Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsstrategin på IKEA

Vi har stora ambitioner fram till 2030. Vi är fast beslutna att göra vår del för att ta itu med klimatförändringar, ohållbar konsumtion och ojämlikhet. Våra tre stora fokusområden är hälsosamt och hållbart liv, cirkularitet och klimatpositivitet, rättvisa och jämlikhet.

Solnedgång bakom en byggnad på en gata full av fotgängare. I bakgrunden syns solupplysta buskblad.

Hälsosamt och hållbart levnadssätt

Vi vill inspirera mer än en miljard människor och ge dem möjlighet att leva ett bättre liv varje dag inom planetens gränser.

Cirkularitet och klimatpositivitet

Bli cirkulär och klimatpositiv och återvinna resurser samtidigt som IKEA verksamheten växer.


35% effektivare

De nya LED ljuskällorna SOLHETTA är mycket mer energieffektiva – och prisvärda – än tidigare LED ljuskällor från IKEA.

100% förnybar el i IKEA fabriker

Under räkenskapsår 21 nådde vi 100% förnybar el i alla fabriker, förpacknings- och distributionsenheter som IKEA driver världen över.

55,8% förnybara material

Av de material vi köpte in 2021 var 55,8% förnybara och 17,3% återvunna.


Mindre avfall med laddningsbara batterier

Vi säljer inte längre alkaliska batterier som inte är laddningsbara, utan vi har ersatt dem med våra laddningsbara batterier LADDA. Detta bidrar till att kunderna kan minska avfallet avsevärt och spara pengar på lång sikt.

En batteriladdare LADDA som laddar batterierna medan den är ansluten till ett runt vägguttag i en ljusgrå vägg.
Två skogsarbetare inspekterar en hög med åtta stockar som nyligen fällts och rensats på sina grenar.

99,5% av träet som används till IKEA produkter är antingen Forest Stewardship Council®-certifierat eller återvunnet.

Vill du veta mer?

Planeten är vårt enda hem och behöver oss nu mer än någonsin. Men hem har alltid varit det vi gör det till. Och vi är beslutna att hjälpa över en miljard människor leva bättre vardagsliv inom planetens gränser.