ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เมนู

ผลลัพธ์ทางสังคม

พันธกิจของเราคือการสรรค์สร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่วโลกในทุก ๆ วัน และเรามีหน้าที่รับผิดชอบอย่างจริงจังต่อชุมชนท้องถิ่นที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เหนือสิ่งอื่นใด เรามีเป้าหมายที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกกับผู้คนและโลกไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดและกำลังทำอะไรก็ตาม นี่คือหนึ่งในหลาย ๆ วิธีที่เราให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก ตั้งแต่การยืนหยัดเพื่อสิทธิเท่าเทียมกันไปจนถึงผู้ประกอบการทางสังคมและการมีส่วนร่วมในชุมชน