Hoppa till huvudinnehåll

Real Play Coalition: en koalition där vi samarbetar med andra för att lyfta fram lekens betydelse

På IKEA jobbar vi på allvar för att sprida kunskaperna om lekens betydelse. Efter att ha tagit fram världens största undersökning om lek, vill vi nu belysa barnens universella rätt till lek enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Och vi är inte ensamma.

2018 bildade vi en allians tillsammans med andra som delar samma övertygelse. Tillsammans med LEGO Foundation, National Geographic, Unilever och UNICEF jobbar vi för att lyfta fram lekbaserade möjligheter vilka fungerar som bränsle för barnens utveckling.

Det är vi som tillsammans utgör Real Play Coalition.

Roliga gröna fantasivarelser ritade av barn, på en gul bakgrund.
Roliga gröna fantasivarelser ritade av barn, på en gul bakgrund.
"
Barn ägnar i dag mindre tid åt att leka eftersom de är upptagna med annat. Därför vill vi lyfta fram leken som en optimal faktor för barnens utveckling.
"

Fördelarna med lek

Varför behöver barn leka? Jo, för att lek i den tidiga barndomen väcker intresset för lärande och ger på ett naturligt sätt barnen de färdigheter de behöver för att utvecklas som vuxna i en snabbt föränderlig framtid.

Leken är hotad

Genom det gemensamma arbetet och forskningen inom Real Play Coalition vet vi att leken är hotad – och det gäller både i hemmet, i samhället generellt, i skolan och i olika digitala utrymmen.

Barn ägnar i dag mindre tid åt att leka eftersom de är upptagna med annat. Därför vill vi lyfta fram leken som en optimal faktor för barnens utveckling.

Vad vår forskning om lek visar

Innan vi bildade Real Play Coalition beställde våra respektive organisationer oberoende forskning i mer än 100 länder, för att bedöma lekens påverkan på barn, familjer och samhället i stort.

Det här gav oss en känsla av fördelarna med lek och vad barnen lär sig när de leker. Men det gav också en tydlig bild av problemen i en vardag där barnen leker väldigt lite.


"
Genom att jobba tillsammans med andra stora organisationer som delar vår övertygelse om lekens kraft, har vi ännu större möjligheter att inspirera till mer lek i barnens vardag.
"

Leken kan göra skillnad

Även om IKEA når ut till många människor runt om i världen, ser vi lekens minskade betydelse i barnens liv som en utmaning som kräver maximala insatser från oss alla.

Genom att jobba tillsammans med andra stora organisationer som delar vår övertygelse om lekens kraft, har vi ännu större möjligheter att inspirera till mer lek i barnens vardag.

Vår plan för att sätta leken i centrum

Real Play Coalitions mission kommer från vårt gemensamma evidensbaserade perspektiv. Att förändra uppfattningarna om lekens betydelse. Att mobilisera beslutsfattare. Och påverka en beteendeförändring. Detta för att 500 miljoner barn fram till år 2025 ska kunna dra nytta av lekens positiva fördelar.

Våra nätverk finns över hela världen och vi är närvarande i många människors vardag. Det gör att vi alla har ett ansvar för att hjälpa till att ta tillbaka leken i barnens liv.

Men hur ska vi gå tillväga? Med hjälp av våra kombinerade insikter, vår räckvidd och vårt inflytande, och genom att involvera barnen, kan vi skapa en rörelse som påverkar uppfattningen om lekens betydelse – bland föräldrar, yrkespersoner, institutioner och även i en bredare del av samhället.

Läs mer

Ta del av några enkla lektips och hjälp oss att få bollen i rullning! Är du intresserad av att ta del av alla fakta och studierna bakom våra resultat? På de här sidorna kan du läsa mer om lekens betydelse, Real Play Coalition och andra samarbetspartners som delar vår passion för lek.

Enkla lekidéer
Real Play Coalition
World Economic Forum
Världens största forskningsstudie om lek
FN:s konvention om barnets rättigheter
LEGO Foundation
National Geographic
Unilever
UNICEF