#staysafestayhome


รู้ไว้ ก่อนช้อป


IKEA FAMILY

รับข่าวสารใหม่ๆ สิทธิประโยชน์มากมาย และร่วมกิจกรรมพิเศษที่จัดให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

โปรแกรมออกแบบของอิเกีย

เปลี่ยนงานออกแบบแสนยุ่งยากให้เป็นงานสบาย ลงมือออกแบบห้องต่าง ๆ ในบ้านด้วยตัวเอง

ยึดให้แน่นหรือนำมาคืนได้!

เราต่างต้องการทำบ้านให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด