ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การรับประกันสินค้า

อิเกียมั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรา จึงมีสินค้าหลายชิ้นที่มาพร้อมการรับประกันคุณภาพ ด้านล่างนี้เป็นรายการสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพมาให้

การรับประกันสินค้า
การรับประกันสินค้า

ข้อควรรู้: การรับประกันมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจากอิเกีย กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ


ห้องน้ำ

เฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำ ซีรีส์ GODMORGON/กูดมอร์รอน และ ENHET/เอียนเฮต

ระยะเวลารับประกัน

สินค้าซีรีส์ GODMORGON/กูดมอร์รอน และ ENHET/เอียนเฮต ที่ระบุด้านล่าง มีระยะเวลารับประกันนานสิบ (10) ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันนี้ครอบคลุมการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้นสำหรับข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากวัสดุและฝีมือช่างในเฟอร์นิเจอร์ ดังนี้

  • เฟอร์นิเจอร์ GODMORGON/กูดมอร์รอน และ ENHET/เอียนเฮต
  • ขาตู้ GODMORGON/กูดมอร์รอน และ ENHET/เอียนเฮต

อ่างล้างหน้าและก๊อกผสมอ่างล้างหน้า

ระยะเวลารับประกัน

อ่างล้างหน้าและก๊อกผสมในห้องน้ำที่ซื้อจากอิเกีย มีระยะเวลารับประกันนานสิบ (10) ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า หัวละอองน้ำ ÅBÄCKEN/อัวเบกเคน สำหรับก๊อกผสม มีการรับประกัน 3 ปี โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันนี้มีผลกับอ่างล้างหน้าในห้องน้ำทุกรุ่น ซึ่งรวมถึงท่อน้ำทิ้งและก๊อกผสมที่ใช้งานภายในครัวเรือนของอิเกีย การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อบกพร่องของวัสดุและฝีมือช่างในอ่างล้างหน้าและก๊อกผสมทุกรุ่น สินค้าของเราผ่านการทดสอบให้มีคุณภาพดีกว่ามาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเราใช้ส่วนประกอบจากแบรนด์ชั้นนำเท่านั้นเพื่อให้สามารถรับประกันสินค้าได้นานถึง 10 ปี

ก๊อกผสมฝักบัวและอุปกรณ์ห้องน้ำ

ระยะเวลารับประกัน

ก๊อกผสมสำหรับฝักบัวที่ซื้อจากอิเกีย มีระยะเวลารับประกันนานสิบ (10) ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

  • ก๊อกผสมสำหรับอ่างอาบน้ำและฝักบัว BROGRUND/บรูกรุนด์ VOXNAN/วอกซ์นัน และ VALLAMOSSE/วัลลามอสเซ
  • ฉากกั้นอาบน้ำ บานกระจกกั้นห้องน้ำ และฉากกั้นอาบน้ำบานพับ OPPEJEN/อปเพเยน
  • ถาดรองตู้อาบน้ำ FOTINGEN/ฟูทิงเงน

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกัน 2 ใบนี้มีผลกับสินค้าฝักบัวในห้องน้ำทุกรุ่นของอิเกีย ในกรณีที่มีข้อบกพร่องของวัสดุและฝีมือช่างในสินค้าฝักบัวในห้องน้ำทุกรุ่น สินค้าของเราผ่านการทดสอบให้มีคุณภาพดีกว่ามาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเราใช้ส่วนประกอบจากแบรนด์ชั้นนำเท่านั้นเพื่อให้สามารถรับประกันสินค้าได้นานถึง 3 ปี และ 10 ปี


ห้องซักผ้าอิเกีย

ชุดเฟอร์นิเจอร์ ENHET/เอียนเฮต และก๊อกผสม

ระยะเวลารับประกัน
ระยะเวลารับประกันครอบคลุมตามจำนวนปีที่ระบุนับจากวันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น กรณีที่มีข้อบกพร่องของวัสดุและฝีมือช่าง

การรับประกัน 10 ปี
การรับประกันนี้ครอบคลุมชิ้นส่วนทั้งหมดต่อไปนี้ของชุดเฟอร์นิเจอร์ ENHET/เอียนเฮต

  • ตู้
  • โครงแบบเปิด
  • บานหน้า
  • บานพับ
  • ลิ้นชัก
  • ชั้นวางของ
  • ขาตู้
  • อุปกรณ์เสริม (ชั้นวางของแบบหมุนได้ ชั้นวางของแบบแขวนซ้อน ราวแขวนตะขอ และตะขอ)

