Vrati se na glavni sadržaj

Ravnopravnost je bolja za sve

FiftyFifty - Kartaška igra za ravnopravnu svakodnevicu

FiftyFifty je digitalna kartaška igra za jednaku svakodnevicu, koja je sada dostupna u našim Instagram pričama. To je način da se kroz igru otvoriš i započneš razgovor o jednakosti u svom domu.

Jer jednaka svakodnevica je bolja svakodnevica.

Želimo da stvorimo bolji svakodnevni život za većinu ljudi. Za nas bolji život znači i to da svi zaslužuju jednake prilike i imaju pravo na pravedan odnos. To je ono što mi zovemo ravnopravnost, koju smatramo važnim ljudskim pravom. Upravo smo ravnopravnost prepoznali kao područje u kojem možemo da damo svoj doprinos u Srbiji.

Zato već četvrtu godinu zaredom, povodom Međunarodnog dana žena, sprovodimo kampanju „Ravnopravnost je bolja za sve“. Počevši od prve kampanje koju smo sproveli 2018. godine, bavili smo se ravnopravnošću na poslu I kod kuće, dok ove godine želimo da podstaknemo na razmišljanje kao i razgovore o ravnopravnosti kod kuće u toku COVID-19 pandemije.

Kako bismo doprineli stvaranju ravnopravnog i inkluzivnog društva, delujemo na tri područja.

Koleginice i kolege u kompaniji IKEA

Želimo da stvorimo ravnopravno radno okruženje. Zato osiguravamo jednake plate za isti posao, jednake prilike za zapošljavanje i napredovanje i zalažemo se za jednaku zastupljenost žena i muškaraca na rukovodećim i drugim pozicijama u kompaniji.

Važno nam je da naše koleginice i kolege mogu uspostaviti zdravu ravnotežu između privatnog i poslovnog života i zato planiramo radne rasporede i sate unapred.

Razumemo da je vreme koje naši zaposleni provode sa svojim porodicama izuzetno važno i zato želimo da im pomognemo da ga usklade sa svojim profesionalnim obavezama.

Zato smo uveli mesec dana plaćenog odsustva za tate u kompaniji IKEA Srbija koji mogu da provedu sa svojom bebom čim se njihove partnerke vrate na posao. Time želimo da podstaknemo još veći broj tata da koriste odsustvo i tako pomognu svojim partnerkama da se lakše i bezbrižnije vrate na posao.

U 2020. godini uvodimo i „Mesec prilagođavanja za roditelje“. Nakon povratka s roditeljskog odsustva, mame ili tate mogu da koriste mesec dana tokom kojih će moći da rade pola radnog vremena, a biće plaćeni kao da rade puno radno vreme. Ovom pogodnošću želimo da omogućimo što lakši povratak roditelja na posao, ali i njihovim bebama – što lakše prilagođavanje na novu situaciju.

Poslovni sektor

IKEA Srbija je, u saradnji sa Asocijacijom za afirmaciju potencijala žena (AFA) i uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u Republici Srbiji, pokrenula stvaranje Alijanse čiji je cilj da poveća broj žena na rukovodećim i drugim pozicijama u Srbiji i time osigura jednaku novčanu naknadu za isti rad ženama i muškarcima.

Kompaniju IKEA su, za osnivanje ovog saveza, podstakla svetska istraživanja o neravnopravnom udelu žena u području upravljanja, ali i istraživanje u Srbiji. Naime, istraživanje koje je IKEA sprovela u saradnji sa Ipsosom u oktobru i novembru 2018. godine pokazalo je da je 50% muškaraca u Srbiji svesno svog privilegovanog položaja na radnom mestu u poređenju sa ženama, a 1/7 žena u Srbiji je lično iskusilo diskriminaciju na radnom mestu.

Uz unapređenje svoje radne sredine, kompanije koje su okupljene u Alijansi radiće i na osnaživanju lokalne zajednice i društva u celini, u cilju ostvarenja pune rodne ravnopravnosti – petog globalnog cilja održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Više o tome saznaj na veb-sajtu.

Zajednica

U želji da stvorimo prilike za bolji položaj žena u društvu i veću ekonomsku nezavisnost žena, u partnersvu sa kompanijom MasterCard i Fondacijom Ana i Vlade Divac pokrenuli smo zajednički projekat „ODVAŽNA!" Kreiranjem jednakih prilika za oba pola i jednaku uključenost u poslovanje težimo ujednačenom napretku društva, postizanju većeg privrednog rasta i kvalitetnijem životu. Udruživanjem snaga s građanskim društvom i kompanijama koje veruju u jednake prilike za sve kroz projekat Odvažna! omogućili smo da se i zajednica aktivno uključi u rešavanje tog izazova. Krajnji cilj nam je svima isti - da dovedemo do otvaranja novih radnih mesta za žene kroz davanje podsticajnih finansijskih sredstava za najperspektivnije projekte preduzetnica, ali i pružanje mentorske podrške, povećanje kapaciteta i veština žena za aktivno angažovanje i učešće na tržištu rada.

U okviru projekta realizovali smo konkurs „Ja sam ODVAŽNA“ kojim smo podržali biznise osnovane od žena odnosno, one koje vode žene, kao i firme koje zapošljavaju najmanje 50% žena, a koje će kroz konkurs otvoriti najmanje jedno radno mesto za žene. Od 243 ideja i projekata koji su pristigli na konkurs, odabrano je 6 najperspektivnijih koji su dobili finansijsku i mentorsku podršku za razvoj poslovanja.

Dobitnice konkursa Ja sam odvažna za 2019. su: Socijalno preduzeće Radanska RUŽA iz Lebana, Zanatska radnja DG Fashion iz Priboja, Peđolino iz Kruševca, Ecolino, Pastai i Udruženje Lužničke rukotvorine Ž.E.C.

Projekat „Odvažna“ se nastavlja i tokom 2020. godine.

Takođe, IKEA Srbija sarađuje i s Udruženjem „Eko Bag“. Dvema članicama Udruženja osiguran je radni prostor u robnoj kući IKEA Beograd gde pružaju usluge merenja, šivenja i krojenja na tekstilima kupljenim u robnoj kući IKEA.