Vrati se na glavni sadržaj

IKEA opoziva TROLIGTVIS putnu šolju zbog neusklađenosti sa zahtevima kompanije IKEA

IKEA poziva sve kupce koji poseduju TROLIGTVIS putnu šolju s oznakom „Proizvedeno u Indiji“ (Made in India) da prestanu da je koriste. Najnovija ispitivanja pokazuju da proizvod može sadržati nivo hemikalija koji prelazi propisane granice. Stoga kompanija IKEA poziva sve kupce koji poseduju ovu putnu šolju da proizvod vrate u robnu kuću IKEA kako bi im bio nadoknađen pun iznos.

Kompanija IKEA veoma ozbiljno shvata bezbednost proizvoda. Svi tipovi IKEA proizvoda kontinuirano se testiraju i usklađeni su sa važećim standardima i zakonodavstvom, kao i IKEA zahtevima. IKEA je nedavno dobila izveštaje o ispitivanjima koji pokazuju da putna šolja može sadržati nivo dibutil ftalata (DBP) iznad propisanih granica. Pre mnogo godina, kompanija IKEA je odlučila da potpuno zabrani prisustvo ftalata u proizvodima koji dolaze u kontakt s hranom, te je shodno rezultatima ispitivanja doneta odluka da se zaustavi prodaja putne šolje s oznakom „Proizvedeno u Indiji“.

TROLIGTVIS putna šolja je u prodaji od oktobra 2019. godine. Kompanija IKEA poziva kupce koji poseduju ovu putnu šolju s oznakom „Proizvedeno u Indiji“ da proizvod vrate u robnu kuću IKEA kako bi im bio nadoknađen pun iznos. Nije neophodan nikakav dokaz o kupovini, poput računa.

Za više informacija, kontaktirajte s nama na broj 011/7 555 444.

Kompanija IKEA se izvinjava zbog bilo kakvih neugodnosti koje ovaj opoziv može prouzrokovati.