ห้องนอน

ที่นอน

ระยะเวลารับประกัน

ที่นอนมีระยะเวลารับประกันสิบ (10) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อบกพร่องของวัสดุและฝีมือช่างในชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของที่นอน การรับประกันครอบคลุมถึงตะเข็บฉีกขาด เหล็กสปริงในที่นอนสปริงชำรุด ห่วงจับชำรุด ฐานที่นอนชำรุด และที่นอนยุบตัวเป็นแอ่ง
การรับประกันนี้จะมีผลโดยลูกค้าต้องเก็บใบเสร็จฉบับจริงไว้เป็นหลักฐานและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

สินค้าที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมเบาะรองนอนทุกรุ่น ฟูกญี่ปุ่น JESSHEIM/เยียสฮีม ที่นอนเสริม RÅHOLT/รัวฮอลท์ ที่นอนสำหรับโซฟาเบด และที่นอนเด็ก

ตู้เสื้อผ้าและอุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้ PAX/KOMPLEMENT พักซ์/คอมเพลียเมนท์

ระยะเวลารับประกัน

ตู้เสื้อผ้าและอุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้ PAX/KOMPLEMENT พักซ์/คอมเพลียเมนท์ มีระยะเวลารับประกันสิบ (10) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันนี้ครอบคลุมการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น และมีผลใช้ในกรณีที่เกิดการชำรุดหรือความบกพร่องของวัสดุและฝีมือช่างในส่วนประกอบทั้งหมดของตู้เสื้อผ้าและอุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้ PAX/KOMPLEMENT พักซ์/คอมเพลียเมนท์ การรับประกันนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อสินค้า และไม่สามารถโอนต่อได้ 

ประตูบานเลื่อน SKYTTA/ควึตตา

ระยะเวลารับประกัน
ประตูบานเลื่อน SKYTTA/ควึตตา มีระยะเวลารับประกันสิบ (10) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อบกพร่องของวัสดุและฝีมือการผลิตในชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ต่อไปนี้ของ

  • ประตูบานเลื่อน SKYTTA/ควึตตา
  • วงกบประตู
  • บานประตู
  • ราง
  • แผ่นปิดด้านบน
  • แผ่นลดความสูงฝ้าเพดาน
  • แผ่นกันชนประตู
  • อุปกรณ์ฟิตติ้ง

ห้องครัว

เครื่องใช้ไฟฟ้า ซิงก์ ก๊อกน้ำ ท็อปครัวโครงตู้ หน้าบาน และอุปกรณ์จัดเก็บภายใน

ลิ้นชัก ตู้ บานตู้ ท็อปครัว และซิงก์ครัว

ระยะเวลารับประกัน
ระยะเวลารับประกันครอบคลุมตามจำนวนปีที่ระบุนับจากวันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น กรณีที่มีข้อบกพร่องของวัสดุและฝีมือช่างในชิ้นส่วนประกอบต่างๆ

การรับประกัน 25 ปี
การรับประกันครอบคลุมชิ้นส่วนต่างๆ ของชุดครัว METOD/เมท็อด ดังนี้

  • ตู้ (ยกเว้นซีรีส์ VADHOLMA/วาดโฮลมา และ TORNVIKEN/ทูร์นวีคเกน)
  • บานตู้
  • บานพับ UTRUSTA/อูทรุสต้า
  • ลิ้นชักเปิดสุด MAXIMERA/มักซีเมอร่า
  • ลิ้นชักกดกระเด้งเปิดสุด EXCEPTIONELL/เอ็กเซ็ปชูนเนลล์
  • ชั้นวางของ UTRUSTA/อูทรุสต้า
  • ขาตู้และแผ่นปิดฐานตู้
  • แผ่นปิด
  • คิ้วตู้
  • ท็อปครัว
  • ซิงก์ (ยกเว้นซิงก์ซีรีส์ FYNDIG/ฟืนดิก)

ลิ้นชัก ตู้ บานตู้ ท็อปครัว และซิงก์ครัว

การรับประกัน 10 ปี
การรับประกันครอบคลุมชิ้นส่วนต่างๆ ของชุดครัว ENHET/เอียนเฮต ดังนี้

  • ตู้
  • โครงตู้
  • บานตู้และแผ่นหน้าลิ้นชัก
  • บานพับ
  • ลิ้นชัก
  • ชั้นวางของ
  • ขาตู้
  • อุปกรณ์เสริม (ชั้นวางของแบบหมุนได้ ชั้นวางของแบบแขวนซ้อน ราวแขวนตะขอ)และ
  • ครัว ÄSPINGE/แอสปินเน่
  • TORNVIKEN/ทูร์นวีคเกน
  • เฟอร์นิเจอร์และตู้ครัว VADHOLMA/วาดโฮลมา
  • ตะกร้าลวด UTRUSTA/อูทรุสต้า

