ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การรับประกันสินค้า

อิเกียมั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรา จึงมีสินค้าหลายชิ้นที่มาพร้อมการรับประกันคุณภาพ ด้านล่างนี้เป็นรายการสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพมาให้

การรับประกันสินค้า
การรับประกันสินค้า

ข้อควรรู้: การรับประกันมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจากอิเกีย กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ


ห้องน้ำ

สินค้าซีรีส์ GODMORGON/กูดมอร์รอน

ระยะเวลารับประกัน

สินค้าซีรีส์ GODMORGON/กูดมอร์รอน ตามรายการด้านล่างมีระยะเวลารับประกันสิบ (10) ปี นับจากวันซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันมีผลกับสินค้าที่ใช้งานในครัวเรือนเท่านั้นและครอบคลุมในกรณีที่สินค้า GODMORGON/กูดมอร์รอน ต่อไปนี้มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต

 • เฟอร์นิเจอร์ GODMORGON/กูดมอร์รอน
 • ขาตั้ง GODMORGON/กูดมอร์รอน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมแผ่นท็อป TOLKEN/ทอลเกน
 • อิเกียจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดจากการจัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ใช้งานผิดประเภท ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุ ความเสียหายจากปลวกแมลง หรือสินค้าที่ซื้อจากแผนกสินค้าตามสภาพ
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าที่นำไปใช้เป็นการสาธารณะ ใช้งานกลางแจ้ง หรือใช้ในสภาแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายสืบเนื่อง

อ่างล้างหน้าและก๊อกผสมอ่างล้างหน้า

ระยะเวลารับประกัน

อ่างล้างหน้าและก๊อกผสมสำหรับอ่างล้างหน้าอิเกียมีระยะเวลารับประกันสิบ (10) ปี นับจากวันซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ในกรณีที่มีข้อบกพร่องของวัสดุและฝีมือช่างในชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของอ่างล้างหน้าอิเกียทุกรุ่น รวมถึงท่อน้ำทิ้งและก๊อกผสมสำหรับอ่างล้างหน้า ขอบเขตการรับประกันครอบคลุมการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ทั้งนี้ สินค้าอิเกียผ่านการทดสอบว่าผ่านมาตรฐานระดับนานาชาติทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และใช้ชิ้นส่วนประกอบจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ เราจึงมั่นใจที่จะให้การรับประกันสินค้านานถึง 10 ปี

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 • อิเกียจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดจากการจัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ใช้งานผิดประเภท ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุ ความเสียหายจากปลวกแมลง หรือสินค้าที่ซื้อจากแผนกสินค้าตามสภาพ
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้งหรือวางในที่ชื้น
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายสืบเนื่อง

ก๊อกผสมฝักบัวและอุปกรณ์ห้องน้ำ

ระยะเวลารับประกัน

ก๊อกผสมฝักบัวอิเกียทุกรุ่นมีระยะเวลารับประกันสิบ (10) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าในกรณีที่มีข้อบกพร่องของวัสดุและฝีมือช่างในชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของก๊อกผสมฝักบัวอิเกีย ทั้งนี้ สินค้าอิเกียผ่านการทดสอบว่าผ่านมาตรฐานระดับนานาชาติทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และใช้ชิ้นส่วนประกอบจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ เราจึงมั่นใจที่จะให้การรับประกันสินค้านานถึง 10 ปี

 • ก๊อกผสม BROGRUND/บรูกรุนด์ VOXNAN/วอกซ์นัน และ VALLAMOSSE/วัลลามอสเซ ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/ฝักบัว

ระยะเวลารับประกัน

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำตามรายการด้านล่างมีระยะเวลารับประกันสาม (3) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

BROGRUND/บรูกรุนด์ และ VOXNAN/วอกซ์นัน

 • หัวฝักบัว
 • ฝักบัวมือ
 • สายฝักบัว
 • ราวปรับระดับ
 • ชั้นวางของอาบน้ำ

VALLAMOSSE/วัลลามอสเซ

 • ฝักบัวมือ
 • สายฝักบัว
 • ราวปรับระดับ

KOLSJÖN/โคลเควิน

 • ที่วางฝักบัวมือ
 • สายฝักบัว
 • ข้อยกเว้นการรับประกัน

  • อิเกียจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดจากการจัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ใช้งานผิดประเภท ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
  • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุ ความเสียหายจากปลวกแมลง หรือสินค้าที่ซื้อจากแผนกสินค้าตามสภาพ
  • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้งหรือวางในที่ชื้น
  • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายสืบเนื่อง

