ha a Vásárlónak a felajánlott időpont nem megfelelő, a Vásárlónak fel kell venni a kapcsolatot a Társasággal a www.ikea.hu/kapcsolat oldalon, és az IKEA a Vásárló egyetértésével új, 4–10 napos idősávot foglal le a rendelés kiszállítására.

  A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az áru átadási pontján – családi ház esetén a kapuban, társasház esetén a közös bejáratnál – legyen elegendő hely az áru biztonságos lerakodására.  

  4.2.2. Házhoz szállítás 10 munkanapon belül a kiválasztott helyiségbe

  A házhoz szállítás 10 munkanapon belül a kiválasztott helyiségbe szolgáltatás a soroksári áruházból érhető el. Amennyiben a Vásárló a rendelés kiválasztott helyiségbe történő kiszállítását választja, a Szolgáltató Partner gondoskodik a rendelés Magyarország területén belüli elszállításáról a megrendelő által a megrendelésben megadott címre (maximum egy lakásban egy szobában történő elhelyezéssel).

  A Vásárló a megrendelésben kiválaszt egy 4–10 napos áruszállítási időszakot, amelyet a Társaság utólag visszaigazol.

  A Szállító Partner legalább 24 órával a megrendelés kézbesítése előtt telefonon vagy rövid szöveges üzenetben tájékoztatja a vásárlót a megrendelés kézbesítésének várható időpontjáról. Ha a Vásárlónak a felajánlott időpont nem megfelelő, a Vásárlónak fel kell venni a kapcsolatot a Társasággal a www.ikea.hu/kapcsolatg a Vásárló egyetértésével új, 4–10 napos idősávot foglal le a rendelés kiszállítására.

  A Társaság fenntartja a jogot, hogy a törékeny és nehezen kezelhető árukat a szolgáltatásból kizárja.

  A Vásárló köteles az áru átadási helyén a ház és lakás bejáratánál, valamint a folyosókon gondoskodni arról, hogy az áru biztonságos kiszállításához elegendő hely legyen.

  A Vásárló köteles a kifizetett és leszállított árut a Szállító Partnertől átvenni.  

  4.2.3 Házhoz szállítás választott napon az első zárható ajtóig

  A házhoz szállítás választott napon az első zárható ajtóig szolgáltatás a soroksári áruházból és a budaörsi áruházból érhető el.

  Amennyiben a Vásárló házhoz szállítás választott napon az első zárható ajtóig szolgáltatás választotta, az IKEA, Magyarország területén biztosítja a termékek kiszállítását a Vásárló által a Megrendelésében megjelölt címre (legfeljebb egy címre).

  Az IKEA Szállító Partnere az első zárható ajtóig szállítja a megrendelt termékeket, mely társasház esetén a közös bejáratot, családi ház/ ház esetén a kaput jelenti.

  A Szállítmány várható kézbesítési időpontját a Szállító Partner a megrendelés kézbesítését megelőzően telefonon vagy rövid szöveges üzenetben közli a vásárlóval.Ha a Vásárló módosítani kívánja a szállítási határidőt, fel kell vennie a kapcsolatot a Társasággal a www.ikea.hu/kapcsolat oldalon keresztül.

  A Társaság fenntartja a jogot, hogy a törékeny és nehezen kezelhető árukat a szolgáltatásból kizárja.

  A Vásárló köteles a kifizetett és leszállított árut a Szállító Partnertől átvenni. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az áru átadási pontján a ház bejáratában legyen elegendő hely az áru biztonságos tárolására.

  4.2.4 Házhoz szállítás választott napon a kiválasztott helyiségbe

  A házhoz szállítás választott napon a kiválasztott helyiségbe szolgáltatás a soroksári áruházból és a budaörsi áruházból érhető el.

  Amennyiben a Vásárló a választott helyiségbe szállítást választja, a Szállító Partner a megrendelést a Vásárló által választott helyiségbe szállítja ki. A Társaság gondoskodik az áruk Magyarország területén belüli szállításáról a megrendelő által a megrendelésben megadott címre (maximum egy lakásban egy szobában történő elhelyezéssel).

  A megrendelésben a Vásárló kiválasztja szállítás preferált időpontját, amelyet a Társaság ezt követően visszaigazol. A küldemény várható szállítási idejét a Szállító Partner a megrendelés kézbesítése előtt telefonon vagy rövid szöveges üzenetben közli a Vásárlóval. Ha a Vásárló módosítani kívánja a szállítási időt, a www.ikea.hu/kapcsolat oldalon keresztül kell felvennie a kapcsolatot a Társasággal.

  A Vásárló köteles a kifizetett és leszállított árut a Szállító Partnertől átvenni. A Vásárló köteles az áru átadásának helyszínén a ház és a lakás bejáratánál és a folyosókon biztosítani, hogy az áru biztonságos átadásához elegendő hely álljon rendelkezésre.

  A Vásárló köteles elegendő helyet biztosítani az épület és a lakás bejárati ajtajain és a folyósón, továbbá köteles biztosítani, hogy a küldeményt biztonságosan fel lehessen vinni a megadott helyszínre.

  4.2.5.  Csomagszállítás

  Az IKEA-rendszer automatikusan felajánlja a csomagküldési opciót, ha az megfelel a weboldalon közzétett kondícióknak.

  A csomagszállítás opció csak a kapacitás függvényében és további feltételek teljesülése esetén érhető el. A rendszer akkor biztosítja ezt a lehetőséget, ha a rendelésben szereplő termékek mérete nem haladja meg a honlapon közzétett méreteket, továbbá, ha a megrendelés teljesítése a soroksári áruház készletéből történik és szabad kapacitás aktuálisan elérhető. Amennyiben a csomagszállítási kapacitás megtelik, akkor a rendelés mérete ellenére is csak a teherautó igénybevételével történő házhozszállítást ajánlja fel a rendszer. A Vásárló a rendelkezésére álló információk alapján eldönti, hogy a vásárlást a megadott lehetőségekkel kívánja-e folytatni. Ebben az esetben kompenzációnak helye nincs.

  Csomagszállítás esetén konkrét nap és időablak megadására nincs lehetőség. A kiszállítás várható időpontjáról a rendelés Szállító Partnernek történő átadását követően a Szállító Partner e-mailben értesíti a Vásárlót. Amennyiben a megadott időpont nem felel meg a Vásárlónak, azt a www.dpd.hu weboldalon tudja módosítani.

  Amennyiben a termékek elérhetőek, a szállítási határidő rendszerint legfeljebb 7 nap a Megrendelés visszaigazolásától számítva.

  Kivételes esetekben, vagy ha a termékek nincsenek készleten, a szállítási határidő hosszabb is lehet. Az IKEA kizárja kártérítési felelősségét a szállítási határidő módosulásából eredő következményekért.

  4.3 Átvétel IKEA áruházi Csomagponton történő átvétel 

  A Vásárló rendelése során megadhatja, ha a terméket a budaörsi vagy soroksári áruháznál szeretné átvenni automatából. Az IKEA székhelye vagy telephelye (fióktelepe) tekintendő az átadás helyének, amelyet a Vásárló a megrendelésben köteles megjelölni, amely jelen esetben a Budaörsi áruház, 2040 Budaörs Sport utca 2-4. és a Soroksári áruház 1239 Budapest Vecsés út hrsz.:195836/3. A Csomagpontra történő szolgáltatás díja az IKEA honlapján az adott szolgáltatásnál érhető el, amelyet a termék megrendelésével egyidejűleg kell kifizetni. A csomagponton elhelyezett automatákból történő átvétel 0–24 órában történhet.

