โต๊ะพับยึดผนัง

โต๊ะยึดผนังเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ให้คุณเปลี่ยนที่ได้ตามใจในพื้นที่จำกัด คุณสามารถเลือกตำแหน่งติดตั้งที่มีความสูงเท่ากันกับโต๊ะหรือบาร์แบบปกติ เมื่อเพิ่มเก้าอี้พับสักตัวหรือสองตัว คุณจะได้พื้นที่รับประทานอาหารสมบูรณ์แบบที่ใช้พื้นที่น้อยมาก