ห้องนอน

ที่นอน

ระยะเวลารับประกัน

ที่นอนมีระยะเวลารับประกันสิบ (10) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อบกพร่องของวัสดุและฝีมือช่างในชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของที่นอน สินค้าที่อยู่ภายใต้การรับประกัน ได้แก่ ตะเข็บฉีกขาด เหล็กสปริงในที่นอนสปริงชำรุด ห่วงจับชำรุด ฐานที่นอนชำรุด และที่นอนยุบตัวเป็นแอ่ง
การรับประกันนี้จะมีผลโดยลูกค้าต้องเก็บใบเสร็จฉบับจริงไว้เป็นหลักฐานและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

สินค้าที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม

 • เบาะรองนอนทุกรุ่น
 • ฝูกญี่ปุ่น JESSHEIM/เยียสฮีม
 • ที่นอนเสริม RÅHOLT/รัวฮอลท์
 • ที่นอนสำหรับโซฟาเบด
 • ที่นอนเด็ก

ข้อยกเว้นการรับประกัน

อิเกียจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดจากการจัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ใช้งานผิดประเภท ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุ
การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้งหรือวางในที่ชื้น
การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายสืบเนื่อง

ตู้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ภายในตู้
PAX/KOMPLEMENT พักซ์/คอมเพลียเมนท์

ระยะเวลารับประกัน

ตู้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ภายในตู้ PAX/KOMPLEMENT พักซ์/คอมเพลียเมนท์ มีระยะเวลารับประกันสิบ (10) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันนี้มีผลเฉพาะกรณีที่ใช้ตู้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ภายในตู้เพื่อจัดเก็บเสื้อผ้าและรองเท้าภายในครัวเรือนเท่านั้น และมีผลบังคับใช้ในกรณีที่เกิดการชำรุดหรือความบกพร่องของวัสดุและฝีมือช่างในส่วนประกอบต่างๆ ของตู้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ภายในตู้ PAX/KOMPLEMENT พักซ์/คอมเพลียเมนท์ ดังนี้

 • โครงตู้
 • บานสวิงและบานพับ
 • กล่องแบ่งช่องและชั้นเสริมสำหรับโครงตู้
 • บานเลื่อนและกลไลสำหรับบานเลื่อน
 • อุปกรณ์ภายในตู้ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์

สินค้าที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าต่อไปนี้ในซีรีส์ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์

 • ถาดใส่เครื่องประดับ
 • ถาดใส่ลิ้นชัก/4 ช่อง
 • ถาดใส่ของแบ่งช่อง
 • ที่แบ่งช่องถาดเลื่อน
 • กล่องใส่ของ
 • แผ่นรองในลิ้นชัก
 • กระจกแบบเลื่อนได้พร้อมตะขอแขวน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 • อิเกียจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดจากการจัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสมใช้งานผิดประเภท ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุ ความเสียหายจากปลวกแมลง หรือสินค้าที่ซื้อจากแผนกสินค้าตามสภาพ
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้งหรือวางในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายสืบเนื่อง สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา: กฏหมายบางรัฐไม่อนุญาตการยกเว้นความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาและความเสียหายต่อเนื่อง ซึ่งก็หมายความว่า การรับประกันจะครอบคลุมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา และความเสียหายสืบเนื่อง

เครื่องครัว

เครื่องครัวเหล็กกล้าคาร์บอน
VARDAGEN/วาร์ดาเกน

ขอบเขตการรับประกัน

การใช้ชีวิตประจำวันภายในบ้านทำให้เกิดความต้องการในการใช้เครื่องครัวสูง เครื่องครัวเหล็กกล้าคาร์บอนซีรีส์ VARDAGEN/วาร์ดาเกน ผ่านการทดสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ เรารับประกันการใช้งานของเครื่องครัวเหล็กกล้าคาร์บอน ซีรีส์ VARDAGEN/วาร์ดาเกน นานถึง 25 ปี นั่นหมายความว่า แม้ว่าเวลาจะผ่านไป เครื่องครัวซีรีส์นี้ก็จะยังใช้งานได้ดีไม่แพ้ตอนที่ซื้อมาใหม่ๆ เมื่อดูแลตามขั้นตอนที่ให้ไว้ และใช้งานทั่วไปภายในครัวเรือนเท่านั้น (ทำอาหารและล้างให้สะอาดทุกครั้งที่ใช้) การรับประกันการใช้งาน วัสดุ และฝีมือช่างเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