  Az IKEA a Vásárlót külön SMS útján tájékoztatja arról, hogy a termék átvételre kész, ezzel egy időben megküldi a nyitó kódot, ami a csomagponton egy adott szekrényhez, és ezáltal a termék átvételéhez szükséges. Kivételes esetekben az összekészítés ideje hosszabb is lehet. A Vásárló érdekkörébe tartozik annak biztosítása, hogy mobiltelefonon elérhető legyen, illetve hogy az SMS kézbesítésre kerüljön. A Vásárlót terheli a felelősség, hogy az adatai megadása során a megfelelő mobilszámot rögzítse, melyre a nyitó kód kiküldése történik. Az SMS-t automatikusan küldi a rendszer, míg az átvétel meg nem történt, vagy a meghatározott átvételi idő, azaz a 3 nap, le nem jár. A Vásárló az általa kiválasztott terméket, legkésőbb az első SMS elküldésétől számított 3 napon belül köteles átvenni. Amennyiben a Vásárló rendelése nem fér el egy tárolóban, az IKEA a rendelést feloszthatja, és több tárolóba helyezheti el, vagy biztosítja az áruházi átvétel lehetőségét az áruház nyitvatartási idejében. Amennyiben a rendelés több tárolóba került elhelyezésre, az IKEA egy PIN kódot küld a Vásárlónak, ami a tárolók ajtaját egymás után kinyitja. A termék átadása nem foglalja magában a termékek összeszerelését vagy beüzemelését. A termékekhez a Vásárló magyar nyelvű használati és összeszerelési útmutatót is kap. Ezen útmutatók a www.ikea.hu weboldalon is elérhetőek. Átvételkor a Vásárló köteles gondosan ellenőrizni a darabszámot és a csomagolás sértetlenségét. Sérült csomagolás esetén vagy hiányzó darabszám esetén a Vásárló köteles az átvételt követően azonnal tájékoztatni az IKEA vevőszolgálatát az áruházban, nyitvatartási időben. Amennyiben a Vásárló a rendelését nyitvatartási időn kívül vette át, online kell kapcsolatba lépnie a Társasággal a www.ikea.hu/kapcsolat oldalon, legkésőbb az átvétel másnapján. A Vásárlónak a sérült termékeket, illetve a csomagponton található termékeket esetleges hiány esetén is át kell vennie, hogy a reklamációt el tudja indítani. Az áru csomagponton történő elhelyezése kizárólag a megrendelt áru Vásárló részére történő kézbesítésére szolgál, és az áru IKEA részére történő visszaszolgáltatására (igazolására) nem használható fel. A Vásárló a csomag átvételére megadott nyitó kód ismeretében közölt elállása esetén – amennyiben a csomagponton nem veszi át az árut – a Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az áru hiánytalan és sérülésmentes visszaszolgáltatása az IKEA részére megtörtént.

  Amennyiben a Fogyasztó, illetve a fogyasztónak nem minősülő Vásárló az átvételre jelölt 3 napon belül vagy az IKEA által a fentiek szerint megjelölt időpontban nem veszi át a terméket és a Fogyasztó nem élt az elállási jogával, úgy ebben az esetben az IKEA jogosult elállási jogával élni a jelen ÁSZF szerint. Ebben az esetben a Vásárló által használt fizetési móddal megegyező módon az IKEA visszatéríti a rendelés vételárát.

  A termék az SMS-ben kapott kóddal átvehető személyesen a magadott telephelyeken. Vásárló saját felelősségére jogosult a termék személyes átvételére harmadik felet megbízni. Az IKEA kifejezetten kizárja a felelősséget a jogkör átruházásával kapcsolatos, illetve az áruátvétel során felmerülő bármely visszaélésért.

  A Vásárlót terheli a felelősség azért, hogy a megrendelés visszaigazolását és az átvételhez megadott nyitó kódot bizalmasan kezelje, és azt kizárólag a megrendelésben általa a termék átvételére megnevezett személynek hozza tudomására, illetve adja át.

  4.4 PUSH Payment (Áruk megrendelése telefonon)

  A www.ikea.hu weboldalon található termékek bemutatása csak tájékoztató jellegű. Az áruk és szorosan az ezen termékekhez kapcsolódó szolgáltatások megrendelése telefonon keresztül történik. A Vásárló a megvásárolni kívánt terméke(ke)t és szorosan kapcsolódó szolgáltatás(ok) árának kifizetését telefonos megrendelés esetén kizárólag az e-mailben megküldött fizetési linken keresztül fizetheti ki. A fizetési link a Vásárlót az IKEA szerződött partnerének oldalára irányítja. A Vásárló a megrendelt árut és kapcsolódó szolgáltatást az IKEA a Global Payment-en keresztül küldött fizetési linken keresztül egyenlítheti ki, amely link a Global Payment weboldalára irányít (Global Payment Europe s.r.o magyarországi Fióktelepe, székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.).

  A megrendelést az IKEA e-mailben visszaigazolja (első e-mail). A megrendelés kifizetését követően a Vásárló e-mailben azonnal visszaigazolást kap a fizetésről.

  A kiküldött fizetési link csak meghatározott ideig aktív. Amennyiben a Vásárló ez idő alatt nem egyenlíti a ki a vételárat, a Társaságnak a megrendelést nem áll módjában teljesíteni. Az ilyen esetekben a Vásárlónak újra fel kell vennie a kapcsolatot az IKEA Telefonos ügyfélszolgálatával és a terméket újra meg kell rendelnie, illetve a megrendelt áruk vételárat ki kell egyenlítenie.

  A Társaság fenntartja a jogot, hogy a telefonon keresztül megrendelhető bizonyos áruk/szolgáltatások elérhetőségét és darabszámát korlátozza. Az adásvételi szerződés nem a megrendelés Vásárló általi elküldésével, hanem akkor jön létre, amikor a Társaság a megrendelésben szereplő áruk és szolgáltatások vételárának kifizetését követően e-mailben megerősíti a fizetést. A megrendelés IKEA általi végső visszaigazolásával keletkeznek a kölcsönös jogok és kötelezettségek a Vásárló és a Társaság között, amelyeket az adásvételi szerződés, illetve az ÁSZF 2.a pontja határoz meg, amely ÁSZF az adásvételi szerződés szerves részét képezi. A megrendelést megerősítő első visszaigazoló e-mail melléklete a szolgáltatáshoz kapcsolódó ÁSZF és a társaság panaszkezelési eljárása, PDF formátumban.

  A megkötött szerződést a Társaság hibás teljesítésből fakadó kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése célból iktatja és tárolja a jogszabályban meghatározott ideig. Az adás-vételi szerződés nyelve magyar.

  4.5 Budapest területén kívüli Átvevőponton történő áruátvétel

  A Vásárló megrendelése során kiválaszthatja, hogy Budapest területén kívüli (továbbiakban „vidéki”) átvevőponton szeretné átvenni a megrendelt termékeket. A vidéki átvevőpontot az IKEA szerződött partnere, a Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Kft. üzemelteti.

  Az átvevőpontok címei:

  1. GW győri átvevőpont (VGP Park)

  9027 Győr, Körtefa utca 6.

  Nyitvatartás:Keddtől péntekig: 11:00–18:00

  2. GW veszprémi átvevőpont

  8200 Veszprém, Házgyári u. 18.

  Nyitvatartás:Keddtől péntekig: 11:00–18:00

  Szombat: 8:00–13:00

  3. GW polgári átvevőpont

  4090 Polgár, Hajdú u. 40. (Ipari Park)

  Nyitvatartás:Keddtől péntekig: 11:00–18:00

  4. GW szegedi átvevőpont

  6700 Szeged, Budapesti út. 34. SZILK

  Nyitvatartás:Keddtől péntekig: 11:00–18:00

  5. GW zalaegerszegi átvevőpont

  8900 Zalaegerszeg, Ságodi út 128.

  Nyitvatartás:Keddtől péntekig: 11:00–18:00

  6. GW pécsi átvevőpont

  7630 Pécs, Üszögi-kiserdő utca 2.

  Nyitvatartás:Keddtől péntekig: 11:00–18:00

  A szolgáltatás aktuális árlistája az IKEA honlapján érhető el.

  A Vásárló megrendelésében köteles megjelölni, hogy mely vidéki átvevőponton kívánja átvenni a megrendelt termékeket, amely az átadás helyének minősül. Azokon a napokon, amikor az IKEA áruház zárva tart (így a munkaszüneti napokon, valamint december 24-én és 31-én) a Vásárló az online felületen a rendelést leadhatja, azonban az IKEA az áru összekészítését és a vidéki Átvevőpontra történő eljuttatását és átadását ezeken a napokon nem teljesíti. A Vásárlónak tájékozódnia kell az áruház/átvételi pont nyitvatartásáról a rendelés megkezdése előtt.

