IKEA gebruikt cookies om het gebruik van de site te vergemakkelijken. Meer weten over cookies?

Het gebruik van cookies is uitgeschakeld. Daardoor worden je voorkeuren niet opgeslagen en zal de IKEA website je niet herkennen bij je volgend bezoek. Ontdek hoe je cookies kan inschakelen voor een vlottere webervaring

Er zijn momenteel problemen met het bijwerken van de prijzen. De weergegeven prijzen zijn weinig betrouwbaar. Probeer later opnieuw om zeker te zijn dat je de correcte prijs te zien krijgt.

Gekozen projecten

logo

Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding heeft in 2018 zeventien projecten geselecteerd voor de opvang van baby's en kleine kinderen uit kansarme gezinnen die in sociale woningen gehuisvest zijn. Alle projecten samen ontvangen in totaal € 90.000 steun van het Fonds.

De voor 2018 geselecteerde projecten zijn representatief voor de verscheidenheid aan initiatieven in het veld. Lees hier meer over de geselecteerde organisaties (crèches, sociale huisvestingsmaatschappijen...), hun geografische ligging en aanpak.

LE 210

De natuur ten dienste van het ouderschap

SAINTE-ODE-TILLET 

Dankzij buitenruimte wil de vzw 210 een dubbel doel in psychomotorische ontwikkeling bereiken: de begeleiding van ouders verbeteren en het kind de natuur in zijn omgeving laten ontdekken. Om de natuur een plaats te geven in de educatieve activiteiten wil het project thematische ruimtes opzetten in de tuin: schuilplekjes, zintuiglijke experimenten en creatieve ontdekkingen.

Stekelbees

Hulp voor kansarme gezinnen versterken

HEUSDEN

Onki, die al meer dan 10 jaar kinderopvang organiseert voor kansarme kinderen in Heusden, heeft eindelijk de mogelijkheid om uit te breiden.  Voor dit project slaan Onki en “Hupsakee”, de Welzijnsdienst van de gemeente, de handen ineen. Dankzij de verhuizing kan Onki meer kinderen ontvangen en een groter aantal gezinnen die in het centrum van Heusden wonen thuis ondersteunen.

Domo Hasselt

Gezellige onthaal- en speelruimte

HASSELT

Het initiatief “Proef huis”, opgestart in 2018, organiseert activiteiten voor ouders en kinderen die in de sociale wijk Ter Hilst in Hasselt wonen. Om hen te ontvangen wil het initiatief een oude woning opfrissen en inrichten met leuk en educatief materiaal. Hier kunnen de kleintjes van 0 tot 3 jaar hun vaardigheden ontwikkelen en genieten van aangepaste activiteiten.

De bibliotheek “Au Temps de Lire”

Samenkomen tijdens het spel

QUIÉVRAIN-BAISIEUX

De bibliotheek “Au Temps de Lire” wil een speelotheek/onthaalruimte inrichten voor kinderen en ouders uit kansarme milieus. Daar kunnen verschillende generaties en culturen elkaar ontmoeten en zo een sociale band ontwikkelen tussen gezinnen uit verschillende milieus. Door te spelen brengen we mensen dichter bij elkaar en geven we kinderen de kans om zich te uiten en te ontwikkelen.

De crèche “Les Galopins”

Een betere ontwikkeling dankzij psychomotoriek

PÉRUWELZ

De crèche “Les Galopins” wil een psychomotorische ruimte inrichten voor kinderen van 0 tot 3 jaar en hun ouders. De psychomotorische sessies zijn vooral bedoeld voor kinderen uit kansarme gezinnen. Ze worden begeleid door een psychomotorisch deskundige en een lid van de cel gezinseducatie "Le Galion" van het OCMW, in samenwerking met het Office de la Naissance et de l’Enfance. Deze sessies vinden plaats in een woon- en zorgcentrum om de banden tussen generaties aan te halen.

Het kinderdagverblijf “Het Molentje”

Ontmoetingen en taalkundig project in een crèche

MOLENBEEK

Het kinderdagverblijf “Het Molentje” ontvangt talloze kinderen uit kwetsbare gezinnen met een beperkt sociaal netwerk. Daarom legt het de nadruk op het onthaal van de ouders. De crèche wil een ruimte inrichten voor spontane ontmoetingen, informele activiteiten (taalverwerving) of kennismakingsbezoeken waarbij de werking van de crèche wordt uitgelegd.

speeloase

Een speeloase

BRUSSEL

Het kinderdagverblijf “Nieuwkinderland”, in de wijk aan het station van Brussel-Zuid, ontvangt kinderen die door hun woonsituatie niet buiten kunnen spelen. Het project van de crèche: hun terras ombouwen tot een groene speeloase waar de kinderen en de ouders van de wijk samen kunnen komen. De ruimte wordt ingericht voor spel en educatie, wat de kinderverzorgsters ook de mogelijkheid biedt om een ruimere waaier aan ontwikkelingsactiviteiten te organiseren.

Kind & Gezin

Twee initiatieven komen samen

KORTRIJK

Het doel is om een synergie te creëren tussen de ontmoetingen georganiseerd door “Kind & Gezin” en de crèche “Heilig Hart” die in het hetzelfde gebouw huizen. De ouders die deelnemen aan een van de twee initiatieven zullen kunnen ontdekken wat het andere initiatief hen te bieden heeft. Bovendien is het de ideale gelegenheid voor ouders om elkaar te ontmoeten.