ไม่มี

เครื่องครัวเหล็กหล่อ
VARDAGEN/วาร์ดาเกน

ขอบเขตการรับประกัน

การใช้ชีวิตประจำวันภายในบ้านทำให้เกิดความต้องการในการใช้เครื่องครัวสูง เครื่องครัวเหล็กหล่อซีรีส์ VARDAGEN/วาร์ดาเกน ผ่านการทดสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ เรารับประกันการใช้งานของเครื่องครัวเหล็กหล่อ ซีรีส์ VARDAGEN/วาร์ดาเกน นานถึง 25 ปี นั่นหมายความว่า แม้ว่าเวลาจะผ่านไป เครื่องครัวซีรีส์นี้ก็จะยังใช้งานได้ดีไม่แพ้ตอนที่ซื้อมาใหม่ๆ เมื่อดูแลตามขั้นตอนที่ให้ไว้ และใช้งานทั่วไปภายในครัวเรือนเท่านั้น (ทำอาหารและล้างให้สะอาดทุกครั้งที่ใช้) การรับประกันการใช้งาน วัสดุ และฝีมือช่างเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

ไม่มี

เครื่องครัว SENSUELL/เซียลซูแอล

ขอบเขตการรับประกัน

การใช้ชีวิตประจำวันภายในบ้านทำให้เกิดความต้องการในการใช้เครื่องครัวสูง เครื่องครัว ซีรีส์ SENSUELL/เซียลซูแอล ผ่านการทดสอบอย่างเคร่งครัดว่า เป็นไปตามมาตรฐานอันเข้มงวดในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความทนทาน เช่นเดียวกับที่ได้มาตรฐานสูงสุดด้านการใช้งานภายในครัวเรือน เราจึงกล้ารับประกันว่า เครื่องครัว ซีรีส์ SENSUELL/เซียลซูแอล จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 25 ปี หากใช้งานทั่วไปภายในครัวเรือน และปฏิบัติตามข้อแนะนำการดูแลรักษาที่ระบุไว้ การรับประกันการเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

ไม่มี

เครื่องครัว
IKEA 365+/อิเกีย 365+

ระยะเวลารับประกัน

เครื่องครัวสแตนเลสชนิดไม่เคลือบสารกันติดรุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ มีระยะเวลารับประกันสิบห้า (15) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า

เครื่องครัวชนิดเคลือบสารกันติดรุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ มีระยะเวลารับประกันห้า (5) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า

กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันนี้ครอบคลุมการใช้งาน วัสดุ และฝีมือช่างของสินค้าเครื่องครัวทุกชิ้นในรุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้การใช้งานปรกติในครัวเรือนและการดูแลรักษาตามวิธีที่ระบุไว้ หากผู้ใช้ปฏิบัติตามนี้ แม้จะหมดระยะรับประกันแล้ว เครื่องครัวก็ยังใช้งานได้ดี การใช้งานปรกติในกรณีนี้หมายถึงการใช้สินค้าเพื่อประกอบอาหารและล้างทำความสะอาดวันละครั้ง

การรับประกันครอบคลุมถึง

 • ความมั่นคงแข็งแรงของก้นภาชนะ ก้นภาชนะเครื่องครัวจะยังคงลักษณะเรียบแบนเสมอ ไม่บุบง่าย จึงช่วยส่งผ่านความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การล้างด้วยเครื่องล้างจานที่ใช้ภายในบ้าน จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติการใช้งานของเครื่องครัวสแตนเลส (ยกเว้นภาชนะเคลือบสารกันติดต้องล้างด้วยมือเท่านั้น)
 • คุณสมบัติของสารเคลือบกันติดบนกระทะ ภาชนะเคลือบสารกันติดในชุดเครื่องครัว IKEA 365+/อิเกีย 365+ ทำควาสะอาดได้ง่าย และสามารถปรุงอาหารได้ โดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อย โดยมีระยะเวลาการใช้งานขั้นต่ำถึง 5 ปี