  A Vásárló megjelöli az átvétel javasolt napját és időpontját (az átvétel becsült napja), amely alapján az IKEA közli a Vásárlóval az átvétel napját és időpontját (teljesítési határidő). A Vásárló vállalja, hogy a megjelölt napon és időpontban biztosítja a termékek átvételét.

  Amennyiben a termékek elérhetőek, a szállítási határidő rendszerint legfeljebb 7 nap a Megrendelés visszaigazolásától számítva. Az átvételi határidő tájékoztató jellegű. Kivételes esetekben, vagy ha a termékek nincsenek készleten, az átvételi határidő hosszabb is lehet. Ha ilyen helyzet áll elő, arról a Vásárló haladéktalanul tájékoztatást kap, egyebekben az IKEA kizárja kártérítési felelősségét a szállítási határidő módosulásából eredő következményekért.

  Vásárló köteles a kiválasztott napon és időpontban átvenni a termékeket, kivéve, ha az IKEA előzetesen arról tájékoztatja a Vásárlót a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, hogy az átvétel más időpontban lehetséges.

  Amennyiben a Fogyasztó, illetve a fogyasztónak nem minősülő Vásárló az átvételre kijelölt vagy azt követő 3 nyitvatartási napon belül (az átvételi pont nyitvatartási idejét alapul véve), vagy az IKEA által a fentiek szerint megjelölt időpontban nem veszi át a terméket, és a Fogyasztó nem élt az elállási jogával, illetve az IKEA-t az átvétel időpontjától számított 24 órán belül nem tájékoztatja az esetleges átvételi időpont változásról, úgy ebben az esetben az IKEA jogosult elállási jogával élni a jelen ÁSZF szerint.

  A Vásárló a megrendeléskor megadott e-mail-címre kap értesítést, a termék vidéki Átvételi pontra történő beérkezéséről.

  A termék átadása nem foglalja magában a termékek összeszerelését vagy a beüzemelését. A termékekkel együtt a Vásárló magyar nyelven használati és összeszerelési útmutatót kap a csomagolásban. Ezen útmutatók a www.ikea.hu alatti e-shop-ban is elérhetőek.

  Átvételkor a Vásárló köteles gondosan ellenőrizni a darabszámot, és a csomagolás sértetlenségét. Sérült csomagolás vagy hiányzó darabszám esetén a Vásárló köteles az átvételt követően azonnal tájékoztatni az IKEA vevőszolgálatát, nyitvatartási időben. A sérülést vagy a darabszámban történő eltérést a Vásárló köteles feltüntetni a szállítólevélen az átvétel során.

  Az áru vidéki átvételi ponton történő elhelyezése a megrendelt áru Vásárló részére történő kézbesítésére szolgál, és amennyiben a Vásárló a telefonos ügyfélszolgálattal előre egyeztetett az áru IKEA részére történő visszaszolgáltatására is, illetve a 14 napos lemondási jog esetén a termék vidéki átvételi pontra szállítására, amely a termék IKEA részére történő visszaszolgáltatásának minősül. Minden reklamációs ügy, illetve elállás közlése esetén kizárólag az IKEA telefonos ügyfélszolgálatán regisztrált és magadott ügyszámmal lehet a termékeket a vidéki átvételi pontra szállítani. A Vásárló jogosult a www.ikea.hu e-shop-ban vásárolt termékeket a Fogyasztót megillető fenti 14 napos határidő lejártát követően is visszavinni az áruházakba, legkésőbb az átvételtől számított, illetve több termék vagy több darabból álló termék vásárlása esetén az utolsó termék átvételétől számított 365 napon belül az IKEA erre vonatkozó feltételei szerint. Az ÁSZF 6. pontja tartalmazza a fogyasztói jogokat és jótállási rendelkezéseket.

  A Vásárlót terheli a felelősség azért, hogy a megrendelés visszaigazolását és az átvételhez kapcsolódó rendelési számot bizalmasan kezelje, és azt kizárólag a megrendelésben általa a termék átvételére megnevezett személynek hozza tudomására, illetve adja át. Az IKEA kifejezetten kizárja a felelősséget a jogkör átruházásával kapcsolatos, illetve az áruátvétel során felmerülő bármely visszaélésért.

  4.6. Mobil átvételi pont

   

  A Vásárló a megrendelése során kiválaszthatja, hogy mely mobil Budapest területén kívüli (továbbiakban „Mobil”) átvevőponton szeretné átvenni a megrendelt termékeket. A szolgáltatás csak a Soroksári áruház készletéből történő vásárlás esetén elérhető. A mobil átvevőpontokat az IKEA szerződött partnere, a Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Kft. üzemelteti. Mobil átvevőpontok elérhetőségei és nyitvatartása: 

  Vásárló egész évben választhatja a mobil átvételi pontot Miskolc és Debrecen esetében.  

  Debrecen  

  4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11. 

  GPS: 47.53050369645837, 21.608254627178578  

  Nyitvatartás: Szerda: 16:00-18:00  , Péntek: 16:00-18:00  

  Miskolc   

  3527 Miskolc, Szentpéteri kapu 103.  

  GTC: 48.12478298356578, 20.785718360429005  

  Nyitvatartás: Szerda: 16:00-18:00   Péntek: 16:00-18:00    

  A Vásárló a mobil átvételi pontot Siófok és Balatonboglár esetében május 19. és augusztus 31. között választhatja. 

  Siófok

  8600 Siófok, Vak Bottyán u. 27 (Tesco parkoló)

  GPS: 46.89269499407761, 18.057238598505375

  Nyitvatartás:Kedd: 8:00–11:00, Péntek: 12:00–15:00

  Balatonboglár

  8630 Balatonboglár, Klapka u. 30.

  GPS: 46.767668; 17.6533863,17

  Nyitvatartás:Kedd: 12:00–15:00, Péntek: 8:00–11:00

  A szolgáltatás aktuális árlistája az IKEA honlapján érhető el. A Vásárló megrendelésében köteles megjelölni, hogy mely Mobil átvételi ponton kívánja átvenni a megrendelt termékeket, amely az átadás helyének minősül. Azokon a napokon, amikor az IKEA áruház zárva tart (így a munkaszüneti napokon és december 24-én és 31-én) a Vásárló az online felületen a rendelést feladhatja, azonban az IKEA az áru összekészítését és a vidéki Mobil átvételi ponton történő átadását ezeken a napokon nem teljesíti. A Vásárló a megrendeléskor megadott e-mail-címre kap értesítést, a termék Mobil Átvételi pontra történő megérkezéséről. A termék átadása nem foglalja magában a termékek összeszerelését vagy a beüzemelését. A termékekkel együtt a Vásárló magyar nyelven használati és összeszerelési útmutatót kap a csomagolásban. Ezen útmutatók a www.ikea.hu weboldalon is elérhetőek. Átvételkor a Vásárló köteles gondosan ellenőrizni a darabszámot, és a csomagolás sértetlenségét. Sérült csomagolás vagy hiányzó darabszám esetén a Vásárló köteles az átvételt követően azonnal tájékoztatni az IKEA vevőszolgálatát, nyitvatartási időben. A sérülést vagy a darabszámban történő eltérést a Vásárló köteles feltüntetni a szállítólevélen, az átvétel során. Vásárló köteles a kiválasztott napon és időpontban átvenni a termékeket, kivéve, ha az IKEA előzetesen arról tájékoztatja a Vásárlót a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, hogy az átvétel más időpontban lehetséges. Amennyiben a Fogyasztó, illetve a fogyasztónak nem minősülő Vásárló az átvételre kijelölt, vagy az IKEA által a fentiek szerint megjelölt időpontban nem veszi át a terméket és a Fogyasztó nem élt az elállási jogával, illetve az IKEA-t az átvétel időpontjától számított 24 órán belül nem tájékoztatja az esetleges átvételi időpont változásról, úgy ebben az esetben az IKEA jogosult elállási jogával élni a jelen ÁSZF szerint. Az áru Mobil átvételi ponton történő átvétele, a megrendelt áru Vásárló részére történő kézbesítésére szolgál.

