Circulaire economie

Circulaire economie volgens IKEA. Niets gaat verloren, alles krijgt een nieuwe vorm.

Omdat grondstoffen stilaan uitgeput geraken, proberen we bijvoorbeeld meer te doen met minder. Zoals nieuwe manieren vinden om materialen te gebruiken. Het leidt tot een circulaire visie waar herstellen, hergebruiken en recycleren centraal staat.

We willen de nadruk leggen op hernieuwbare bronnen en recyclage. Wat afval is voor de ene, moet een bron worden voor de andere. Daarom helpen wij je alvast om langer te genieten van onze producten. Je kan ze zelfs een nieuw leven geven wanneer je ze niet meer nodig hebt.

Onze circulaire services