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

ไม่มี

เครื่องครัว VARDAGEN/วาร์ดาเกน

ขอบเขตการรับประกัน

การใช้ชีวิตประจำวันภายในบ้านทำให้เกิดความต้องการในการใช้เครื่องครัวสูง เครื่องครัวเหล็กเคลือบอินาเมล ซีรีส์ VARDAGEN/วาร์ดาเกน ผ่านการทดสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ เรารับประกันการใช้งานของเครื่องครัวเหล็กเคลือบอินาเมล ซีรีส์ VARDAGEN/วาร์ดาเกน นานถึง 5 ปี นั่นหมายความว่า แม้ว่าเวลาจะผ่านไป เครื่องครัวซีรีส์นี้ก็จะยังใช้งานได้ดีไม่แพ้ตอนที่ซื้อมาใหม่ๆ เมื่อดูแลตามขั้นตอนที่ให้ไว้ และใช้งานทั่วไปภายในครัวเรือนเท่านั้น (ทำอาหารและล้างให้สะอาดทุกครั้งที่ใช้) การรับประกันการใช้งาน วัสดุ และฝีมือช่างเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

ไม่มี

มีดทำครัว
IKEA 365+/อิเกีย 365+

ระยะเวลารับประกัน

มีดรุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ มีระยะเวลารับประกันสิบห้า (15) ปี โดยเริ่มมีผลนับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันนี้ครอบคลุมการใช้งาน วัสดุ และฝีมือช่างของมีดทุกแบบในรุ่นข้างต้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การใช้งานปรกติในครัวเรือนและการดูแลรักษาตามวิธีที่ระบุไว้ หากผู้ใช้ปฏิบัติตามนี้ แม้จะหมดระยะรับประกันแล้ว มีดก็ยังสามารถใช้งานได้ดี การใช้งานปรกติในกรณีนี้หมายถึง การใช้มีดหั่นตัดอาหารและล้างทำความสะอาดวันละครั้ง และลับมีดเป็นประจำเพื่อรักษาคมมีด

 • ความคมของมีด เมื่อซื้อมีดต้องคม และต้องคงความคมไว้ได้ เพื่อให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลาใบมีดผลิตจากเหล็กชุบแข็งที่สามารถลับให้คมได้ตลอดเวลาที่ใช้งานในระยะเวลาประกัน
 • ด้ามจับทนทาน ด้ามจับต้องแข็งแรงทนทาน ไม่ร้าว แตก หรือหลวม ซึ่งทำให้มีดใช้ไม่ได้
 • ใบมีดต้องไม่เป็นสนิม

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

ไม่มี


ห้องครัว

ชุดครัว METOD/เมท็อด

ตู้ครัวและบานตู้, อุปกรณ์จัดเก็บของใช้ในตู้, ท็อปครัว และซิงก์

ระยะเวลาของการรับประกัน

การรับประกันสินค้าชุดครัว METOD/เมท็อด มีระยะเวลายี่สิบห้า (25) ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันนี้มีผลกับสินค้าที่ใช้งานในครัวเรือนและครอบคลุมในกรณีที่ชิ้นส่วนต่างๆ ของชุดครัว METOD/เมท็อด มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันครอบคลุมชิ้นส่วนต่างๆ ของชุดครัว METOD/เมท็อด ดังนี้

 • โครงตู้ (ยกเว้น รุ่น TUTEMO/ทูเทียมู และรุ่น HÖRDA/เฮอร์ดา)
 • บานตู้และแผ่นหน้าลิ้นชัก
 • บานพับ UTRUSTA/อูทรุสต้า
 • ลิ้นชักเปิดสุด MAXIMERA/มักซีเมอร่า
 • ชั้นกระจกนิรภัยเทมเปอร์และเมลามีน UTRUSTA/อูทรุสต้า
 • ขาตู้ แผ่นปิดฐานตู้
 • แผ่นปิดฐานตู้
 • กันกระแทกสำาหรับบานตู้
 • ท็อปครัวที่หนา 2.8 ซม. ขึ้นไป (ยกเว้น รุ่น LILLTRÄSK/ลิลล์ทรัสค์)
 • ซิงก์ รุ่น ยกเว้น รุ่น FYNDIG/ฟืนดิก
 • ที่คว่ำจานติดตู้แขวน รุ่น UTRUSTA/อูทรุสต้า
 • โต๊ะเตรียมอาหารและชั้นแขวนผนังซีรีส์ VADHOLMA/วาดโฮลมา และซีรีส์ TORNVIKEN/ทูร์นวีคเกน

ลิ้นชักรุ่น FÖRVARA/เฟอร์วารา, ตะกร้าลวดรุ่น UTRUSTA/อูทรุสต้า, TUTEMO/ทูเทียมู, ตู้ไร้บานรุ่น HÖRDA/เฮอร์ดา, TORNVIKEN/ทูร์นวีคเกน และ VADHOLMA/วาดโฮลมา ได้รับประกันคุณภาพ 10 ปี.

ชุดครัวซีรีส์ KNOXHULT/คน็อกซ์ฮุลท์ และ SUNNERSTA/ซุนเนิร์ชตา

ระยะเวลาของการรับประกัน

การรับประกันสินค้าชุดครัวซีรีส์ KNOXHULT/คน็อกซ์ฮุลท์ และ SUNNERSTA/ซุนเนิร์ชตา มีระยะเวลาสอง (2) ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

สินค้าดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในการรับประกัน 25 และ 10 ปี
ลูกบิด, มือจับ, ชุดครัวซีรีส์ KNOXHULT/คน็อกซ์ฮุลท์, ครัวและซิงก์ฝังหลุมเดี่ยว FYNDIG/ฟืนดิก, ท็อปครัว LILLTRÄSK ลิลล์ทรัสค์

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 • อิเกียจะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายเนื่องจากการจัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี, การใช้งานไม่เหมาะสม, การใช้งานผิดประเภท, การดัดแปลงแก้ไข หรือการทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งานปกติ, รอยตัด, รอยฉีกขาด, รอยขีดข่วนหรือถลอก หรือการชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทก, อุบัติเหตุ
 • การรับประกันดังกล่าวจะไม่มีผล หากสินค้าถูกนำไปใช้ภายนอกอาคารบ้านเรือน ใช้ในที่สาธารณะ หรือใช้ในสภาวะที่อาจก่อให้เกิดการผุกร่อน รวมถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

ก๊อกผสมครัว

ระยะเวลาของการรับประกัน

การรับประกันสินค้าประเภทก๊อกผสมครัวที่ซื้อจากสโตร์อิเกียมีระยะเวลาสิบ (10) ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

 • ก๊อกผสมครัวทุกชิ้นได้รับการประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 10 ปี การรับประกันนี้มีผลกับสินค้าที่ใช้งานในครัวเรือนและครอบคลุมในกรณีที่ชิ้นส่วนต่างๆ ของก๊อกผสมครัว มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต
 • สินค้าของเราได้รับการตรวจสอบและได้รับการยืนยันคุณภาพที่สูงกว่ามาตราฐานสากล และเรายังใช้วัสดุจากแบรนด์ดังเท่านั้นเพื่อเป็นการยืนยันการรับรองสินค้ากว่า 10 ปี

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด, รอยฉีกขาด, รอยขีดข่วนหรือถลอก หรือการชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทก, อุบัติเหตุ การรับประกันไม่ครอบคลุมฟิลเตอร์น้ำที่ควรได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำ หรือได้รับการเปลี่ยนถ้าหากมีการชำรุด
 • สินค้าควรได้รับการประกอบตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมสินค้าที่จัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี, การใช้งานไม่เหมาะสม, การใช้งานผิดประเภท, การดัดแปลงแก้ไข หรือการทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
 • การรับประกันดังกล่าวจะไม่มีผล หากสินค้าถูกนำไปใช้ภายนอกอาคารบ้านเรือน, ใช้ในที่สาธารณะ หรือใช้ในสภาวะที่อาจก่อให้เกิดการผุกร่อน และไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุ

เครื่องใช้ไฟฟ้า TILLREDA/ทิลเรียด้า

ระยะเวลาของการรับประกัน

เครื่องใช้ไฟฟ้า TILLREDA/ทิลเรียด้า ได้รับการประกันคุณภาพเป็นเวลาสอง (2) ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันครอบคลุมปัญหาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอันซึ่งเกิดจากการผลิตหรือวัสดุ ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจากอิเกีย การรับประกันนี้ครอบคลุมสินค้าที่ใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ.