Begeleiding van ouders en ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen

Begeleiding van ouders en ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen

COUVIN – DAILLY

De boerderij van Aubligneux is een verblijfplaats voor mensen en gezinnen in moeilijke sociale situaties. De boerderij wil de beschikbare ruimtes openstellen om kinderen uit kansarme of gewelddadige milieus de kans te geven zich te ontwikkelen en hun ouders te begeleiden bij de opvoeding. De ruimtes zullen heringericht worden om de psychomotorische ontwikkeling van de kinderen te stimuleren met geschikt materiaal dat vertrouwd aanvoelt, en aan de hand van zintuiglijke experimenten en symbolische spelletjes.

Ontmoetingen organiseren en bruggen bouwen

Ontmoetingen organiseren en bruggen bouwen

GENT

Het doel van het kinderdagverblijf “Tierlantuin” is de toegankelijkheid van zijn activiteiten verhogen en de sociale cohesie in de Rabotwijk versterken. De crèche organiseert ontmoetingsmomenten tussen gezinnen en buurtbewoners, niet alleen in de crèche maar ook daarbuiten in de wijk. De nadruk ligt op een actieve dialoog tussen kansarme gezinnen en de talrijke verenigingen in de wijk.

Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen

Kinderen en ouders voorbereiden op school

MECHELEN

Het idee van “Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen” is wekelijks activiteiten te organiseren voor kansarme gezinnen die in de kwetsbare wijken van Mechelen wonen. Hier kunnen de kinderen kennis maken met de basisschool en hun prescolaire vaardigheden oefenen. De ouders leren zich beter voor te bereiden op de naschoolse begeleiding van hun kinderen. Dit initiatief, genaamd "Het Speelkabinet", zal een plaats zijn die leerrijke ervaringen biedt.

Inloopteam Samik

Gezelligheid als educatieve aanpak

ANTWERPEN

De organisatie “Inloopteam Samik” wil graag een bakfiets aankopen. Met deze bakfiets kunnen ze hun project, genaamd “Mobiel Autosalon”, promoten aan de schoolpoorten, lokale supermarkten en sociale huizen. Hun droom: sociale cohesie stimuleren in de sociale wijken van de Antwerpse Linkeroever en in de wijk Luchtbal. Hun aanpak: de ouders tonen dat ontmoetingen, gezelligheid en ervaringen een belangrijke rol spelen in de opvoeding.

De vrije scholen van Farciennes

Workshops voor kinderen en hun ouders

HAREN

“Bulle d’air” is een ontmoetingsplaats voor kleine kinderen van 0 tot 5 jaar en hun ouders. Deze vzw biedt workshops om de creativiteit aan te wakkeren en om de motorische en zintuigelijke ontwikkeling van kinderen op een toffe manier te stimuleren. Zo vullen ze een grote behoefte in een gemeenschap waar geen dienstverlening bestaat voor kinderen en ouders.  Deze vereniging organiseert ook activiteiten waarbij positief wordt gewerkt aan de relatie tussen ouders en kinderen.

De ontmoetingsgroep KABAS

Spelletjes- en ontdekkingsdozen

NEERPELT

De ontmoetingsgroep KABAS heeft als doel de kansen van sociaal kwetsbare kinderen tussen 0 en 3 jaar te verbeteren. KABAS wil spelletjes- en ontdekkingsdozen ontwikkelen die gericht zijn op de relatie tussen ouders en kinderen. De dozen zullen verschillende pedagogische thema's aankaarten om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. De dozen worden zo mobiel mogelijk gemaakt zodat die op verschillende plaatsen kunnen worden gebruikt en de activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen.

De vzw Anama wil een boekeninzameling voor kinderen organiseren en een permanente boekenuitwisseling opzetten.

Een mooi verhaal voor nieuwe immigranten

DOORNIK

De vzw Anama wil een boekeninzameling voor kinderen organiseren en een permanente boekenuitwisseling opzetten. Deze nieuwe activiteit vindt plaats op woensdagnamiddag, samen met de Franse les, en is bedoeld voor nieuwe immigranten. De ouders kunnen dan kinderboeken lenen voor hun kinderen van de kleuterschool. En de vrijwilligers zullen hun de nodige woordenschat aanleren om deze verhaaltjes voor te lezen.

  • Moeders en baby’s van de wereld begeleiden

    ANDENNE

    “Mamans et bébés du monde” (moeders en baby’s van de wereld) is een begeleidingsformule voor de allerkleinsten en hun mama's van buitenlandse afkomst waarbij ze met respect voor de moedertaal aan hun tweede taal werken. Deze workshops beantwoorden aan een specifieke behoefte van mensen die in de sociale wijken van Andenne wonen. Tijdens deze workshops komen kinderen en hun mama's samen om de Franse taal te leren. Het project wordt georganiseerd in samenwerking met de dienst “français-langue étrangère” ontwikkeld door het Plan voor sociale cohesie.

  • Verhaaltjes en spelletjes

    FARCIENNES

    De vrije scholen van Farciennes organiseren wekelijks onthaalmomenten voor kinderen van het eerste kleuterklasje en hun ouders die in de wijk wonen  (sociale huisvestiging, kwetsbaar publiek, school en gedifferentieerde omkadering). Dit initiatief, genaamd “La Boutique des mots”, nodigt gezinnen uit om deel te nemen aan 'één verhaal per week' of 'één spel per week', of meer dan één als het project aanslaat!