  A Vásárló jogosult a www.ikea.hu weboldalon vásárolt termékeket a Fogyasztót megillető fenti 14 napos határidő lejártát követően is visszavinni az áruházakba, legkésőbb az átvételtől számított, illetve több termék vagy több darabból álló termék vásárlása esetén az utolsó termék átvételétől számított 365 napon belül az IKEA erre vonatkozó feltételei szerint. Az ÁSZF 6. pontja tartalmazza a fogyasztói jogokat és jótállási rendelkezéseket. A Vásárlót terheli a felelősség azért, hogy a megrendelés visszaigazolását és az átvételhez kapcsolódó rendelési számot bizalmasan kezelje, és azt kizárólag a megrendelésben általa a termék átvételére megnevezett személynek hozza tudomására, illetve adja át. Az IKEA kifejezetten kizárja a felelősséget a jogkör átruházásával kapcsolatos, illetve az áruátvétel során felmerülő bármely visszaélésért.

  4.7 DPD Csomagpontos átvétel

  A csomagpontokat az IKEA szerződött partnere, a DPD Szállítmányozási és Logisztikai Kft. szerződött partnerei üzemeltetik. A Vásárló megrendelése során kiválaszthatja a felkínált lehetőségek közül, mely DPD csomagponton kívánja átvenni (továbbiakban „DPD csomagpont”) a megrendelt termékeket.

  A DPD Csomagpontok elérhetőségei a szolgáltató honlapján és az IKEA oldalán a megrendeléskor érhetőek el.

  A szolgáltatás aktuális árlistája az IKEA honlapján érhető el.

  Az IKEA rendszere automatikusan felajánlja a csomagküldési opciót, ha az megfelel a weboldalon közzétett kondícióknak.

  Csomagpontos szállítás esetén, a www.ikea.hu weboldalon közölt paraméterek az irányadóak:

  A Vásárló megrendelésében köteles megjelölni, hogy mely DPD csomagponton kívánja átvenni a megrendelt termékeket, amely az átadás helyének minősül. A megrendelés során a rendszer a Vásárló által megadott irányitószám alapján ajánlja fel a legoptimálisabb átvevőhelyet. A Vásárló ezt változtathatja, amennyiben a megadott irányítószámhoz másik átvevőpont is tartozik.

  Azokon a napokon, amikor az IKEA áruház zárva tart (így a munkaszüneti napokon, valamint december 24-én és 31-én) a Vásárló az online felületen a rendelést feladhatja, azonban az IKEA az áru összekészítését és a DPD csomagpontokon történő átadását ezeken a napokon nem teljesíti. A Vásárlónak tájékozódnia kell az áruház/DPD csomagpont nyitvatartásáról a rendelés megkezdése előtt.

  A Vásárló a megrendeléskor megadott e-mail-címre kap értesítést a csomag elindulásáról, a termék DPD csomagpontra történő megérkezéséről és az átvételről.

  Átvételkor a Vásárló köteles gondosan ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét. Sérült csomagolás vagy hiányzó darabszám esetén a Vásárló köteles az átvételt követően azonnal tájékoztatni az IKEA vevőszolgálatát, nyitvatartási időben.

  A termékek hiányosságáról vagy sérüléséről készült feljegyzés nem jelent igényérvényesítést. A küldeményben keletkezett azon károk megtérítésére jogosult a Vásárló, amelyek a küldemény Vásárló részére történő kiszolgáltatásáig tartó időszak alatt keletkeztek. A Vásárló köteles a kiválasztott napon és időpontban átvenni a termékeket, kivéve, ha az IKEA/DPD előzetesen arról tájékoztatja a Vásárlót a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, hogy az átvétel más időpontban lehetséges.

  Amennyiben a Fogyasztó, illetve a fogyasztónak nem minősülő Vásárló a csomagpontra történő megérkezéstől számított 7 napon belül nem veszi át a terméket és a Fogyasztó nem élt az elállási jogával, illetve az IKEA-t az átvétel időpontjától számított 24 órán belül nem tájékoztatja az esetleges átvételi időpont változásról, úgy ebben az esetben az IKEA jogosult elállási jogával élni a jelen ÁSZF szerint.

  A termék átadása nem foglalja magában a termékek összeszerelését vagy a beüzemelését. A termékekkel együtt a Vásárló magyar nyelven használati és összeszerelési útmutatót kap a csomagolásban. Ezen útmutatók a www.ikea.hu alatti e-shop-ban is elérhetőek.

  Az áru DPD csomagponton történő átvétele, a megrendelt áru Vásárló részére történő kézbesítésére szolgál. A Vásárló jogosult a www.ikea.hu e-shop-ban vásárolt termékeket a Fogyasztót megillető fenti 14 napos határidő lejártát követően is visszavinni az áruházakba, legkésőbb az átvételtől számított, illetve több termék vagy több darabból álló termék vásárlása esetén az utolsó termék átvételétől számított 365 napon belül az IKEA erre vonatkozó feltételei szerint. Az ÁSZF 6. pontja tartalmazza a fogyasztói jogokat és jótállási rendelkezéseket.

  A Vásárlót terheli a felelősség azért, hogy a megrendelés visszaigazolását és az átvételhez kapcsolódó rendelési számot bizalmasan kezelje, és azt kizárólag a megrendelésben általa a termék átvételére megnevezett személynek hozza tudomására, illetve adja át. Az IKEA kifejezetten kizárja a felelősséget a jogkör átruházásával kapcsolatos, illetve az áruátvétel során felmerülő bármely visszaélésért.

 • A Vásárló az online felületen történő megrendelése során bankkártyával, IKEA Ajándékkártyával/Jóváírókártyával (melyek PIN kóddal rendelkeznek) egyenlítheti ki a vételárat, illetve a szállítás és egyéb kapcsolódó szolgáltatás költségeit. A Vásárló VISA, MasterCard/Maestro típusú bankkártyákat, valamint a PayPal fizetési opciót használhatja a fizetés során.

  Bankkártyás fizetés esetén a kezelőcég:

  Raiffeisen Bank Zrt.

  (székhelye: Magyarország, 1133 Budapest, Váci út 116-118., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-041042)

  Paypal

  (székhelye: PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, cégjegyzékszám: R.C.S. Luxembourg B 118 349)

  A fizetés során megadott adatokat az IKEA webáruház nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli, és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

  A megrendelés visszaigazolásában szereplő árak, átvételi és szállítási költségek véglegesek és az áfát, valamint az egyéb költségeket is tartalmazzák. A Vásárló nem köteles megfizetni semmilyen további díjat amennyiben jelen ÁSZF azt nem szabályozza.

  A vásárlásról elektronikus számla kerül kiállításra, a számla kiállításáról a Vásárló, a vásárláskor megadott e-mail-címre kap értesítést.

  A Vásárló számláját a szamla@szamlakozpont.hu e-mail-címről kapja, melyet az IKEA szerződött partnere küld ki.

  Fontos, hogy a Vásárló mindig ellenőrizze a Spam/Levélszemét mappát!

  Push payment vásárlás esetén a számlát az IKEA postai úton küldi meg a Vásárló részére.

  Az IKEA fenntartja a jogot, hogy a www.ikea.hu weboldalon módosításokat eszközöljön, ideértve az árváltoztatást is. A rendelés időpontjában a közzétett érvényes vételár és szállítási díj/szolgáltatási díj alkalmazandó a szerződésre.

  Az akciós, kedvezményes termékek vagy a www.ikea.hu oldalon található tájékoztatóban megjelenített termékek vételára az akciós darabszámra vagy időtartamra, vagy a készlet erejéig érvényes.

 • 6.1 A Fogyasztónak minősülő Vásárló elállási joga

  A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől a termékek átvétele előtt vagy az azt követő, illetve több termék vagy több darabból álló termék vásárlása esetén az utolsó termék vagy darab átvételét követő 14 napon belül. Vásárló jogosult továbbá a szerződéskötésre vonatkozó ajánlatát is visszavonni. Az elállást a (36) 1 460 31 60 információs vonalon, személyesen bármelyik IKEA áruházban, a Kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül vagy levélben lehet bejelenteni. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult, azonban nem köteles használni a Kormányrendeletben meghatározott elállási nyilatkozat-mintát. A formanyomtatvány 4. Számú mellékletként csatolásra kerül a rendelési visszaigazoláshoz.

  Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló úgy dönt, hogy a megjelölt határidőn belül eláll, az IKEA köteles a kifizetett teljes összeget (a vételárat és az összekészítés és szállítás díját, illetve tárolási díjat, amennyiben az felszámításra került) visszatéríteni a Fogyasztónak, legkésőbb 14 napon belül. Az IKEA a visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az IKEA a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletköltség nem terhelheti.

  Amennyiben a Fogyasztó csak részben áll el a szerződéstől, az IKEA a visszahozott termékek vételárát téríti vissza és az összekészítési díjat vagy szállítási díjat abban az esetben nem, ha az az elállással nem érintett további termékek vonatkozásában is felszámítandó.

  Az IKEA csak a termékek Fogyasztó általi visszahozatalát vagy ha a Fogyasztó kétséget kizáróan igazolta, hogy visszaküldte a terméket, a visszaküldést (amelyik korábbi) követően eszközöl visszafizetést.

  Elállás esetén a Fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszajuttatni bármely IKEA áruház címére. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi, feladja és ezt hitelt érdemlően igazolja. Elállási jog gyakorlása esetén a termékek IKEA áruházi Csomagponton történő Vásárló általi elhelyezése (vagy a Csomagponton elhelyezett termék átvételének elmulasztása) nem minősül a termék IKEA részéről történő visszavételének, illetve az IKEA részére történő visszaküldés kétséget kizáró igazolásának, a termék visszaküldése Vásárló általi igazolására automatikusan nem használható fel.

  Elállás esetén a Fogyasztó a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően.

  A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Ilyen esetben az IKEA fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan beszámítsa a termékek értékcsökkenéséből adódó kártérítési követelését a Fogyasztó vételár visszakövetelési követelésével szemben.

  A Fogyasztó nem jogosult elállni a szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben. Így a Fogyasztó nem jogosult elállni a szerződéstől: olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

  6.2 Termékvisszavitel 365 napon belül

  A Vásárló jogosult a www.ikea.hu weboldalon vásárolt termékeket a Fogyasztót megillető fenti 14 napos határidő lejártát követően is visszavinni, legkésőbb az átvételtől számított, illetve több termék vagy több darabból álló termék vásárlása esetén az utolsó termék átvételétől számított 365 napon belül az IKEA erre vonatkozó feltételei szerint. Ezen felül a Vásárló a vidéki átvevőpontokra is visszaviheti a terméket a 365 napos meggondolt vásárlás keretében, amelynek részletei megtalálhatók az IKEA cserejogra vonatkozó szabályzatában (ld. 3 számú melléklet). A Vásárlónak visszaviteli szándékát előzetesen telefonon/emailen/chaten kell jeleznie az IKEA telefonos ügyfélszolgálatának és a megkapott azonosító számmal becsomagolt állapotban tudja leadni a terméket a vidéki átvevő ponton. A termékeket az IKEA a cserejogra vonatkozó szabályzatában (ld. 3 számú melléklet) meghatározott rendelkezések szerint kell visszavenni. 

  6.3 Panaszkezelés

  Az IKEA Lakberendezési Kft. minden panaszt az IKEA Panaszkezelési szabályzatának rendelkezései alapján kezel. Reklamáció esetén a Vásárló az alábbiak szerint érheti el az IKEA- t:

  Ügyfélszolgálat (vevőszolgálat) címe

  • 2040 Budaörs, Sport utca 2-4. (Budaörsi áruház)
  • 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. (Budapesti áruház)
  • 1239 Budapest Soroksár, XXIII. ker. Vecsési út, hrsz.: 195836/32 (Soroksári áruház)
  • Postacím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22.
  • Telefon: (36) 1 8089230
  • E-mail: Reklamációs űrlap
  • Honlap: www.ikea.hu  

  6.4 Kellékszavatosság, termékfelelősség és jótállás

  Az IKEA-t a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a rendeletben felsorolt fogyasztási cikkek vonatkozásában kötelező jótállási kötelezettség terheli (kötelező jótállás). A kötelező jótállás esetében a 151/2003 (IX.22) számú Kormányrendeletben felsorolt 10 000 Ft elérő, de 100 000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén a jótállás időtartama 1 év, 100 000 Ft-ot meghaladó, de 250 000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250 000 Ft eladási ár feletti termékek esetében a kötelező jótállási idő 3 év, amely esetben ezen termékekre ez a hosszabb kötelező jótállási idő az irányadó. Az IKEA a jótállási nyilatkozatában meghatározottak szerint önkéntes jótállást biztosít (önként vállalt jótállás) a fogyasztói szerződés keretében vásárolt általa megjelölt termékekre. A Vásárló tájékozódjon a honlapon közétett jótállási feltételekről. A jótállási idő a termék fogyasztó általi átvételének vagy a termék beüzemelésének napján kezdődik. Amennyiben a fogyasztó a termék átadásától számított 6 hónapon belül nem helyezi üzembe, a jótállási határidő kezdő napja a termék átadásának napja.

  A jótállás a Fogyasztó jogszabályból eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

  A Kellékszavatosság, termékfelelősség és jótállás további feltételeit a 2. sz. Melléklet részletesen tartalmazza, de ezek az alábbi linken elérhető tájékoztatóban is megtalálhatók: https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/returns-claims/return-policy/

 • Az IKEA a termék Vásárlónak történő átadása előtt jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben a termékek gyártása vagy értékesítése megszűnik, vagy a készletadatokat esetleges érintő technikai okok miatt, illetve az átadást követően, ha minőségi vagy gyártási hiba miatt a terméket az IKEA visszahívja a piacról.

  Az IKEA jogosult elállni a szerződéstől, ha a Vásárló az átvétel kiválasztott napján, a szállítás kiválasztott napján, illetve az IKEA által a jelen ÁSZF szerint megjelölt időpontban nem veszi át a megrendelt termékeket és a Fogyasztó a 6.1. pontban meghatározott jogát nem gyakorolta. Amennyiben az IKEA él az elállási jogával, köteles haladéktalanul tájékoztatni a Vásárlót. Elállás esetén az IKEA köteles visszautalni a megfizetett vételárat (továbbá az összekészítési, szállítási és tárolási díjat is, amennyiben felszámításra került) a lehető legrövidebb időn belül.

  Az IKEA jogosult a Vásárlóval kötött adásvételi szerződéstől elállni, amennyiben a Vásárló jelen Általános Szerződési Feltételek 1.1 pontja szerinti nyilatkozatai valótlannak bizonyulnak vagy azok valóságtartamával vagy teljességével kapcsolatban megalapozott kétség merül fel. A Vállalat fenntartja magának a jogot a megrendelés teljesítésének, illetve a termék (ek) Vásárló részére történő kiszállításának felfüggesztésére mindaddig, amíg a Vásárló jelen Általános Szerződési Feltételek 1. pontja szerinti nyilatkozata valóságtartamával vagy teljességével kapcsolatos kétségek nem tisztázódnak.

 • A személyes adatok kezelője az IKEA Lakberendezési Kft. Az adatkezelés jogalapja a szerződés, a rendelés teljesítése és a hibás teljesítésből eredő bármely igény vagy követelés kivizsgálása, az előzőek teljesítéséhez szükséges ideig. Az adatok kezelésének jogalapja továbbá a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése a jogszabályban foglaltak szerint az ott meghatározott célokra és időszakokra, amennyiben a konkrét jogszabály írja elő meghatározott adatok adatkezelését (pl. adózási és számviteli jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében). 

  Az adatok rendelkezésre bocsátása a felek közötti szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges; azonban amennyiben, ha a Vásárló nem ad meg személyes adatokat, akkor a rendelés nem teljesíthető.

  Az adatok címzettjei az adatkezelő szerződéses partnerei és szolgálgatói, akik a megrendelés teljesítésében és a panaszkezelésben részt vesznek. 

  A Vásárlónak joga van ahhoz, hogy adataihoz hozzáférhessen, joga van adatai helyesbítéséhez vagy törléséhez, joga van ahhoz, hogy korlátozza az adatkezelést, megilleti az adathordozhatósághoz való jog, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen (ha az adatkezelés a Társaság jogos érdekén alapul).