 • ขอบเขตการรับประกัน

  การรับประกันสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ครอบคลุมดังต่อไปนี้

  • ความเสียหายอันเกิดจากความตั้งใจหรือประมาท ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทในการขาดความรู้ในการประกอบสินค้า หรือต่อสายไฟผิดโวลต์, ความเสียหายอันเกิดจากสารเคมี หรือปฏิกิริยายาเคมี, การระเบิด, ความเสียหายอันเกิดมาจากน้ำ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นปกติ
  • ชิ้นส่วนที่ต้องใช้พลังงานเช่นแบตเตอรี่และหลอดไฟ
  • อุปกรณ์ตกแต่งและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ไม่มีผลโดยตรงต่อการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงรอยขีดข่วนหรือสีซีดจางของสินค้า
  • อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ของแปลกปลอมในการทำความสะอาด, ระบายฟิลเตอร์ ระบบระบายน้ำ และช่องใส่สบู่
  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ กระจกเซรามิก, อุปกรณ์เสริม, กระเช้าสำหรับเครื่องแก้วและมีด, ท่อระบายน้ำ, ซีล, โคมไฟ, สกรีน, มือจับ, ปลอกคลุมและชิ้นส่วนของปลอกคลุม การรับประกันจะมีผลก็ต่อเมื่อชิ้นส่วนดังกล่าวได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นปัญหาจากการผลิต
  • ในกรณีที่ปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะที่ช่างเทคนิคได้เข้าไปตรวจสอบ
  • การซ่อมบำรุงอันเกิดจากผู้ให้บริการที่นอกเหนือจากผู้ให้บริการที่เรากำหนด และการรับประกันไม่ครอบคลุมถึงชิ้นส่วนที่ใช้จากผู้บริการรายอื่น
  • การซ่อมบำรุงซึ่งเกิดมาจากการติดตั้งอย่างไม่ถูกวิธี
  • การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการใช้ในครัวเรือน เช่นการใช้สำหรับประกอบอาชีพ
  • ความเสียหายอันเกิดจากการขนย้ายสินค้า หากลูกค้าขนย้ายสินค้าไปยังที่อยู่อาศัย อิเกียไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนย้าย อย่างไรก็ตาม หากอิเกียเป็นผู้ขนย้ายสินค้าไปยังที่อยู่อาศัยของลูกค้า อิเกียจะเป็นผู้ชำระค่าความเสียหายระหว่างการขนย้าย (แต่ไม่รวมอยู่ในการรับประกันครั้งนี้) หากลูกค้ามีปัญหาดังกล่าว กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าของอิเกีย

ห้องนั่งเล่น

โซฟาและอาร์มแชร์

ระยะเวลารับประกัน

โซฟาและอาร์มแชร์อิเกียตามรายการด้านล่างนี้มีระยะเวลารับประกันสิบ (10) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อใช้เป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันครอบคลุมในกรณีที่ชิ้นส่วนโซฟาและอาร์มแชร์ต่อไปนี้มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต

 • โครงโซฟาและอาร์มแชร์
 • เบาะนั่งและพนักพิง

โซฟา STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

ระยะเวลารับประกัน

โซฟาและอาร์มแชร์อิเกียตามรายการด้านล่างนี้มีระยะเวลารับประกันยี่สิบห้า (25) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อใช้เป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันครอบคลุมชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิตต่อไปนี้

 • โครงโซฟาและอาร์มแชร์
 • เบาะนั่งและพนักพิง

สำหรับสินค้าดังต่อไปนี้
• โซฟา 3 ที่นั่ง STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม
• โซฟา STOCKHOLM 2017/สตอคโฮล์ม 2017

 • ข้อยกเว้นการรับประกัน

  การรับประกันไม่ครอบคลุมชิ้นส่วนดังต่อไปนี้

  • ผ้าหุ้มโซฟาและอาร์มแชร์
  • หนังหุ้มโซฟาและอาร์มแชร์
  • หนังเทียมหุ้มโซฟาและอาร์มแชร์

  การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าดังต่อไปนี้

  • อาร์มแชร์ TULLSTA/ทูลสต้า
  • อาร์มแชร์ MUREN/มูเรน
  • เบาะอาร์มแชร์ POÄNG/พัวแอง
  • อาร์มแชร์เด็ก POÄNG/พัวแอง

