Vrati se na glavni sadržaj

Uslovi poslovanja u okviru pružanja usluge otkupa i ponovne prodaje nameštaja („Druga šansa“)

Ovi uslovi poslovanja dopunjuju, ali ne utiču na Politiku povraćaja kompanije IKEA, Uslove korišćenja IKEA Family programa i/ili Politiku privatnosti kompanije IKEA, kao ni na prava koja imate u skladu sa srpskim zakonodavstvom.

ČLAN 1. Mesto vršenja usluge „Druga šansa“

Usluga „Druga šansa“  se pruža u robnoj kući IKEA u Beogradu (Astrid Lindgren 11, Beograd) i Centru za isporuku Novi Sad (Bulevar vojvode Stepe 36, Novi Sad).

Postupak koji kupac treba da isprati u okviru usluge „Druga šansa“, a u skladu sa ovim uslovima poslovanja, pak, obuhvata korišćenje internet rešenja „Druga šansa“ kao što je opisano u članu 2. u nastavku.

ČLAN 2. Opis usluge „Druga šansa“

Kako usluga „Druga šansa“ funkcioniše?

U kompaniji IKEA verujemo da naši proizvodi zaslužuju drugu šansu, te smo u skladu sa tim voljni da od naših kupaca otkupljujemo polovne IKEA proizvode, sve u skladu sa ovde navedenim uslovima poslovanja.

Usluga „Druga šansa“ omogućava kompaniji IKEA da pomogne kupcima da produže životni vek IKEA nameštaja tako što će otkupljivati njihove polovne IKEA proizvode u zamenu za IKEA vrednosnu karticu. Otkupljeni nameštaj će se prodavati na odeljenju „Cirkularni kutak“ po istovetnoj ceni po kojoj je otkupljen. Na ovaj način, kompanija IKEA omogućava još povoljniju opciju kupovine za veliki broj ljudi. Uz ovakav pristup poslovanju i način razmišljanja, IKEA realizuje svoj cilj uspostavljanja cirkularnog poslovanja i nastavlja da ostvaruje bolji uticaj na ljude i planetu.

Kupci treba da prate postupak uz pomoć našeg internet rešenja koje možeš pronaći ovde. Na kraju, kupac dobija okvirnu procenu vrednosti svog IKEA nameštaja na osnovu podaka koje je dostavio. Ukoliko je kupac zadovoljan procenom, samostalno donosi artikal u robnu kuću IKEA ili Centar za isporuku Novi Sad kako bi se se realizovao otkup.

Nakon donošenja proizvoda u robnu kuću IKEA ili Centar za isporuku Novi Sad, svi proizvodi prolaze proveru očuvanosti, koju vrši lice zaposleno u Odeljenju za kupce kompanije IKEA, te ne pristajemo na kupovinu proizvoda pre njihove provere.

Ako stvarno stanje proizvoda odgovara informacijama koje je kupac ostavio prilikom dobijanja procene, procenjena cena se potvrđuje i IKEA prihvata proizvod. Ako stvarno stanje proizvoda ne odgovara informacijama koje je kupac naveo, lice zaposleno u kompaniji IKEA kupcu nudi drugu cenu ili ne prihvata otkup. Ako se kupac saglasi sa konačnom cenom, lice zaposleno u kompaniji IKEA dogovoreni iznos stavlja na vrednosnu karticu koju daje kupcu.

Konačna cena i odluka o prihvatanju otkupa se određuje u robnoj kući, kada se uporedi stanje proizvoda sa dobijenim informacijama na osnovu kojih je data okvirna procena cene. 

Cena koju ponudi lice zaposleno u kompaniji IKEA posle fizičke provere je konačna i ne može se promeniti.

Nakon obostranog usaglašavanja i preuzimanja proizvoda od kupca, IKEA izdaje vrednosnu karticu sa dogovorenim iznosom otkupne cene.

Vrednosne kartice se mogu  iskoristiti u robnoj kući IKEA, za kupovinu bilo kog proizvoda iz IKEA portfolija, uključujući i proizvode iz odeljenja „Cirkularni kutak“.

Otkupljeni proizvodi se, nakon preuzimanja, prenose u odeljenje „Cirkularni kutak“ radi ponovne prodaje.

Ako kupac ne bude saglasan sa ponuđenom konačnom cenom, IKEA Srbija d.o.o. nema nikakvih obaveza prema kupcu.

Kupac nije u obavezi da kompaniji IKEA dostavi originalni dokaz o kupovini (npr. račun) kao uslov za prodaju polovnih proizvoda kompaniji IKEA.

Da li postoji nešto što IKEA ne može da prihvati?

Usluga otkupa IKEA nameštaja se trenutno odnosi samo na otkup nameštaja iz ličnog domaćinstva, i ne možemo prihvatiti velike količine i predmete koji su bili u komercijalnoj ili poslovnoj upotrebi. Ovaj uslov se odnosi na otkup maksimalno 4 komada istog proizvoda tokom jednog meseca.

Usluga otkupa je u ovom trenutku koncipirana tako da se prihvata samo kompletan/potpuno funkcionalan nameštaj. IKEA trenutno ne može da prihvata proizvode u svim bojama iz kategorija koje su navedene u nastavku.