การรับประกัน 5 ปี

  • กลอนกดกระเด้ง UTRUSTA/อูทรุสต้า

ห้องนั่งเล่น

โซฟา อาร์มแชร์ โซฟาเบดและสตููลวางเท้า

ระยะเวลารับประกัน

โซฟา อาร์มแชร์ โซฟาเบด และสตูลวางเท้ามีระยะเวลารับประกันสิบ (10) ปี หรือยี่สิบห้า (25) สำหรับบางซีรีส์ โดยนับจากวันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อใชเป็นหลักฐานการซื้อ

สินค้า/ชิ้นส่วนประกอบที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้า/ชิ้นส่วนประกอบดังนี้

  • ผ้าหุ้ม
  • หนังหุ้ม
  • ผ้าหุ้มเคลือบ 
  • เบาะ POÄNG/พัวแอง
  • เฟอร์นิเจอร์ที่่นั่งที่ทำจากหวาย ไม้ไผ่ หรือเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ 
  • เก้าอี้ ปรับเอนบางซีรีส์
  • เบาะนั่ง/เบาะวางเท้า

โซฟา STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

ระยะเวลารับประกัน

โซฟาและอาร์มแชร์อิเกียตามรายการด้านล่างนี้มีระยะเวลารับประกันยี่สิบห้า (25) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อใช้เป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันครอบคลุมชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิตต่อไปนี้

  • โครงโซฟาและอาร์มแชร์
  • เบาะนั่งและพนักพิง

สำหรับสินค้าดังต่อไปนี้

  •  โซฟา 3 ที่นั่ง STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม
  • โซฟา STOCKHOLM 2017/สตอคโฮล์ม 2017

เฟอร์นิเจอร์จัดเก็บ

เฟอร์นิเจอร์จัดเก็บ BROR/บรูร์

ระยะเวลาการรับประกัน
เฟอร์นิเจอร์จัดเก็บซีรีส์ BROR/บรูร์ มีระยะเวลารับประกันนับจากวันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันนี้มีผลเฉพาะกรณีที่เกิดข้อบกพร่องของวัสดุ ฝีมือการผลิต และการใช้งานชิ้นส่วนหลักทุกชิ้นของเฟอร์นิเจอร์จัดเก็บ BROR/บรูร์ โดยมีผลนับจากวันที่ซื้อสินค้าจากอิเกีย

สินค้าที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันการรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าดังนี้

  • รถเข็น BROR/บรูร์
  • โต๊ะทำงานช่าง BROR/บรูร์
  • โต๊ะทำงานช่างพร้อมลิ้นชัก BROR/บรูร์
  • ที่จัดของบนชั้นวาง BROR/บรูร์
  • ชั้นเสริม BROR/บรูร์
  • ที่แขวนเครื่องมือ BROR/บรูร์
  • ลิ้นชัก BROR/บรูร์ ขนาด 84×39 ซม.
  • ลิ้นชัก BROR/บรูร์ ขนาด 84×54 ซม.
  • ตู้ BROR/บรูร์ ขนาด 85×40×190 ซม.

ห้องทำงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โต๊ะทำงานและ
ชุดชั้นเก็บของ 

  • BEKANT/บีแคนท์
  • IDÅSEN/อิดัวเซน
  • GALANT/กะลันท์
  • THYGE/ธิกเก
  • RODULF/รูดูล์ฟ
  • TOMMARYD/ทอมมารึด
  • TROTTEN/ทร็อตเตน
  • HÄLLAN/แฮลลัน

 

ระยะเวลาของการรับประกัน

เฟอร์นิเจอร์ BEKANT/บีแคนท์, ซีรีส์ IDÅSEN, ชุดตู้เก็บของ GALANT, THYGE โต๊ะ RODULF/โต๊ะ RODULF, โต๊ะ TOMMARYD/ทอมมารีด, ซีรีส์ TROTTEN และตู้เก็บของ HÄLLAN มีระยะเวลาการรับประกันสิบ (10) ปีนับจากวันที่ซื้อทรัพย์สินกรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินจริงเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันมีผลเฉพาะกรณีที่เกิดข้อบกพร่องของวัสดุ ฝีมือการผลิต และการทำงานของชิ้นส่วนหลักทุกชิ้นของเฟอร์นิเจอร์ในซีรีส์ BEKANT/บีแคนท์ ซีรีส์ IDÅSEN/อิดัวเซน ชุดตู้เก็บของ GALANT/กะลันท์ THYGE/ทือเก โต๊ะทำงาน RODULF/รูดูล์ฟ โต๊ะ TOMMARYD/ทอมมารึด ซีรีส์ TROTTEN/ทร็อตเตน และตู้เก็บของ HÄLLAN/แฮลลัน โดยมีผลนับจากวันที่ซื้อสินค้าจากอิเกีย