  ข้อยกเว้นการรับประกัน

  • อิเกียจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดจากการจัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ใช้งานผิดประเภท ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
  • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีด ข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุ ความเสียหายจากปลวกแมลง หรือสินค้าที่ซื้อจากแผนกสินค้าตามสภาพ
  • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้งหรือวางในที่ชื้น
  • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเน่ื่องมาจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายสืบเน่ื่อง

เฟอร์นิเจอร์จัดเก็บ

เฟอร์นิเจอร์จัดเก็บ BROR/บรูร์

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันมีผลกับ BROR/บรูร์ ในกรณีที่มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต และมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจากอิเกีย กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

สินค้าที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าต่อไปนี้ในซีรีส์ BROR/บรูร์
- รถเข็น BROR/บรูร์
- โต๊ะครัว BROR/บรูร์
- ที่จัดของบนชั้นวาง BROR/บรูร์
- ชั้นเสริม BROR/บรูร์
- ที่แขวนเครื่องมือ BROR/บรูร์

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการจัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี หรือใช้งานไม่เหมาะสมใช้งานผิดประเภท


ห้องทำงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โต๊ะทำงาน BEKANT/บีแคนท์และ
ชุดชั้นเก็บของ GALANT/กะลันท์

ระยะเวลาของการรับประกัน

การรับประกันสินค้าโต๊ะทำงาน BEKANT/บีแคนท์ และชุดชั้นเก็บของ GALANT/กะลันท์มีระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อใช้เป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันมีผลกับโต๊ะทำงาน BEKANT/บีแคนท์ และชุดชั้นเก็บของ GALANT/กะลันท์ ในกรณีที่มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต และมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจากอิเกีย กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ข้อยกเว้นการรับประกัน

สินค้าดังต่อไปนี้ในซีรีส์ BEKANT/บีแคนท์ และ GALANT/กะลันท์ ไม่ได้รับการรับประกัน

 • ชั้นวางของบนโต๊ะ BEKANT/บีแคนท์
 • ฉากกั้น BEKANT/บีแคนท์

อิเกียจะตรวจสอบสภาพสินค้าและตัดสิน การตัดสินของอิเกียถือเป็นที่สิ้นสุด ถ้าหากอิเกียตัดสินว่าสินค้ายังอยู่ในการรับประกัน อิเกียจะนำสินค้าไปผ่านกระบวนการภายในและตัดสินว่าสินค้าควรได้รับการซ่อมแซมหรือควรได้รับการเปลี่ยนชิ้นใหม่ หากสินค้ายังอยู่ในการรับประกัน อิเกียจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง, เปลี่ยนชิ้นส่วน, ค่าแรง, และค่าเดินทางในการไปซ่อมสินค้า (ภายใต้ขอบเขตที่อิเกียสามารถเข้าถึงตัวสินค้าและสามารถซ่อมแซมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติม) สินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนถือเป็นสมบัติของอิเกีย

เก้าอี้โต๊ะทำงาน

ระยะเวลารับประกัน

เก้าอี้โต๊ะทำ งานเหล่านี้มีระยะเวลารับประกันสิบ (10) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ในกรณีที่สินค้าถูกใช้งานในสำนักงานและเกิดการชำรุดหรือความบกพร่องของวัสดุและฝีมือช่างจากการใช้ในสำนักงานในส่วนประกอบต่าง ๆ ของเก้าอี้โต๊ะทำงานดังนี้

 • โครงเก้าอี้
 • ฐานหมุนของเก้าอี้

ฐานหมุนของเก้าอี้ คือ ชิ้นส่วนประกอบที่สามารถหมุนหรือปรับระดับได้ การรับประกันครอบคลุมชิ้นส่วนประกอบของระบบปรับล้อเลื่อน โช้คอัพแก๊ส กลไก ที่วางแขน และพนักพิง

การรับประกันครอบคลุมสำหรับสินค้าดังต่อไปนี้

 • MARKUS/มาร์กุส
 • LÅNGFJÄLL/ลองฟแยล
 • HATTEFJÄLL/ฮัตเตฟแยลล์
 • ALEFJÄLL/อาเลฟแยลล์
 • JÄRVFJÄLLET/ยาร์ฟเฟียเลท
 • TROLLBERGET/โทรลเบเรียต
 • FLINTAN/ฟลินตัน
 • FJÄLLBERGET/ฟแยลเบเรียต

