Hoppa till huvudinnehåll

Noggrant testade produkter

Prisvärda produkter är grunden för allt vi gör. Det innebär inte att vi kompromissar med kvaliteten eller säkerheten. IKEA produkter ska vara säkra både för människor och miljö.

Vi strävar efter att följa de striktaste lagarna och standarderna för säkerhet och kvalitet på marknaderna där vi är verksamma, och ofta går vi längre än så och ställer egna, striktare krav. När vi utvecklar en ny produkt ser vi alltid till att vi kan hålla det löfte vi ger våra kunder – att produkter från IKEA är säkra att använda.

När vi utvecklar nya IKEA produkter ser vi alltid till att de är säkra att använda.
När vi utvecklar nya IKEA produkter ser vi alltid till att de är säkra att använda.

Säkra produkter

På IKEA är riskbedömning av produktsäkerhet en central del i produktutvecklingsprocessen. Under utvecklingen av en ny produkt gör våra formgivare, produktutvecklare och tekniker i varje steg i utvecklingsprocessen en utvärdering av säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan.

När vi testar våra produkter tar vi hänsyn både till avsiktlig och oavsiktlig användning för att identifiera och minimera potentiella säkerhetsrisker.

Varje produkt genomgår en lång testprocess och lanseras inte förrän vi är säkra på att den är säker. Även efter lanseringen av våra produkter fortsätter vi att utvärdera och testa dem regelbundet för att se om några förbättringar behöver göras.


Två testanläggningar. Ett mål.

IKEA har två testanläggningar, en i Älmhult och en i Shanghai i Kina. På dessa anläggningar testar vi produkter enligt en rad olika standarder inom olika områden som t.ex. kemikalier, brand, ytbeläggningar, korrosion, belysning och elektronik, funktion och hållbarhet samt rengöring och montering.

Testen som utförs på IKEA of Swedens testanläggning spelar också en central roll i vår produktutveckling. Genom att involvera testanläggningen tidigt i processen ser vi till att de mest passande materialen för varje produkt används och att konstruktionen är hållbar och säker. Det ger oss värdefull information som vi använder när vi utvecklar framtida produkter.

Visste du att...

Vår testanläggning i Sverige stödjer produktutvecklingen genom att utföra ungefär 15 000–16 000 individuella test per år.


Exempel: Rullgardiner utan snören

Alla rullgardiner från IKEA är fria från snören. När vi insåg att snören var en potentiell säkerhetsrisk slutade vi använda dem, och därmed har skaderisken sjunkit markant. Det är ett exempel på hur vi eliminerar onödiga risker i hemmet genom att regelbundet testa och utveckla våra produkter.


Vi tar bort farliga ämnen ur produkterna

Här är några exempel på vad vi har gjort för att säkerställa hälsa och säkerhet för både våra kunder och leverantörer. Och för miljön.

Bisfenol A (BPA)
2006 förbjöds BPA i plastprodukter för barn (0–7 år) och 2012 i produkter som kommer i kontakt med mat.

Ftalater
Är förbjudna i alla produkter i vårt barnsortiment, och i alla produkter som kommer i kontakt med mat.

PVC
Fasades ut ur de flesta produkter 1996. I dag finns PVC endast i kablar i elektriska produkter.

Flamskyddsmedel
Vi använder aldrig kemiska flamskyddsmedel i våra produkter om det inte krävs enligt nationell lagstiftning. I Sverige används flamskyddsmedel enbart i elektriska artiklar. För att undvika kemiska flamskyddsmedel använder vi istället material med integrerade flamskyddande egenskaper, som till exempel naturlig ull.

Perfluorerade ämnen
Per- och poly-fluorerande alkylsyror (PFAS) förbjöds i våra textilier 2016.

Tungmetaller
Vi följer alla lagar och regler när det gäller tungmetaller i våra IKEA produkter, och för vissa produkter/material har vi även högre krav än vad lagstiftningen kräver.

Formaldehyd
1992 började vi kontrollera och minska halterna i våra produkter och vi säkerställer löpande att nivåerna befinner sig under gränsvärdena. Ämnet förbjöds helt i färg och lack 1993.

CMR-substanser
Substanser som kan vara cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande har vi sedan många år tillbaka förbjudit användningen av. Ett exempel är azofärgämnen som släpper ut cancerframkallande akrylamider och förbjöds i textilier och läder 1996. Vi har också förbjudit användning av färgämnen som klassificerats som allergena eller cancerogena.

Alkylfenol etoxylater (APEO)
APEO kan förekomma vid tillverkning av ett textilmaterial. IKEA har dock förbjudit användning av APEO eftersom de har hormonstörande egenskaper, samt att de har en negativ effekt på miljön.