  A Társaság megkérheti a Vásárlókat SMS-ben, e-mailben vagy telefonon, hogy adjanak visszajelzést a kapott szolgáltatással kapcsolatos elégedettségükről, illetve arról, hogy a Társaság hogyan kezeli az esetleges vásárlói panaszokat. Ha egy Vásárló nem elégedett a kapott szolgáltatással, a Társaság ismét felveheti vele a kapcsolatot, hogy több információt kérjen, így a Társaság megfelelően tudja tájékoztatni a szolgáltatót, és javítani tudja a szolgáltatás minőségét.

  A Társaság a Vásárló személyes adatait vásárlói elégedettségi felmérés céljából 1 évig kezeli, amely adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke. Az elégedettségi felméréshez szükséges szolgáltatást az adatkezelő szerződéses partnere biztosítja.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat az IKEA jelen általános szerződési feltételeiben alább megadott elérhetőségeken lehet gyakorolni. Az általános adatkezelési tájékoztató az IKEA weboldalán található, az alábbi linken: Adatkezelési tájékoztató – IKEA.  

  Az IKEA Adatkezelési Szabályzata elérhető az alábbi címen: https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/privacy-policy/

  Sütik

  Az online vásárláshoz külön regisztráció nem szükséges. A Vásárló a honlapra történő első belépés alkalmával kap tájékoztatást a sütik fajtájáról, illetve használatáról. Az IKEA sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/cookie-policy/

  Az adatkezelő elérhetőségei: levelet küldhet az IKEA Lakberendezési Kft., GDPR részére (1148 Budapest, Örs vezér tere 22.), illetve e-mailt írhat az adatkezelőnek a következő címre: data.privacy.hu@ikea.com. Adatkezeléssel kapcsolatos probléma esetén a Vásárló panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amelynek címe és elérhetősége a következő oldalon található: https://naih.hu és ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Az IKEA nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból: az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat jelen szerződés teljesítését megakadályozó működési hibái; a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása; bármely tartalom vagy adat elvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák, ideértve a vis majort; valamint a Vásárló internetszolgáltatójának díjait is. Bár gondosan ellenőriztük a weboldalon szereplő árakat, fenntartjuk magunknak a jogot bármely számítási, szerkesztési illetve elírásból származó nyilvánvaló tévedés miatti ár változtatásra vagy egyéb módosításra.

 • A jelen Általános Szerződési Feltételekre Magyarország jogszabályai irányadók.

  Fogyasztói panasz esetén a Fogyasztó az alábbi testületekhez fordulhat:

  Budapest Főváros Kormányhivatala

  Fogyasztóvédelmi Főosztály

  Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b.

  Telefon: +36 1 450 2598

  E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

  Pest Vármegyei Kormányhivatal

  Fogyasztóvédelmi Főosztály

  Cím: 1088. Budapest, József krt. 6.

  Telefon: +36 1 459 4843

  E-mail cím: fogyved@pest.gov.hu

  További elérhetőségek és bővebb információ: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

  A Vásárló az itt felsorolt hatóságokhoz is fordulhat panaszával valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz is (www.nmhh.hu).

  Az online leadott megrendelésekből adódó, a Társaság és a fogyasztónak minősülő Vásárló közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a Békéltető Testületek rendelkeznek hatáskörrel. A békéltető testület előtt folyó eljárásban az IKEA-t együttműködési kötelezettség terheli.

  Az IKEA székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület

  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10

  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Telefon: +36 1 488 21 31

  web: www.bekeltet.bkik.hu

  Pest Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

  Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4. em. 2.

  E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

  Telefon: +36 1 792 7881

  web: www.pestmegyeibekelteto.hu

  További békéltető testületek felsorolását a 2. sz. mellékletet tartalmazza, illetve az alábbi linken érhető el: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

  A vitarendezésre az Online Vitarendezési honlap (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használható. A személyes adatok védelme tekintetében a jogszabályi megfelelőség felügyeleti szerve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu). 

Mellékletek

 • A felsorolásban szereplő termékek nem rendelhetők e-shopon keresztül:

  • Zöld (élő) növények
  • Keleti szőnyegek
  • Textil méteráruk (kivéve az előre méretre vágott termékek)
  • Különböző színű, de azonos cikkszámmal rendelkező termékek
  • Limitált kollekciók, csak egy adott áruházban kapható vagy országspecifikus termékek
  • Karácsonyi vagy nyári, időszakosan elérhető termékek
  • Rendelésre legyártott termékek
  • Forgalomból kivont, megszűnő termékek
  • Élelmiszerek és italok
  • Azok a termékek, amelyeket jogszabály kizár 
 • 1. Kellékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

  Ön az IKEA hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben, kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valamint egyéb alkalmazandó jogszabályok, így például a 373/2021 (VI.30.) Kormányrendelet (Korm. rendelet) szabályai szerint, amely szabályokat együttesen kell alkalmazni.

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

  Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az IKEA számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az IKEA költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

  Ön akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha az IKEA nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a Kormányrendeletben meghatározott kicserélt árura vonatkozó  saját költségén történő visszavételi kötelezettségét, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az IKEA megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy az IKEA nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy az IKEA észszerű határidőn belül Önnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni. Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor Ön közölte a hibát az IKEA-val. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye, azt azonban az IKEA-nak kell bizonyítania, hogy a hiba jelentéktelen. Elállás esetén az IKEA haladéktalanul köteles visszatéríteni a vételárat.

  Tájékoztatjuk, hogy digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetén Ön kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az IKEA költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

  Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, az IKEA nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény 6:159 § (2) bekezdés a. pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Az IKEA saját költségén biztosítja a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az IKEA adott okot.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt termék esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?Ön az IKEA-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés megszüntetésére vonatkozó döntését az IKEA Lakberendezési Kft-nek címzett jognyilatkozattal gyakorolhatja.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

  A teljesítéstől számított egy (1) éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az IKEA nyújtotta.

  A teljesítéstől számított egy (1) év  eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

  2. Termékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, e határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (IKEA) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Ön ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  3. Jótállás

  Az IKEA Lakberendezési Kft-t (1148 Budapest, Örs vezér tere 22.) a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a fogyasztói szerződés keretében értékesített, a rendeletben felsorolt termékekre vonatkozásában jogszabályon alapuló jótállási kötelezettség terheli (kötelező jótállás).

  A Kormányrendelet szerint a kötelező jótállás időtartama:

  a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,

  b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,

  c) 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

  A 151/2003 (IX.22) számú Kormányrendelet szerinti kötelező jótállási határidő alatt érvényesített jogos reklamáció esetén kijavítás, csere, árleszállítás kérhető vagy a fogyasztó elállhat a vásárlástól.

  A jótállási határidő a termék átadása, illetve, ha a termék beüzemelését az IKEA vagy az IKEA megbízottja végzi a beüzemelés napjával kezdődik.

  Ha az üzembe helyezést a fogyasztó a vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadásának napja lesz.

  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a fogyasztási cikket az IKEA nyolc napon belül kicseréli.

  Ha cserére nincs lehetőség, az IKEA a vételárat nyolc napon belül visszatéríti.

  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket az IKEA költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az IKEA a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréli.

  Ha kicserélésére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére az IKEA visszatéríti.

  Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény IKEA részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, az IKEA a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréli.

  Ha cserére nincs lehetőség, az IKEA a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

  A kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a csomagolás megőrzése. Jótállás esetében, jogos reklamáció esetén a vásárlástól számított 3 munkanapon belül az IKEA kicseréli, illetve 15 munkanapon belül kijavítja vagy kicseréli a hibás terméket.

  Ha 15 napon belül nem javítható a termék, akkor erről az IKEA tájékoztatja a fogyasztót.

  Ha három javítás után negyedik alkalommal ismét meghibásodik a termék, vagy 30 napon belül nem javítható, akkor az IKEA kicseréli azt.

  Csere esetén a jótállási idő a kicserélt termékre újrakezdődik. Javítás esetén csak új alkatrész szerelhető be és a jótállási idő a termék javításra történő átadás napjától meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a fogyasztó nem tudta rendeltetésszerűen használni a terméket annak hibája miatt.

  A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az IKEA-t terhelik.

  A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az IKEA gondoskodik. A jótállás, a fogyasztó i törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

  I. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

  Az IKEA a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Ön ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  4. IKEA által önként vállalt jótállás feltételei 

  Az IKEA a jótállási nyilatkozatában foglalt feltételek szerint önként vállalt jótállást biztosít a háztartásban használt, fogyasztói szerződés keretében Magyarországon vásárolt új termékekre, kivéve azokat, amelyekre az IKEA által közzétett vagy általános szerződési feltételekben eltérő jótállási feltételek vonatkoznak vagy ahol az IKEA jótállási kötelezettséget nem vállal.

  A Bútormentő Ponton elhelyezett, fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékekre az önként vállalt jótállás 2 év, de ez nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyekre való tekintettel az árcsökkenés megállapításra került.

  Az alábbi termékekre 12 havi jótállás vonatkozik: izzókra, növényekre, elemekre.

  Jótállási határidő alatt érvényesített jogos reklamáció esetén kijavítás, csere, árleszállítás kérhető, vagy a fogyasztó elállhat a vásárlástól.

  A jótállási határidő a termék átadása, illetve, ha a termék beüzemelését az IKEA vagy az IKEA megbízottja végzi a beüzemelés napjával kezdődik.

  Ha az üzembe helyezést a fogyasztó a vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napja lesz.

  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a fogyasztási cikket az IKEA nyolc napon belül kicseréli.

  Ha a termék javítása vagy cseréje a tizenöt napot meghaladja, akkor az IKEA tájékoztatni köteles a fogyasztót a kijavítás vagy csere várható időtartamáról.Ha cserére nincs lehetőség, a vételárat az IKEA nyolc napon belül visszatéríti.

  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket az IKEA költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az IKEA a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréli. Ha kicserélésére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatérítjük.

  Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény IKEA részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az IKEA a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréli.

  Ha cserére nincs lehetőség, az IKEA a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

  Jótállás esetében, jogos reklamáció esetén a vásárlástól számított 3 munkanapon belül az IKEA kicseréli, illetve 15 munkanapon belül kijavítja vagy kicseréli a hibás terméket. Ha 15 napon belül nem javítható a termék, akkor erről az IKEA tájékoztatja a fogyasztót. Ha három javítás után negyedik alkalommal ismét meghibásodik a termék, vagy 30 napon belül nem javítható, akkor az IKEA kicseréli azt. Csere esetén a jótállási idő a kicserélt termékre újrakezdődik. Javítás esetén csak új alkatrész szerelhető be és a jótállási idő a termék javításra történő átadás napjától meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a fogyasztó nem tudta rendeltetésszerűen használni a terméket annak hibája miatt.

  A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az IKEA-t terhelik.

  A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az IKEA gondoskodik. Az önként vállalt jótállás, a fogyasztó jogszabályból eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

  A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra, sérülésekre. Nem érvényesíthető, ha a beltéri terméket külterületen vagy nedves környezetben tartották. A termékek beltéri használatra alkalmasak, kivéve, ha a csomagoláson vagy a termékleírásban eltérő az utalás. Élelmiszerre a hatályos jogszabályok szerinti szavatossági idő érvényes. További kérdés esetén az IKEA vevőszolgálathoz fordulhat írásban (Postacím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22.) vagy személyesen:

  1148 Budapest, Örs vezér tere 22. (Budapesti áruház),

  2040 Budaörs, Sport u. 2-4. (Budaörsi áruház),

  1239 Budapest, XXIII. Vecsési út, hrsz.: 195836/32. (Soroksári áruház),

  továbbá telefonon: (36) 1 8089230, valamint a Reklamációs űrlap segítségével.

  Amennyiben észrevételére nem kapott kielégítő választ, további panasszal az alábbi jogorvoslati testületekhez fordulhat:

  Fogyasztói panasz esetén:

  Budapest Főváros Kormányhivatala

  Fogyasztóvédelmi Főosztály

  Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b.

  Telefon: +36 1 450 2598

  E-mail-cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

   

  Pest Vármegyei Kormányhivatal

  Fogyasztóvédelmi Főosztály

  Cím: 1088. Budapest, József krt. 6.

  Telefon: +36 1 459 4843

  E-mail-cím: fogyved@pest.gov.hu

  További elérhetőségek és bővebb információ: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

  A Vásárló az itt felsorolt hatóságokhoz is fordulhat panaszával valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz is (wwmhh.hu).

  Az online leadott megrendelésekből adódó, a Társaság és a fogyasztónak minősülő Vásárló közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a Békéltető Testületek rendelkeznek hatáskörrel. A békéltető testület előtt folyó eljárásban az IKEA-t együttműködési kötelezettség terheli.

   

  Az IKEA székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület

  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10

  E-mail-cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Telefon: +36 1 488 21 31

  web: www.bekeltet.bkik.hu

   

  Pest Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

  Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4. em. 2.

  E-mail-cím: pmbekelteto@pmkik.hu

  Telefon: +36 1 792 7881

  web: www.pestmegyeibekelteto.hu

  További békéltető testületek felsorolása alább olvasható, illetve az alábbi linken érhető el: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

  A vitarendezésre az Online Vitarendezési honlap (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használható. A személyes adatok védelme tekintetében a jogszabályi megfelelőség felügyeleti szerve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu).

   

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület

  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10

  E-mail-cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Telefon: +36 1 488 21 31

  web: www.bekeltet.bkik.hu

   

  Pest Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

  Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4. em. 2.

  E-mail-cím: pmbekelteto@pmkik.hu

  Telefon: +36 1 792 7881

  web: www.pestmegyeibekelteto.hu

   

  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

  Levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy I. utca 36.

  E-mail-cím: info@baranyabekeltetes.hu

  Telefon: +36 72 507 154 / +36 20 283 3422

  web: www.baranyabekeltetes.hu

   

  Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4

  Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228

  E-mail-cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

  Telefon: +36 76 501 525 / +36 76 501 532 / +36 70 938 4765

  web: www.bacsbekeltetes.hu

   

  Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

  Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

  Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

  E-mail-cím: bekeltetes@bmkik.hu

  Telefon: +36 66 324 976

  web: www.bmkik.hu

   

  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

  Levelezési cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

  E-mail-cím: bekeltetes@bokik.hu

  Telefon: +36 46 501 090 / +36 46 501 871

  web: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

   

  Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

  Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12

  E-mail-cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

  Telefon: +36 62 554 250

  web: www.bekeltetes-csongrad.hu

   

  Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

  Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

  E-mail-cím: bekeltetes@fmkik.hu

  Telefon: + 36 22 510 310

  web: www.bekeltetesfejer.hu

   

  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

  Levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

  E-mail-cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

  Telefon: +36 96 520 217

  web: www.bekeltetesgyor.hu

   

  Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

  Levelezési cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

  E-mail-cím: bekelteto@hbkik.hu

  Telefon: +36 52 500 710 / +36 52 500 745

  web: www.hbmbekeltetes.hu

   

  Heves Vármegyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

  Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1.

  Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

  E-mail-cím: bekeltetes@hkik.hu

  Telefon: +36 36 416 660

  web: www.hkik.hu

   

  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

  Levelezési cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

  E-mail-cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

  Telefon: +36 20 373 2570

  web: www.jaszbekeltetes.hu

   

  Komárom-Esztergom Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

  Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

  Levelezési cím: 2801 Tatabánya, Pf: 161.

  E-mail-cím: kemkik@kemkik.hu

  Telefon: +36 34 513 010 / +36 34 513 012

  web: www.kem-bekeltetes.hu

   

  Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.

  Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz.14.