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 • การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมสินค้าที่จัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี, การใช้งานไม่เหมาะสม, การใช้งานผิดประเภท, การดัดแปลงแก้ไข หรือการทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด, รอยฉีกขาด, รอยขีดข่วนหรือถลอก หรือการชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทก, อุบัติเหตุ
 • การรับประกันดังกล่าวจะไม่มีผล หากสินค้าถูกนำไปใช้ภายนอกอาคารบ้านเรือน, ใช้ในที่สาธารณะ หรือใช้ในสภาวะที่อาจก่อให้เกิดการผุกร่อน อันเนื่องมาจากแสงแดดและความชื้น เช่นใช้ในห้องน้ำ รวมถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายสืบเนื่อง และความเสียหายจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายต่อบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮม

ม่านม้วนแบบใช้แบตเตอรี

FYRTUR/ฟีร์ทูร์ และ KADRILJ/คาดริลลี

ระยะเวลาของการรับประกัน

ม่านม้วนแบบใช้แบตเตอรี ช่วยให้คุณควบคุมแสงที่ส่องเข้ามาในห้องได้เลยทันทีจากเตียง หรือจากมุมไหนในบ้านก็ได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลที่ให้มาพร้อมสินค้า หรือปรับผ่านแอปพลิเคชัน TRÅDFRI/ทรวดฟรี นอกจากนี้ยังสามารถปรับม่านหลายอันพร้อมกันได้ในคราวเดียว หรือปรับแต่ละอันแยกกันก็ได้เราพัฒนาสินค้าโดยเน้นคุณภาพและฟังก์ชั่นใช้งานเป็นหลัก

เฟอร์นิเจอร์สำหรับเล่นเกม

โต๊ะสำหรับเล่นเกม

UPPSPEL/อุปปส์เปียล์, UTESPELARE/อุเตสเปียล์าเร่, และ FREDDE/เฟร่ดเด

ระยะเวลาของการรับประกัน

โต๊ะเล่นเกมซีรีย์ UPPSPEL/อุปปส์เปียล์, UTESPELARE/อุเตสเปียล์าเร่, และ FREDDE/เฟร่ดเด นี้มีระยะเวลารับประกันสาม (3) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ในกรณีที่สินค้าถูกใช้งานในครัวเรือนและสำนักงานเท่านั้น และมีผลเฉพาะกรณีที่เกิดข้อบกพร่องของวัสดุและฝีมือการผลิตในโต๊ะเล่นเกมซีรีย์ UPPSPEL/อุปปส์เปียล์, UTESPELARE/อุเตสเปียล์าเร่, และ FREDDE/เฟร่ดเด และมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจากอิเกีย

การรับประกันนี้ให้สิทธิ์สำหรับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

เก้าอี้สำหรับเล่นเกม

GRUPPSPEL/กรุปุปส์เปียล์, MATCHSPEL/มาต์ชสเปียล์, UTESPELARE/อูเตสเปียล์าเร, HUVUDSPELARE/ฮูวูดสเปยีลาเร่

ระยะเวลารับประกัน

เก้าอี้สำหรับเล่นเกมซีรีย์ GRUPPSPEL/กรุปุปส์เปียล์, MATCHSPEL/มาต์ชสเปียล์, UTESPELARE/อูเตสเปียล์าเร, HUVUDSPELARE/ฮูวูดสเปยีลาเร่ นี้มีระยะเวลารับประกันสาม (3) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ในกรณีที่สินค้าถูกใช้งานในครัวเรือนและสำนักงานเท่านั้น และมีผลเฉพาะกรณีที่เกิดข้อบกพร่องของวัสดุและฝีมือการผลิตในเก้าอี้สำหรับเล่นเกมซีรีส์ GRUPPSPEL/กรุปุปส์เปียล์, MATCHSPEL/มาต์ชสเปียล์, UTESPELARE/อูเตสเปียล์าเร, HUVUDSPELARE/ฮูวูดสเปยีลาเร่ และมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจากอิเกีย

การรับประกันนี้ให้สิทธิ์สำหรับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

คุณอาจสนใจ