เก้าอี้ทำงาน

ระยะเวลารับประกัน

สินค้ามีระยะเวลารับประกันสิบ (10) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ชิ้นส่วนประกอบที่อยู่ภายใต้การรับประกัน
การรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ในกรณีที่สินค้ามีข้อบกพร่องของวัสดุและฝีมือการผลิตในส่วนประกอบต่างๆ ของเก้าอี้ทำงาน ดังนี้

  • โครงเก้าอี้
  • ชิ้นส่วนที่หมุน/ปรับได้

ชิ้นส่วนที่หมุน/ปรับได้ คือชิ้นส่วนประกอบที่สามารถหมุนหรือปรับได้ การรับประกันครอบคลุมชิ้นส่วนประกอบของระบบปรับล้อเลื่อน โช้คอัพแก๊ส กลไก กลไกพนักพิงและที่วางแขน

การรับประกันครอบคลุมสำหรับสินค้าดังต่อไปนี้

  • FLINTAN/ฟลินตัน
  • MARKUS/มาร์กุส
  • HATTEFJÄLL/ฮัตเตฟแยลล์
  • JÄRVFJÄLLET/ยาร์ฟเฟียเลท
  • ALEFJÄLL/ อาเลฟแยลล์
  • TROLLBERGET/โทรลเบเรียต
  • LIDKULLEN/ลีดคุลเลน
  • MULLFJÄLLET/ มุลเฟียเลท
  • LÄKTARE/เลคตาเร
  • LÅNGFJÄLL/ลองฟแยลล์ และ
  • FJÄLLBERGET/ไฟแยลเบเรียต

เฟอร์นิเจอร์สำหรับเล่นเกม

โต๊ะสำหรับเล่นเกม

UPPSPEL/อุปป์สเปียล์ UTESPELARE/อูเตสเปียลาเร่ FREDDE/เฟรดเด และ HUVUDSPELARE/ฮูวูดสเปียลาเร่

ระยะเวลารับประกัน

  • โต๊ะเล่นเกม UPPSPEL/อุปป์สเปียล์
  • UTESPELARE/อูเตสเปียลาเร่
  • FREDDE/เฟรดเด และ
  • HUVUDSPELARE/ฮูวูดสเปียลาเร่ 

มีระยะเวลารับประกันสาม (3) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องเนื่องมาจากวัสดุและฝีมือการผลิตในโต๊ะเล่นเกม UPPSPEL/อุปป์สเปียล์ UTESPELARE/อูเตสเปียลา FREDDE/เฟรดเด และ HUVUDSPELARE/ฮูวูดสเปียลาเร่
การรับประกันนี้จะมีผลโดยลูกค้าต้องเก็บใบเสร็จฉบับจริงไว้เป็นหลักฐานและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

เก้าอี้สำหรับเล่นเกม

STYRSPEL/สตีร์สเปียล์ GRUPPSPEL/กรุปป์สเปียล์ MATCHSPEL/มาต์ชสเปียล์ UTESPELARE/อูเตสเปียลาเร่ และ HUVUDSPELARE/ฮูวูดสเปียลาเร่

ระยะเวลาการรับประกัน

  • เก้าอี้สำหรับเล่นเกม STYRSPEL/สตีร์สเปียล์
  • GRUPPSPEL/กรุปป์สเปียล์
  • MATCHSPEL/ มาต์ชสเปียล์
  • UTESPELARE/อูเตสเปียลาเร่ และ
  • HUVUDSPELARE/ฮูวูดสเปียลาเร่ 

มีระยะเวลารับประกันสาม (3) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อใช้เป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันนี้มีผลในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องของวัสดุและฝีมือการผลิตของเก้าอี้สำหรับเล่นเกม STYRSPEL/สตีร์สเปียล์, GRUPPSPEL/กรุปป์สเปียล์, MATCHSPEL/มาต์ชสเปียล์, UTESPELARE/อูเตสเปียลาเร่, HUVUDSPELARE/ฮูวูดสเปียลาเร่ สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น การรับประกันนี้ให้สิทธิ์กับผู้ซื้อสินค้าตัวจริงเท่านั้น และไม่สามารถส่งต่อสิทธิ์ได้

คุณอาจสนใจ