skip to main content
Fond de reciclare
Preţul acestui articol include o contribuţie la un Fond de reciclare, pentru a asigura faptul că echipamentul electric şi electronic rezidual este colectat şi reciclat în mod responsabil.
HIMMELSK covor, g

HIMMELSK covor

150 lei
Lungime: 160 cm, Lăţime: 133 cm, Arie: 2.12 m²