Sledeće kategorije proizvoda se ne mogu otkupljivati u okviru usluge „Druga šansa“:

 • Proizvodi koji nisu IKEA proizvodi
 • Dodaci za opremanje doma, kao što su rasveta i tekstil
 • Zasebni dodaci i komponente (šarke, ručke,...)
 • Proizvodi koji su korišćeni na otvorenom, uključujući i baštenske proizvode
 • Dušeci i tekstil za krevet (kao što su ćebad i prekrivači, jastuci i jorgani)
 • Kuhinje ili kuhinjski elementi, uključujući, ali ne ograničavajući se na gornje ploče klupa, ormane sa policama i frontove
 • Modularni garderoberi i dodaci
 • Električni uređaji/proizvodi
 • Proizvodi koji rade na gas
 • Proizvodi za decu i bebe (uključujući, ali ne ograničavajući se na krevece, dušeke i stolove za povijanje)
 • Proizvodi kupljeni na odeljenju „To je, što je“

Proizvodi moraju ispunjavati sledeće uslove da bi se mogli nuditi u okviru ove usluge:

 1. Moraju biti IKEA proizvodi iz dosadašnjeg asortimana
 2. Moraju biti kompletni (ne smeju nedostajati delovi)
 3. Moraju biti sastavljeni i u radnom stanju
 4. Moraju biti u dobrom ili vrlo dobrom stanju,

i potom će biti raspoređeni u jednu od ispod navedenih kategorija:

 • Kategorija „KAO NOVO, nema oštećenja“: Proizvod je skoro kao nov. Nema vidljivih znakova habanja i deluje nekorišćeno. Nema fleka, škrabotina ili ogrebotina.
 •  Kategorija „U VEOMA DOBROM STANJU, sa manjim oštećenjima“: Proizvod je u veoma dobrom stanju, ima vrlo malo znakova habanja i manjih ogrebotina. Nema fleka ili škrabotina.
 • Kategorija „DOSTA KORIŠĆENO, više oštećenja“: Proizvod je u dobrom stanju, ali su vidljivi znakovi habanja. Ima manje fleke ili nekoliko ogrebotina, ali je u dobrom stanju i u potpunosti funkcionalan.

IKEA ima pravo da, po detaljnoj proveri lica zaduženih za procenu, proizvod uvrsti u bilo koju od gorenavedenih kategorija, kako IKEA smatra prikladnim.

IKEA ima pravo da odbije da otkupi proizvod od kupca, ako isti ne ispunjava ovde navedene uslove.

Vremensko ograničenje za obaveštavanje kompanije IKEA o većoj neispravnosti kupljenih polovnih proizvoda i ograničenje u pogledu ostvarivanja prava koja kupac ima na osnovu garancije, iznosi godinu dana.

Povrat kupljenih polovnih proizvoda zbog promene mišljenja nije odozvoljen.

Na koji način se sredstva za otkupljeni proizvod isplaćuju?

Kupci nemaju mogućnost dobijanja gotovine u vrednosti otkupne cene proizvoda, već mogu dobiti vrednosne kartice koje mogu iskoristiti samo za kupovinu u robnoj kući IKEA u Beogradu, i nemaju pravo da zahtevaju izmenu parametara Usluge.

ČLAN 3. Porezi i troškovi

Kupac je jedini odgovoran za eventualne poreze i doprinose koje je možda potrebno izmiriti zbog iznosa koji je dobio od otkupa IKEA proizvoda.

Kupci ne snose nikakve dodatne (direktne i indirektne) troškove. Kupci su odgovorni za prevoz proizvoda do robne kuće IKEA. Kompanija IKEA ne refundira troškove prevoza, bez obzira na to da li će proizvod postati deo ove usluge ili ne.

ČLAN 4. Ostalo

Pružalac usluge ne preuzima odgovornost za slučajeve u kojima određena lica nisu u mogućnosti da učestvuju u realizaciji usluge, u celosti ili delimično, ako takva nemogućnost nastane zbog okolnosti koje su van kontrole Pružaoca usluge i bez propusta kompanije IKEA.

U slučaju prevare, nesporazuma ili spora koji u bilo kom trenutku mogu nastati u vezi sa vršenjem ove usluge, IKEA zadržava pravo da preduzme sve zakonske mere koje smatra neophodnim.

ČLAN 5. Kampanja GREEN FRIDAY

Tokom kampanje Green Friday, u periodu od 10. novembra do 28. novembra 2021.godine, članovima IKEA Family kluba nudimo 50% veći iznos za otkup korišćenih IKEA proizvoda koji ispunjavaju sve uslove koji važe i za standardnu uslugu Druga šansa. Za kupce koji nisu članovi našeg IKEA Family programa lojalnosti, važiće ista ponuda kao i za standardnu uslugu Druga šansa.

50% veća ponuda dostupna je isključivo kupcima koji su deo IKEA Family programa lojalnosti, a sav nameštaj koji se od njih otkupi u ovom periodu će se prodavati na odeljenju „To je što je“ u robnoj kući IKEA.

IKEA Family članovi mogu da donesu svoje proizvode u robnu kuću do 28. novembra 2021. na odeljenje Službe za kupce u robnoj kući, zajedno s preliminarnom procenom koja se mora izvršiti onlajn u periodu od 10.11. do 28.11.2021.

Nakon što neko od IKEA zaposlenih na odeljenju Služba za kupce pregleda nameštaj i potvrdi ponudu, kupac dobija IKEA vrednosnu karticu s datim iznosom koju zatim može koristiti za kupovinu. Iznos dobijene IKEA vrednosne kartice može se koristiti za kupovinu potrebnih IKEA rešenja za uređenje doma.

Primenjuju se odgovarajući uslovi. Molimo te da obratiš pažnju na određene kategorije proizvoda za koje usluga otkupljivanja trenutno nije moguća. Saznaj više ovde.