  E-mail-cím: nkik@nkik.hu

  Telefon: +36 32 520 860

  web: www.bekeltetes-nograd.hu

   

  Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Somogy Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

  Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

  E-mail-cím: skik@skik.hu

  Telefon: +36 82 501 000 / +36 82 501 026

  web: www.skik.hu

   

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

  Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

  E-mail-cím: bekelteto@szabkam.hu

  Telefon: +36 42 420 180

  web: www.szabkam.hu

   

  Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Tolna Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

  Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

  E-mail-cím: kamara@tmkik.hu

  Telefon: +36 74 411 661 / +36 30 664 2130

  web: www.tmkik.hu

   

  Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

  Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

  Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

  E-mail-cím: bea@vmkik.hu

  Telefon: +36 94 506 645 / +36 94 312 356

  web: www.vasibekelteto.hu

  Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.:220

  Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.:220

  E-mail-cím: info@bekeltetesveszprem.hu

  Telefon: +36 88 814 121

  web: www.bekeltetesveszprem.hu

   

  Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Zala Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

  Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

  E-mail-cím: zmbekelteto@zmkik.hu

  Telefon: +36 92 550 513

  web: www.bekelteteszala.hu

 • Amennyiben a Vásárló mégsem vagy nem maradéktalanul elégedett a megvásárolt IKEA termékkel, 365 napon belül visszahozhatja azokat, mindenfajta indoklás nélkül. Az eredeti vásárlást igazoló nyugtával együtt az IKEA visszaveszi a nem használt termékeket, melyek helyett a Vásárló újakat választhat, vagy az IKEA visszafizet a termékek vásárláskor a Vásárló által kifizetett vételárát az eredeti vásárláskor alkalmazott fizetési móddal megegyezően. A Vásárló bármilyen IKEA-terméket visszahozhat az áruházakba, még akkor is, ha már összeszerelte, amennyiben tiszta, sérülésmentes, működőképes és a higiéniai előírásoknak megfelelő állapotban van. Ha van rá mód, a Vásárló az eredeti termékcsomagolást is hozza vissza. Amennyiben a visszahozott termék nem felel meg a fenti követelményeknek, az IKEA áruházak fenntartják maguknak a jogot a visszavásárlás elutasítására, vagy az eredeti vételár IKEA által egyoldalúan meghatározott százalékával csökkentett áron veszik vissza a terméket. A meggondolt vásárlást annak visszaélésszerű (azaz jelentősebb tételekre, nagyobb mennyiségben vagy értékben, ismétlődő vagy egyéb üzleti érdekből történő) gyakorlása esetén az IKEA jogosult visszautasítani. Élelmiszertermékekre a cserejog nem vonatkozik.

  *Ezek a feltételek a törvényben foglalt jogokon felül érvényesek.

  Cserejog matracokra

  A Vásárló kipróbálhatja otthon az új matracát a vásárlástól számított 90 éjszakán keresztül, és ha mégsem felel meg, a sértetlen, tiszta, jó állapotban lévő matracot – a vásárlást igazoló eredeti nyugtával együtt – visszahozhatja az IKEA áruházakba, és választhat helyette egy másikat. A Vásárló választhat egy másik matracot, vagy a matrac vásárlásakor kifizetett vételárát az eredeti vásárláskor alkalmazott fizetési móddal megegyezően visszaadjuk. A matracteszt minden olyan matracra érvényes, amelyre 10 év garanciát biztosítunk.

  Ha a Vásárló ki szeretné cserélni egy másikra az IKEA-nál vásárolt matracát, és a másik többe kerül az eredetinél, a különbözetet a Vásárlónak kell állnia. Amennyiben az új matrac kevesebbe kerül az eredetinél, a különbözetet a Vásárló IKEA jóváírókártyán kapja meg, amelyet levásárolhat bármelyik magyarországi IKEA áruházban.

  A 90 éjszakás matracpróba során a Vásárlónak lehetősége van az összes olyan IKEA matracot kipróbálni, amelyre az IKEA 10 év garanciát biztosít (a 10 év garancia és a használat feltételeit, valamint a kezelési útmutatók megtalálhatók a www.ikea.hu weboldalon és az áruházakban). A 90 napos matracpróba feltételei a fogyasztó jogszabályban meghatározott szavatossági jogait, továbbá a kötelező jótállás hatálya alá eső termékek esetében a rendeletben meghatározott a fogyasztót megillető jogokat nem érinti.

 • (Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)

  Címzett: IKEA Lakberendezési Kft (Budapesti áruház), postacím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. vagy IKEA Lakberendezési Kft. (Budaörsi áruház), postacím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. vagy IKEA Lakberendezési Kft (Soroksári áruház), postacím: 1239 Budapest, XXIII. Vecsési út, hrsz.: 195836/32 (Telefon: (36) 1 8089230, E-mail: Reklamációs űrlap)

   

  Tájékoztatás

  A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől a termékek átvétele előtt vagy az azt követő, illetve több termék vagy több darabból álló termék vásárlása esetén az utolsó termék vagy darab átvételét követő 14 napon belül. Vásárló jogosult továbbá a szerződéskötésre vonatozó ajánlatát is visszavonni. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló úgy dönt, hogy a megjelölt határidőn belül eláll, az IKEA köteles a kifizetett teljes összeget (a vételárat és az összekészítés és szállítás díját, illetve tárolási díjat, amennyiben az felszámításra került) visszatéríteni a Fogyasztónak, legkésőbb 14 napon belül. Az IKEA a visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az IKEA a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletköltség nem terhelheti. Elállás esetén a Fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszajuttatni bármely IKEA áruház címére. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi, feladja. Elállás esetén a Fogyasztó a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet(2) bekezdésének megfelelően. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

  Alulírottak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (kérem jelölje meg a termékeket):

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ...………………………………………………………………………………
  A fogyasztó neve: .……………………………………………………………………………………………………………………………………
  A fogyasztó címe: .……………………………………………………………………………………………………………………………………
  A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

  .................................................. (aláírás)

  Kelt,

 • Az Általános Szerződés Feltételekben foglaltak kiegészítéseként az IKEA Lakberendezési Kft. (cím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22.) mint adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi további tájékoztatást adja:

  A kezelt adatok köre: azonosítószám, e-mail-cím, IKEA Family kártyaszám, név, telefonszám, (mobiltelefonszám), lakcím, bankkártya-adatok, bankszámlaszám, vásárolt termékek (és azok vételára).

  Az IKEA az adatokat nem adja át harmadik személyeknek, kivéve az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges szolgáltatást biztosító szerződéses partnereit, így az online értékesítési weboldal működtetetését, a kártyás fizetés lebonyolítását, termékek szállítását stb. Az adatkezeléssel kapcsolatos bejelentéseket az IKEA Ceska s.r.o. (Skandinavská 1/131 155 00 Prága) vizsgálja ki.

  A személyes adatok kezelésének jogalapja szerződés teljesítése, valamint jogszabályi kötelezettség teljesítése. Amennyiben a Vásárló nem adja meg a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait, úgy az online adásvétel nem teljesíthető.A Vásárló személyes adatait, vásárlói elégedettségi felmérés céljából 1 évig kezeljük, amelynek jogalapja jogos érdekünk, és amelynek célja szolgáltatás nyújtása. Az adatokat az adatkezelő szerződéses partnere kezeli az elégedettségi felmérés során, mely az adatkezelőnek nyújtott szolgáltatás során történik. A Vevőnek joga van kifogást emelni az adatkezelés ellen azáltal, hogy kapcsolatba léphet az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken.

  A Vásárló bármikor jogosult a hozzájárulást visszavonni, de e hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti időszak adatkezelésének jogszerűségét.

  Az adatkezelés időtartama: az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges időtartam és a törvény által előírt időtartam (számlák esetében 8 év). Az IKEA igénybe veheti adatfeldolgozó segítségét. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatást nyújt a rá vonatkozó adatokról, ideértve azokat is, amelyeket az adatfeldolgozó az adatkezelő nevében vagy értesítése szerint kezel, továbbá azokról a forrásokról, ahonnan az adatokat valamint az adatkezelés céljáról, okáról és időtartamáról Vásárlók, mint érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

  A Vásárlónak joga van ahhoz, hogy adataihoz hozzáférhessen, joga van adatai helyesbítéséhez vagy törléshez, joga van arra, hogy korlátozza az adatkezelést, illetve megilleti az adathordozhatósághoz való jog, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ezen jogok írásban gyakorolhatók, levelet küldhet az IKEA Lakberendezési Kft. címére (1148 Budapest, Örs vezér tere 22.) vagy e-mail küldhető az alábbi címre: data.privacy.hu@ikea.com címen.

  A tájékoztatás ingyenes.

  Az IKEA az érintett adatkezelésre vonatkozó megkeresésére a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül köteles közérthető formában reagálni – az érintett kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát. Amennyiben az érintett az IKEA által meghozott döntéssel vagy végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az IKEA közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor.

  Panasz, jogorvoslat

  A Hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html ; székhely: 1055 Budapest Falk Miksa 9-11 postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391- 1400., ügyfélszolgálat@naih.hu ),  bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet.

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.