ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เมนู

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

หากต้องการทำให้โลกใบนี้เป็นสถานที่ที่สะอาดสมบูรณ์สำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป เราจึงต้องการการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ มีระเบียบ และสร้างสรรค์ ที่อิเกีย เราอยู่ในจุดที่สามารถขับเคลื่อนโครงการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยพัฒนาปัญหาต่าง ๆ ที่โลกเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ค้นหาการลงทุน การสร้างแรงบันดาลใจ และการดำเนินการของอิเกียเพื่อรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดับโลก