Hoppa till huvudinnehåll

Installation av kök

Vi har flera tjänster som förenklar din köksresa. Mätning, förbesiktning och installation hjälper dig att få ditt drömkök på plats, tillsammans med våra professionella samarbetspartners. De har stor erfarenhet av våra kök och du kan vara säker på att arbetet blir korrekt och effektivt utfört, med hög kvalité. Välkommen att boka ett möte med en kökssäljare, för att beställa tjänsterna.

Våra tjänster

 • Det är viktigt att måtten är rätt från början, när du ska installera ett nytt kök. För att vara säker på att alla mått stämmer, boka mätning med vår samarbetspartner, så får du hjälp med att mäta upp köket. Med en korrekt mätning av köket kan du känna dig trygg när du går vidare med att planera och rita hur köket ska se ut, eftersom vår samarbetspartner tar ansvar för måtten*.

  I mätningen ingår planritning med följande:

  • Längd, bredd, höjd
  • Placering av dörrar och fönster
  • Vinkelmått på väggarna
  • Placering av vatten, avlopp, gas, element, ventilation, trummor, väggfasta inventarier, samt strömbrytare som kan hindra köksplanering

  Tänk på!

  • Mätning av bänkskiva ingår inte i tjänsten
  • Köket behöver vara redo för mätning (se till så att de delar som ska mätas är fria för mätverktyg)
  • El måste normalt anpassas efter din nya köklösning och ritas därför inte ut

  Pris: 1295:-

  *Vår samarbetspartner tar ansvar för måtten så som köket ser ut på mätplatsen vid tillfället, det som visuellt går att se och mäta. Om förändringar sker i köket efter mättjänsten, till exempel rivning av kakel, flytt av vägg osv kan det påverka måtten. Mätningen dokumenteras med foto och faktiska mätresultat.

 • När köket är uppmätt och ritat (i vårt planeringsverktyg), kan du boka förbesiktning. (Observera att förbesktning enbart bokas i samband med planerad köksinstallation). Vår samarbetspartner går igenom vad du vill installera, och du får en prisoffert för färdiginstallerat kök. Samtliga nedanstående punkter verifieras och ni går tillsammans igenom en checklista för hela köksinstallationen. Genom förbesiktningen kan du känna dig trygg med att din planering stämmer och att allt går att installera. Se köpvillkor

  I förbesiktningen ingår:

  • Verifiering av att måtten på ritningen stämmer
  • Kontroll av att alla produkter kan monteras/installeras enligt din ritning (ritning från IKEA planeringsverktyg för kök)
  • Verifiering av bänkskive-ritning
  • Kontroll av att alla anslutningar är placerade på rätt plats, är funktionella och kan installeras som planerat
  • Kontroll om det finns speciella omständigheter som påverkar montering och installation, dessa identifieras och dokumenteras.
  • Kontroll om några ändringar eller förberedelser måste göras innan installationen kan påbörjas

  Tänk på!

  • Om en köksmontering inte beställs via IKEA av den samarbetspartner som utfört verifieringen finns ingen garanti av måtten på bänkskivan
  • Om anslutningar sitter på rätt plats men det framgår att det är fel typ/storlek informeras du skriftligt om detta. Med reservation för det som inte kan ses med ögat.
  • Om du väljer någon annan samarbetspartner än den som utfört förbesiktningen så uteblir ansvar för de lämnade uppgifterna.
  • På offerten framgår tydligt vad som ingår i den planerade installationen. Vid eventuella tilläggsarbeten får du godkänna dessa arbeten skritligt innan de påbörjas.

  Pris: 995:-
  om du inte väljer att gå vidare med installation av köket tillsammans med vår samarbetspartner.

  Pris: 0:-
  om du väljer att gå vidare med installation av köket tillsammans med vår samarbetspartner. Kostnaden för förbesiktningen regleras på slutfakturan.

 • När köket är uppmätt och förbesiktningen är gjord är det dags för installation. I installationen ingår allt från montering av köksstommar till installation av vitvaror och bänkskiva.

  För att göra din köksresa så smidig som möjlig kan vi föreslå en extern samarbetsparter för installationen. Våra utvalda samarbetspartners kan allt om våra kök och är vana att montera och installera. Du kan vara säker på att allt blir korrekt och effektivt utfört och med hög kvalité.

  Våra samarbetspartners kan även hjälpa dig med andra moment i köksrenoveringen. De kan till exempel utföra:

  • Rivning och bortforsling
  • El
  • VVS
  • Plattsättning
  • Målning
  • Golvläggning

  Pris: Enligt offert från vår samarbetspartner, efter utförd förbesiktning. Fakturering sker direkt från vår samarbetspartner.

  ROT-avdrag: Om du är berättigad till ROT-avdrag kan du få avdrag på arbetskostnaden med upp till 30 procent. Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats.

 • Du kan få hjälp med installation av måttbeställda bänkskivor i keramik och kvartskomposit. Tjänsten utförs av tillverkaren, som har stor erfarenhet av våra bänkskivor.

  Detta ingår:

  • Placering av bänkskivan
  • Placering av diskho i bänkskivan
  • Underlimning av diskhon, om det är bokat
  • Montering av eventuella skarvar
  • Garanti på monteringen

  Tänk på!

  • Inkoppling av el och vatten ingår inte
  • Att bereda fri väg, så att din bänkskiva enkelt och säkert kan bäras in i bostaden, utan skador på person eller egendom.
  • Servicen gäller endast för måttbeställda bänkskivor i keramik och kvartskomposit. Övriga bänkskivor kan du få installerade genom vår köksinstallation, se ovan.

  Pris: 1500:- (faktureras av tillverkaren)

  Bra att veta! När du köper en bänkskiva i keramik eller kvartskomposit betalar du en serviceavgift på 5945:-, där uppmätning och leverans ingår. När tillverkaren levererar bänkskivan, görs installationen på samma gång. Alla produkter som kräver utsågning i bänkksivan eller väggplattan (till exempel häll eller vask) behöver finnas på plats i köket vid uppmätningstillfället.

Avtal och villkor

 • Du bokar din mätning hos IKEA, genom att IKEA lägger en serviceorder till en extern servicepartner som ska utföra mätningen. Om du vill avboka eller ändra din serviceorder ska du kontakta IKEA. Betalning av kostnaden för mätning ska ske till IKEA i enlighet med valt betalsätt.

  Servicen Mätning innebär att du som kund ska få alla relevanta mått för att kunna planera ditt kök dokumenterade genom en digital ritning. För att kunna genomföra mätningen kommer IKEAs servicepartner besöka ditt hem. Ritningen med alla relevanta mått skickas till dig via e-post senast 5 arbetsdagar efter utförd mätning. Ritningen kommer även att lämnas till IKEA så att IKEA sedan kan hjälpa dig med din köksbeställning på bästa möjliga vis.

  I mätningen ingår dock inte mätning av bänkskiva eller anpassning till elektricitet.

 • Du bokar din förbesiktning hos IKEA, genom att IKEA lägger en serviceorder till IKEAs servicepartner som ska utföra förbesiktningen. Om du vill avboka eller ändra din serviceorder ska du kontakta IKEA. Betalning av kostnaden för förbesiktningen ska ske till IKEA i enlighet med valt betalsätt.

  Servicen Förbesiktning innebär att du som kund får en bekräftelse på att mätningen som gjorts är korrekt, att alla produkter kan installeras/monteras utifrån din köksritning och husets utformning och att alla uttag m.m. är korrekt placerade samt om något behöver ändras för att din köksinstallation ska stämma med dina förväntningar. För att kunna genomföra förbesiktningen kommer IKEAs servicepartner besöka ditt hem. All dokumentation över förbesiktningen ska lämnas till dig via e-post senast 5 arbetsdagar efter att förbesiktningen har genomförts. Dokumentationen innehåller även en offert över installationsservice där det framgår vad som ingår i det offererade priset. Dokumentationen kommer även lämnas till IKEA för att IKEA ska kunna hjälpa dig med din beställning på bästa sätt. Om köksinstallation inte genomförs av samma servicepartner som utfört förbesiktningen gäller inte längre IKEAs ansvar för förbesiktningen.

 • Uppmätning och leverans

  Du bokar din uppmätning och leverans via IKEA, som lägger en serviceorder till en extern servicepartner, i detta fall tillverkaren av bänkskivan, som ska utföra uppmätningen och leveransen. Betalning för mätning och leverans sker till IKEA i enlighet med valt betalsätt.

  Du betalar för uppmätning och leverans (5945:-) i samband med bokning av detta. Om bänkskivan inte kan produceras efter dina förutsättningar (till exempel, om det framkommer vid uppmätningen att det saknas lämplig placering av skarv) kommer IKEA att betala tillbaka kostnad för leverans (3705:-). Dock inte för uppmätningen (2240:-). Du behöver kontakta IKEA för att få återbetalning för leveransen.

  Om leveransen eller mätservicen uteblir om du inte är hemma på bokad dag eller om förutsättningarna för mätservicen inte är korrekta kommer IKEA att debitera dig för tjänsten. Vid utebliven uppmätning behöver du kontakta IKEA för att boka nytt tillfälle. Vid utebliven leverans kommer tillverkaren att kontakta dig för att boka ett nytt tillfälle.

  Installation

  Även installationsservicen bokas via IKEA, som lägger en serviceorder till en extern servicepartner, i detta fall tillverkaren av bänkskivan, som ska utföra installationen. Betalning för installationen sker till extern servicepartner, det vill säga tillverkaren av bänkskivan.

  Om installationen uteblir om du inte är hemma på bokad dag eller om förutsättningarna för installationen inte är korrekta kommer tillverkaren att debitera dig för tjänsten. Du behöver kontakta IKEA för att boka en ny dag. Vid utebliven installation kommer tillverkaren att kontakta dig för att boka ett nytt tillfälle.

 • Notera att vi rekommenderar och förmedlar kontakt till vår samarbetspartner och du som kund köper köksinstallationen av densamma. Notera också att våra upphandlade priser med våra samarbetspartners innefattar grundpriser för installation av köksinredningen. Om du behöver kompletterande hantverkshjälp utöver installation av köksinredningen såsom installation av el, vatten, avlopp, kakelsättning eller liknande, så beställer du det vid förbesiktningen och får en separat offert från vår samarbetspartner.

 • Vi rekommenderar att du går igenom offerten med vår samarbetspartner innan du skriver på avtalet så att ni är överens om vad som ingår i offerten och vad som omfattas av extra kostnader. Detta för att du som kund ska känna dig trygg genom hela processen. Vi rekommenderar även att du läser igenom Konsumentverkets tips och råd om att anlita bygghantverkare. Samt att du skriver ut ett hantverkarformulär som du skriver på tillsammans med vår samarbetspartner innan arbetet påbörjas.

 • Alla priser grundas på Boverkets krav. Anpassning av vägg och golv för kök som inte uppfyller Boverkets krav för rätvinklighet i byggnader och rum, t.ex. konstruktion av plattform för varmvattenberedare, eftermontering av skåpen i djupet, sneda snitt etc eller installation av rör ingår inte. Läs mer